Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000003/2013
(66)
20.03.2013 Tvorba a čerpání sociálního fondu na rok 2013
Us RMČ 000002/2013
(66)
20.03.2013 Vyhlášení grantového řízení pro rok 2013 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, školství a kultury pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000001/2013
(66)
20.03.2013 Zhodnocení volných finančních prostředků městské části
65.26 06.03.2013 ke smlouvám o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a další smlouvy související s realizací akce „Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy“
65.25 06.03.2013 k zabezpečení spol. prostor objektu Vondroušova ČP 1195
65.24 06.03.2013 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1142 Makovského, Praha 6 - Řepy
65.23 06.03.2013 k žádosti Bikrosclubu Řepy o souhlas s rekonstrukcí BMX dráhy na obecním pozemku parc. č. 1504/1
65.22 06.03.2013 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Makovského 1140 - 1145, Makovského 1141/11, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
65.21 06.03.2013 k výměně výtahů v MŠ Socháňova 1175 a 1176
65.20 06.03.2013 k instalaci 550 ks nových šatních skříněk v ZŠ Španielova včetně nových podlah a vymalování prostoru šaten
65.19 06.03.2013 k instalaci celkem 1119 ks nových šatních skříněk v ZŠ Socháňova (818 ks) a ZŠ Laudova (301 ks) včetně nových podlah a vymalování prostoru šaten
65.18 06.03.2013 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce kontejnerového stání Nevanova 1051 ‒ 1055
65.17 06.03.2013 k odměně ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí 2012
65.16 06.03.2013 k finančnímu daru pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
65.15 06.03.2013 k žádosti CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných Centru sociálně zdravotních služeb
65.14 06.03.2013 k žádosti paní XY, Španielova 1289, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné k bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1289 ve Španielově ulici na období delší než 1,5 roku a o odpuštění poplatků z prodlení
65.13 06.03.2013 k žádosti paní XY, Žufanova 1098, Praha 6 – Řepy o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Žufanova čp. 1098, Praha 6 – Řepy
65.12 06.03.2013 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy
65.11 06.03.2013 k výběrovému řízení „Rekonstrukce volných bytů IV“
65.10 06.03.2013 k podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 1220, KC Průhon v ul. Socháňova Praha 6 – Řepy
65.9 06.03.2013 k rekonstrukci podkroví rodinného domu ul. Krolmusova č. p. XY
65.8 06.03.2013 k pronájmu části pozemku č. parc. 1900 v k. ú. Řepy v ulici Socháňova
65.7 06.03.2013 k umístění kolotočů na části pozemku č. parc. 342/12 v k. ú. Řepy, podél ulice Hofbauerova
65.6 06.03.2013 ke kabelovému vedení 1 kV (kNN) na pozemku parc. č. 1142/1 v délce 31 m, lokalita Na Fialce I, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
65.5 06.03.2013 ke zřízení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1381/1 ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Čistovická, k. ú. Řepy s následným uzavřením smlouvy o nájmu a smlouvy o zřízení věcného břemene a stanovisko k rozšíření vjezdu na pozemek ve vlastnictví investora stavby
65.4 06.03.2013 k souhlasnému stanovisku, smlouva o provedení stavby, pronájem části pozemků parc. č. 1293/50, 1293/56, 1293/57 a 1293/59 v k. ú. Řepy
65.3 06.03.2013 k výběrovému řízení na poskytování právní pomoci při zastupování Městské části Praha 17 před soudy a dalšími státními orgány a poskytování právních konzultací v majetkoprávních věcech
65.2 06.03.2013 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu Městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1154 - 1160 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu
65.1 06.03.2013 k přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2013
64.29 18.02.2013 ke smuteční síni řepského hřbitova
64.28 18.02.2013 k programu jednání ZMČ dne 27. 2. 2013
64.27 18.02.2013 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Makovského 1222 – 1227, Makovského 1223, Praha 6 - Řepy
64.26 18.02.2013 k žádosti pana XY, Nevanova 1051/13, Praha 6 – Řepy, o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici na období delší než 1,5 roku
64.25 18.02.2013 k posunu splatnosti nájmu Taneční konzervatoří Ivo Váni - Psoty v Praze s. r. o. za prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024
64.24 18.02.2013 k návrhu skladby sportovišť pro Sportovní centrum Na Chobotě
64.23 18.02.2013 k žádosti o povolení uspořádání kulturní akce Hon za velikonočními vajíčky
64.22 18.02.2013 ke smlouvě č. 2013/0019 o nájmu kabelového vedení VO ul. Makovského, za účelem osazení informativních měřičů rychlosti
64.21 18.02.2013 k zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy
64.20 18.02.2013 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Revitalizace veřejného prostranství – ulice Zličínská, Praha – Řepy
64.19 18.02.2013 k pronájmu ordinace ve Španielově ul. ČP 1280
64.18 18.02.2013 k žádosti o souhlas s přijetím účelového peněžního daru – KC Průhon
64.17 18.02.2013 k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny
64.16 18.02.2013 k žádosti CSZS o schválení odpisového plánu na rok 2013
64.15 18.02.2013 k výběrovému řízení na pronájem bytové jednotky o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1244 v Galandově ulici
64.14 18.02.2013 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu
64.13 18.02.2013 k žádosti o pronájem bytu
64.12 18.02.2013 k žádosti o pronájem bytu
64.11 18.02.2013 k VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2012
64.10 18.02.2013 k připomínkování návrhu Obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejných prostranstvích
64.9 18.02.2013 k žádosti paní XY, Španielova 1265, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 1+kk v 1. podlaží domu čp. 1265 ve Španielově ulici na období delší než 1,5 roku
Tisk Export článku do PDF