Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000398/2013
(84)
09.10.2013 Změny rozpočtu k 31. 10. 2013
Us RMČ 000397/2013
(84)
09.10.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce kontejnerových stání Galandova 1239 - 1242 a 1243 - 1246
Us RMČ 000396/2013
(84)
09.10.2013 Rekonstrukce sálu Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000395/2013
(84)
09.10.2013 Žádost pana Josefa Procházky z Klubu řepských seniorů o finanční příspěvek
Us RMČ 000394/2013
(84)
09.10.2013 Souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
Us RMČ 000393/2013
(84)
09.10.2013 Návrh na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu – Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Praha – Řepy
Us RMČ 000392/2013
(84)
09.10.2013 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2013
Us RMČ 000391/2013
(84)
09.10.2013 Žádost CSZS na schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000390/2013
(84)
09.10.2013 Vánoční provoz v MŠ Laudova se speciálními třídami pracoviště Opuková 10
Us RMČ 000389/2013
(84)
09.10.2013 Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000388/2013
(84)
09.10.2013 Schválení daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000387/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - audio technika
Us RMČ 000386/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - osvětlovací technika
Us RMČ 000385/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - bar
Us RMČ 000384/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - jevištní technika
Us RMČ 000383/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - nábytek
Us RMČ 000382/2013
(83)
25.09.2013 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volných bytů po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000381/2013
(83)
25.09.2013 Projekt MČ Praha 17: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost
Us RMČ 000380/2013
(83)
25.09.2013 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000379/2013
(83)
25.09.2013 Změny rozpočtu k 30. 9. 2013
Us RMČ 000378/2013
(83)
25.09.2013 Zpracování PD "Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ Laudova 1024"
Us RMČ 000377/2013
(83)
25.09.2013 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti
Us RMČ 000376/2013
(83)
25.09.2013 Oprava usnesení RMČ číslo: Us RMČ 000340/2013
Us RMČ 000375/2013
(83)
25.09.2013 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volné bytové jednotky č. 1261.3 o vel. 4+k.k./L, ve Španielově ulici čp. 1261 po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000374/2013
(83)
25.09.2013 Volná bytová jednotka č. 1129.5 o vel. 4+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1129 v Socháňově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000373/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení v čp. 1120
Us RMČ 000372/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Us RMČ 000371/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000370/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o zrušení podmínky v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 314 v přízemí Makovského čp. 1223, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000369/2013
(83)
25.09.2013 Souhlasné stanovisko, smlouva o provedení stavby a pronájem pozemku parc.č. 1142/252, k.ú. Řepy
Us RMČ 000368/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu
Us RMČ 000367/2013
(83)
25.09.2013 Zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti "Zateplení objektu č.p. 1121, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000366/2013
(83)
25.09.2013 Zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti "Rekonstrukce varny MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000365/2013
(83)
25.09.2013 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Operační program Praha - pól růstu ČR" v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000364/2013
(83)
25.09.2013 Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn Z 2834/00, Z 2835/00, Z 2836/00, Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000363/2013
(83)
25.09.2013 Zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000362/2013
(83)
25.09.2013 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1.pololetí 2013
Us RMČ 000361/2013
(83)
25.09.2013 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2013
Us RMČ 000360/2013
(83)
25.09.2013 Příspěvek na vzdělávání pedagogů v oblasti výuky cizích jazyků
Us RMČ 000359/2013
(83)
25.09.2013 Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole Pastelka
Us RMČ 000358/2013
(83)
25.09.2013 Navýšení kapacity MŠ Laudova se speciálními třídami a školní jídelny
Us RMČ 000357/2013
(83)
25.09.2013 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Us RMČ 000356/2013
(83)
25.09.2013 Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou
Us RMČ 000355/2013
(83)
25.09.2013 Nákup dodávkového automobilu
Us RMČ 000354/2013
(83)
25.09.2013 Příprava uzavření smlouvy o poskytnutí rozšířené podpory systému PROXIO
Us RMČ 000353/2013
(83)
25.09.2013 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběrové řízení na dodavatele 20 PC"
Us RMČ 000352/2013
(82)
09.09.2013 Program jednání ZMČ dne 18. 9. 2013
Us RMČ 000351/2013
(82)
09.09.2013 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Oprava pěších cest Na Fialce II - Bicross, Praha - Řepy
Us RMČ 000350/2013
(82)
09.09.2013 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Rekonstrukce kontejnerových stání Galandova 1239-1242 a 1243-1246, Praha - Řepy
Us RMČ 000349/2013
(82)
09.09.2013 Odvolání člena Majetkové a bytové komise
Tisk Export článku do PDF