Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000568/2016
(56)
05.12.2016 Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy - zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
Us RMČ 000567/2016
(56)
05.12.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o variantním řešení návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000566/2016
(56)
05.12.2016 Stavba č. 0085 TV Řepy - Hekova, Augustova, zpracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
Us RMČ 000565/2016
(56)
05.12.2016 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" - vypsání výzvy
Us RMČ 000564/2016
(56)
05.12.2016 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" - zrušení zadávacího řízení
Us RMČ 000563/2016
(56)
05.12.2016 Smlouva o výpůjčce motorového vozidla pro převoz imobilních osob
Us RMČ 000562/2016
(56)
05.12.2016 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí a schválení harmonogramu pro rok 2017
Us RMČ 000561/2016
(56)
05.12.2016 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2017 pro Městskou část Praha 17
Us RMČ 000560/2016
(56)
05.12.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2016
Us RMČ 000559/2016
(56)
05.12.2016 Změny rozpočtu k 31. 12. 2016
Us RMČ 000558/2016
(56)
05.12.2016 Rezignace Tomáše Fingera na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000557/2016
(56)
05.12.2016 Žádost Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, spolku, o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 1.106.000 Kč pro zajištění samostatného a soběstačného života občanům se zdravotním postižením, kteří bydlí v bezbariérovém domě, prostřednictvím nepřetržité osobní asistence
Us RMČ 000556/2016
(56)
05.12.2016 Statut redakční rady místního periodika Řepská 17
Us RMČ 000555/2016
(55)
23.11.2016 Výběrové řízení "Správa objektu Psychosomatického centra pro rodinu a dítě"
Us RMČ 000554/2016
(55)
23.11.2016 Přístavba stávajícího objektu pro bydlení čp. 420 (rozsah řešeného území se týká pozemků č. parc. č. parc. 41, 42, 43, 44/1, 45/6 k.ú. Řepy) při ulicích Engelmüllerova, Žalanského v Praha - Řepích
Us RMČ 000553/2016
(55)
23.11.2016 Poskytnutí finančního daru společností Letiště Praha, a.s. Městské části Praha 17 v rámci programu Dobré sousedství
Us RMČ 000552/2016
(55)
23.11.2016 Stanovisko k rekonstrukci stávajících přípojek vody a kanalizace
Us RMČ 000551/2016
(55)
23.11.2016 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1031/7 a parc. č. 1031/8, ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000550/2016
(55)
23.11.2016 Finanční vyrovnání za ponechání vybavení (zrcadlo a jevištní konstrukce s oponou) v Kulturním domě, ul. Ke kulturnímu domu, lokalita Bílá Hora
Us RMČ 000549/2016
(55)
23.11.2016 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XVII"
Us RMČ 000548/2016
(55)
23.11.2016 Žádost o souhlas s rozšířením účelu užívání v prostoru sloužícím k podnikání č. 311 - kadeřnictví v domě čp. 1144, ulice Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000547/2016
(55)
23.11.2016 Žádost o prodloužení souhlasu s přihlášením rodinného příslušníka občana EU do bytu č. 31 v domě čp. 1136, Jiránkova
Us RMČ 000546/2016
(55)
23.11.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 1 o vel. 2+k.k. v ul. Nevanova čp. 1052, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000545/2016
(55)
23.11.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 31 o vel. 2+k.k. v ul. Žufanova čp. 1099, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000544/2016
(55)
23.11.2016 Žádost nájemce bytu v bezbariérovém domě čp. 1193 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy, o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000543/2016
(55)
23.11.2016 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 54 v halových garážích čp. 1192, Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000542/2016
(55)
23.11.2016 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 42 v halových garážích čp. 1192, Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000541/2016
(55)
23.11.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 8 o vel. 1+k.k. s přísl. v 3. podlaží domu č. p. 1263, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000540/2016
(55)
23.11.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 25 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu č. p. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000539/2016
(55)
23.11.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 37 o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu č. p. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000538/2016
(55)
23.11.2016 Volný byt č. 19 o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000537/2016
(55)
23.11.2016 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s účinností zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
Us RMČ 000536/2016
(55)
23.11.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) na území MČ Praha 5 (k.ú. Jinonice)
Us RMČ 000535/2016
(55)
23.11.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) na území MČ Praha-Lysolaje
Us RMČ 000534/2016
(55)
23.11.2016 Poliklinika Řepy, Žufanova 1113 a 1114, Praha 6 - Řepy - návrh, dodání a montáž systému generálního klíče
Us RMČ 000533/2016
(55)
23.11.2016 Změny rozpočtu k 30. 11. 2016 - DODATEK
Us RMČ 000532/2016
(55)
23.11.2016 Pravidla škodního řízení
Us RMČ 000531/2016
(55)
23.11.2016 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2017
Us RMČ 000530/2016
(55)
23.11.2016 Schválení přijetí finančních darů pro MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000529/2016
(54)
09.11.2016 Program mimořádného jednání ZMČ 13 dne 23. 11. 2016
Us RMČ 000528/2016
(54)
09.11.2016 Poskytnutí finančního daru MČ na pořádání akce - Svatomartinský průvod s ohňostrojem 2016
Us RMČ 000527/2016
(54)
09.11.2016 Žádost o souhlas o grant oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017 - BIKROSCLUB ŘEPY
Us RMČ 000526/2016
(54)
09.11.2016 Žádosti o slevu na nájemném: 1. Vězeňská služba ČR, vazební věznice Praha - Ruzyně 2. TJ Sokol Řepy: a) p. Jiří Kočovský - sportovní zábava b) p. David Vrchota Machurka - mladší žáci
Us RMČ 000525/2016
(54)
09.11.2016 Žádost o slevu na nájemném: 4 FITNESS CONSULTING s.r.o.
Us RMČ 000524/2016
(54)
09.11.2016 Cvičení pro seniory na rok 2017
Us RMČ 000523/2016
(54)
09.11.2016 Žádost TJ SOKOL ŘEPY o prodloužení smlouvy o výpůjčce volejbalového hřiště na pozemku parc. č. 49 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000522/2016
(54)
09.11.2016 Výběrové řízení "Energetické audity budov MČ Praha 17 - II"
Us RMČ 000521/2016
(54)
09.11.2016 Výběrové řízení "Posouzení způsobu vytápění budov MČ Praha 17"
Us RMČ 000520/2016
(54)
09.11.2016 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1352/46 a 1381/1 k.ú. Řepy stavbou "Praha 17 Řepy, Reinerova, Slánská, obnova kVN"
Us RMČ 000519/2016
(54)
09.11.2016 Odstoupení od koupě části pozemku parc. č. 732/63 v k.ú. Zličín, o výměře 243 m2, ve vlastnictví P&K developers s.r.o.
Tisk Export článku do PDF