Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000003/2020
(37)
13.01.2020 Návrh na odvolání člena Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City a odvolání z Redakční rady a návrh nových kandidátů
Us RMČ 000002/2020
(36)
06.01.2020 Program mimořádného zasedání ZMČ 11 dne 15.1.2020
Us RMČ 000001/2020
(36)
06.01.2020 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020 a Návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2020 - I. verze
Us RMČ 000458/2019
(35)
20.12.2019 Návrh OZV, kterou se mění znění OZV č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v části čtvrté, týkající se majetku hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částem a rozsahu oprávnění městských částí při nakládání s tímto majetkem.
Us RMČ 000457/2019
(35)
20.12.2019 Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000456/2019
(34)
09.12.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/0198 mezi MČ Praha 17 a společností BLACKBACK s. r. o.
Us RMČ 000455/2019
(34)
09.12.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000454/2019
(34)
09.12.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2019
Us RMČ 000453/2019
(34)
09.12.2019 Dodatek č. 3 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora v rámci realizace stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"
Us RMČ 000452/2019
(34)
09.12.2019 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2020
Us RMČ 000451/2019
(34)
09.12.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/228 o výměře 107 m2 a části pozemku parc. č. 2250 o výměře 34,6 m2 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaných na LV 925
Us RMČ 000450/2019
(34)
09.12.2019 Schválení pronájmu prostoru určeného k podnikání č. 301 o vel. 66,4 m2 v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000449/2019
(34)
09.12.2019 Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.311 v přízemí domu čp. 1144 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000448/2019
(34)
09.12.2019 Výběrové řízení na pronájem zbývajících parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000447/2019
(34)
09.12.2019 Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 50/6 a části pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy Tělovýchovné jednotě SOKOL ŘEPY, z. s.
Us RMČ 000446/2019
(34)
09.12.2019 Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 8054923110
Us RMČ 000445/2019
(34)
09.12.2019 Stavba nazvaná "Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17" - rekonstrukce stávající komunikace Žalanského v úseku od křižovatky s ul. Slánská po křižovatku s ul. Hofbauerova
Us RMČ 000444/2019
(34)
09.12.2019 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace CSZS na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu CSZS na rok 2021 - 2022.
Us RMČ 000443/2019
(34)
09.12.2019 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a aktualizace harmonogramu projednání žádostí, který je součástí Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020
Us RMČ 000442/2019
(34)
09.12.2019 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000441/2019
(34)
09.12.2019 Změny rozpočtu k 31. 12. 2019
Us RMČ 000440/2019
(34)
09.12.2019 Program zasedání ZMČ 10 dne 18.12. 2019
Us RMČ 000439/2019
(34)
09.12.2019 Žádost Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. o dotaci na rok 2020 na poskytování osobní asistence.
Us RMČ 000438/2019
(33)
02.12.2019 Poskytnutí finančního daru společností Letiště Praha, a.s. Městské části Praha 17 v rámci programu Dobré sousedství
Us RMČ 000437/2019
(33)
02.12.2019 Návrh odpovědi společnosti GEOSAN GROUP a.s. na opakované výzvy k součinnosti
Us RMČ 000436/2019
(32)
27.11.2019 Sportovní centrum - kamerový systém (dodávka)
Us RMČ 000435/2019
(32)
27.11.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1409/1, 1409/4, 1409/6 a 1504/1 v k. ú. Řepy stavbou "Bytový dům U Boroviček, na pozemku p. č. 1142/333, 921/2, 1142/954 k. ú. Řepy, Praha 17" a souhlas s připojením pozemků parc. č. 1142/333, 921/2, 1142/954 v k. ú. Řepy na komunikaci ul. U Boroviček
Us RMČ 000434/2019
(32)
27.11.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce:„Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa“
Us RMČ 000433/2019
(32)
27.11.2019 Nájemní smlouva na objekt Karlovarská ul. č.p. 399, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000432/2019
(32)
27.11.2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1402/4, 1389/1 a 1387 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, v rámci stavby "Praha 6 Ruzyně, Ovocná, obnova kNN"
Us RMČ 000431/2019
(32)
27.11.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 1293/205 (o výměře 120 m2) a části pozemku parc. č. 1761 (o výměře 200 m2) zapsané na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000430/2019
(32)
27.11.2019 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 301 (o vel. 13,90 m2) v přízemí domu čp. 1268 Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000429/2019
(32)
27.11.2019 Žádost o souhlas s rozšířením účelu užívání prostoru sloužícího k podnikání č. 301 - solárium, manikúra a pedikúra v domě čp. 1213, ulice Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000428/2019
(32)
27.11.2019 Smlouva o poskytování podpory systému spisové služby e-Spis
Us RMČ 000427/2019
(32)
27.11.2019 Uzavření smlouvy o zpřístupnění systému GisOnline a poskytování rozšířené podpory
Us RMČ 000426/2019
(32)
27.11.2019 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku: „Poskytování bezpečnostních služeb", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Us RMČ 000425/2019
(32)
27.11.2019 Smlouva o poskytování služeb elektronické pečetění a časová razítka
Us RMČ 000424/2019
(32)
27.11.2019 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2018/2019
Us RMČ 000423/2019
(32)
27.11.2019 Změny rozpočtu k 30. 11. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000422/2019
(31)
13.11.2019 Smlouva o spolupráci po dobu zkušebního provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us RMČ 000421/2019
(31)
13.11.2019 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000420/2019
(31)
13.11.2019 Prodej pozemku parc. č. 1297/2 o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13 o výměře 22 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 (lokalita ul. Slánská)
Us RMČ 000419/2019
(31)
13.11.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 v k. ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17
Us RMČ 000418/2019
(31)
13.11.2019 Volný byt č.11, 2+k.k., ve 2. patře, 3.podlaží, Žufanova čp.1093 , Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000417/2019
(31)
13.11.2019 Žádost o souhlas s dočasným podnájmem bytu č. 40 v domě čp. 1118 ul. Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000416/2019
(31)
13.11.2019 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXV."
Us RMČ 000415/2019
(31)
13.11.2019 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8058532110, hasičská zbrojnice
Us RMČ 000414/2019
(31)
13.11.2019 Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 8054923110
Us RMČ 000413/2019
(31)
13.11.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl, v 6. patře, tj. 7. podlaží domu čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000412/2019
(31)
13.11.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č.1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa"
‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF