Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000103/2020
(43)
25.03.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl, v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000102/2020
(43)
25.03.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 34 o vel. 2+k.k. s přísl, v 11. patře, tj. 12. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000101/2020
(43)
25.03.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 4 o vel. 2+k.k. s přísl, v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1142, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000100/2020
(43)
25.03.2020 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 316 - zubní laboratoř v čp. 1114 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o dalšího nájemce
Us RMČ 000099/2020
(43)
25.03.2020 Realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Údržba hřbitova Řepy - V."
Us RMČ 000098/2020
(43)
25.03.2020 Služby související s tvorbou a rozvojem webových stránek
Us RMČ 000097/2020
(43)
25.03.2020 Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, realizace
Us RMČ 000096/2020
(43)
25.03.2020 MŠ Laudova 1030, rekonstrukce topného systému
Us RMČ 000095/2020
(43)
25.03.2020 Návrh OZV o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze
Us RMČ 000094/2020
(43)
25.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/000686/2020 - předmětem je poskytnutí dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Us RMČ 000093/2020
(43)
25.03.2020 Změny rozpočtu k 31. 3. 2020 - DODATEK
Us RMČ 000092/2020
(42)
11.03.2020 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 2136 (o výměře 50 m2) zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000091/2020
(42)
11.03.2020 Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě 8054923110, pojištění Sportovního centra Na Chobotě + tiskárny XEROX
Us RMČ 000090/2020
(42)
11.03.2020 Uzavření ZUŠ Blatiny v souvislosti s mimořádným opatřením k prevenci šíření nákazy koronavirem
Us RMČ 000089/2020
(42)
11.03.2020 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1149/47 v k. ú. Řepy, pro vodovodní přípojku, realizovanou v rámci stavby "Přípojka vody k bytovému domu č. p. 1149/28, Skuteckého 1086/5 v k. ú. Řepy"
Us RMČ 000088/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s realizací stavby "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV Praha, Řepy, č. p.  1384–1386, ul. Laudova" z důvodu umístění nerezového komínového tělesa nad pozemkem parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000087/2020
(42)
11.03.2020 Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1356 - 1360“ na pozemku parc. č. 1502/8, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000086/2020
(42)
11.03.2020 Výběrové řízení na pronájem zbývajících parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000085/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s realizací stavby "Praha 6 Ruzyně, Ovocná, obnova kNN" na pozemcích parc. č. 1402/4, 1389/1 a 1387 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000084/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s připojení staveništní komunikace pro realizaci akce "Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu rodinnými domy, na pozemcích parc. č. 1447/3, 248/4, 260/1, 260/6 a 259 v k. ú. Řepy" sjezdem z místní komunikace ul. U Kaménky
Us RMČ 000083/2020
(42)
11.03.2020 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro sjezd z komunikace a přípojky plynu, el. energie, vody, splaškové a dešťové kanalizace k rodinnému domu na pozemcích parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000082/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s realizací stavby "Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17" na pozemcích parc. č. 346, 349, 368/3, 1241/21 a 1453/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000081/2020
(42)
11.03.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ordinace lékaře č.305 ve 2. podlaží objektu čp. 1221, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000080/2020
(42)
11.03.2020 Zrušení usnesení RMČ č. 000450/2019 ze dne 9.12.2019 a vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání č.103 (dle původní evidence č.302) v přízemí domu čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000079/2020
(42)
11.03.2020 Valorizace nájemného v roce 2020 u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů, nebytů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000078/2020
(42)
11.03.2020 Návrh na uzavření Servisní smlouvy na tři statistické ukazatele rychlosti
Us RMČ 000077/2020
(42)
11.03.2020 Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services
Us RMČ 000076/2020
(42)
11.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000504/2020 - předmětem je poskytnutí grantu formou dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Us RMČ 000075/2020
(42)
11.03.2020 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2019
Us RMČ 000074/2020
(42)
11.03.2020 Přijetí Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/0204 o poskytování služeb plavecké školy ve Sportovním centru Řepy
Us RMČ 000073/2020
(42)
11.03.2020 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000072/2020
(42)
11.03.2020 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2020
Us RMČ 000071/2020
(42)
11.03.2020 Změny rozpočtu k 31. 3. 2020
Us RMČ 000070/2020
(41)
02.03.2020 Program mimořádného zasedání ZMČ 13 dne 11.3.2020
Us RMČ 000069/2020
(40)
19.02.2020 Změny rozpočtu k 29. 2. 2020
Us RMČ 000068/2020
(40)
19.02.2020 Návrh na uzavření smlouvy o předání práv a povinností stavebníka k realizaci stavebních úprav akce Čistovická – Selských baterií – zvýšená plocha křižovatky, Praha 6 pro Hl.m.Praha v rámci akce BESIP
Us RMČ 000067/2020
(40)
19.02.2020 Konání dětských sport. akcí - Atletika Řepy a triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour s udělením patronace
Us RMČ 000066/2020
(40)
19.02.2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, k pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000065/2020
(40)
19.02.2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, k pozemku parc. č. 1360/5 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000064/2020
(40)
19.02.2020 Souhlas s realizací přípojky slaboproudu na pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy v rámci stavby "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy"
Us RMČ 000063/2020
(40)
19.02.2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 1407/4 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000062/2020
(40)
19.02.2020 Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us RMČ 000061/2020
(40)
19.02.2020 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů
Us RMČ 000060/2020
(40)
19.02.2020 "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zpracování PD - přijetí Dodatku č. 1
Us RMČ 000059/2020
(40)
19.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019
Us RMČ 000058/2020
(40)
19.02.2020 Připojení MČ Praha 17 k distribuci "Seniorské obálky" na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí.
Us RMČ 000057/2020
(40)
19.02.2020 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.
Us RMČ 000056/2020
(40)
19.02.2020 Žádost o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2020.
Us RMČ 000055/2020
(40)
19.02.2020 Program pro podporu kvality výuky jazyků na základních školách "My ve světě - svět u nás" a přijetí daru od PAR
Us RMČ 000054/2020
(40)
19.02.2020 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF