Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000053/2020
(39)
05.02.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 311 o vel. 37,50 m2 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000052/2020
(39)
05.02.2020 Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 - sklad v suterénu domu čp. 1166 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000051/2020
(39)
05.02.2020 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1502/196 v k. ú. Řepy ve vlastnictví České republiky
Us RMČ 000050/2020
(39)
05.02.2020 Volný startovací byt č. 9 o vel. 2+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000049/2020
(39)
05.02.2020 Volný byt č.32, 2+k.k., v 5. patře, 6.podlaží, Nevanova čp.1051 , Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000048/2020
(39)
05.02.2020 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/0193 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us RMČ 000047/2020
(39)
05.02.2020 Revokace bodu 2 usnesení č.000430/2019 ze dne 27.11.2019
Us RMČ 000046/2020
(39)
05.02.2020 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 2. pololetí roku 2019
Us RMČ 000045/2020
(39)
05.02.2020 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí a údržbě software FLUXPAM 5
Us RMČ 000044/2020
(39)
05.02.2020 "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" studie - změna funkčního a dispozičního řešení 2019
Us RMČ 000043/2020
(39)
05.02.2020 Uzavření dodatků s Pražskou plynárenskou, a.s. na poskytnutí slevy z ceny plynu
Us RMČ 000042/2020
(39)
05.02.2020 „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“ Dodatek č. 1
Us RMČ 000041/2020
(39)
05.02.2020 Žádost CSZS o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi CSZS a Komunitním spolkem Řepy.
Us RMČ 000040/2020
(39)
05.02.2020 Dohoda o poskytnutí dotace pro rok 2020 na zajištění sociálních služeb pro občany MČ Praha - Zličín
Us RMČ 000039/2020
(39)
05.02.2020 Souhlas s podáním žádosti ve výzvě č. 7/2019
Us RMČ 000038/2020
(39)
05.02.2020 Informace o zápisu do 1. tříd základních škol MČ Praha 17 pro školní rok 2020/2021
Us RMČ 000037/2020
(39)
05.02.2020 Udělení souhlasu s umístěním sídla nadačního fondu v sídle Mensa gymnázia o. p. s. Španielova 1111/19
Us RMČ 000036/2020
(39)
05.02.2020 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rezervy pro MČ vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020
Us RMČ 000035/2020
(39)
05.02.2020 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 na rok 2020
Us RMČ 000034/2020
(38)
20.01.2020 Program zasedání ZMČ 12 dne 29.1.2020
Us RMČ 000033/2020
(38)
20.01.2020 Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000032/2020
(38)
20.01.2020 Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2020
Us RMČ 000031/2020
(38)
20.01.2020 Stanovení příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitelky mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, ředitele Kulturního centra a Centra sociálně zdravotních služeb od 1.1.2020
Us RMČ 000030/2020
(38)
20.01.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 311 o vel. 37,50 m2 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000029/2020
(38)
20.01.2020 Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 1360/5 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000028/2020
(38)
20.01.2020 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy přeložkou STL plynové přípojky a sjezdem z místní komunikace ul. Čistovická vč. souhlasu s novým připojením pozemku parc. č. 831/1 v k. ú. Řepy na výše uvedenou komunikaci
Us RMČ 000027/2020
(38)
20.01.2020 Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 1352/178 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000026/2020
(38)
20.01.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci Naděje.
Us RMČ 000025/2020
(38)
20.01.2020 Žádost o schválení možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.
Us RMČ 000024/2020
(38)
20.01.2020 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.
Us RMČ 000023/2020
(37)
13.01.2020 Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK II
Us RMČ 000022/2020
(37)
13.01.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025
Us RMČ 000021/2020
(37)
13.01.2020 Předkupní právo - nabídka Růžena Černá
Us RMČ 000020/2020
(37)
13.01.2020 Změna předmětu nájmu (výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt)
Us RMČ 000019/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 5, 2+k.k., 2. podlaží, Bazovského č.p. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000018/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 27, 1+k.k., 5. podlaží, Bazovského č.p. 1118, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000017/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 34, 2+k.k., v 11. patře, 12. podlaží, Makovského čp. 1144, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000016/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 4, 2+k.k., v 1. patře, 2. podlaží, Makovského čp. 1142, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000015/2020
(37)
13.01.2020 Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000014/2020
(37)
13.01.2020 Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - kupní smlouva
Us RMČ 000013/2020
(37)
13.01.2020 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXV."
Us RMČ 000012/2020
(37)
13.01.2020 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k./L s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000011/2020
(37)
13.01.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 11 o vel. 2+k.k. s přísl, ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000010/2020
(37)
13.01.2020 Žádost o vydání souhlasu s dotčením pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000009/2020
(37)
13.01.2020 Smlouva o zpracování osobních údajů
Us RMČ 000008/2020
(37)
13.01.2020 Plynofikace BD Skuteckého čp.1705, Praha-Řepy - přípojka plynu
Us RMČ 000007/2020
(37)
13.01.2020 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace, přijetí nabídky
Us RMČ 000006/2020
(37)
13.01.2020 Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol
Us RMČ 000005/2020
(37)
13.01.2020 Schválení přijetí finančního daru pro KC Průhon,Socháňova 1220/27 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000004/2020
(37)
13.01.2020 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020
‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF