Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7 9 10 11 12 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000438/2019
(33)
02.12.2019 Poskytnutí finančního daru společností Letiště Praha, a.s. Městské části Praha 17 v rámci programu Dobré sousedství
Us RMČ 000437/2019
(33)
02.12.2019 Návrh odpovědi společnosti GEOSAN GROUP a.s. na opakované výzvy k součinnosti
Us RMČ 000436/2019
(32)
27.11.2019 Sportovní centrum - kamerový systém (dodávka)
Us RMČ 000435/2019
(32)
27.11.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1409/1, 1409/4, 1409/6 a 1504/1 v k. ú. Řepy stavbou "Bytový dům U Boroviček, na pozemku p. č. 1142/333, 921/2, 1142/954 k. ú. Řepy, Praha 17" a souhlas s připojením pozemků parc. č. 1142/333, 921/2, 1142/954 v k. ú. Řepy na komunikaci ul. U Boroviček
Us RMČ 000434/2019
(32)
27.11.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce:„Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa“
Us RMČ 000433/2019
(32)
27.11.2019 Nájemní smlouva na objekt Karlovarská ul. č.p. 399, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000432/2019
(32)
27.11.2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1402/4, 1389/1 a 1387 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, v rámci stavby "Praha 6 Ruzyně, Ovocná, obnova kNN"
Us RMČ 000431/2019
(32)
27.11.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 1293/205 (o výměře 120 m2) a části pozemku parc. č. 1761 (o výměře 200 m2) zapsané na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000430/2019
(32)
27.11.2019 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 301 (o vel. 13,90 m2) v přízemí domu čp. 1268 Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000429/2019
(32)
27.11.2019 Žádost o souhlas s rozšířením účelu užívání prostoru sloužícího k podnikání č. 301 - solárium, manikúra a pedikúra v domě čp. 1213, ulice Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000428/2019
(32)
27.11.2019 Smlouva o poskytování podpory systému spisové služby e-Spis
Us RMČ 000427/2019
(32)
27.11.2019 Uzavření smlouvy o zpřístupnění systému GisOnline a poskytování rozšířené podpory
Us RMČ 000426/2019
(32)
27.11.2019 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku: „Poskytování bezpečnostních služeb", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Us RMČ 000425/2019
(32)
27.11.2019 Smlouva o poskytování služeb elektronické pečetění a časová razítka
Us RMČ 000424/2019
(32)
27.11.2019 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2018/2019
Us RMČ 000423/2019
(32)
27.11.2019 Změny rozpočtu k 30. 11. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000422/2019
(31)
13.11.2019 Smlouva o spolupráci po dobu zkušebního provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us RMČ 000421/2019
(31)
13.11.2019 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000420/2019
(31)
13.11.2019 Prodej pozemku parc. č. 1297/2 o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13 o výměře 22 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 (lokalita ul. Slánská)
Us RMČ 000419/2019
(31)
13.11.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 v k. ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17
Us RMČ 000418/2019
(31)
13.11.2019 Volný byt č.11, 2+k.k., ve 2. patře, 3.podlaží, Žufanova čp.1093 , Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000417/2019
(31)
13.11.2019 Žádost o souhlas s dočasným podnájmem bytu č. 40 v domě čp. 1118 ul. Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000416/2019
(31)
13.11.2019 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXV."
Us RMČ 000415/2019
(31)
13.11.2019 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8058532110, hasičská zbrojnice
Us RMČ 000414/2019
(31)
13.11.2019 Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 8054923110
Us RMČ 000413/2019
(31)
13.11.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl, v 6. patře, tj. 7. podlaží domu čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000412/2019
(31)
13.11.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č.1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa"
Us RMČ 000411/2019
(31)
13.11.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu „KONCEPČNÍ NÁVRH POD BÍLOU HOROU Č.P. 1504/21“
Us RMČ 000410/2019
(31)
13.11.2019 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 10ks PC
Us RMČ 000409/2019
(31)
13.11.2019 Bytový dům U Boroviček, Praha - Řepy, parc. č.1142/333, 1142/954 a 921/2, k.ú. Řepy
Us RMČ 000408/2019
(31)
13.11.2019 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ HMP pro parc.č. 1337/80 a 1435, k.ú. Řepy pro výstavbu administrativních budov
Us RMČ 000407/2019
(31)
13.11.2019 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ HMP pro parc.č. 1337/11, k.ú. Řepy - pro výstavbu vila-domů
Us RMČ 000406/2019
(31)
13.11.2019 Stavební úpravy VTL plynovodu DN 500 na pozemcích parc. č. 1352/50 a 1352/51 v k.ú. Řepy, Praha - Řepy
Us RMČ 000405/2019
(31)
13.11.2019 „Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000404/2019
(31)
13.11.2019 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2020
Us RMČ 000403/2019
(31)
13.11.2019 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DVS/04/03/007671/2019 na neinvestiční náklady(výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Us RMČ 000402/2019
(31)
13.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022 příspěvkových organizací ve správě odboru školství a kultury
Us RMČ 000401/2019
(31)
13.11.2019 Změny rozpočtu k 30. 11. 2019
Us RMČ 000400/2019
(31)
13.11.2019 Kronika městské části Praha 17 za rok 2018
Us RMČ 000399/2019
(30)
04.11.2019 Nájemní smlouva po dobu zkušebního provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us RMČ 000398/2019
(30)
04.11.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy - připomínkové řízení
Us RMČ 000397/2019
(30)
04.11.2019 Výsledek VŘ „Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17"
Us RMČ 000396/2019
(30)
04.11.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů - připomínkové řízení
Us RMČ 000395/2019
(30)
04.11.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu - připomínkové řízení
Us RMČ 000394/2019
(29)
25.10.2019 "Sportovní centrum - kamerový systém" - dodávka
Us RMČ 000393/2019
(29)
25.10.2019 TJ Sokol Řepy - prodloužení smlouvy o výpůjčce
Us RMČ 000392/2019
(28)
23.10.2019 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci: KONCEPČNÍ NÁVRH POD BÍLOU HOROU Č.P. 1504/21
Us RMČ 000391/2019
(28)
23.10.2019 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000390/2019
(28)
23.10.2019 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000389/2019
(28)
23.10.2019 Volný byt č. 24, o vel. 1+k.k. v 5. podlaží, Žufanova č.p. 1095, Praha 6 - Řepy k pronájmu
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7 9 10 11 12 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF