Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000466/2016
(51)
12.10.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 6 o vel. 1+k.k. ve 2. podlaží, Bazovského ul. č. p. 1119, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000465/2016
(51)
12.10.2016 Žádost o převod nájmu bytu č. 41, o vel. 2+kk s přísl. v 7. podlaží domu č. p. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000464/2016
(51)
12.10.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu: "Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000463/2016
(51)
12.10.2016 Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci kontejnerových stání "Kontejnerová stání - Praha 17"
Us RMČ 000462/2016
(51)
12.10.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k. ú. Řepy v období 2016/2017 a 2017/2018“
Us RMČ 000461/2016
(51)
12.10.2016 Poliklinika Řepy, Žufanova 1113 a 1114, Praha 6 - Řepy - návrh, dodání a montáž systému generálního klíče
Us RMČ 000460/2016
(51)
12.10.2016 Zpracování 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hlavního města Prahy
Us RMČ 000459/2016
(51)
12.10.2016 Schválení podání žádosti o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, 41. výzvy Ministerstva životního prostředí
Us RMČ 000458/2016
(51)
12.10.2016 Výběr firmy pro zpracování a podání žádosti o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, 41. výzvy Ministerstva životního prostředí
Us RMČ 000457/2016
(51)
12.10.2016 Výběr firmy na zajištění administrace projektu "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru"
Us RMČ 000456/2016
(51)
12.10.2016 Přehled o uložení finančních prostředků na účtech Městské části Praha 17
Us RMČ 000455/2016
(51)
12.10.2016 Změny rozpočtu k 31. 10. 2016
Us RMČ 000454/2016
(51)
12.10.2016 Dar 2 kusů PC a 2 kusů monitorů Městské policii
Us RMČ 000453/2016
(51)
12.10.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC"
Us RMČ 000452/2016
(51)
12.10.2016 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 12/2015 Sb. hl. m. Prahy, o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy
Us RMČ 000451/2016
(51)
12.10.2016 Směrnice starostky - Zadávání veřejných zakázek Městskou částí Praha 17 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Us RMČ 000450/2016
(51)
12.10.2016 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Vybavení předškolních tříd v Psychosomatickém centru, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000449/2016
(51)
12.10.2016 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Oprava podlahové krytiny objektu Laudova 10/1024, 1. NP pavilonu B2"
Us RMČ 000448/2016
(51)
12.10.2016 Schválení přijetí finančního daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000447/2016
(51)
12.10.2016 Schválení přijetí finančního daru pro MŠ Laudova se spec. třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000446/2016
(50)
26.09.2016 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: "Kontejnerová stání - Praha 17"
Us RMČ 000445/2016
(50)
26.09.2016 Stanovisko k žádosti o povolení sportovní akce s doprovodným hudebním programem a krátkodobému využití (výpůjčkou) části pozemku parc. č. 1504/1
Us RMČ 000444/2016
(50)
26.09.2016 Rozšíření souhlasu pro územní řízení se stavbou "Praha 17, Selských baterií - obnova kVN, KNN, S - 139 650" o pozemek parc. č. 1409/6
Us RMČ 000443/2016
(50)
26.09.2016 Dlouhodobá výpůjčka části pozemku parc. č. 1502/167 o výměře 400 m2 na dobu dvou let pro SVJ Mrkvičkova 1370 - 1377
Us RMČ 000442/2016
(50)
26.09.2016 Znění Zřizovací listiny
Us RMČ 000441/2016
(50)
26.09.2016 Opakovaná žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 7 o vel. 2+k.k. ve 2. podlaží domu čp. 1094, ul. Žufanova
Us RMČ 000440/2016
(50)
26.09.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 12 v ul. Žufanova čp. 1112, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000439/2016
(50)
26.09.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 41 o vel. 2+k.k. v 7. podlaží, Žufanova ul. č. p. 1098, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000438/2016
(50)
26.09.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace v ulici Hořovského"
Us RMČ 000437/2016
(50)
26.09.2016 Oznámení záměru "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení, Praha 17" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Us RMČ 000436/2016
(50)
26.09.2016 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN, uzavření smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy bez finančního plnění
Us RMČ 000435/2016
(50)
26.09.2016 Výkon projektového manažera stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000434/2016
(50)
26.09.2016 Zajištění bezpečnostních služeb
Us RMČ 000433/2016
(50)
26.09.2016 Zajištění Administrace projektu "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru" po podání žádosti o dotace
Us RMČ 000432/2016
(50)
26.09.2016 Záměr zahájení příprav k podání žádosti o dotace v rámci výzvy č. 41 Operačního programu životní prostředí (OPŽP)
Us RMČ 000431/2016
(50)
26.09.2016 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) Městské části Praha 17 na rok 2017 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2022
Us RMČ 000430/2016
(50)
26.09.2016 Změny rozpočtu k 30. 9. 2016 - DODATEK
Us RMČ 000429/2016
(50)
26.09.2016 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Us RMČ 000428/2016
(50)
26.09.2016 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku
Us RMČ 000427/2016
(50)
26.09.2016 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000426/2016
(50)
26.09.2016 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti
Us RMČ 000425/2016
(50)
26.09.2016 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016
Us RMČ 000424/2016
(49)
12.09.2016 Změna kapacity školní družiny ZŠ J. Wericha, Praha - Řepy, Španielova19/1111
Us RMČ 000423/2016
(49)
12.09.2016 Program zasedání ZMČ 12 dne 21. 9. 2016
Us RMČ 000422/2016
(49)
12.09.2016 Přemístění přípojek elektro na pozemku parc. č. 1142/263 a 1142/264 v k.ú. Řepy pro bytové domy Nevanova 1074 a 1075, Praha 17 - Řepy - Smlouva o stavbě
Us RMČ 000421/2016
(49)
12.09.2016 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1142/72, 1142/89, 1142/225, 1142/276, 1149/62 a 1502/73 ve svěřené správě pro MČ Praha 17, k.ú. Řepy, z důvodu „Rozšíření sítě PRAGONET v oblasti Mrkvičkova“
Us RMČ 000420/2016
(49)
12.09.2016 Vydání stanoviska ke sportovní akci v lokalitě lesoparku Na Fialce
Us RMČ 000419/2016
(49)
12.09.2016 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 40 v domě č.p. 1052 ul. Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000418/2016
(49)
12.09.2016 Volný byt č. 26, 2+k.k., 4. podlaží, Nevanova 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000417/2016
(49)
12.09.2016 Žádost o uzavření společného nájmu bytu č. 15 o vel. 3+1/L, Vondroušova čp. 1198, Praha 6 - Řepy a o zařazení nájemců bytové jednotky č. 1198/15 do seznamu oprávněných nájemců v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, k.ú. Řepy
Tisk Export článku do PDF