Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000016/2013
(66)
20.03.2013 Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu č.12 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici
Us RMČ 000015/2013
(66)
20.03.2013 Žádost o ponechání bydlení ve služebním bytě č. 1 o velikosti 3+k.k., v přízemí domu čp. 1093 v Praze 6 – Řepích
Us RMČ 000014/2013
(66)
20.03.2013 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Us RMČ 000013/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č.302 - sklad v suterénu domu čp. 1290, Španielova ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000012/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č.301 - prodejna v přízemí domu čp. 1282, Španielova ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000011/2013
(66)
20.03.2013 Uzavření smlouvy o nájmu po dobu rekonstrukce vodovodní přípojky pro rodinný dům Třanovského 233/3, v trase na pozemku parc. č. 1398 ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Třanovského, k. ú. Řepy
Us RMČ 000010/2013
(66)
20.03.2013 Úplatný převod pozemku parc. č. 1496/12 o výměře 47 m2, k. ú. Řepy (oddělený GP č. 385/21012 z pozemku parc. č. 1496/6 s celkovou výměrou 2895 m2)
Us RMČ 000009/2013
(66)
20.03.2013 Dodatky ke smlouvám o pronájmu ordinací
Us RMČ 000008/2013
(66)
20.03.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na Dodání venkovních posilovacích strojů a nářadí včetně příslušenství - sportovního vybavení v oblasti lesoparku v MČ Praha 17
Us RMČ 000007/2013
(66)
20.03.2013 Návrh na schválení materiálů komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ na roky 2014 - 2018 - harmonogram prací, rozpočet na rok 2013 a výzva do Ř17.
Us RMČ 000006/2013
(66)
20.03.2013 Schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000005/2013
(66)
20.03.2013 Bezúplatný převod majetku MČ Praha 17 na příspěvkovou organizaci KC Průhon
Us RMČ 000004/2013
(66)
20.03.2013 Schválení účelu čerpání Fondu pro podporu základních škol v roce 2013
Us RMČ 000003/2013
(66)
20.03.2013 Tvorba a čerpání sociálního fondu na rok 2013
Us RMČ 000002/2013
(66)
20.03.2013 Vyhlášení grantového řízení pro rok 2013 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, školství a kultury pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000001/2013
(66)
20.03.2013 Zhodnocení volných finančních prostředků městské části
65.26 06.03.2013 ke smlouvám o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a další smlouvy související s realizací akce „Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy“
65.25 06.03.2013 k zabezpečení spol. prostor objektu Vondroušova ČP 1195
65.24 06.03.2013 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1142 Makovského, Praha 6 - Řepy
65.23 06.03.2013 k žádosti Bikrosclubu Řepy o souhlas s rekonstrukcí BMX dráhy na obecním pozemku parc. č. 1504/1
65.22 06.03.2013 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Makovského 1140 - 1145, Makovského 1141/11, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
65.21 06.03.2013 k výměně výtahů v MŠ Socháňova 1175 a 1176
65.20 06.03.2013 k instalaci 550 ks nových šatních skříněk v ZŠ Španielova včetně nových podlah a vymalování prostoru šaten
65.19 06.03.2013 k instalaci celkem 1119 ks nových šatních skříněk v ZŠ Socháňova (818 ks) a ZŠ Laudova (301 ks) včetně nových podlah a vymalování prostoru šaten
65.18 06.03.2013 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce kontejnerového stání Nevanova 1051 ‒ 1055
65.17 06.03.2013 k odměně ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí 2012
65.16 06.03.2013 k finančnímu daru pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
65.15 06.03.2013 k žádosti CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných Centru sociálně zdravotních služeb
65.14 06.03.2013 k žádosti paní XY, Španielova 1289, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné k bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1289 ve Španielově ulici na období delší než 1,5 roku a o odpuštění poplatků z prodlení
65.13 06.03.2013 k žádosti paní XY, Žufanova 1098, Praha 6 – Řepy o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Žufanova čp. 1098, Praha 6 – Řepy
65.12 06.03.2013 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy
65.11 06.03.2013 k výběrovému řízení „Rekonstrukce volných bytů IV“
65.10 06.03.2013 k podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 1220, KC Průhon v ul. Socháňova Praha 6 – Řepy
65.9 06.03.2013 k rekonstrukci podkroví rodinného domu ul. Krolmusova č. p. XY
65.8 06.03.2013 k pronájmu části pozemku č. parc. 1900 v k. ú. Řepy v ulici Socháňova
65.7 06.03.2013 k umístění kolotočů na části pozemku č. parc. 342/12 v k. ú. Řepy, podél ulice Hofbauerova
65.6 06.03.2013 ke kabelovému vedení 1 kV (kNN) na pozemku parc. č. 1142/1 v délce 31 m, lokalita Na Fialce I, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
65.5 06.03.2013 ke zřízení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1381/1 ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Čistovická, k. ú. Řepy s následným uzavřením smlouvy o nájmu a smlouvy o zřízení věcného břemene a stanovisko k rozšíření vjezdu na pozemek ve vlastnictví investora stavby
65.4 06.03.2013 k souhlasnému stanovisku, smlouva o provedení stavby, pronájem části pozemků parc. č. 1293/50, 1293/56, 1293/57 a 1293/59 v k. ú. Řepy
65.3 06.03.2013 k výběrovému řízení na poskytování právní pomoci při zastupování Městské části Praha 17 před soudy a dalšími státními orgány a poskytování právních konzultací v majetkoprávních věcech
65.2 06.03.2013 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu Městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1154 - 1160 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu
65.1 06.03.2013 k přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2013
64.29 18.02.2013 ke smuteční síni řepského hřbitova
64.28 18.02.2013 k programu jednání ZMČ dne 27. 2. 2013
64.27 18.02.2013 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Makovského 1222 – 1227, Makovského 1223, Praha 6 - Řepy
64.26 18.02.2013 k žádosti pana XY, Nevanova 1051/13, Praha 6 – Řepy, o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici na období delší než 1,5 roku
64.25 18.02.2013 k posunu splatnosti nájmu Taneční konzervatoří Ivo Váni - Psoty v Praze s. r. o. za prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024
64.24 18.02.2013 k návrhu skladby sportovišť pro Sportovní centrum Na Chobotě
64.23 18.02.2013 k žádosti o povolení uspořádání kulturní akce Hon za velikonočními vajíčky
64.22 18.02.2013 ke smlouvě č. 2013/0019 o nájmu kabelového vedení VO ul. Makovského, za účelem osazení informativních měřičů rychlosti
Tisk Export článku do PDF