Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000416/2015
(23)
30.09.2015 "71010-008203, VPI, Praha 17, K Šancím - přístavba", telekomunikační vedení v pozemku parc. č. 1434 k. ú. Řepy - Smlouva o stavbě
Us RMČ 000415/2015
(23)
30.09.2015 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 44 o vel. 2+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu č. p. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000414/2015
(23)
30.09.2015 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 26 o vel. 1+1/L s přísl. v 9. podlaží domu č. p. 1143, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000413/2015
(23)
30.09.2015 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 1 o vel. 2+k. k. s přísl. v 1. podlaží domu č. p. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000412/2015
(23)
30.09.2015 Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha - Řepy
Us RMČ 000411/2015
(23)
30.09.2015 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2016 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2021
Us RMČ 000410/2015
(23)
30.09.2015 Změny rozpočtu k 30. 9. 2015
Us RMČ 000409/2015
(23)
30.09.2015 Dodatek ke smlouvě s MV na umístění zařízení pro výdej elektronických osobních dokladů
Us RMČ 000408/2015
(23)
30.09.2015 Projednání znění Nařízení tajemníka „Příprava a realizace projektů v podmínkách ÚMČ Praha 17“
Us RMČ 000407/2015
(23)
30.09.2015 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změny
Us RMČ 000406/2015
(23)
30.09.2015 Působnost dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva Městské části Praha 17
Us RMČ 000405/2015
(23)
30.09.2015 Žádost o prominutí platby za pronájem v KC Průhon
Us RMČ 000404/2015
(23)
30.09.2015 Změny členů komisí Rady MČ Praha 17
Us RMČ 000403/2015
(23)
30.09.2015 Návrh na revokaci usnesení ve věci přiznání finanční pomoci sl. Aleně Pickové
Us RMČ 000402/2015
(23)
30.09.2015 Světelná vánoční výzdoba pro MČ Praha 17
Us RMČ 000401/2015
(23)
30.09.2015 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2015
Us RMČ 000400/2015
(22)
14.09.2015 Program jednání ZMČ 6 dne 23. 9. 2015
Us RMČ 000399/2015
(22)
14.09.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava dětského hřiště ul. Opuková, Praha 17 I. etapa"
Us RMČ 000398/2015
(22)
14.09.2015 "Rehabilitace poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře/1 etapa" - oprava vstupního portálu objektu č.p. 3/6 na pozemku č. parc. 551 k.ú. Řepy při ulici Karlovarská v Praze - Řepích
Us RMČ 000397/2015
(22)
14.09.2015 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za 1. pololetí roku 2015
Us RMČ 000396/2015
(22)
14.09.2015 Převod pronájmu zahrádky
Us RMČ 000395/2015
(22)
14.09.2015 Vyjádření MČ Praha 17 z pozice sousedního pozemku
Us RMČ 000394/2015
(22)
14.09.2015 Výpůjčka části pozemku pro komín plynové kotelny
Us RMČ 000393/2015
(22)
14.09.2015 "Domov sv. Karla Boromejského, Řepy - Přístavba", vjezd na parkoviště a rozšíření komunikace ul. K Šancím - Smlouva o stavbě
Us RMČ 000392/2015
(22)
14.09.2015 Využití společných prostor (bývalé prádelny a sušárny) v suterénu domů čp. 1135, 1136, 1197 pro potřeby MČ Praha 17 jako skladu věcí z vyklizených obecních bytů
Us RMČ 000391/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 53 v ul. Jiránkova čp. 1135
Us RMČ 000390/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 14 v ul. Jiránkova čp. 1135
Us RMČ 000389/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu č. 43 v ul. Bazovského čp. 1120
Us RMČ 000388/2015
(22)
14.09.2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 49 o vel. 2+k.k. v 8. podlaží domu č. p. 1137 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000387/2015
(22)
14.09.2015 Volný byt zvláštního určení č. 134 o vel. 2+kk/L ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000386/2015
(22)
14.09.2015 Volný atelier č. 304 v suterénu domu čp. 1077 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000385/2015
(22)
14.09.2015 Zásady postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených městské části Praha 17
Us RMČ 000384/2015
(22)
14.09.2015 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a FS na akci CZ.1.02/3.2.00/15.27157 Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 - Řepy v celkové výši 4.002.785,10 Kč
Us RMČ 000383/2015
(22)
14.09.2015 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ "Aktivní lesopark Řepy" ze dne 22. 4. 2015
Us RMČ 000382/2015
(22)
14.09.2015 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000381/2015
(22)
14.09.2015 Rekonstrukce varny - MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000380/2015
(22)
14.09.2015 Zateplení objektu Bendova 1121, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000379/2015
(22)
14.09.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2015
Us RMČ 000378/2015
(22)
14.09.2015 Veřejná zakázka "Poskytnutí, implementace a provoz certifikovaného nástroje pro administraci veřejných zakázek"
Us RMČ 000377/2015
(22)
14.09.2015 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: "Vzdělávací portál pro zaměstnance MČ Praha 17"
Us RMČ 000376/2015
(22)
14.09.2015 Žádost VŠRR s.r.o. o snížení nájmu v souvislosti s opravou elektroinstalace v objektu Žalanského 68/54
Us RMČ 000375/2015
(22)
14.09.2015 Zřízení přípravné třídy v ZŠ Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111
Us RMČ 000374/2015
(22)
14.09.2015 Žádosti o prominutí plateb za nájem prostor KC Průhon - 1. Sensen - Klub seniorů Řepy 2. ZUŠ Blatiny 3. TJ Sokol Řepy
Us RMČ 000373/2015
(22)
14.09.2015 Dodatek ke Smlouvě o Roznášce informačních / propagačních materiálů Číslo 982807-2469/2014
Us RMČ 000372/2015
(22)
14.09.2015 Poskytnutí finančního daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí MČ Praha 17 v roce 2015
Us RMČ 000371/2015
(21)
26.08.2015 Volný prostor sloužící k podnikání č. 313 - provozovna nepotravinářského charakteru v přízemí domu čp. 1144 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000370/2015
(21)
26.08.2015 8. etapa prodeje bytových jednotek - výsledek výběrového řízení na zpracovatele ocenění bytových jednotek
Us RMČ 000369/2015
(21)
26.08.2015 Výsledek VŘ - „Daňové, účetní, organizační a ekonomické poradenství v souvislosti s výstavbou Sportovního centra Na Chobotě, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000368/2015
(21)
26.08.2015 Nájemní smlouvy - stánky Babí léto 2015
Us RMČ 000367/2015
(21)
26.08.2015 Poskytnutí finančního daru v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF