Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000416/2013
(86)
23.10.2013 Návrh na přijetí obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“
Us RMČ 000415/2013
(86)
23.10.2013 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou"
Us RMČ 000414/2013
(86)
23.10.2013 Souhlas s otevřením nového druhu školy v SOŠ a Taneční konzervatoři Ivo Váni-Psoty v Praze, s.r.o.
Us RMČ 000413/2013
(86)
23.10.2013 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2009/2747
Us RMČ 000412/2013
(86)
23.10.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Oprava pěších cest Na Fialce II - Bicross, Praha - Řepy
Us RMČ 000411/2013
(86)
23.10.2013 Projednání nájmu pozemků a nebytových prostor na adrese Žalanského 23 pro potřeby sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 17.
Us RMČ 000410/2013
(86)
23.10.2013 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č.47 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000409/2013
(86)
23.10.2013 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č.41 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000408/2013
(86)
23.10.2013 Výběrové řízení na pronájem holobytu č.47 o vel. 1+0 v 1. podlaží domu čp. 1098 Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000407/2013
(86)
23.10.2013 Volný byt č.16 o vel. 3+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000406/2013
(86)
23.10.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za vyúčtování tepla a vody za rok 2012
Us RMČ 000405/2013
(86)
23.10.2013 Změna nájemce nebytového prostoru v čp. 1133, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000404/2013
(86)
23.10.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu
Us RMČ 000403/2013
(86)
23.10.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení v čp. 1098
Us RMČ 000402/2013
(86)
23.10.2013 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2013
Us RMČ 000401/2013
(85)
16.10.2013 Oprava chodníku v ul. Bendova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000400/2013
(84)
09.10.2013 Žádost o svěření pozemku parc.č. 1761 o výměře 2775 m2 do správy MČ Praha 17.
Us RMČ 000399/2013
(84)
09.10.2013 Veřejná zakázka "Oprava chodníku v areálu řepského hřbitova - II"
Us RMČ 000398/2013
(84)
09.10.2013 Změny rozpočtu k 31. 10. 2013
Us RMČ 000397/2013
(84)
09.10.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce kontejnerových stání Galandova 1239 - 1242 a 1243 - 1246
Us RMČ 000396/2013
(84)
09.10.2013 Rekonstrukce sálu Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000395/2013
(84)
09.10.2013 Žádost pana Josefa Procházky z Klubu řepských seniorů o finanční příspěvek
Us RMČ 000394/2013
(84)
09.10.2013 Souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
Us RMČ 000393/2013
(84)
09.10.2013 Návrh na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu – Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Praha – Řepy
Us RMČ 000392/2013
(84)
09.10.2013 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2013
Us RMČ 000391/2013
(84)
09.10.2013 Žádost CSZS na schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000390/2013
(84)
09.10.2013 Vánoční provoz v MŠ Laudova se speciálními třídami pracoviště Opuková 10
Us RMČ 000389/2013
(84)
09.10.2013 Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000388/2013
(84)
09.10.2013 Schválení daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000387/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - audio technika
Us RMČ 000386/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - osvětlovací technika
Us RMČ 000385/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - bar
Us RMČ 000384/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - jevištní technika
Us RMČ 000383/2013
(83)
25.09.2013 Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - nábytek
Us RMČ 000382/2013
(83)
25.09.2013 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volných bytů po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000381/2013
(83)
25.09.2013 Projekt MČ Praha 17: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost
Us RMČ 000380/2013
(83)
25.09.2013 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000379/2013
(83)
25.09.2013 Změny rozpočtu k 30. 9. 2013
Us RMČ 000378/2013
(83)
25.09.2013 Zpracování PD "Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ Laudova 1024"
Us RMČ 000377/2013
(83)
25.09.2013 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti
Us RMČ 000376/2013
(83)
25.09.2013 Oprava usnesení RMČ číslo: Us RMČ 000340/2013
Us RMČ 000375/2013
(83)
25.09.2013 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volné bytové jednotky č. 1261.3 o vel. 4+k.k./L, ve Španielově ulici čp. 1261 po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000374/2013
(83)
25.09.2013 Volná bytová jednotka č. 1129.5 o vel. 4+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1129 v Socháňově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000373/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení v čp. 1120
Us RMČ 000372/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Us RMČ 000371/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000370/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o zrušení podmínky v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 314 v přízemí Makovského čp. 1223, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000369/2013
(83)
25.09.2013 Souhlasné stanovisko, smlouva o provedení stavby a pronájem pozemku parc.č. 1142/252, k.ú. Řepy
Us RMČ 000368/2013
(83)
25.09.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu
Us RMČ 000367/2013
(83)
25.09.2013 Zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti "Zateplení objektu č.p. 1121, Praha 6 - Řepy"
Tisk Export článku do PDF