Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000353/2016
(47)
10.08.2016 Změny rozpočtu k 31. 8. 2016
Us RMČ 000352/2016
(47)
10.08.2016 Výsledek výběrového řízení "Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob, Registrace akce ident. č. 113D31200 1102 Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb, p. o. Praha 17 Řepy"
Us RMČ 000351/2016
(47)
10.08.2016 Jmenování pracovní skupiny k přípravě žádosti k získání dotace z výzvy MŠMT 02_15_005 na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v oblasti OPVVV
Us RMČ 000350/2016
(47)
10.08.2016 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor se Soukromou střední uměleckou školou designu, s.r.o.
Us RMČ 000349/2016
(47)
10.08.2016 Zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor Soukromé střední umělecké škole designu s.r.o.
Us RMČ 000348/2016
(47)
10.08.2016 Schválení přijetí věcných darů pro ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000347/2016
(47)
10.08.2016 Poskytnutí hmotného daru společnosti LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic Městské části Praha 17
Us RMČ 000346/2016
(47)
10.08.2016 Nájemní smlouva na akci Babí léto 2016 - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánků na kulturní akci Babí léto 2016 - 10. 9. 2016
Us RMČ 000345/2016
(46)
20.07.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu - Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob
Us RMČ 000344/2016
(46)
20.07.2016 Schválení kandidátky konkursu na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ PASTELKA, se sídlem Španielova 27/1316
Us RMČ 000343/2016
(46)
20.07.2016 Veřejná zakázka "Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - V"
Us RMČ 000342/2016
(46)
20.07.2016 Přípojka vody a kanalizace na pozemku parc. č. 1410/5 v k. ú. Řepy, pro rodinný dům Březanova 567/8 Praha 6, Řepy - Smlouva o stavbě a krátkodobá nájemní smlouva
Us RMČ 000341/2016
(46)
20.07.2016 Převod nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 752/26 pod stavbou garáže
Us RMČ 000340/2016
(46)
20.07.2016 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1142/57 a parc. č. 1142/58 pod bytovým domem Nevanova 1069 - 1070, k. ú. Řepy. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000339/2016
(46)
20.07.2016 Stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1293/205 a 1293/82 k.ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000338/2016
(46)
20.07.2016 Stanovisko MČ Praha k plánovaným změnám vstupního prostoru před areálem poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
Us RMČ 000337/2016
(46)
20.07.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/11, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1135, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us RMČ 000336/2016
(46)
20.07.2016 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 19, o vel. 2+kk ve 4. podlaží č. p. 1119 v Bazovského ulici
Us RMČ 000335/2016
(46)
20.07.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 25 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu č. p. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000334/2016
(46)
20.07.2016 Volný byt č. 37, 1+k.k., 7. podlaží, Žufanova č. p. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000333/2016
(46)
20.07.2016 Volný byt č. 25, 2+k.k., 5. podlaží, Žufanova č. p. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000332/2016
(46)
20.07.2016 Volný byt č. 15, 1+k.k., 3. podlaží, Bazovského č. p. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000331/2016
(46)
20.07.2016 Volný byt č. 8, 1+k.k, 3. podlaží, Španielova č. p. 1263, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000330/2016
(46)
20.07.2016 Volný byt č. 6, 3+1/L, 4. podlaží, Španielova č. p. 1286, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000329/2016
(46)
20.07.2016 Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy - přijetí dodatku
Us RMČ 000328/2016
(46)
20.07.2016 "Polyfunkční objekt Reinerova ulice Praha 17 - Řepy" - oznámení o zahájení územního řízení zdejším stavebním úřadem
Us RMČ 000327/2016
(46)
20.07.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu - Pořízení speciálních solárních odpadových nádob na směsný a tříděný odpad
Us RMČ 000326/2016
(46)
20.07.2016 Uzavření „Smlouvy o spolupráci“ s ČSOB a. s. při poskytování „ČSOB Motivačního programu“ zaměstnancům MČ
Us RMČ 000325/2016
(46)
20.07.2016 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna
Us RMČ 000324/2016
(46)
20.07.2016 Zakoupení souboru vybavení pro údržbu a plnění vzduchových dýchacích přístrojů pro potřeby JSDH Řepy a dokončení opravy požární plošiny PP20 – 1/Š 706
Us RMČ 000323/2016
(46)
20.07.2016 Změny rozpočtu k 31. 7. 2016
Us RMČ 000322/2016
(46)
20.07.2016 Smlouva o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 17 a NNO Naděje
Us RMČ 000321/2016
(46)
20.07.2016 Výběr firmy pro zpracování a podání žádosti o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Us RMČ 000320/2016
(46)
20.07.2016 Podklad k záměru tvorby nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol
Us RMČ 000319/2016
(46)
20.07.2016 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za I. pololetí roku 2016
Us RMČ 000318/2016
(45)
07.07.2016 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XVI"
Us RMČ 000317/2016
(44)
29.06.2016 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě - Administrátor výběrového řízení na zhotovitele stavby SC Na Chobotě
Us RMČ 000316/2016
(44)
29.06.2016 Žádost pana Radka Hrušky o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000315/2016
(44)
29.06.2016 Venkovní osvětlení na pozemku parc. č. 1149/24, lokalita ul. Skuteckého a ul. Laudova
Us RMČ 000314/2016
(44)
29.06.2016 Převod pronájmu zahrádky č.e. 9b v lokalitě ul. Ke Kaménce na části pozemku parc. č. 1353 a parc. č. 1352/187
Us RMČ 000313/2016
(44)
29.06.2016 Převod pronájmu zahrádky č.e. 5 v lokalitě ul. Ke Kaménce na části pozemku parc. č. 1353 a parc. č. 1455/187
Us RMČ 000312/2016
(44)
29.06.2016 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod a kolem bytového domu Španielova č.p. 1299 - 1305, lokalita ul. Španielova, k. ú. Řepy. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000311/2016
(44)
29.06.2016 Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 394/1, lokalita ul. Slánská a ul. Karlovarská, k. ú. Řepy. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000310/2016
(44)
29.06.2016 Úplatný převod části pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 2 m2 z celkové výměry 1576 m2, ul. Na Fialce I., k.ú. Řepy
Us RMČ 000309/2016
(44)
29.06.2016 Zařízení staveniště na pozemku parc. č. 1381/1 k.ú. Řepy pro "Bytový dům Čistovická" - smlouva o pronájmu pozemku
Us RMČ 000308/2016
(44)
29.06.2016 Souhlas MČ Praha 17 s trvalým umístěním přesahů
Us RMČ 000307/2016
(44)
29.06.2016 Vyjádření MČ Praha 17 z pozice sousedního pozemku
Us RMČ 000306/2016
(44)
29.06.2016 Vyjádření MČ Praha 17 z pozice sousedního pozemku
Us RMČ 000305/2016
(44)
29.06.2016 Dočasné umístění poutače Maxcube na pozemku parc. č. 555 - předvolební kampaň do Senátu ČR
Us RMČ 000304/2016
(44)
29.06.2016 Oprava kanalizace - ul. Doubravínova a okolí, Praha 6
Tisk Export článku do PDF