Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000083/2019
(10)
13.03.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000082/2019
(10)
13.03.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
Us RMČ 000081/2019
(10)
13.03.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Us RMČ 000080/2019
(10)
13.03.2019 Provedení úkonů k zajištění zápisu korporace Zdravá Sedmnáctka s.r.o. o obchodního rejstříku
Us RMČ 000079/2019
(10)
13.03.2019 Veřejná zakázka "Zajištění služeb personální agentury"
Us RMČ 000078/2019
(10)
13.03.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC" 2019
Us RMČ 000077/2019
(10)
13.03.2019 Dohoda o poskytnutí dotace pro rok 2019 na zajištění sociálních služeb pro občany MČ Praha - Zličín
Us RMČ 000076/2019
(10)
13.03.2019 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2019.
Us RMČ 000075/2019
(10)
13.03.2019 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.
Us RMČ 000074/2019
(10)
13.03.2019 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2018
Us RMČ 000073/2019
(10)
13.03.2019 Finanční dar pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
Us RMČ 000072/2019
(10)
13.03.2019 Program pro podporu kvality výuky jazyků na základních školách "My ve světě - svět u nás"
Us RMČ 000071/2019
(10)
13.03.2019 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2019
Us RMČ 000070/2019
(10)
13.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019
Us RMČ 000069/2019
(10)
13.03.2019 Přehled o stavu finančních prostředků na účtech Městské části Praha 17
Us RMČ 000068/2019
(9)
25.02.2019 Pověření vedením Odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000067/2019
(9)
25.02.2019 Program mimořádného 5. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 6. 3. 2019
Us RMČ 000066/2019
(9)
25.02.2019 Výroční zpráva za rok 2018
Us RMČ 000065/2019
(9)
25.02.2019 Revokace usnesení č. 80.3 ze dne 18. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep
Us RMČ 000064/2019
(9)
25.02.2019 Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy
Us RMČ 000063/2019
(9)
25.02.2019 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000062/2019
(8)
13.02.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
Us RMČ 000061/2019
(8)
13.02.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Us RMČ 000060/2019
(8)
13.02.2019 Valorizace nájemného v roce 2019 u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky
Us RMČ 000059/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 5, 3+1/L ve 3. podlaží, Španielova čp. 1282, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000058/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 31, 1+k.k., v 6. podlaží, Nevanova čp. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000057/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 18, 1+k.k., ve 4. podlaží, Bazovského čp. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000056/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 16, 2+k.k., v 6. podlaží, Makovského čp. 1143, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000055/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 14, 2+k.k.,ve 3. podlaží, Žufanova čp. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000054/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 33, 1+k.k., v 6. podlaží, Žufanova čp. 1095, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000053/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 49, 2+k.k., v 8. podlaží, Jiránkova čp. 1137, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000052/2019
(8)
13.02.2019 Volný byt č. 64, 2+k.k., v 10. podlaží, Jiránkova čp. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000051/2019
(8)
13.02.2019 Stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (včetně přeložek)
Us RMČ 000050/2019
(8)
13.02.2019 Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v Městské části Praha 17
Us RMČ 000049/2019
(8)
13.02.2019 Stavba nazvaná "Provozní buňka a chemické WC, elektropřípojka, oplocení s vjezdovými vraty na stávajícím hlídaném parkovišti při ulici Žufanova na pozemcích č. parc. 1234/72 a1234/74, k.ů. Řepy"
Us RMČ 000048/2019
(8)
13.02.2019 Novostavba rodinného domu na pozemku č.parc. 289, 290/1, 290/2 k.ú. Řepy při ulici Augustova v Praze - Řepích
Us RMČ 000047/2019
(8)
13.02.2019 Stavba nazvaná "Výstavba bytového domu v ulici Hofbauerova, Praha 17 - Řepy" na pozemcích č.parc. 320/1, 320/2, 320/5, 320/6, 319 a 342/5, k.ú. Řepy západně od ul. Hofbauerova v Praze Řepích
Us RMČ 000046/2019
(8)
13.02.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Us RMČ 000045/2019
(8)
13.02.2019 Smlouva o připojení k Distribuční soustavě mezi Městskou částí Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Us RMČ 000044/2019
(8)
13.02.2019 Zadání veřejné zakázky "Dodávka licencí Microsoft Exchange Server"
Us RMČ 000043/2019
(8)
13.02.2019 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Právní informační systém“
Us RMČ 000042/2019
(8)
13.02.2019 Dodatek ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, reg. č. projektu: CZ.07.4.67/0.0./0.0/15_004/0000088, název projektu: Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru
Us RMČ 000041/2019
(8)
13.02.2019 Jmenování vedoucí odboru Kancelář starostky ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000040/2019
(8)
13.02.2019 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - změna kompetencí členů rady
Us RMČ 000039/2019
(8)
13.02.2019 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.
Us RMČ 000038/2019
(8)
13.02.2019 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000037/2019
(8)
13.02.2019 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Us RMČ 000036/2019
(8)
13.02.2019 Konání dětských sport. akcí - Atletika Řepy a triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour s udělením patronace
Us RMČ 000035/2019
(8)
13.02.2019 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rezervy pro MČ vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019
Us RMČ 000034/2019
(8)
13.02.2019 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy pro období let 2019 - 2022
‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF