Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000096/2019
(10)
13.03.2019 Pronájem rodinného domu čp. 399, garáže a příslušenství vč. pozemků parc. č. 1348, 1349/8 a 1349/2 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000095/2019
(10)
13.03.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - změnové listy
Us RMČ 000094/2019
(10)
13.03.2019 Volný byt č. 26, 2+k.k., v 5. podlaží, Žufanova čp. 1099, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000093/2019
(10)
13.03.2019 Žádost SINPPS, s. r. o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1338/3 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000092/2019
(10)
13.03.2019 Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1370 - 1377“ na pozemku parc. č. 1502/167, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000091/2019
(10)
13.03.2019 Rekonstrukce dvojdomu čp. 312/5 a čp. 313/7 při ulici Selských baterií v Praze - Řepích na pozemcích č.parc. 505 a 507 k.ů. Řepy
Us RMČ 000090/2019
(10)
13.03.2019 Kulturně - zábavná akce "Hon za velikonočními vajíčky" - souhlas s konáním akce a souhlas s výpůjčkou pozemků parc. č. 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12, 1241/13 a části pozemku parc. č. 1241/21 vše v k. ú. Řepy
Us RMČ 000089/2019
(10)
13.03.2019 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro provozování dočasné obslužné komunikace a stacionárního jeřábu
Us RMČ 000088/2019
(10)
13.03.2019 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 314 - zubní ordinace v čp. 1114 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o dalšího nájemce a souhlas s poskytováním služeb zubního lékaře pro nově vznikající subjekt
Us RMČ 000087/2019
(10)
13.03.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 25 m2 v přízemí domu čp. 1238, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000086/2019
(10)
13.03.2019 Volný byt č. 42, 2+k.k.,ve 8. podlaží, Nevanova čp. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000085/2019
(10)
13.03.2019 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“
Us RMČ 000084/2019
(10)
13.03.2019 „ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení pavilonu C“
Us RMČ 000083/2019
(10)
13.03.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000082/2019
(10)
13.03.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
Us RMČ 000081/2019
(10)
13.03.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Us RMČ 000080/2019
(10)
13.03.2019 Provedení úkonů k zajištění zápisu korporace Zdravá Sedmnáctka s.r.o. o obchodního rejstříku
Us RMČ 000079/2019
(10)
13.03.2019 Veřejná zakázka "Zajištění služeb personální agentury"
Us RMČ 000078/2019
(10)
13.03.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC" 2019
Us RMČ 000077/2019
(10)
13.03.2019 Dohoda o poskytnutí dotace pro rok 2019 na zajištění sociálních služeb pro občany MČ Praha - Zličín
Us RMČ 000076/2019
(10)
13.03.2019 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2019.
Us RMČ 000075/2019
(10)
13.03.2019 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.
Us RMČ 000074/2019
(10)
13.03.2019 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2018
Us RMČ 000073/2019
(10)
13.03.2019 Finanční dar pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
Us RMČ 000072/2019
(10)
13.03.2019 Program pro podporu kvality výuky jazyků na základních školách "My ve světě - svět u nás"
Us RMČ 000071/2019
(10)
13.03.2019 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2019
Us RMČ 000070/2019
(10)
13.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019
Us RMČ 000069/2019
(10)
13.03.2019 Přehled o stavu finančních prostředků na účtech Městské části Praha 17
Us RMČ 000068/2019
(9)
25.02.2019 Pověření vedením Odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000067/2019
(9)
25.02.2019 Program mimořádného 5. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 6. 3. 2019
Us RMČ 000066/2019
(9)
25.02.2019 Výroční zpráva za rok 2018
Us RMČ 000065/2019
(9)
25.02.2019 Revokace usnesení č. 80.3 ze dne 18. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep
Us RMČ 000064/2019
(9)
25.02.2019 Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy
Us RMČ 000063/2019
(9)
25.02.2019 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000062/2019
(8)
13.02.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
Us RMČ 000061/2019
(8)
13.02.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Us RMČ 000060/2019
(8)
13.02.2019 Valorizace nájemného v roce 2019 u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky
Us RMČ 000059/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 5, 3+1/L ve 3. podlaží, Španielova čp. 1282, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000058/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 31, 1+k.k., v 6. podlaží, Nevanova čp. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000057/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 18, 1+k.k., ve 4. podlaží, Bazovského čp. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000056/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 16, 2+k.k., v 6. podlaží, Makovského čp. 1143, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000055/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 14, 2+k.k.,ve 3. podlaží, Žufanova čp. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000054/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 33, 1+k.k., v 6. podlaží, Žufanova čp. 1095, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000053/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 49, 2+k.k., v 8. podlaží, Jiránkova čp. 1137, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000052/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 64, 2+k.k., v 10. podlaží, Jiránkova čp. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000051/2019
(8)
13.02.2019 Stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (včetně přeložek)
Us RMČ 000050/2019
(8)
13.02.2019 Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v Městské části Praha 17
Us RMČ 000049/2019
(8)
13.02.2019 Stavba nazvaná "Provozní buňka a chemické WC, elektropřípojka, oplocení s vjezdovými vraty na stávajícím hlídaném parkovišti při ulici Žufanova na pozemcích č. parc. 1234/72 a1234/74, k.ů. Řepy"
Us RMČ 000048/2019
(8)
13.02.2019 Novostavba rodinného domu na pozemku č.parc. 289, 290/1, 290/2 k.ú. Řepy při ulici Augustova v Praze - Řepích
Us RMČ 000047/2019
(8)
13.02.2019 Stavba nazvaná "Výstavba bytového domu v ulici Hofbauerova, Praha 17 - Řepy" na pozemcích č.parc. 320/1, 320/2, 320/5, 320/6, 319 a 342/5, k.ú. Řepy západně od ul. Hofbauerova v Praze Řepích
‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF