Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000411/2019
(31)
13.11.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu „KONCEPČNÍ NÁVRH POD BÍLOU HOROU Č.P. 1504/21“
Us RMČ 000410/2019
(31)
13.11.2019 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 10ks PC
Us RMČ 000409/2019
(31)
13.11.2019 Bytový dům U Boroviček, Praha - Řepy, parc. č.1142/333, 1142/954 a 921/2, k.ú. Řepy
Us RMČ 000408/2019
(31)
13.11.2019 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ HMP pro parc.č. 1337/80 a 1435, k.ú. Řepy pro výstavbu administrativních budov
Us RMČ 000407/2019
(31)
13.11.2019 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ HMP pro parc.č. 1337/11, k.ú. Řepy - pro výstavbu vila-domů
Us RMČ 000406/2019
(31)
13.11.2019 Stavební úpravy VTL plynovodu DN 500 na pozemcích parc. č. 1352/50 a 1352/51 v k.ú. Řepy, Praha - Řepy
Us RMČ 000405/2019
(31)
13.11.2019 „Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000404/2019
(31)
13.11.2019 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2020
Us RMČ 000403/2019
(31)
13.11.2019 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DVS/04/03/007671/2019 na neinvestiční náklady(výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Us RMČ 000402/2019
(31)
13.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022 příspěvkových organizací ve správě odboru školství a kultury
Us RMČ 000401/2019
(31)
13.11.2019 Změny rozpočtu k 30. 11. 2019
Us RMČ 000400/2019
(31)
13.11.2019 Kronika městské části Praha 17 za rok 2018
Us RMČ 000399/2019
(30)
04.11.2019 Nájemní smlouva po dobu zkušebního provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us RMČ 000398/2019
(30)
04.11.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy - připomínkové řízení
Us RMČ 000397/2019
(30)
04.11.2019 Výsledek VŘ „Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17"
Us RMČ 000396/2019
(30)
04.11.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů - připomínkové řízení
Us RMČ 000395/2019
(30)
04.11.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu - připomínkové řízení
Us RMČ 000394/2019
(29)
25.10.2019 "Sportovní centrum - kamerový systém" - dodávka
Us RMČ 000393/2019
(29)
25.10.2019 TJ Sokol Řepy - prodloužení smlouvy o výpůjčce
Us RMČ 000392/2019
(28)
23.10.2019 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci: KONCEPČNÍ NÁVRH POD BÍLOU HOROU Č.P. 1504/21
Us RMČ 000391/2019
(28)
23.10.2019 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000390/2019
(28)
23.10.2019 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000389/2019
(28)
23.10.2019 Volný byt č. 24, o vel. 1+k.k. v 5. podlaží, Žufanova č.p. 1095, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000388/2019
(28)
23.10.2019 Podnět na pořízení změny ÚP HMP pro pozemky parc.č. 1508/5, 1509 a 1510/4, k.ú. Řepy při ul. U Boroviček, Praha - Řepy - pokračování (Us RMČ 000196/2019 a Us RMČ 346/2019)
Us RMČ 000387/2019
(28)
23.10.2019 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě č. 11 na adrese Žufanova čp. 1099, 163 00 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000386/2019
(28)
23.10.2019 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k./L s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000385/2019
(28)
23.10.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji 37/8234 spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 1293/635, 1293/638, 1293/639, 1293/647, 1293/649, 1293/652, 1293/653 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000384/2019
(28)
23.10.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/205 (o výměře 85 m2), zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000383/2019
(28)
23.10.2019 Výběrové řízení na pronájem zbývajících volných parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17
Us RMČ 000382/2019
(28)
23.10.2019 Souhlas s pronájmem pozemku parc. č. 593/4 v k. ú. Řepy, pro dočasné umístění stacionárního jeřábu. Pozemek je ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000381/2019
(28)
23.10.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 14 o vel. 2+k.k. s přísl., ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000380/2019
(28)
23.10.2019 Volný startovací byt č. 11 o vel. 1+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000379/2019
(28)
23.10.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 18,5 m2 v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000378/2019
(28)
23.10.2019 Svěření movitého majetku na základě Předávacího protokolu o svěření movitého majetku příspěvkové organizaci ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139/19, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000377/2019
(28)
23.10.2019 Přenechání movitého majetku Smlouvou o výpůjčce příspěvkové organizaci ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139/19, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000376/2019
(28)
23.10.2019 Podzemní komunikační vedení na pozemku parc. č. 1293/167 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení služebnosti k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000375/2019
(28)
23.10.2019 Příprava uzavření nové smlouvy o poskytování podpory systému spisové služby e-Spis
Us RMČ 000374/2019
(28)
23.10.2019 Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000373/2019
(28)
23.10.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování změn do studie
Us RMČ 000372/2019
(28)
23.10.2019 "MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace - DPS" - zrušení zadávacího řízení
Us RMČ 000371/2019
(28)
23.10.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000370/2019
(28)
23.10.2019 „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000369/2019
(28)
23.10.2019 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2019
Us RMČ 000368/2019
(28)
23.10.2019 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol
Us RMČ 000367/2019
(28)
23.10.2019 Přerušení provozu a zajištění náhradního vánočního provozu mateřských škol Městské části Praha 17 ve dnech 27. – 31. 12. 2019
Us RMČ 000366/2019
(28)
23.10.2019 Změny rozpočtu k 31. 10. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000365/2019
(28)
23.10.2019 Návrh na odvolání člena Komise pro sportovní centrum Řepy
Us RMČ 000364/2019
(28)
23.10.2019 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000363/2019
(27)
09.10.2019 Jmenování vedoucí Právního odboru ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000362/2019
(27)
09.10.2019 Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 1448 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF