Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000068/2016
(34)
17.02.2016 Volný byt č. 8, 1+k.k., 3. podlaží, Vondroušova 1195, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000067/2016
(34)
17.02.2016 Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - kancelář o vel. 69,1 m2 v přízemí domu Jiránkova 1138, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000066/2016
(34)
17.02.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 42 o vel. 1+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu č. p. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000065/2016
(34)
17.02.2016 Návrh změny ve Fondu ústupového bydlení pro sociálně potřebné občany MČ Praha 17
Us RMČ 000064/2016
(34)
17.02.2016 Návrh změny v Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hl.m. Prahou MČ Praha 17
Us RMČ 000063/2016
(34)
17.02.2016 Valorizace nájemného v roce 2016 u smluv o nájmu nemovitostí svěřených MČ Praha 17 s valorizační doložkou: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliéry, ordinace lékařů
Us RMČ 000062/2016
(34)
17.02.2016 Úhrada částky v předpokládané výši 96 tis. Kč za náhradní péči o 3 kočky, odchycené podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000061/2016
(34)
17.02.2016 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu č. 2014/0065 ze dne 10. 4. 2014
Us RMČ 000060/2016
(34)
17.02.2016 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/0326 ze dne 24. 11. 2015
Us RMČ 000059/2016
(34)
17.02.2016 Přijetí dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2013/0305 "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us RMČ 000058/2016
(34)
17.02.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o termínu konání společného jednání ohledně návrhu celoměstsky významné změny III - Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) a oznámení o vystavení návrhu této změny
Us RMČ 000057/2016
(34)
17.02.2016 Odvolání člena Komise pro strategické plánování a územní rozvoj a jmenování nového člena
Us RMČ 000056/2016
(34)
17.02.2016 Žádost o finanční podporu v rámci programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310" Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
Us RMČ 000055/2016
(34)
17.02.2016 Změny rozpočtu k 29. 2. 2016
Us RMČ 000054/2016
(34)
17.02.2016 Přehled o stavu finančních prostředků na účtech Městské části Praha 17
Us RMČ 000053/2016
(34)
17.02.2016 Přezkoumání hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2016
Us RMČ 000052/2016
(34)
17.02.2016 Tvorba a čerpání sociálního fondu pro rok 2016
Us RMČ 000051/2016
(34)
17.02.2016 Výroční zpráva za rok 2015
Us RMČ 000050/2016
(34)
17.02.2016 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2015
Us RMČ 000049/2016
(34)
17.02.2016 Fond pro podporu základních škol v roce 2016
Us RMČ 000048/2016
(34)
17.02.2016 Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu: Grafické práce, tisk, doprava a instalace plachet na hypercuby (venkovní reklamní plochy)
Us RMČ 000047/2016
(33)
10.02.2016 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Vyhlášení oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce
Us RMČ 000046/2016
(32)
03.02.2016 Volný prostor č. 313 v čp. 1144 Makovského ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000045/2016
(32)
03.02.2016 Převod nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 752/12 a parc. č. 752/9, oba pod stavbou dvou garáží
Us RMČ 000044/2016
(32)
03.02.2016 Převod nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 752/14 pod stavbou garáže
Us RMČ 000043/2016
(32)
03.02.2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 16 o vel. 2+k.k. v 6. podlaží domu čp. 1143, ulici Makovského
Us RMČ 000042/2016
(32)
03.02.2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 3 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1142, ulici Makovského
Us RMČ 000041/2016
(32)
03.02.2016 Žádost společnosti AA Asklepios s.r.o. se sídlem Hlubočepská 1220, Praha 5 - nájemce ordinací č. 307 a 307A ve 3. podlaží domu čp. 1113 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy o změnu sídla společnosti v nájemní smlouvě dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
Us RMČ 000040/2016
(32)
03.02.2016 Návrh na odpis pohledávky v hospodářské činnosti Městské části Praha 17
Us RMČ 000039/2016
(32)
03.02.2016 Předložení návrhu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 565/2 v k.ú. Řepy, obec Praha, firmou TIDE, s. r. o.
Us RMČ 000038/2016
(32)
03.02.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Parkovací plocha na poz. parc. č. 1502/168, k. ú. Řepy
Us RMČ 000037/2016
(32)
03.02.2016 Připomínkování OZV, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy
Us RMČ 000036/2016
(32)
03.02.2016 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol
Us RMČ 000035/2016
(32)
03.02.2016 Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017
Us RMČ 000034/2016
(32)
03.02.2016 Podpora MČ Praha 17 při pořádání 24. Mistrovství České republiky v silovém trojboji
Us RMČ 000033/2016
(31)
18.01.2016 Program jednání ZMČ 8 dne 27. 1. 2016
Us RMČ 000032/2016
(31)
18.01.2016 Pořízení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Us RMČ 000031/2016
(31)
18.01.2016 Přípojka vody, přípojka dešťové kanalizace a vjezd na pozemku parc. č. 1448 k.ú. Řepy, pro novostavbu bytového domu na pozemku parc. č. 252/1, 252/2 k.ú. Řepy
Us RMČ 000030/2016
(31)
18.01.2016 "Novostavba rodinného domu, Na Bělohorské pláni 451, Praha - Řepy", rozšíření vjezdu, přípojka plynu, vody a kanalizace na pozemku parc. č. 1383 k.ú. Řepy - Smlouva o stavbě
Us RMČ 000029/2016
(31)
18.01.2016 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1234/111 o výměře 48 m2 a pozemku parc. č. 1293/202 o výměře 38 m2 lokalita ul. Makovského a ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy
Us RMČ 000028/2016
(31)
18.01.2016 Žádost společnosti PRANE, s.r.o., U beránky 11, Praha 6 - nájemce skladu č. 301 v suterénu domu čp. 1118 Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy o souhlas s umístěním sídla společnosti PRANE s.r.o., na adrese pronajatého prostoru skladu
Us RMČ 000027/2016
(31)
18.01.2016 Volný byt č. 42, 1+k.k., 8. podlaží, Bazovského č. p. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000026/2016
(31)
18.01.2016 Volný byt č. 6, 3+1/L, 4. podlaží, Vondroušova č. p. 1216, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000025/2016
(31)
18.01.2016 Volný byt č. 12, 3+1/L, 7. podlaží, Vondroušova č. p. 1196, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000024/2016
(31)
18.01.2016 VIII. etapa prodeje - výše měsíčního příspěvku na správu domu a pozemku do Fondu oprav a údržby vlastníkům bytových jednotek domů Jiránkova č.p. 1135, Jiránkova č.p. 1136, Vondroušova č.p. 1195 až č.p. 1198
Us RMČ 000023/2016
(31)
18.01.2016 VIII. etapa prodeje - Náklady spojené s převodem vlastnictví bytových jednotek bytových domů Jiránkova č.p. 1135, Jiránkova č.p. 1136, Vondroušova č.p. 1195 až č.p. 1198
Us RMČ 000022/2016
(31)
18.01.2016 VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Vondroušova č.p. 1195, 1196, 1197, 1198 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000021/2016
(31)
18.01.2016 VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Jiránkova č.p. 1136 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000020/2016
(31)
18.01.2016 VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Jiránkova č.p. 1135 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000019/2016
(31)
18.01.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/0009 ze dne 27. 2. 2015
Tisk Export článku do PDF