Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000314/2013
(81)
28.08.2013 Žádost Místní organizace TOP09 Praha 17 o výměnu zástupce politické strany TOP09 v Komisi pro životní prostředí
Us RMČ 000313/2013
(81)
28.08.2013 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku zahrady u CSZS, Bendova 1121/5
Us RMČ 000312/2013
(81)
28.08.2013 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky "Zdravé a hravé Řepy II".
Us RMČ 000311/2013
(81)
28.08.2013 Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny objektu Laudova 10/1024
Us RMČ 000310/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1234.4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1234 Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000309/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1224.9 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1224 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000308/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1142.21 o vel. 3+1/L s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1142 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000307/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 241 Čistovická ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000306/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.43 o vel. 1+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1051 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000305/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.35 o vel. 2+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1052 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000304/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.5 o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1051 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000303/2013
(81)
28.08.2013 Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 14 na adrese Socháňova 1134/5, Praha 6 - Řepy, nájemkyni paní Janě Benadové
Us RMČ 000302/2013
(81)
28.08.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení
Us RMČ 000301/2013
(81)
28.08.2013 Stanovisko k projektu komplexně telematických dohledových systémů "KTDS OPD 8 Plzeňská"
Us RMČ 000300/2013
(81)
28.08.2013 Projekt Koutex - umístění 5 ks kontejnerů na sběr použitého textilu na částech pozemků parc. č. 1142/109, p. č. 1409/1, p. č. 1381/1 (2 ks), p. č. 1900 o výměře 1 m2 vždy pro jeden kontejner
Us RMČ 000299/2013
(81)
28.08.2013 Umístění reklamního a informačního zařízení pro potřeby KC Průhon na pozemku parc.č. 49, správa pozemku svěřená MČ Praha 17, lokalita Na Chobotě
Us RMČ 000298/2013
(81)
28.08.2013 Umístění reklamního poutače na pozemku parc. č. 1352/46 v k. ú. Řepy, pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000297/2013
(81)
28.08.2013 Ceník na kolumbární okénka odd. "U,V"
Us RMČ 000296/2013
(81)
28.08.2013 Projednání cen za pronájem pozemků ve správě MČ Praha 17 pro umístění stánků na kulturních akcích
Us RMČ 000295/2013
(81)
28.08.2013 Zpracování PD "Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ Laudova 1024"
Us RMČ 000294/2013
(81)
28.08.2013 Zřízení přístupové rampy a chodníku - MŠ Socháňova 1175 a 1176
Us RMČ 000293/2013
(81)
28.08.2013 Zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy - dodatek č. 1 k SoD 2013/0122
Us RMČ 000292/2013
(81)
28.08.2013 Změny rozpočtu k 31. 8. 2013
Us RMČ 000291/2013
(81)
28.08.2013 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2013
Us RMČ 000290/2013
(81)
28.08.2013 Žádost pana Radka Hrušky o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha 17
Us RMČ 000289/2013
(81)
28.08.2013 Výroba a instalace třetího reklamního poutače Maxi Cube Triangl
Us RMČ 000288/2013
(80)
07.08.2013 Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu 1078.9 o vel. 2+k.k. v 5. podlaží čp. 1078 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000287/2013
(80)
07.08.2013 Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu 1077.9 o vel. 2+k.k. v 5. podlaží čp. 1077 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000286/2013
(80)
07.08.2013 "Zateplení ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy" - dodatek č. 1 k SoD č. 2013/0049
Us RMČ 000285/2013
(80)
07.08.2013 "ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy" - restaurování sochy Lachtana od Jana Laudy a její nové umístění
Us RMČ 000284/2013
(80)
07.08.2013 Výběrové řízení "Úprava zastřešení kolumbárií řepského hřbitova, včetně odkládacích ploch na svíčky"
Us RMČ 000283/2013
(80)
07.08.2013 Výsledek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v ZŠ genpor, Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024
Us RMČ 000282/2013
(80)
07.08.2013 Výzva na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou" a jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
Us RMČ 000281/2013
(80)
07.08.2013 Volný byt č. 20 o vel. 2+k.k.s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000280/2013
(80)
07.08.2013 Volná bytová jednotka č. 13 o vel. 1+k.k.s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1173 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000279/2013
(80)
07.08.2013 Volná bytová jednotka č. 1263.17 o vel. 1+k.k.s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1263 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000278/2013
(80)
07.08.2013 Volná bytová jednotka č. 1239.13 o vel. 2+k.k.s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1239 v Galandově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000277/2013
(80)
07.08.2013 Volný byt č. 39 o vel. 2+k.k.s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000276/2013
(80)
07.08.2013 Žádost o prodloužení uskladnění věcí ve skladu v domě Bazovského 1120 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000275/2013
(80)
07.08.2013 Revokace usnesení RMČ 66 č. 0000009/2013 ze dne 20. 3. 2013 - Dodatky ke smlouvám o pronájmu ordinací
Us RMČ 000274/2013
(80)
07.08.2013 Uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc.č. 1360/1 (zahrádka ev. č. 2), lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy.
Us RMČ 000273/2013
(80)
07.08.2013 Změny rozpočtu k 31. 7. 2013
Us RMČ 000272/2013
(80)
07.08.2013 Návrh smlouvy o umístění, instalaci, provozu a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy
Us RMČ 000271/2013
(80)
07.08.2013 Změny termínu otevření nové třídy v MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176
Us RMČ 000270/2013
(79)
26.07.2013 Žádost pana Jiřího Brouma o výpůjčku skateparku v ulici Na chobotě, Praha 17
Us RMČ 000269/2013
(79)
26.07.2013 Informace Centra sociálně zdravotních služeb o prodeji ojetého vozidla Renault Kangoo protiúčtem
Us RMČ 000268/2013
(79)
26.07.2013 Jmenování Mgr. Bořka Černovského členem komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 na roky 2013 - 2015
Us RMČ 000267/2013
(79)
26.07.2013 Jmenování předsedkyně komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 na roky 2013 - 2015
Us RMČ 000266/2013
(79)
26.07.2013 Odvolání předsedkyně komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 na roky 2013 - 2015
Us RMČ 000265/2013
(78)
17.07.2013 Úprava zastřešení kolumbárií řepského hřbitova
Tisk Export článku do PDF