Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000466/2013
(88)
20.11.2013 "Rekonstrukce vytápění - ZŠ Laudova, č.p.1024, Praha 6 - Řepy" - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000465/2013
(88)
20.11.2013 Návrh na rozšíření grantového řízení městské části Praha 17 o kapitolu Životní prostředí
Us RMČ 000464/2013
(88)
20.11.2013 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a pozvánka k veřejnému projednání
Us RMČ 000463/2013
(88)
20.11.2013 Příkazní smlouva mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r. o. o komplexním zajišťování správy nemovitostí, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r.o.
Us RMČ 000462/2013
(88)
20.11.2013 Bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 1142/225 o výměře 5.061 m2, parc. č. 1502/8 o výměře 6.535 m2 a parc. č. 1502/167 o výměře 5.777 m2, vše v k. ú. Řepy, obec Praha od České republiky - Ministerstva obrany na hlavní město Prahu se svěřením Městské části Praha 17
Us RMČ 000461/2013
(88)
20.11.2013 Doplnění Zásad pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 o zavedení možnosti vzájemné změny předmětu nájmu (výměny bytů) pro nájemce, jejichž pronajímatelem je Městská část Praha 17, po účinnosti nového občanského zákoníku, a o oznamovací povinnost OSOM ve věci zrušení pobytu bývalých nájemců a živnostníků v nájemním bytě podnikajících při ukončení nájmu bytu
Us RMČ 000460/2013
(88)
20.11.2013 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2010/0235 ze dne 15.3.2010 - přefakturace elektrické energie společnosti outdoor akzent s.r.o. z důvodu osvětlení reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 1360/2, který je ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000459/2013
(88)
20.11.2013 Smlouva o bezúplatném převodu šatních skříněk od MČ Praha 17 na ZŠ J.Wericha a ZŠ genpor. F. Peřiny
Us RMČ 000458/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Us RMČ 000457/2013
(88)
20.11.2013 Nabídka na prodej nemovitosti Městské části Praha 17
Us RMČ 000456/2013
(88)
20.11.2013 Prodej pozemku parc. č. 1293/53 o výměře 286 m2 do podílového vlastnictví vlastníků bytových jednotek bytového domu č.p. 1105, kterým je pozemek zastavěn. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Praha, k.ú. Řepy, lokalita ul. Šimonova.
Us RMČ 000455/2013
(88)
20.11.2013 Převod nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1353 užívanou jako zahrádka s ev.č. 18 v lokalitě Ke Kaménce, který je ve správě MČ Praha 17, k.ú. Řepy
Us RMČ 000454/2013
(88)
20.11.2013 Uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 752/37 z důvodu nového uživatele garáže ve vlastnictví soukromé osoby. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. U Boroviček, k.ú. Řepy.
Us RMČ 000453/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000452/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu
Us RMČ 000451/2013
(88)
20.11.2013 Souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
Us RMČ 000450/2013
(88)
20.11.2013 Volný byt č. 16 o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000449/2013
(88)
20.11.2013 Volný byt č. 8 o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000448/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1281.1 o vel. 3+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1281 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000447/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1166.5 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1166 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000446/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.3 o vel. 4+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1112 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000445/2013
(88)
20.11.2013 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběrové řízení na dodavatele síťových přepínačů"
Us RMČ 000444/2013
(88)
20.11.2013 Smlouvy o umístění, instalaci, provozování a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy
Us RMČ 000443/2013
(88)
20.11.2013 Příprava uzavření smlouvy o provozování a podpoře programu Stavební úřad od firmy „VITA software“
Us RMČ 000442/2013
(88)
20.11.2013 Smlouva o poskytování provozní podpory systému Proxio
Us RMČ 000441/2013
(88)
20.11.2013 Uzavření dodatku "Smlouvy o Maintenance a podpoře systému e-spis"
Us RMČ 000440/2013
(88)
20.11.2013 Jmenování škodní komise
Us RMČ 000439/2013
(88)
20.11.2013 Jmenování dílčí inventarizační komise
Us RMČ 000438/2013
(88)
20.11.2013 Změna OŘ ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000437/2013
(88)
20.11.2013 Poskytnutí finančního daru Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Adventního koncertu dne 15. 12. 2013
Us RMČ 000436/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o navýšení počtu pracovníků na odboru sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Us RMČ 000435/2013
(88)
20.11.2013 Informace o zápisu do 1. tříd základních škol městské části Praha 17 pro školní rok 2014/2015
Us RMČ 000434/2013
(88)
20.11.2013 Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2014
Us RMČ 000433/2013
(87)
06.11.2013 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volných bytů po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000432/2013
(87)
06.11.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Revitalizace území podél ul. Plzeňské
Us RMČ 000431/2013
(87)
06.11.2013 Záměr na úplatný převod pozemku parc. č. 1360/2, 1360/3, včetně smontovaného objektu č.p. 1711, lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy
Us RMČ 000430/2013
(87)
06.11.2013 Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000429/2013
(87)
06.11.2013 Rekonstrukce varny MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000428/2013
(87)
06.11.2013 Uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení "Projekt MČ Praha 17: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost" společností SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec dle Us. RMČ 00381/2013 ze dne 25.9.2013
Us RMČ 000427/2013
(87)
06.11.2013 Napojení na internet k objektu "Kulturní středisko Průhon Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000426/2013
(87)
06.11.2013 Zabezpečení prostor pod lodžiemi, vnějšími schodišti, rampami a podestami obecních bytových domů mřížemi
Us RMČ 000425/2013
(87)
06.11.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu výkonu práce
Us RMČ 000424/2013
(87)
06.11.2013 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu 1 poloviny místnosti (střediska osobní hygieny) pro provoz kadeřnictví v budově čp. 1121, Bendova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000423/2013
(87)
06.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1261.3 o vel. 4+k.k./L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1261 Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000422/2013
(87)
06.11.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1129.5 o vel. 4+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1129 Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000421/2013
(87)
06.11.2013 Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/2745ze dne 8. 9. 2013 mezi BONAKO, a. s. a Městskou částí Praha 17
Us RMČ 000420/2013
(87)
06.11.2013 Rezignace Ing. Marie Vaicové na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000419/2013
(87)
06.11.2013 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2012/2013
Us RMČ 000418/2013
(86)
23.10.2013 Souhlas k adrese místa podnikání
Us RMČ 000417/2013
(86)
23.10.2013 Veřejná zákazka "Vybavení sálu Sokolovny ke společensko-kulturním účelům - nábytek"
Tisk Export článku do PDF