Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000513/2014
(112)
15.10.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/00203 ze dne 8. 8. 2014 "Administrace nadlimitní veřejné zakázky "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Us RMČ 000512/2014
(112)
15.10.2014 Změna místa výstavby MKS
Us RMČ 000511/2014
(112)
15.10.2014 Schválení daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000510/2014
(112)
15.10.2014 Vyúčtování nákladů oprav předložené VŠRR, s.r.o. v souladu s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2014/0085
Us RMČ 000509/2014
(111)
29.09.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce komunikace v ulici Doubravínova
Us RMČ 000508/2014
(111)
29.09.2014 Nové služby e-Governmentu v Praze 17 - Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Us RMČ 000507/2014
(111)
29.09.2014 Revitalizace parteru sídliště Řepy - Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Us RMČ 000506/2014
(111)
29.09.2014 Aktivní lesopark Řepy - Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Us RMČ 000505/2014
(111)
29.09.2014 Vítězná firma na veřejnou zakázku na administrátora Projektu Aktivní lesopark Řepy
Us RMČ 000504/2014
(111)
29.09.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k.ú. Řepy v období 2014/2015 a 2015/2016"
Us RMČ 000503/2014
(111)
29.09.2014 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Oprava systému odvodnění budovy a suterénu objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000502/2014
(111)
29.09.2014 Mistrovství ČR BMX v Time Trial a závod ŽandaRace 2014
Us RMČ 000501/2014
(111)
29.09.2014 Návrh nájemní smlouvy a uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 565/2 o výměře 394 m2, lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy
Us RMČ 000500/2014
(111)
29.09.2014 Projednání doručené nabídky na pronájem na základě zveřejněného záměru č. 22/14/OSOM/N/np
Us RMČ 000499/2014
(111)
29.09.2014 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XI"
Us RMČ 000498/2014
(111)
29.09.2014 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a FS na akci "CZ.1.02/3.2.00/14.25898 Zateplení MŠ Socháňova" v celkové výši 7 422 158,88 Kč
Us RMČ 000497/2014
(111)
29.09.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště v Praze - Řepích" v období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2016
Us RMČ 000496/2014
(111)
29.09.2014 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy
Us RMČ 000495/2014
(111)
29.09.2014 Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha - Řepy
Us RMČ 000494/2014
(111)
29.09.2014 Stanovisko pro územní rozhodnutí ke stavbě "Přeložka kNN u TS 5814, Praha 17 - Řepy, ul. Karlovarská"
Us RMČ 000493/2014
(111)
29.09.2014 Stanovisko k pronájmu pozemku ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000492/2014
(111)
29.09.2014 Stanovisko ke stavbě zahradní chatky s terasou na části pozemku parc. č. 921/1, lokalita ul. Opuková, k.ú. Řepy
Us RMČ 000491/2014
(111)
29.09.2014 Vydání souhlasu s rozšířením vjezdu z pozemku parc. č. 1381/1 ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000490/2014
(111)
29.09.2014 Žádost o souhlas s dočasným osazením silničních panelů na chodníkovém přejezdu pro bytový dům Plzeňská 470/253 k.ú. Stodůlky
Us RMČ 000489/2014
(111)
29.09.2014 Hasičská zbrojnice - Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu
Us RMČ 000488/2014
(111)
29.09.2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Us RMČ 000487/2014
(111)
29.09.2014 Uzavření smlouvy o souhlasu s trvalým umístěním sítě do pozemku parc. č. 1392/1, lokalita ul. Opuková
Us RMČ 000486/2014
(111)
29.09.2014 Smlouva - souhlas s trvalým umístěním zateplení pláště budovy čp. 91 ul. Žalanského nad pozemkem parc. č. 1443 k.ú. Řepy
Us RMČ 000485/2014
(111)
29.09.2014 Záměr rekonstrukce holobytů na byty
Us RMČ 000484/2014
(111)
29.09.2014 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 51 v domě čp. 1135 ul. Jiránkova
Us RMČ 000483/2014
(111)
29.09.2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení v domě čp. 1263
Us RMČ 000482/2014
(111)
29.09.2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení v čp. 1120
Us RMČ 000481/2014
(111)
29.09.2014 Volný byt č. 25 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000480/2014
(111)
29.09.2014 Volný byt č. 15 o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000479/2014
(111)
29.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecní bytové jednotky č. 1236.5 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1236, Galandova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000478/2014
(111)
29.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecní bytové jednotky č. 1245.10 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1245, Galandova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000477/2014
(111)
29.09.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 1144.102 o vel. 1+k.k. v 1. podlaží domu čp. 1144 v Makovského ulici
Us RMČ 000476/2014
(111)
29.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 37 o vel. 2+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1135, Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000475/2014
(111)
29.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 31 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000474/2014
(111)
29.09.2014 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Obytná zóna Fialka" na pozemku parc. č. 1409/6, k.ú. Řepy
Us RMČ 000473/2014
(111)
29.09.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce kontejnerových stání, Praha - Řepy
Us RMČ 000472/2014
(111)
29.09.2014 Vícepodlažní garáže v ul. Mrkvičkova
Us RMČ 000471/2014
(111)
29.09.2014 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydaná formou opatření obecné povahy č. 43/2014 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 ze dne 11. 9. 2014
Us RMČ 000470/2014
(111)
29.09.2014 Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích
Us RMČ 000469/2014
(111)
29.09.2014 Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000468/2014
(111)
29.09.2014 MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6-Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy
Us RMČ 000467/2014
(111)
29.09.2014 Antisprejerový program m. č. Praha 17
Us RMČ 000466/2014
(111)
29.09.2014 Změny rozpočtu k 30. 9. 2014
Us RMČ 000465/2014
(111)
29.09.2014 Smlouva o umístění, instalaci, provozování a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy
Us RMČ 000464/2014
(111)
29.09.2014 Změna OŘ ÚMČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF