Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000215/2014
(100)
28.04.2014 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 55 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000214/2014
(100)
28.04.2014 Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1502/73 o rozloze 335m2 v Mrkvičkově ulici
Us RMČ 000213/2014
(100)
28.04.2014 Změny rozpočtu k 30. 4. 2014
Us RMČ 000212/2014
(100)
28.04.2014 Zásady řešení náhrady mzdy nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000211/2014
(100)
28.04.2014 Schválení přijetí darů pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000210/2014
(100)
28.04.2014 Potvrzení pracovního místa ředitelek škol dle platného znění zákona č. 561/2004 Sb.
Us RMČ 000209/2014
(100)
28.04.2014 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Rozdělení měření tepla pro objekty Žalanského 68/54, nová budova - stará budova"
Us RMČ 000208/2014
(100)
28.04.2014 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000207/2014
(99)
16.04.2014 Poptávkové řízení - Výzkum veřejného mínění - zjištění názorů a spokojenosti občanů MČ Praha 17 - výsledek
Us RMČ 000206/2014
(99)
16.04.2014 Smlouva o spolupráci - Pražské služby, a.s.
Us RMČ 000205/2014
(99)
16.04.2014 Vybavení audio/video a IS/IT pro Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000204/2014
(99)
16.04.2014 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání sportovně-zábavné akce pro děti a jejich rodiče dne 24. 4. 2014 v odpoledních hodinách
Us RMČ 000203/2014
(99)
16.04.2014 Vydání souhlasu a uzavření krátkodobé nájemní smlouvy po dobu realizace nového vjezdu po pozemku parc. č. 1433 k rodinnému domu na pozemku parc. č. 22; pozemek parc. č. 1433 ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Žalanského, k.ú. Řepy
Us RMČ 000202/2014
(99)
16.04.2014 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2009/2717
Us RMČ 000201/2014
(99)
16.04.2014 Převod nájemní smlouvy k zahrádce v lokalitě Ke Kaménce vedené pod ev. č. 4, která je umístěna na části pozemku parc. č. 1353 o výměře 245 m2
Us RMČ 000200/2014
(99)
16.04.2014 Uzavření smlouvy o provedení stavby a nájemní smlouvy s žadatelem z důvodu rekonstrukce bytových domů ul. K Šancím č.p. 629 a č.p. 630
Us RMČ 000199/2014
(99)
16.04.2014 Opravy zdí oplocení řepského hřbitova
Us RMČ 000198/2014
(99)
16.04.2014 Žádost o pomoc v závažné sociální situaci
Us RMČ 000197/2014
(99)
16.04.2014 Žádost o prodloužení lhůty k rekolaudaci holobytu č. 47 v přízemí domu čp. 1099 Žufanova, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000196/2014
(99)
16.04.2014 Volný byt k pronájmu
Us RMČ 000195/2014
(99)
16.04.2014 Výběrové řízení na pronájem ateliéru č. 303 o vel. 45m2 v suterénu domu čp. 1079, Nevanova ulice
Us RMČ 000194/2014
(99)
16.04.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici
Us RMČ 000193/2014
(99)
16.04.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – Oprava komunikace v ulici U Boroviček, Praha-Řepy
Us RMČ 000192/2014
(99)
16.04.2014 Rekonstrukce terasy, oprava fasády úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000191/2014
(99)
16.04.2014 MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6-Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy
Us RMČ 000190/2014
(99)
16.04.2014 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na službu - zpracování studie "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"
Us RMČ 000189/2014
(99)
16.04.2014 Přijetí nabídky veřejné zakázky na dodávku "Mobilní nábytek pro Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 6-Řepy"
Us RMČ 000188/2014
(99)
16.04.2014 Zajištění úklidu pasáží domů Makovského 1140-1145 a 1222-1227
Us RMČ 000187/2014
(99)
16.04.2014 Žádosti o podporu projektu "Zateplení Základní školy genpor. Františka Peřiny"
Us RMČ 000186/2014
(99)
16.04.2014 Žádosti o podporu projektu "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřská škola Socháňova, Praha 6-Řepy"
Us RMČ 000185/2014
(99)
16.04.2014 Regulace výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení na území MČ Praha 17
Us RMČ 000184/2014
(99)
16.04.2014 Návrh odpisu části pohledávek z příjmů z pronájmu nebytových a společných prostor SVJ
Us RMČ 000183/2014
(99)
16.04.2014 Zhodnocení volných finančních prostředků městské části
Us RMČ 000182/2014
(99)
16.04.2014 Připomínkování návrhu nařízení hl. m. Prahy o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy
Us RMČ 000181/2014
(99)
16.04.2014 Připomínkování návrhu záměru na vydání novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (dále jen "Statutu")
Us RMČ 000180/2014
(99)
16.04.2014 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2013
Us RMČ 000179/2014
(99)
16.04.2014 Podpora MČ Praha 17 při pořádání 22. Mistrovství České republiky masters v silovém trojboji
Us RMČ 000178/2014
(99)
16.04.2014 Přijetí finančního daru na pořádání kulturních a sportovních akcí v roce 2014
Us RMČ 000177/2014
(99)
16.04.2014 Provedení formálně právní aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací beze změny jejich obsahu
Us RMČ 000176/2014
(98)
17.10.2019 Souhlas s konáním jezdeckého závodu koní "Národní vytrvalostní dostih Praha - Řepy" - 3. 5. 2014
Us RMČ 000175/2014
(98)
17.10.2019 Informace o získané finanční podpoře projektu "Zdravé a hravé Řepy II."
Us RMČ 000174/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 2 měsíce z důvodu realizace výměny bytu za menší
Us RMČ 000173/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu a o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000172/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu
Us RMČ 000171/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení a o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu
Us RMČ 000170/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o udělení souhlasu s prodloužením podnájmu bytu č. 49, Jiránkova 1137
Us RMČ 000169/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za vyúčtování služeb a poplatky z prodlení
Us RMČ 000168/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o výměnu bezbariérového bytu v domě čp. 1193-4, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000167/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 7 v ul. Žufanova čp. 1093
Us RMČ 000166/2014
(98)
17.10.2019 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 23 v ul. Vondroušova čp. 1195
Tisk Export článku do PDF