Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000113/2014
(97)
08.07.2020 Dohoda o poskytnutí dotace mezi MČ Praha-Zličín a MČ Praha 17
Us RMČ 000112/2014
(97)
08.07.2020 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol
Us RMČ 000111/2014
(97)
08.07.2020 Schválení účelu čerpání Fondu pro podporu základních škol v roce 2014
Us RMČ 000110/2014
(97)
08.07.2020 Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2014
Us RMČ 000109/2014
(97)
08.07.2020 Finanční dar pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
Us RMČ 000108/2014
(97)
08.07.2020 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2014
Us RMČ 000107/2014
(96)
26.02.2014 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Opravy sociálních zařízení a přístupové cesty staré budovy objektu Žalanského 68/54"
Us RMČ 000106/2014
(96)
26.02.2014 Smlouva o vydávání odborných posudků pro generálního projektanta stavby Sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000105/2014
(96)
26.02.2014 Volný byt č. 33 o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000104/2014
(96)
26.02.2014 II. kolo výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 3+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1195 Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000103/2014
(96)
26.02.2014 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volných bytů po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000102/2014
(96)
26.02.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 42 o vel. 2+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1093 Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000101/2014
(96)
26.02.2014 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - ordinace v Sochánově ul. čp 1221
Us RMČ 000100/2014
(96)
26.02.2014 Umístění informačního zařízení prodejny instalatérských potřeb na domě Jiránkova ČP 1136
Us RMČ 000099/2014
(96)
26.02.2014 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 301 prodejna instalatérského materiálu v přízemí domu čp. 1282 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000098/2014
(96)
26.02.2014 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 301 prodejna balených krmiv v přízemí domu čp. 1268 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000097/2014
(96)
26.02.2014 Oprava oplocení řepského hřbitova
Us RMČ 000096/2014
(96)
26.02.2014 Souhlas s připojením místní komunikace na pozemku parc. č. 1381/1, k.ú. Řepy, ul. Čistovická
Us RMČ 000095/2014
(96)
26.02.2014 Oprava TS 4615, zrušení TS 4612, TS 4613 a TS 4616 včetně přepojení a pokládky nových kabelů 22 kV a 1 kV
Us RMČ 000094/2014
(96)
26.02.2014 Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1378/30 o výměře 2,64 m2 pro umístění 2 ks kontejnerů na textil
Us RMČ 000093/2014
(96)
26.02.2014 Úprava dosavadních Zásad pronájmu nebytových prostor (nově Zásad pronájmu prostor sloužících k podnikání - DOPLNĚNÍ
Us RMČ 000092/2014
(96)
26.02.2014 Smlouva o spolupráci a poradenství
Us RMČ 000091/2014
(96)
26.02.2014 Změna v užívání dočasných staveb: restaurace "Koliba Javorník" na pozemku č. parc. 1241/74 a dalších k.ú. Řepy, č.p. 1714 při ul. Žufanova v Praze - Řepích a přípojky 1 kV na pozemcích č. parc. 1411/26, 1411/27, 1241/1 k.ú. Řepy pro stavbu restaurace "Koliba Javorník", č.p. 1714 při ul. Žufanova v Praze - Řepích, spočívající ve změně na stavby s trvalou dobou užívání
Us RMČ 000090/2014
(96)
26.02.2014 Stavební úpravy obj. Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000089/2014
(96)
26.02.2014 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběrové řízení na dodavatele 20 PC"
Us RMČ 000088/2014
(96)
26.02.2014 Tvorba a čerpání sociálního fondu pro rok 2014
Us RMČ 000087/2014
(96)
26.02.2014 Výroční zpráva za rok 2013
Us RMČ 000086/2014
(96)
26.02.2014 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě s Klubem občanů bezbariérového domu se sídlem Vondroušova 1193 a 1194
Us RMČ 000085/2014
(96)
26.02.2014 Darovací smlouva - Domov sv. Karla Boromejského
Us RMČ 000084/2014
(96)
26.02.2014 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu na rok 2014
Us RMČ 000083/2014
(96)
26.02.2014 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000082/2014
(96)
26.02.2014 Výsledek výběrového řízení na "Pronájem nebytových prostor v objektu Žalanského 68/54 stará budova"
Us RMČ 000081/2014
(95)
12.02.2014 Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000080/2014
(95)
12.02.2014 Rekonstrukce varny MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000079/2014
(95)
12.02.2014 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000078/2014
(95)
12.02.2014 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000077/2014
(95)
12.02.2014 Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze ("Pražské stavební předpisy")
Us RMČ 000076/2014
(95)
12.02.2014 Stavba "Stavební úpravy na VTL plynovodu č. 202, 222 - sídliště Řepy" spočívající v dílčí přeložce nadřazeného vedení VTL plynovodu trasované na pozemcích č. parc. 1504/1, 1504/5, 1504/21, 1504/22 k.ú. Řepy poblíž ul. Na Fialce II v Praze - Řepích mimo zastavěné území
Us RMČ 000075/2014
(95)
12.02.2014 Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka k obj. KS Průhon, Socháňova 27/1220, Praha 6 - Řepy)
Us RMČ 000074/2014
(95)
12.02.2014 Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích
Us RMČ 000073/2014
(95)
12.02.2014 Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000072/2014
(95)
12.02.2014 Doplnění chybějícího textu v odst. č. 1 Usnesení RMČ 307/2013 ze dne 28. 8. 2013
Us RMČ 000071/2014
(95)
12.02.2014 Doplnění chybějícího textu v odst. č. 1 Usnesení RMČ 255/2013 ze dne 17. 7. 2013
Us RMČ 000070/2014
(95)
12.02.2014 Doplnění chybějícího textu v odst. č. 1 Usnesení RMČ 259/2013 ze dne 17. 7. 2013
Us RMČ 000069/2014
(95)
12.02.2014 Žádost o revokaci usnesení RMČ č. 000345/2013 ze dne 9.9.2013
Us RMČ 000068/2014
(95)
12.02.2014 Úprava dosavadních Zásad pronájmu nebytových prostor (nově Zásad pronájmu prostor sloužících k podnikání) bez obsahových změn v návaznosti na rekodifikaci občanského práva
Us RMČ 000067/2014
(95)
12.02.2014 Úprava Podmínek pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku Městské části Praha 17 v návaznosti na vydání nového občanského zákoníku, beze změny jejich obsahu
Us RMČ 000066/2014
(95)
12.02.2014 Úprava Zásad postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 v důsledku rekodifikace občanského práva
Us RMČ 000065/2014
(95)
12.02.2014 Informace společnosti ERILENS s.r.o., vlastník předmětného pozemku, o umístění kolotočů na parc. č. 342/12, lokalita ul. Hofbauerova, k.ú. Řepy
Us RMČ 000064/2014
(95)
12.02.2014 Žádost o stanovisko ke směně pozemků
Tisk Export článku do PDF