Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000196/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o přidělení krizového bytu na adrese Makovského čp. 1227, Praha 6 - Řepy a odpuštění plateb za užívání krizového bytu
Us RMČ 000195/2016
(40)
27.04.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Oprava komunikace v ulici Hořovského"
Us RMČ 000194/2016
(40)
27.04.2016 Rekonstrukce vytápění - MŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000193/2016
(40)
27.04.2016 Rekonstrukce varny MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000192/2016
(40)
27.04.2016 Přeložka slaboproudu v rámci stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us RMČ 000191/2016
(40)
27.04.2016 Žádost společnosti ORSmix, s. r. o. o snížení smluvní pokuty z částky 251.128,32 Kč na úhrnnou částku 50.000,- Kč
Us RMČ 000190/2016
(40)
27.04.2016 Změny rozpočtu k 30. 4. 2016 a návrh na zrušení Fondu pro podporu základních škol
Us RMČ 000189/2016
(40)
27.04.2016 Nájemní smlouva - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánku na kulturní akci "Pálení čarodějnic 2016" dne 30. 4. 2016
Us RMČ 000188/2016
(40)
27.04.2016 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ a společností Pražské služby, a. s., která dodá vybavení na akci "Pálení čarodějnic 2016"
Us RMČ 000187/2016
(40)
27.04.2016 Poskytnutí finančního daru městské části na financování výdajů souvisejících s pořádáním kulturních a sportovních akcí v roce 2016
Us RMČ 000186/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o povolení konání sportovních akcí v rámci Atletiky Řepy dne 30. 4. 2016 charitativní běh od 8 - 14 hod. v Aktivním lesoparku Řepy a přespolní běh rodinných dvojic 1. 5. 2016 od 9 - 19 hod.
Us RMČ 000185/2016
(40)
27.04.2016 Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2016/2017
Us RMČ 000184/2016
(40)
27.04.2016 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Osazení stacionárních klimatizačních jednotek v MŠ Socháňova“
Us RMČ 000183/2016
(39)
11.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/15, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000182/2016
(39)
11.04.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 22 o vel. 4+1/L, Vondroušova čp. 1195, Praha 6 - Řepy a zařazení do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/22, VIII. etapy prodeje bytových jednotek bytového panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000181/2016
(39)
11.04.2016 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XIV"
Us RMČ 000180/2016
(39)
11.04.2016 Program jednání ZMČ 10 dne 20. 4. 2016
Us RMČ 000179/2016
(39)
11.04.2016 Výkon technického dozoru investora stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us RMČ 000178/2016
(39)
11.04.2016 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016
Us RMČ 000177/2016
(39)
11.04.2016 Navýšení příspěvku školám z Fondu pro podporu základních škol
Us RMČ 000176/2016
(39)
11.04.2016 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2016 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us RMČ 000175/2016
(39)
11.04.2016 Výběrové řízení "Stavební úpravy nebytové jednotky č. 313 Makovského 1144"
Us RMČ 000174/2016
(39)
11.04.2016 Žádost o prominutí složení trojnásobku měsíčního nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu
Us RMČ 000173/2016
(39)
11.04.2016 Žádost CSZS o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi CSZS a paní Radkou Jirákovou
Us RMČ 000172/2016
(39)
11.04.2016 Žádost Diakonie ČCE - středisko Praha o dotaci na sociální službu
Us RMČ 000171/2016
(39)
11.04.2016 Žádost MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 o dotaci na rok 2016
Us RMČ 000170/2016
(39)
11.04.2016 Změna směny pozemků - lokalita U Boroviček a Žalanského
Us RMČ 000169/2016
(39)
11.04.2016 Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ Praha 17
Us RMČ 000168/2016
(39)
11.04.2016 Projednání demolice stavby garáže a plechovo-zděné haly
Us RMČ 000167/2016
(39)
11.04.2016 Uzavření nájemního vztahu z důvodu stavby "Plynovod Řepy - 2. etapa - sever"
Us RMČ 000166/2016
(39)
11.04.2016 Prominutí ročního nájemného za zahrádky v lokalitě ul. Opuková fyzickým osobám
Us RMČ 000165/2016
(39)
11.04.2016 Výběrové řízení "Údržba hřbitova Řepy - III"
Us RMČ 000164/2016
(39)
11.04.2016 Záměr pronájmu volného prostor č. 313 v čp. 1144 Makovského ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000163/2016
(39)
11.04.2016 Výběrové řízení "Stavební úpravy prádelen a sušáren bytových domů Jiránkova 1135, 1136 a Vondroušova 1197"
Us RMČ 000162/2016
(39)
11.04.2016 Žádost Sanitatum s.r.o., se sídlem Makovského 1223, Praha 6 - Řepy - nájemce lékárny v čp. 1223 Makovského ulice o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy
Us RMČ 000161/2016
(39)
11.04.2016 Volný startovací byt k pronájmu č. 9 o vel. 2+k.k., mezonet v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000160/2016
(39)
11.04.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z-1620/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) na území MČ Praha-Šeberov
Us RMČ 000159/2016
(39)
11.04.2016 "Nové zastřešení bytového domu Socháňova čp. 1132-1134 valbovou střechou s přestřešením stávajících výtahových šachet" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení zdejším stavebním úřadem
Us RMČ 000158/2016
(39)
11.04.2016 Pravidla provozu krizových bytů - aktualizace
Us RMČ 000157/2016
(39)
11.04.2016 Žádost o povolení konání dětského triatlonového závodu Slavata Triatlon Tour
Us RMČ 000156/2016
(39)
11.04.2016 Finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních
Us RMČ 000155/2016
(38)
30.03.2016 Výběrové řízení "Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy"
Us RMČ 000154/2016
(38)
30.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1136/15 - VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us RMČ 000153/2016
(38)
30.03.2016 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu a o odslužebnění bytu č. 42 o vel. 1+k.k. v čp. 1095
Us RMČ 000152/2016
(38)
30.03.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 1 o vel. 3+1/L, Vondroušova čp. 1198, Praha 6 - Řepy a dodatečné zařazení oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1198/1 v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 Vondroušova ulice
Us RMČ 000151/2016
(38)
30.03.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 4 o vel. 3+1/L, Vondroušova čp. 1198, Praha 6 - Řepy a dodatečné zařazení oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1198/4 v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 Vondroušova ulice
Us RMČ 000150/2016
(38)
30.03.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 4 o vel. 4+1/L, Socháňova čp. 1127, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000149/2016
(38)
30.03.2016 Výběrové řízení na pronájem prostoru - sklad o vel. 13,03 m2 v suterénu domu Jiránkova 1137, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000148/2016
(38)
30.03.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 6 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu č. p. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000147/2016
(38)
30.03.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 42 o vel. 1+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu č. p. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Tisk Export článku do PDF