Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000450/2014
(109)
08.09.2014 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2014
Us RMČ 000449/2014
(109)
08.09.2014 Volný byt k pronájmu
Us RMČ 000448/2014
(109)
08.09.2014 Program jednání ZMČ dne 17. 9. 2014
Us RMČ 000447/2014
(109)
08.09.2014 Oprava TS 4627 Španielova - cena za zřízení věcného břemene
Us RMČ 000446/2014
(109)
08.09.2014 Žádost o svěření pozemků spojených s projektem Revitalizace parteru sídliště Řepy, lokalita mezi ulicemi Makovského a Španielova
Us RMČ 000445/2014
(109)
08.09.2014 Krátkodobá výpůjčka pozemku parc. č. 1234/14
Us RMČ 000444/2014
(109)
08.09.2014 Úprava Pravidel výběrových řízení na pronájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17
Us RMČ 000443/2014
(109)
08.09.2014 Žádost o schválení splátkové dohody uzavřené notářským zápisem na dluh za nájemné, vyúčtování, poplatky a úroky z prodlení
Us RMČ 000442/2014
(109)
08.09.2014 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce prostoru ordinace č. 308 v čp. 1114, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000441/2014
(109)
08.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 38 o vel. 2+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1093, Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000440/2014
(109)
08.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 27 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1094, Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000439/2014
(109)
08.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1099, Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000438/2014
(109)
08.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 9 o vel. 1+k.k. s přísl. v 2. podlaží domu čp. 1118, Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000437/2014
(109)
08.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 36 o vel. 2+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1120, Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000436/2014
(109)
08.09.2014 Výběrové řízení na pronájem obecní bytové jednotky č. 1161.4 o vel. 1+k.k. s přísl. v 2. podlaží domu čp. 1161, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000435/2014
(109)
08.09.2014 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace v ulici Doubravínova"
Us RMČ 000434/2014
(109)
08.09.2014 Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy, dokončení podkrovní části stavby vč. navazujících konstrukcí - práce PSV přijetí dodatku č. 1
Us RMČ 000433/2014
(109)
08.09.2014 Dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k záměru "Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně"
Us RMČ 000432/2014
(109)
08.09.2014 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 10/2010 Sb. hl. m. Prahy
Us RMČ 000431/2014
(109)
08.09.2014 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku
Us RMČ 000430/2014
(109)
08.09.2014 Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany
Us RMČ 000429/2014
(109)
08.09.2014 Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000428/2014
(108)
27.08.2014 Záměr pronajmout budovu nové přístavby Žalanského č.p. 68/54 na pozemku parc. č. 58/5 a pozemku parc. č. 58/4
Us RMČ 000427/2014
(108)
27.08.2014 Záměr na využití pozemků parc. č. 563, 564, 565/1, 565/2 a 566, všechny k.ú. Řepy, lokalita Bílá Hora
Us RMČ 000426/2014
(108)
27.08.2014 Studie vícepodlažních garáží a provizorní parkoviště na pozemku 1502/168 k.ú. Řepy, lokalita ul. Mrkvičkova
Us RMČ 000425/2014
(108)
27.08.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/0197 ze dne 28.07.2014 "Obnova přístupové cesty na promenádní okruh v jižní části lesoparku v Praze-Řepích (západní spojka)"
Us RMČ 000424/2014
(108)
27.08.2014 Nová Pravidla pro vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské části Praha 17
Us RMČ 000423/2014
(108)
27.08.2014 Schválení smlouvy s ČR - Vězeňskou službou České republiky
Us RMČ 000422/2014
(108)
27.08.2014 Nájemní smlouvy - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánků a atrakce na kulturní akci BABÍ LÉTO 2014
Us RMČ 000421/2014
(108)
27.08.2014 Darovací smlouva - darování hmotného daru na kulturní akci BABÍ LÉTO 2014
Us RMČ 000420/2014
(108)
27.08.2014 Oprava TS 4615, zrušení TS 4612, TS 4613 a TS 4616 - krátkodobá nájemní smlouva (parc. č. 1293/24, 1293/32 a 1293/54, k.ú. Řepy)
Us RMČ 000419/2014
(108)
27.08.2014 Konání cyklistického závodu finálové kolo Pražského MTB poháru 2014 na části pozemku parc. č. 1504/1
Us RMČ 000418/2014
(108)
27.08.2014 Návrh smlouvy na dlouhodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1142/253 z důvodu oplocení kontejnerového stání
Us RMČ 000417/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce nebytového prostoru ordinace v čp. 1114, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu a souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Žufanova čp. 1114 v nebytovém prostoru ordinace
Us RMČ 000416/2014
(108)
27.08.2014 Návrh smlouvy na dlouhodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 548 a 1349/1 z důvodu umístění informačních zařízení
Us RMČ 000415/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 19 v domě čp. 1119, Bazovského
Us RMČ 000414/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o změnu bydlení na ústupové v obecní bytové jednotce č. 102 v čp. 1226, Makovského ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000413/2014
(108)
27.08.2014 Volný byt zvláštního určení č. 114 o vel. 1+k.k./L v přízemí domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000412/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy
Us RMČ 000411/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy k bytu č. 4, Žufanova čp. 1094
Us RMČ 000410/2014
(108)
27.08.2014 Návrh kupní smlouvy na úplatný převod pozemků pod bytovým domem
Us RMČ 000409/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 15 o vel. 3+1/L s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1196, Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000408/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici
Us RMČ 000407/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1078 v Nevanově ulici
Us RMČ 000406/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - X"
Us RMČ 000405/2014
(108)
27.08.2014 „ZŠ genpor. Františka Peřiny, objekt Laudova 1024, 1. etapa tělocvična – rekonstrukce ústředního vytápění"
Us RMČ 000404/2014
(108)
27.08.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k.ú. Řepy v období 2014/2015 a 2015/2016"
Us RMČ 000403/2014
(108)
27.08.2014 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a FS na akci "CZ.1.02/3.2.00/13.19413 Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Prahy 17" v celkové výši 733 580,- Kč
Us RMČ 000402/2014
(108)
27.08.2014 Žádost občanského sdružení Tiger Gym o grant na podporu sportu
Us RMČ 000401/2014
(108)
27.08.2014 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2014
Tisk Export článku do PDF