Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000393/2015
(22)
14.09.2015 "Domov sv. Karla Boromejského, Řepy - Přístavba", vjezd na parkoviště a rozšíření komunikace ul. K Šancím - Smlouva o stavbě
Us RMČ 000392/2015
(22)
14.09.2015 Využití společných prostor (bývalé prádelny a sušárny) v suterénu domů čp. 1135, 1136, 1197 pro potřeby MČ Praha 17 jako skladu věcí z vyklizených obecních bytů
Us RMČ 000391/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 53 v ul. Jiránkova čp. 1135
Us RMČ 000390/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 14 v ul. Jiránkova čp. 1135
Us RMČ 000389/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu č. 43 v ul. Bazovského čp. 1120
Us RMČ 000388/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 49 o vel. 2+k.k. v 8. podlaží domu č. p. 1137 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000387/2015
(22)
14.09.2015 Volný byt zvláštního určení č. 134 o vel. 2+kk/L ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000386/2015
(22)
14.09.2015 Volný atelier č. 304 v suterénu domu čp. 1077 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000385/2015
(22)
14.09.2015 Zásady postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených městské části Praha 17
Us RMČ 000384/2015
(22)
14.09.2015 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a FS na akci CZ.1.02/3.2.00/15.27157 Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 - Řepy v celkové výši 4.002.785,10 Kč
Us RMČ 000383/2015
(22)
14.09.2015 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ "Aktivní lesopark Řepy" ze dne 22. 4. 2015
Us RMČ 000382/2015
(22)
14.09.2015 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000381/2015
(22)
14.09.2015 Rekonstrukce varny - MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000380/2015
(22)
14.09.2015 Zateplení objektu Bendova 1121, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000379/2015
(22)
14.09.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2015
Us RMČ 000378/2015
(22)
14.09.2015 Veřejná zakázka "Poskytnutí, implementace a provoz certifikovaného nástroje pro administraci veřejných zakázek"
Us RMČ 000377/2015
(22)
14.09.2015 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: "Vzdělávací portál pro zaměstnance MČ Praha 17"
Us RMČ 000376/2015
(22)
14.09.2015 Žádost VŠRR s.r.o. o snížení nájmu v souvislosti s opravou elektroinstalace v objektu Žalanského 68/54
Us RMČ 000375/2015
(22)
14.09.2015 Zřízení přípravné třídy v ZŠ Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111
Us RMČ 000374/2015
(22)
14.09.2015 Žádosti o prominutí plateb za nájem prostor KC Průhon - 1. Sensen - Klub seniorů Řepy 2. ZUŠ Blatiny 3. TJ Sokol Řepy
Us RMČ 000373/2015
(22)
14.09.2015 Dodatek ke Smlouvě o Roznášce informačních / propagačních materiálů Číslo 982807-2469/2014
Us RMČ 000372/2015
(22)
14.09.2015 Poskytnutí finančního daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí MČ Praha 17 v roce 2015
Us RMČ 000371/2015
(21)
26.08.2015 Volný prostor sloužící k podnikání č. 313 - provozovna nepotravinářského charakteru v přízemí domu čp. 1144 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000370/2015
(21)
26.08.2015 8. etapa prodeje bytových jednotek - výsledek výběrového řízení na zpracovatele ocenění bytových jednotek
Us RMČ 000369/2015
(21)
26.08.2015 Výsledek VŘ - „Daňové, účetní, organizační a ekonomické poradenství v souvislosti s výstavbou Sportovního centra Na Chobotě, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000368/2015
(21)
26.08.2015 Nájemní smlouvy - stánky Babí léto 2015
Us RMČ 000367/2015
(21)
26.08.2015 Poskytnutí finančního daru v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí MČ Praha 17
Us RMČ 000366/2015
(21)
26.08.2015 Dodání odpadových nádob na prostranství před Úřadem MČ a odvoz odpadu dne 12. 9. 2015
Us RMČ 000365/2015
(21)
26.08.2015 Rozšíření zpevněné plochy u úřadu v ul. Žalanského
Us RMČ 000364/2015
(21)
26.08.2015 Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1393
Us RMČ 000363/2015
(21)
26.08.2015 Souhlas MČ Praha 17 s vydáním majetku bez hodnoty (po posledním nájemci obecního bytu č. 85 v domě č. p. 1193 Vondroušova, Praha 6 - Řepy) městské části Praha 17
Us RMČ 000362/2015
(21)
26.08.2015 Využití prostoru skladu č. 302 o vel. 11 m2 v suterénu domu č. p. 1225, Makovského ulice pro potřeby MČ Praha 17 jako skladu věcí z vyklizených bytů
Us RMČ 000361/2015
(21)
26.08.2015 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání Dne otevřených dveří dne 9. 9. 2015 v odpoledních hodinách
Us RMČ 000360/2015
(21)
26.08.2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti Marta Galaktionová s. r. o. na adrese Žufanova 1114, Praha 6 - Řepy, o souhlas s užitím pronajaté prostory č. 309 na adrese Žufanova 1114 k provozování ordinace klinické psychologie a souhlas se změnou nájemce prostory č. 309 v č. p. 1114 Žufanova, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000359/2015
(21)
26.08.2015 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 6 o vel. 1+k.k. v Žufanově ul. č. p. 1094 z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000358/2015
(21)
26.08.2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 312 o vel. 110,30 m2 - květinářství v přízemí Makovského č. p. 1224 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000357/2015
(21)
26.08.2015 Volný byt č. 28, Galandova č. p. 1243 k pronájmu
Us RMČ 000356/2015
(21)
26.08.2015 Volný byt č. 13, Galandova č. p. 1238 k pronájmu
Us RMČ 000355/2015
(21)
26.08.2015 Volný byt č. 31, Makovského č. p. 1224 a č. 16, Makovského 1223 k pronájmu
Us RMČ 000354/2015
(21)
26.08.2015 Volný byt č. 19, Vondroušova č. p. 1165 k pronájmu
Us RMČ 000353/2015
(21)
26.08.2015 Volný byt č. 75, Jiránkova č. p. 1135 k pronájmu
Us RMČ 000352/2015
(21)
26.08.2015 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XIII"
Us RMČ 000351/2015
(21)
26.08.2015 Rekonstrukce přípravny jídel - Kulturní dům Bílá Hora
Us RMČ 000350/2015
(21)
26.08.2015 ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha - Řepy, rekonstrukce elektroinstalace - výměna osvětlení B4
Us RMČ 000349/2015
(21)
26.08.2015 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000348/2015
(21)
26.08.2015 Změny rozpočtu k 31. 8. 2015
Us RMČ 000347/2015
(21)
26.08.2015 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
Us RMČ 000346/2015
(21)
26.08.2015 Žádost o povolení konání dětského triatlonového závodu - Slavata Triatlon Tour - Finále
Us RMČ 000345/2015
(21)
26.08.2015 Poskytnutí hmotného daru společnosti LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic Městské části Praha 17
Us RMČ 000344/2015
(20)
12.08.2015 Žádost o opravu podlahy v ordinaci respiračních nemocí v Socháňově ul. čp. 1221
Tisk Export článku do PDF