Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000448/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1281.1 o vel. 3+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1281 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000447/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1166.5 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1166 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000446/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.3 o vel. 4+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1112 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000445/2013
(88)
20.11.2013 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběrové řízení na dodavatele síťových přepínačů"
Us RMČ 000444/2013
(88)
20.11.2013 Smlouvy o umístění, instalaci, provozování a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy
Us RMČ 000443/2013
(88)
20.11.2013 Příprava uzavření smlouvy o provozování a podpoře programu Stavební úřad od firmy „VITA software“
Us RMČ 000442/2013
(88)
20.11.2013 Smlouva o poskytování provozní podpory systému Proxio
Us RMČ 000441/2013
(88)
20.11.2013 Uzavření dodatku "Smlouvy o Maintenance a podpoře systému e-spis"
Us RMČ 000440/2013
(88)
20.11.2013 Jmenování škodní komise
Us RMČ 000439/2013
(88)
20.11.2013 Jmenování dílčí inventarizační komise
Us RMČ 000438/2013
(88)
20.11.2013 Změna OŘ ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000437/2013
(88)
20.11.2013 Poskytnutí finančního daru Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Adventního koncertu dne 15. 12. 2013
Us RMČ 000436/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o navýšení počtu pracovníků na odboru sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Us RMČ 000435/2013
(88)
20.11.2013 Informace o zápisu do 1. tříd základních škol městské části Praha 17 pro školní rok 2014/2015
Us RMČ 000434/2013
(88)
20.11.2013 Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2014
Us RMČ 000433/2013
(87)
06.11.2013 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volných bytů po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000432/2013
(87)
06.11.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Revitalizace území podél ul. Plzeňské
Us RMČ 000431/2013
(87)
06.11.2013 Záměr na úplatný převod pozemku parc. č. 1360/2, 1360/3, včetně smontovaného objektu č.p. 1711, lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy
Us RMČ 000430/2013
(87)
06.11.2013 Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000429/2013
(87)
06.11.2013 Rekonstrukce varny MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000428/2013
(87)
06.11.2013 Uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení "Projekt MČ Praha 17: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost" společností SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec dle Us. RMČ 00381/2013 ze dne 25.9.2013
Us RMČ 000427/2013
(87)
06.11.2013 Napojení na internet k objektu "Kulturní středisko Průhon Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000426/2013
(87)
06.11.2013 Zabezpečení prostor pod lodžiemi, vnějšími schodišti, rampami a podestami obecních bytových domů mřížemi
Us RMČ 000425/2013
(87)
06.11.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu výkonu práce
Us RMČ 000424/2013
(87)
06.11.2013 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu 1 poloviny místnosti (střediska osobní hygieny) pro provoz kadeřnictví v budově čp. 1121, Bendova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000423/2013
(87)
06.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1261.3 o vel. 4+k.k./L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1261 Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000422/2013
(87)
06.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1129.5 o vel. 4+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1129 Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000421/2013
(87)
06.11.2013 Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/2745ze dne 8. 9. 2013 mezi BONAKO, a. s. a Městskou částí Praha 17
Us RMČ 000420/2013
(87)
06.11.2013 Rezignace Ing. Marie Vaicové na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000419/2013
(87)
06.11.2013 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2012/2013
Us RMČ 000418/2013
(86)
23.10.2013 Souhlas k adrese místa podnikání
Us RMČ 000417/2013
(86)
23.10.2013 Veřejná zákazka "Vybavení sálu Sokolovny ke společensko-kulturním účelům - nábytek"
Us RMČ 000416/2013
(86)
23.10.2013 Návrh na přijetí obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“
Us RMČ 000415/2013
(86)
23.10.2013 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou"
Us RMČ 000414/2013
(86)
23.10.2013 Souhlas s otevřením nového druhu školy v SOŠ a Taneční konzervatoři Ivo Váni-Psoty v Praze, s.r.o.
Us RMČ 000413/2013
(86)
23.10.2013 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2009/2747
Us RMČ 000412/2013
(86)
23.10.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Oprava pěších cest Na Fialce II - Bicross, Praha - Řepy
Us RMČ 000411/2013
(86)
23.10.2013 Projednání nájmu pozemků a nebytových prostor na adrese Žalanského 23 pro potřeby sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 17.
Us RMČ 000410/2013
(86)
23.10.2013 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č.47 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000409/2013
(86)
23.10.2013 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č.41 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000408/2013
(86)
23.10.2013 Výběrové řízení na pronájem holobytu č.47 o vel. 1+0 v 1. podlaží domu čp. 1098 Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000407/2013
(86)
23.10.2013 Volný byt č.16 o vel. 3+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000406/2013
(86)
23.10.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za vyúčtování tepla a vody za rok 2012
Us RMČ 000405/2013
(86)
23.10.2013 Změna nájemce nebytového prostoru v čp. 1133, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000404/2013
(86)
23.10.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu
Us RMČ 000403/2013
(86)
23.10.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení v čp. 1098
Us RMČ 000402/2013
(86)
23.10.2013 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2013
Us RMČ 000401/2013
(85)
16.10.2013 Oprava chodníku v ul. Bendova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000400/2013
(84)
09.10.2013 Žádost o svěření pozemku parc.č. 1761 o výměře 2775 m2 do správy MČ Praha 17.
Us RMČ 000399/2013
(84)
09.10.2013 Veřejná zakázka "Oprava chodníku v areálu řepského hřbitova - II"
Tisk Export článku do PDF