Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000464/2018
(4)
19.12.2018 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 a Návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2019 - I. verze
Us RMČ 000463/2018
(3)
28.11.2018 Odvolání člena a jmenování člena Komise kultury a vzdělávání
Us RMČ 000462/2018
(3)
28.11.2018 Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000461/2018
(3)
28.11.2018 Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního výboru
Us RMČ 000460/2018
(3)
28.11.2018 Program zasedání ZMČ 2 dne 10. 12. 2018
Us RMČ 000459/2018
(3)
28.11.2018 Jednací řád komisí Rady Městské části Praha 17
Us RMČ 000458/2018
(3)
28.11.2018 Veřejná zakázka malého rozsahu: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy"
Us RMČ 000457/2018
(3)
28.11.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1352/178 v k. ú. Řepy pro stavbu „Praha 6 - Ruzyně, Karlovarská, Lišanská - přeložka kVN"
Us RMČ 000456/2018
(3)
28.11.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018
Us RMČ 000455/2018
(3)
28.11.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018 - DODATEK II
Us RMČ 000454/2018
(3)
28.11.2018 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17
Us RMČ 000453/2018
(3)
28.11.2018 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019
Us RMČ 000452/2018
(3)
28.11.2018 Krátkodobá výpůjčka pozemku parc. č. 65/6 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000451/2018
(3)
28.11.2018 Žádost o vydání stanoviska k umístění stavby přístřešku pro auta na pozemku parc. č. 322/3 k. ú. Řepy
Us RMČ 000450/2018
(3)
28.11.2018 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 316 - zubní laboratoř v čp. 1114 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o další nájemce a souhlas s poskytováním služeb zubní laboratoře pro nově vznikající subjekt
Us RMČ 000449/2018
(3)
28.11.2018 Návrh novely zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
Us RMČ 000448/2018
(3)
28.11.2018 Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17
Us RMČ 000447/2018
(3)
28.11.2018 Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol
Us RMČ 000446/2018
(3)
28.11.2018 Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol
Us RMČ 000445/2018
(2)
21.11.2018 Spolupořádání akce „Zažít Řepy Adventní 2018" a výpůjčka pozemků parc. č. 1767, 1768, 1769 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci
Us RMČ 000444/2018
(2)
21.11.2018 Jmenování členů jednotlivých komisí
Us RMČ 000443/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem atelieru č. 302 o vel. 35,55 m2, v přízemí domu čp. 1017, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000442/2018
(2)
21.11.2018 Smlouva o bezúplatném převodu nepotřebného majetku - speciálního hasičského automobilu - Městské části Praha 13
Us RMČ 000441/2018
(2)
21.11.2018 Jmenování tajemníků komisí Rady městské části
Us RMČ 000440/2018
(2)
21.11.2018 Žádost Odboru bytového fondu MHMP o vyjádření k prodeji čtyř technologicky funkčních celků (TFC) v Řepích – funkčně související s pozemky ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000439/2018
(2)
21.11.2018 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1530 v k. ú. Řepy, o výměře 186 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000438/2018
(2)
21.11.2018 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2009/2350 doplnění nájemce
Us RMČ 000437/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000436/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 28 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000435/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 23 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000434/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl., ve 3. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000433/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000432/2018
(2)
21.11.2018 Stavba nazvaná „K Šancím 629, nová SS 102, výměna skříně" na pozemcích parc. č. 1/2, 1/3, 1434 k. ú. Řepy na rozhraní ulic K Šancím - Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000431/2018
(2)
21.11.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000430/2018
(2)
21.11.2018 Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě
Us RMČ 000429/2018
(2)
21.11.2018 Smlouva o poskytování servisní podpory pro Mobilní informační systém MČ Praha 17
Us RMČ 000428/2018
(2)
21.11.2018 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Poskytování provozní podpory IS GINIS“
Us RMČ 000427/2018
(2)
21.11.2018 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka HW appliance pro správu logů a Security Event Management“
Us RMČ 000426/2018
(2)
21.11.2018 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2019
Us RMČ 000425/2018
(2)
21.11.2018 Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us RMČ 000424/2018
(2)
21.11.2018 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2017/2018
Us RMČ 000423/2018
(2)
21.11.2018 Poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Adventního koncertu dne 16. 12. 2018
Us RMČ 000422/2018
(2)
21.11.2018 Přijetí finančního daru MČ na pořádání akce - Svatomartinský průvod s ohňostrojem 2018
Us RMČ 000421/2018
(1)
07.11.2018 Návrh na stanovení komisí - poradních orgánů RMČ Praha 17
Us RMČ 000420/2018
(1)
07.11.2018 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 ve II. pololetí 2018 a v I. pololetí 2019
Us RMČ 000419/2018
(1)
07.11.2018 Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17
Us RMČ 000418/2018
(1)
07.11.2018 Výsledek VŘ „Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17"
Us RMČ 000417/2018
(1)
07.11.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018
Us RMČ 000416/2018
(1)
07.11.2018 Přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000415/2018
(1)
07.11.2018 Žádost o výpůjčku pozemků parc. č. 1974, 1975 a části parc. č. 1978 v k. ú. Řepy pro výhradní užívání obyvateli bytových domů Španielova 1294/90 a 1295/88, Praha 6 - Řepy
‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF