Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000536/2014
(1)
12.11.2014 Působnost uvolněných členů Rady městské části Praha 17
Us RMČ 000535/2014
(114)
29.10.2014 Oznámení o konání dětského závodu dne 2. 11. 2014 v rámci Atletiky Řepy - Tomáš Slavata
Us RMČ 000534/2014
(114)
29.10.2014 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2015 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020
Us RMČ 000533/2014
(114)
29.10.2014 Vyhodnocení poptávkového řízení na Vánoční výzdobu
Us RMČ 000532/2014
(113)
22.10.2014 Vánoční výzdoba MČ Praha 17
Us RMČ 000531/2014
(112)
15.10.2014 Hasičská zbrojnice - Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
Us RMČ 000530/2014
(112)
15.10.2014 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce prostoru k podnikání z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000529/2014
(112)
15.10.2014 Výběr dodavatele sdružených služeb v rámci dodávky elektrické energie
Us RMČ 000528/2014
(112)
15.10.2014 Stavební opravy BD Čistovická 241, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000527/2014
(112)
15.10.2014 Poskytnutí finančního příspěvku Bytovému družstvu Laudova 1003-5, Laudova 1003/26, Praha 6
Us RMČ 000526/2014
(112)
15.10.2014 Rekonstrukce volných bytů IX - žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
Us RMČ 000525/2014
(112)
15.10.2014 Smlouva - souhlas s trvalým umístěním zateplení pláště budovy čp. 28 ul. Žalanského nad pozemkem parc. č. 1446 k.ú. Řepy
Us RMČ 000524/2014
(112)
15.10.2014 Vydání stanoviska k vybudování vstupu pro pěší, rozvodu STL plynu od HUP do niky a přeložky stávající přípojky telekomunikačního vedení, vše na pozemku parc. č. 1381/1, lokalita ul. Čistovická, k.ú. Řepy, pozemek ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000523/2014
(112)
15.10.2014 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2014
Us RMČ 000522/2014
(112)
15.10.2014 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce prostoru ordinace č. 302 v čp. 1113, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000521/2014
(112)
15.10.2014 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 3 v ul. Vondroušova čp. 1198
Us RMČ 000520/2014
(112)
15.10.2014 Volný byt zvláštního určení č. 85 o vel. 2+kk/L v 7. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000519/2014
(112)
15.10.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 1144.102 o vel. 1+kk v 1. podlaží domu čp. 1144 v Makovského ulici
Us RMČ 000518/2014
(112)
15.10.2014 Podnět společnosti Project ISA spol. s r.o. se sídlem Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) týkající se pozemků č. parc. 1504/1, 1504/5, 1504/21, 1504/22 k.ú. Řepy poblíž ulice Na Fialce II v Praze - Řepích
Us RMČ 000517/2014
(112)
15.10.2014 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a FS na akci "CZ.1.02/3.2.00/14.25895 Zateplení KS Průhon" v celkové výši 3 369 195,90 Kč
Us RMČ 000516/2014
(112)
15.10.2014 Škodní událost - hřbitov Řepy
Us RMČ 000515/2014
(112)
15.10.2014 Změny rozpočtu k 31. 10. 2014
Us RMČ 000514/2014
(112)
15.10.2014 Informační koncepce MČ - ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000513/2014
(112)
15.10.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/00203 ze dne 8. 8. 2014 "Administrace nadlimitní veřejné zakázky "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Us RMČ 000512/2014
(112)
15.10.2014 Změna místa výstavby MKS
Us RMČ 000511/2014
(112)
15.10.2014 Schválení daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000510/2014
(112)
15.10.2014 Vyúčtování nákladů oprav předložené VŠRR, s.r.o. v souladu s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2014/0085
Us RMČ 000509/2014
(111)
29.09.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce komunikace v ulici Doubravínova
Us RMČ 000508/2014
(111)
29.09.2014 Nové služby e-Governmentu v Praze 17 - Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Us RMČ 000507/2014
(111)
29.09.2014 Revitalizace parteru sídliště Řepy - Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Us RMČ 000506/2014
(111)
29.09.2014 Aktivní lesopark Řepy - Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Us RMČ 000505/2014
(111)
29.09.2014 Vítězná firma na veřejnou zakázku na administrátora Projektu Aktivní lesopark Řepy
Us RMČ 000504/2014
(111)
29.09.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k.ú. Řepy v období 2014/2015 a 2015/2016"
Us RMČ 000503/2014
(111)
29.09.2014 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Oprava systému odvodnění budovy a suterénu objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000502/2014
(111)
29.09.2014 Mistrovství ČR BMX v Time Trial a závod ŽandaRace 2014
Us RMČ 000501/2014
(111)
29.09.2014 Návrh nájemní smlouvy a uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 565/2 o výměře 394 m2, lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy
Us RMČ 000500/2014
(111)
29.09.2014 Projednání doručené nabídky na pronájem na základě zveřejněného záměru č. 22/14/OSOM/N/np
Us RMČ 000499/2014
(111)
29.09.2014 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XI"
Us RMČ 000498/2014
(111)
29.09.2014 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a FS na akci "CZ.1.02/3.2.00/14.25898 Zateplení MŠ Socháňova" v celkové výši 7 422 158,88 Kč
Us RMČ 000497/2014
(111)
29.09.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště v Praze - Řepích" v období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2016
Us RMČ 000496/2014
(111)
29.09.2014 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy
Us RMČ 000495/2014
(111)
29.09.2014 Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha - Řepy
Us RMČ 000494/2014
(111)
29.09.2014 Stanovisko pro územní rozhodnutí ke stavbě "Přeložka kNN u TS 5814, Praha 17 - Řepy, ul. Karlovarská"
Us RMČ 000493/2014
(111)
29.09.2014 Stanovisko k pronájmu pozemku ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000492/2014
(111)
29.09.2014 Stanovisko ke stavbě zahradní chatky s terasou na části pozemku parc. č. 921/1, lokalita ul. Opuková, k.ú. Řepy
Us RMČ 000491/2014
(111)
29.09.2014 Vydání souhlasu s rozšířením vjezdu z pozemku parc. č. 1381/1 ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000490/2014
(111)
29.09.2014 Žádost o souhlas s dočasným osazením silničních panelů na chodníkovém přejezdu pro bytový dům Plzeňská 470/253 k.ú. Stodůlky
Us RMČ 000489/2014
(111)
29.09.2014 Hasičská zbrojnice - Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu
Us RMČ 000488/2014
(111)
29.09.2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Us RMČ 000487/2014
(111)
29.09.2014 Uzavření smlouvy o souhlasu s trvalým umístěním sítě do pozemku parc. č. 1392/1, lokalita ul. Opuková
Tisk Export článku do PDF