Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
64.21 18.02.2013 k zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy
64.20 18.02.2013 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Revitalizace veřejného prostranství – ulice Zličínská, Praha – Řepy
64.19 18.02.2013 k pronájmu ordinace ve Španielově ul. ČP 1280
64.18 18.02.2013 k žádosti o souhlas s přijetím účelového peněžního daru – KC Průhon
64.17 18.02.2013 k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny
64.16 18.02.2013 k žádosti CSZS o schválení odpisového plánu na rok 2013
64.15 18.02.2013 k výběrovému řízení na pronájem bytové jednotky o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1244 v Galandově ulici
64.14 18.02.2013 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu
64.13 18.02.2013 k žádosti o pronájem bytu
64.12 18.02.2013 k žádosti o pronájem bytu
64.11 18.02.2013 k VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2012
64.10 18.02.2013 k připomínkování návrhu Obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejných prostranstvích
64.9 18.02.2013 k žádosti paní XY, Španielova 1265, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 1+kk v 1. podlaží domu čp. 1265 ve Španielově ulici na období delší než 1,5 roku
64.8 18.02.2013 k žádosti paní XY, Vondroušova 1152, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 4+1/L v 5. podlaží domu čp. 1152 ve Vondroušově ulici na období delší než 1,5 roku
64.7 18.02.2013 k žádosti paní XY, Odlehlá, Praha 9 o prominutí hrazení nájemného za byt po zemřelém nájemci
64.6 18.02.2013 k volnému bytu o vel. 2+k.k. v 7. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici
64.5 18.02.2013 k opakované žádosti o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy
64.4 18.02.2013 k novým Pravidlům výběrových řízení na pronájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17
64.3 18.02.2013 k výběrovému řízení „Rekonstrukce volných bytů - V“
64.2 18.02.2013 k zateplení obj. 1221 ul. Socháňova a zřízení ordinací v 1.NP
64.1 18.02.2013 k rekonstrukci Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy
63.34 05.02.2013 k problematice energetických štítků budov
63.32 05.02.2013 ke stanovisku k záměru výstavby Pietního parku pro zvířata
63.30 05.02.2013 k odstoupení od záměru uzavřít smlouvu se společností Metropol TV, spol. s r. o. o tvorbě audiovizuálního díla
63.29 05.02.2013 k výpůjčce části pozemku parc. č. 558, k. ú. Řepy
63.28 05.02.2013 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kontejnerového stání Nevanova 1051‒1055, Praha – Řepy“
63.27 05.02.2013 k podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014
63.26 05.02.2013 k prázdninovému provozu mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2013
63.25 05.02.2013 ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 - Řepy
63.24 05.02.2013 ke vkladovému účtu v J&T BANCE, a. s.
63.23 05.02.2013 k uzavření nájemní smlouvy se společností euroAWK s. r. o. k částem pozemků parc. č. 1477 a parc. č. 1474/1 z důvodu umístění reklamních zařízení, k. ú. Řepy, správa svěřená MČ Praha 17
63.22 05.02.2013 k III. kolu výběrového řízení na prodej nemovitostí Slánská č. p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č. p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 – OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2)
63.21 05.02.2013 k Podmínkám pro poskytování grantů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, školství a kultury
63.20 05.02.2013 k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2013; k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018; k plánu investic a velkých oprav na roky 2012 až 2018
63.19 05.02.2013 ke Smlouvě o spolupráci a poradenství
63.18 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1284 ve Španielově ulici s dluhem
63.17 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici s dluhem
63.16 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1263 ve Španielově ulici
63.15 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici s dluhem
63.14 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 2+kk v 10. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici s dluhem
63.13 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici s dluhem
63.12 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 4+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1129 v Socháňově ulici
63.10 05.02.2013 k volnému bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem
63.9 05.02.2013 k volnému bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici s dluhem
63.8 05.02.2013 k volnému bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem
63.7 05.02.2013 k čtvrtletní zprávě o stavu pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis s. r. o.
63.5 05.02.2013 k umístění 12 ks nových reklamních zařízení na různých pozemcích k. ú. Řepy, jejichž správa je svěřená MČ Praha 17
63.4 05.02.2013 k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo SM 2012/0342 – Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy
63.3 05.02.2013 k „Doplnění elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“ zpracování projektové dokumentace
63.2 05.02.2013 k odejmutí veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova, Praha 6 – Řepy“ ze svěřené správy MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF