Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000248/2013
(78)
17.07.2013 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu " Dokončení oprav po havárii na objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000247/2013
(78)
17.07.2013 Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000246/2013
(78)
17.07.2013 Schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000245/2013
(78)
17.07.2013 Schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha - Řepy
Us RMČ 000244/2013
(78)
17.07.2013 Navýšení kapacity MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316
Us RMČ 000243/2013
(78)
17.07.2013 Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000242/2013
(78)
17.07.2013 Vyhodnocení soutěže na zakázku malého rozsahu „Výstavba kamerových stanovišť MKS - Praha 17“
Us RMČ 000241/2013
(77)
08.07.2013 Program jednání ZMČ dne 16. 7. 2013
Us RMČ 000240/2013
(77)
08.07.2013 Havarijní stav hřbitovní komunikace
Us RMČ 000239/2013
(77)
08.07.2013 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Projektová dokumentace a inženýrská činnost - Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Praha - Řepy
Us RMČ 000238/2013
(77)
08.07.2013 Výzva na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou" a jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
Us RMČ 000237/2013
(77)
08.07.2013 Poskytování slev nájemcům nebytových prostor předpisem nájemného v částce nižší, než činí vyměřené nájemné za předchozí rok zvýšené o procentní míru průměrné inflace; poskytnutí této slevy na nájemném za rok 2013 o procentní míru průměrné inflace za rok 2012 ve výši 3,3 %
Us RMČ 000236/2013
(77)
08.07.2013 Soutěž na návrh smuteční síně řepského hřbitova - Vrácení oceněné návrhu
Us RMČ 000235/2013
(77)
08.07.2013 Smuteční síň řepského hřbitova - revokace usnesení
Us RMČ 000234/2013
(76)
03.07.2013 Výstavba chodníků v ulici Na Chobotě - smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku
Us RMČ 000233/2013
(76)
03.07.2013 Návrh na jmenování interního auditora Městské části Praha 17
Us RMČ 000232/2013
(76)
03.07.2013 Předání stavby nových 18ti kolmých parkovacích míst v ul. Žufanova, vybudovaných v rámci stavby "Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a ul. Žufanova, Praha 6 - Řepy" na pozemku ve vlastnictví Hl. m. Prahy.
Us RMČ 000231/2013
(76)
03.07.2013 Požadavky na investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014
Us RMČ 000230/2013
(76)
03.07.2013 Advokátní kancelář JUDr. František Beran, JUDr. Martin Řezáč a spol. - výpověď Dohody o poskytování právní pomoci ze dne 31. ledna 1996
Us RMČ 000229/2013
(76)
03.07.2013 Volný byt - bytová jednotka č. 1234/4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1234 v Galandově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000228/2013
(76)
03.07.2013 Volný byt - bytová jednotka č. 1224/9 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000227/2013
(76)
03.07.2013 Volný byt - bytová jednotka č. 1142/21 o vel. 3+1/L s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000226/2013
(76)
03.07.2013 Volný byt č. 18 o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000225/2013
(76)
03.07.2013 Volný byt č. 33 o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000224/2013
(76)
03.07.2013 Výběrové řízení na pronájem obecní bytové jednotky č. 1273/19 o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1273 Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000223/2013
(76)
03.07.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 11 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1195 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000222/2013
(76)
03.07.2013 Uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/40 z důvodu změny vlastníků (dědické řízení) garáže umístěné na předmětném pozemku. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. U Boroviček, k. ú. Řepy
Us RMČ 000221/2013
(76)
03.07.2013 Převod nájmu zahrádky na části pozemku parc. č. 1034/1, lokalita Opuková, k. ú. Řepy
Us RMČ 000220/2013
(76)
03.07.2013 Souhlas s krátkodobým a dlouhodobým nájmem dvou částí pozemku parc. č. 1142/89, k.ú. Řepy, o celkové výměře 9 m2
Us RMČ 000219/2013
(76)
03.07.2013 Odejmutí pozemku a stavby nových 39 kolmých parkovacích míst v ul. Bendova, vybudovaného v rámci stavby "Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova, Praha - Řepy" ze svěřené správy MČ Praha 17
Us RMČ 000218/2013
(76)
03.07.2013 Přijetí nabídky veřejné zakázky na službu "Výkon technického dozoru investora Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000217/2013
(76)
03.07.2013 Zrušení komise Rady MČ Praha 17 - Komise na podporu prodeje vojenských bytů - ke dni 05. 06. 2013
Us RMČ 000216/2013
(76)
03.07.2013 Sazebník finančních úhrad za informace poskytované v souladu se zněním zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Us RMČ 000215/2013
(76)
03.07.2013 Působnost dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 17
Us RMČ 000214/2013
(75)
19.06.2013 Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 19 v k. ú. Praha - Řepy o výměře 10.458 m2 pro výstavbu domu s pečovatelskou službou
Us RMČ 000213/2013
(75)
19.06.2013 Výsledky výběrového řízení na Studii proveditelnosti domova s pečovatelskou službou v Praze - Řepích
Us RMČ 000212/2013
(75)
19.06.2013 Volný byt - bytová jednotka č. 1281/1 o vel. 3+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000211/2013
(75)
19.06.2013 Výběrové řízení "Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - II"
Us RMČ 000210/2013
(75)
19.06.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1284/14 o vel. 3+1/L s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1284 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000209/2013
(75)
19.06.2013 Doplnění Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17
Us RMČ 000208/2013
(75)
19.06.2013 Zamítnutí žádosti o prominutí nebo snížení poplatku z prodlení paní Amalie Petrillo
Us RMČ 000207/2013
(75)
19.06.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000206/2013
(75)
19.06.2013 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o souhlas s uzavíráním krátkodobých smluv o podnájmu 1 místnosti (mateřské centrum) v budově čp. 1121, Bendova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000205/2013
(75)
19.06.2013 Výpůjčka části pozemku parc. č. 1381/1 o výměře 11 m2 z důvodu parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP/P
Us RMČ 000204/2013
(75)
19.06.2013 Uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/30 z důvodu změny vlastníka garáže umístěné na předmětném pozemku. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. U Boroviček, k. ú. Řepy.
Us RMČ 000203/2013
(74)
17.06.2013 Program jednání ZMČ dne 26. 6. 2013
Us RMČ 000202/2013
(74)
17.06.2013 Poskytnutí finančního daru ve výši 50 000, - Kč mezinárodní humanitární organizaci ADRA, o. s. na účely odstraňování povodňových škod v České republice
Us RMČ 000201/2013
(74)
17.06.2013 Návrh Komise kultury a vzdělávání na jmenování nových členů této komise - Mgr. Aleše Koutného a paní Kristýny Radějové
Us RMČ 000200/2013
(74)
17.06.2013 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Dokončení oprav po havárii na objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000199/2013
(74)
17.06.2013 Pokračování pronájmu nebytových prostor a bytu v objektu Žalanského 68/54 stávajícím nájemcem v omezeném rozsahu
Tisk Export článku do PDF