Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000358/2018
(108)
26.09.2018 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) Městské části Praha 17 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024
Us RMČ 000357/2018
(108)
26.09.2018 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2018
Us RMČ 000356/2018
(108)
26.09.2018 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2018
Us RMČ 000355/2018
(108)
26.09.2018 Přerušení provozu a zajištění náhradního vánočního provozu mateřských škol Městské části Praha 17 ve dnech 27. – 31. 12. 2018
Us RMČ 000354/2018
(108)
26.09.2018 Kronika Městské části Praha 17 za rok 2017
Us RMČ 000352/2018
(106)
10.09.2018 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu domu“
Us RMČ 000351/2018
(106)
10.09.2018 Program zasedání ZMČ 27 dne 19. 9. 2018
Us RMČ 000350/2018
(106)
10.09.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018
Us RMČ 000349/2018
(106)
10.09.2018 Výzva k podání nabídky na VZMR „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k. ú. Řepy v období 2018 až 2020.“
Us RMČ 000348/2018
(106)
10.09.2018 Volný byt č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000347/2018
(106)
10.09.2018 Žádost KDU-ČSL a TOP 09 o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 (výměra 26 m2) dne 25. 9. 2018 a část pozemku parc. č. 1474/1, k. ú. Řepy (výměra 4 m2) ve dnech 11. 9. - 9. 10. 2018
Us RMČ 000346/2018
(106)
10.09.2018 Návrh OZV o vedení technické mapy hlavního města Prahy
Us RMČ 000345/2018
(106)
10.09.2018 Jmenování Mgr. Evy Krumphanzlové pověřenkyní pro ochranu osobních údajů Úřadu Městské části Praha 17 ke dni 1. října 2018 a odvolání dosavadního pověřence pro Úřad Městské části Praha 17 dne dni 30. září 2018
Us RMČ 000344/2018
(106)
10.09.2018 Rezignace JUDr. Kateřiny Kaljkovićové na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000343/2018
(105)
05.09.2018 Kniha "Řepy krásné, Řepy mé" - stanovení počtu darovaných výtisků a prodejní ceny prodaných výtisků
Us RMČ 000342/2018
(105)
05.09.2018 Volný startovací byt č. 103 o vel. 2+k.k v 1. podlaží domu čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000341/2018
(105)
05.09.2018 Určení termínu losování nájemce zahrádky v lokalitě Ke Kaménce, pozemek par.č. 1353, ev.č.19
Us RMČ 000340/2018
(105)
05.09.2018 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000339/2018
(105)
05.09.2018 Žádost Politického hnutí ANO 2011 o pronájem pozemků parc. č. 1241/9 a 1241/10 v k.ú. Řepy pro konání předvolební akce
Us RMČ 000338/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 1+k.k.s přísl., ve 4. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000337/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 14 o vel. 1+k.k.s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1215, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000336/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L, v 5. podlaží, čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000335/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000334/2018
(105)
05.09.2018 Nové obložení stěn jídelny - ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky
Us RMČ 000333/2018
(105)
05.09.2018 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání akce „Den otevřených dveří MC Řepík" dne 20. 9. 2018
Us RMČ 000332/2018
(105)
05.09.2018 „Praha 6 - Ruzyně, Karlovarská, Lišanská - přeložka kVN, kNN" - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 1360/4 a 1360/5 v k. ú. Řepy a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům
Us RMČ 000331/2018
(105)
05.09.2018 Souhlas s instalací venkovních rolet na okna bytových jednotek MČ Praha 17 v domě Galandova 1239 - 1242, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000330/2018
(105)
05.09.2018 Podání žaloby Krajskému soudu v Brně na zrušení rozhodnutí č. ÚOHS-S0477/2017/VZ-10163/2018/521/Mži ze dne 6. dubna 2018 a navazujícího rozhodnutí ÚOHS-R0063, 0064/2018/231/ZSř ze dne 4. července 2018, jímž zakázal plnění ze Smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní uzavřené mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Us RMČ 000329/2018
(105)
05.09.2018 Vyhodnocení nabídek „Dodávka serverů"
Us RMČ 000328/2018
(105)
05.09.2018 Výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Us RMČ 000327/2018
(105)
05.09.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018
Us RMČ 000326/2018
(105)
05.09.2018 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DVS/04/03/006770/2018 pro CSZS
Us RMČ 000325/2018
(105)
05.09.2018 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva Městské části Praha 17
Us RMČ 000324/2018
(105)
05.09.2018 Rezignace JUDr. Kateřiny Kaljkovićové na mandát členky Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000323/2018
(105)
05.09.2018 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě Praha 6 - Řepy - Dodatek č. 3
Us RMČ 000322/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o stanovisko s provozováním předzahrádky u restaurace Šalanda U Průhonu, Makovského 1397/27a, na pozemku parc. č. 2229 k. ú. Řepy
Us RMČ 000321/2018
(104)
22.08.2018 Sportovní akce „Olympijské kvalifikace TOKYO 2020 - UCI King of Prague BMX" - souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy a se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček
Us RMČ 000320/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o stanovisko k uzavření nájemní smlouvy na trafostanice č. 4635 a 4636 na pozemcích parc. č. 1806 a 1807, k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000319/2018
(104)
22.08.2018 „Mycí centrum CW - TECH - Praha 17 - Řepy" na části pozemku parc. č. 50/4, k. ú. Řepy při ulici Engelmüllerova v Praze - Řepích
Us RMČ 000318/2018
(104)
22.08.2018 Přístavba a stavební úpravy RD čp. 564/2, ul. Březanova v Praze - Řepích
Us RMČ 000317/2018
(104)
22.08.2018 Žádost SVJ Skuteckého 1086 o souhlas s uložením sítě „Přípojka vody k bytovému domu parc. č. 1149/28, Skuteckého 1086/5, k. ú. Řepy" na pozemku parc. č. 1149/47, k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000316/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 25 o vel. 1+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000315/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000314/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 28 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000313/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl., ve 3. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000312/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 23 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000311/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 3 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000310/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1293/999, k. ú. Řepy o výměře 556 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000309/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o stanovisko a souhlas se stavbou „Přeložka kanalizace ul. Engelmüllerova Praha 17", pozemek parc. č. 1434 k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000308/2018
(104)
22.08.2018 Výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXI"
‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF