Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   3 4 5 6 8 10 11 12 13 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000269/2019
(20)
24.07.2019 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy "
Us RMČ 000268/2019
(20)
24.07.2019 Ukončení pronájmu Soukromé střední umělecké školy Designu s.r.o. v objektu Laudova 10/1024 dohodou a zahájení pronájmu v objektu Žalanského 68/54
Us RMČ 000267/2019
(20)
24.07.2019 Přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000266/2019
(20)
24.07.2019 Změny rozpočtu k 31. 7. 2019
Us RMČ 000265/2019
(19)
10.07.2019 Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 - 4 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000264/2019
(19)
10.07.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 21 o vel. 3+1/L s přísl., v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000263/2019
(19)
10.07.2019 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1218 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000262/2019
(19)
10.07.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy, ul. Karlovarská, stavbou "PID Karlovarská, Praha 6"
Us RMČ 000261/2019
(19)
10.07.2019 Žádost o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1440 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000260/2019
(19)
10.07.2019 Žádost o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1398 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000259/2019
(19)
10.07.2019 Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000258/2019
(19)
10.07.2019 „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000257/2019
(19)
10.07.2019 Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020
Us RMČ 000256/2019
(19)
10.07.2019 Ukončení nájmu VŠRR a Bankovního institutu AMBIS, a.s. dohodou
Us RMČ 000255/2019
(18)
26.06.2019 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 ve II. pololetí 2019
Us RMČ 000254/2019
(18)
26.06.2019 Žádost o udělení souhlasu s umístěním SEK
Us RMČ 000253/2019
(18)
26.06.2019 Programové prohlášení Rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022
Us RMČ 000252/2019
(18)
26.06.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace, přijetí nabídky
Us RMČ 000251/2019
(18)
26.06.2019 Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 v objektu Vondroušova 1193"
Us RMČ 000250/2019
(18)
26.06.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/24, 1149/62 a 1142/72 v k. ú. Řepy stavbou "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD ul. Laudova 1384 - 1386"
Us RMČ 000249/2019
(18)
26.06.2019 Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXIV."
Us RMČ 000248/2019
(18)
26.06.2019 Volný byt č. 25, 2+k.k., 5. podlaží, Bazovského č.p. 1118, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000247/2019
(18)
26.06.2019 Volný byt č. 32, 2+k.k., v 5. patře, 6. podlaží, Bazovského čp. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000246/2019
(18)
26.06.2019 Volný byt č. 14, 2+k.k., ve 3. podlaží, Bazovského čp. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000245/2019
(18)
26.06.2019 Novostavba RD na parc. č. 510 a 511, k.ú. Řepy, ul. Třanovského, Praha - Řepy
Us RMČ 000244/2019
(18)
26.06.2019 Novostavba RD na parc. č. 138/1 a 137/2, k.ú. Řepy, ul. Severýnova, Praha - Řepy
Us RMČ 000243/2019
(18)
26.06.2019 PID Karlovarská, Praha 6, akce č.2960100 - rekonstrukce zastávky BUS
Us RMČ 000242/2019
(18)
26.06.2019 Návrh na pořízení změny ÚP HMP týkající se parc.č. 1346/12, k.ú. Řepy při ul. Karlovarská, Praha - Řepy
Us RMČ 000241/2019
(18)
26.06.2019 Návrh na pořízení změny ÚP HMP týkající se pozemku parc.č. 1337/45, k.ú. Řepy, poblíž ul. Engemullerova, Praha - Řepy
Us RMČ 000240/2019
(18)
26.06.2019 Návrh nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužby. Zamýšlenou novelou by mělo dojít ke zvýšení maximálních cen osobní taxislužby na území hl. m. Prahy.
Us RMČ 000239/2019
(18)
26.06.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy
Us RMČ 000238/2019
(18)
26.06.2019 Návrh OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Us RMČ 000237/2019
(18)
26.06.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2019.
Us RMČ 000236/2019
(18)
26.06.2019 Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000235/2019
(17)
10.06.2019 Finanční dar 2 835 787 Kč od Letiště Praha, a.s. na schválené projekty MČ Praha 17 (péče o zeleň, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství)
Us RMČ 000234/2019
(17)
10.06.2019 Výzva k podání nabídek na zajištění výuky plavání pro žáky základních a mateřských škol v Praze 17 ve Sportovním centru Řepy
Us RMČ 000233/2019
(17)
10.06.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us RMČ 000232/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1429/2, 1293/939, 1293/940, 1293/942, 2194 a části pozemků parc. č. 1429/5 a 1293/941 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000231/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/228 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000230/2019
(17)
10.06.2019 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000229/2019
(17)
10.06.2019 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000228/2019
(17)
10.06.2019 Program zasedání ZMČ 7 dne 19. 6. 2019
Us RMČ 000227/2019
(17)
10.06.2019 Volný byt č. 7, 2+k.k., ve 2. podlaží, Jiránkova čp. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000226/2019
(17)
10.06.2019 Volný byt č. 66, 2+k.k., v 11. podlaží, Jiránkova čp. 1135, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000225/2019
(17)
10.06.2019 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 172 o vel. 2+1/L s přísl. v 7. podlaží, bezbariérového domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000224/2019
(17)
10.06.2019 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Řepy, ul. U Boroviček, stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací
Us RMČ 000223/2019
(17)
10.06.2019 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXIII."
Us RMČ 000222/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy, o terasu (cca 48 m2) přiléhající k zadní části objektu.
Us RMČ 000221/2019
(17)
10.06.2019 Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us RMČ 000220/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2056, parc. č. 1404/20, parc. č. 1404/1, parc. č. 1142/854, parc. č. 2058, zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
‹‹   Předchozí   3 4 5 6 8 10 11 12 13 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF