Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000330/2016
(46)
20.07.2016 Volný byt č. 6, 3+1/L, 4. podlaží, Španielova č. p. 1286, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000329/2016
(46)
20.07.2016 Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy - přijetí dodatku
Us RMČ 000328/2016
(46)
20.07.2016 "Polyfunkční objekt Reinerova ulice Praha 17 - Řepy" - oznámení o zahájení územního řízení zdejším stavebním úřadem
Us RMČ 000327/2016
(46)
20.07.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu - Pořízení speciálních solárních odpadových nádob na směsný a tříděný odpad
Us RMČ 000326/2016
(46)
20.07.2016 Uzavření „Smlouvy o spolupráci“ s ČSOB a. s. při poskytování „ČSOB Motivačního programu“ zaměstnancům MČ
Us RMČ 000325/2016
(46)
20.07.2016 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna
Us RMČ 000324/2016
(46)
20.07.2016 Zakoupení souboru vybavení pro údržbu a plnění vzduchových dýchacích přístrojů pro potřeby JSDH Řepy a dokončení opravy požární plošiny PP20 – 1/Š 706
Us RMČ 000323/2016
(46)
20.07.2016 Změny rozpočtu k 31. 7. 2016
Us RMČ 000322/2016
(46)
20.07.2016 Smlouva o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 17 a NNO Naděje
Us RMČ 000321/2016
(46)
20.07.2016 Výběr firmy pro zpracování a podání žádosti o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Us RMČ 000320/2016
(46)
20.07.2016 Podklad k záměru tvorby nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol
Us RMČ 000319/2016
(46)
20.07.2016 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za I. pololetí roku 2016
Us RMČ 000318/2016
(45)
07.07.2016 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XVI"
Us RMČ 000317/2016
(44)
29.06.2016 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě - Administrátor výběrového řízení na zhotovitele stavby SC Na Chobotě
Us RMČ 000316/2016
(44)
29.06.2016 Žádost pana Radka Hrušky o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000315/2016
(44)
29.06.2016 Venkovní osvětlení na pozemku parc. č. 1149/24, lokalita ul. Skuteckého a ul. Laudova
Us RMČ 000314/2016
(44)
29.06.2016 Převod pronájmu zahrádky č.e. 9b v lokalitě ul. Ke Kaménce na části pozemku parc. č. 1353 a parc. č. 1352/187
Us RMČ 000313/2016
(44)
29.06.2016 Převod pronájmu zahrádky č.e. 5 v lokalitě ul. Ke Kaménce na části pozemku parc. č. 1353 a parc. č. 1455/187
Us RMČ 000312/2016
(44)
29.06.2016 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod a kolem bytového domu Španielova č.p. 1299 - 1305, lokalita ul. Španielova, k. ú. Řepy. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000311/2016
(44)
29.06.2016 Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 394/1, lokalita ul. Slánská a ul. Karlovarská, k. ú. Řepy. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000310/2016
(44)
29.06.2016 Úplatný převod části pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 2 m2 z celkové výměry 1576 m2, ul. Na Fialce I., k.ú. Řepy
Us RMČ 000309/2016
(44)
29.06.2016 Zařízení staveniště na pozemku parc. č. 1381/1 k.ú. Řepy pro "Bytový dům Čistovická" - smlouva o pronájmu pozemku
Us RMČ 000308/2016
(44)
29.06.2016 Souhlas MČ Praha 17 s trvalým umístěním přesahů
Us RMČ 000307/2016
(44)
29.06.2016 Vyjádření MČ Praha 17 z pozice sousedního pozemku
Us RMČ 000306/2016
(44)
29.06.2016 Vyjádření MČ Praha 17 z pozice sousedního pozemku
Us RMČ 000305/2016
(44)
29.06.2016 Dočasné umístění poutače Maxcube na pozemku parc. č. 555 - předvolební kampaň do Senátu ČR
Us RMČ 000304/2016
(44)
29.06.2016 Oprava kanalizace - ul. Doubravínova a okolí, Praha 6
Us RMČ 000303/2016
(44)
29.06.2016 Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - kancelář o vel. 69,1 m2 v přízemí domu Jiránkova 1138, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000302/2016
(44)
29.06.2016 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 29 v domě č.p. 1095 ul. Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000301/2016
(44)
29.06.2016 Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu z výběrového řízení a o snížení smluvního nájemného
Us RMČ 000300/2016
(44)
29.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/24 VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000299/2016
(44)
29.06.2016 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XV"
Us RMČ 000298/2016
(44)
29.06.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 16 o vel. 2+k.k. ve 3. podlaží, Žufanova ul. č. p. 1099, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000297/2016
(44)
29.06.2016 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/16-08/18“
Us RMČ 000296/2016
(44)
29.06.2016 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 a na roky další
Us RMČ 000295/2016
(44)
29.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 6. 2016 - DODATEK
Us RMČ 000294/2016
(44)
29.06.2016 Norma materiálu pro zabezpečení činnosti KŠ MČ Praha 17 a osob v dosažitelnosti
Us RMČ 000293/2016
(44)
29.06.2016 Připomínkování nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000292/2016
(44)
29.06.2016 Návrh nařízení hl. m. Prahy související s úpravou zákona § 60a písmena 5) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, provozování osobního přepravníku Segway. Jedná se o vymezení míst na území hl. města Prahy, kde bude Segway zakázán.
Us RMČ 000291/2016
(44)
29.06.2016 Schválení převodu majetku z MŠ Pastelka, Španielova 27/1316 na ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111
Us RMČ 000290/2016
(44)
29.06.2016 Povolení výjimky z počtu dětí ve školách zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000289/2016
(43)
13.06.2016 Schválení charitativní akce Řepský jarmark
Us RMČ 000288/2016
(43)
13.06.2016 Program jednání ZMČ 11 dne 22. 6. 2016
Us RMČ 000287/2016
(43)
13.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 6. 2016
Us RMČ 000286/2016
(43)
13.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/12, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198 vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000285/2016
(43)
13.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/18, VIII. etapy prodeje bytových jednotek bytového panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000284/2016
(43)
13.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/3 - VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000283/2016
(43)
13.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/75, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136 vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000282/2016
(43)
13.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/09, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000281/2016
(43)
13.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/29 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Tisk Export článku do PDF