Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000299/2019
(23)
09.09.2019 Změny rozpočtu k 30. 9. 2019
Us RMČ 000298/2019
(23)
09.09.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019
Us RMČ 000297/2019
(22)
19.08.2019 Program mimořádného zasedání ZMČ 8 dne 28.8. 2019
Us RMČ 000296/2019
(22)
19.08.2019 Změna pověřence pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 17
Us RMČ 000295/2019
(22)
19.08.2019 Návrh způsobu financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy formou poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti
Us RMČ 000294/2019
(21)
14.08.2019 Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovod a plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1350 - 1355“ na pozemku parc. č. 1502/8, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000293/2019
(21)
14.08.2019 Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi Městskou částí a společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us RMČ 000292/2019
(21)
14.08.2019 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Us RMČ 000291/2019
(21)
14.08.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2230, zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000290/2019
(21)
14.08.2019 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000289/2019
(21)
14.08.2019 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 1. pololetí roku 2019
Us RMČ 000288/2019
(21)
14.08.2019 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce elektroinstalace – DPS“ výzva
Us RMČ 000287/2019
(21)
14.08.2019 „MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS“ výzva
Us RMČ 000286/2019
(21)
14.08.2019 ,,Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2. etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy, Socháňová 1139/84, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000285/2019
(21)
14.08.2019 STL plynovod a přípojka, Mrkvičkova čp.1350-1355, Praha - Řepy
Us RMČ 000284/2019
(21)
14.08.2019 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o komplexním zajišťování správy nemovitostí č. 2013/0313 včetně přílohy č. 1 a č. 2
Us RMČ 000283/2019
(21)
14.08.2019 Výběr nejvhodnější nabídky - "Motorové čerpadlo pro SDH Praha - Řepy"
Us RMČ 000282/2019
(21)
14.08.2019 Změna členů dozorčí rady společnosti OPTIMIS spol. s r.o.
Us RMČ 000281/2019
(21)
14.08.2019 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.
Us RMČ 000280/2019
(21)
14.08.2019 Změna kapacity Školní jídelny ZŠ J. Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111
Us RMČ 000279/2019
(20)
24.07.2019 Výběr uchazeče na pozici generálního ředitele Sportovního centra Řepy
Us RMČ 000278/2019
(20)
24.07.2019 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020
Us RMČ 000277/2019
(20)
24.07.2019 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 312 - prodejna (papírnictví, výtvarných potřeb, dárkového zboží) v přízemí domu čp. 1224, Makovského, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce
Us RMČ 000276/2019
(20)
24.07.2019 Žádost o pronajmutí pozemku parc. č. 1493/3 na poutač.
Us RMČ 000275/2019
(20)
24.07.2019 Umístění chatky na pozemku 547/1, ev. č. 5, lokalita Bílá hora
Us RMČ 000274/2019
(20)
24.07.2019 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXIV."
Us RMČ 000273/2019
(20)
24.07.2019 Spolupořádání akce „Zažít Řepy Jinak 2019" a výpůjčka pozemků parc. č. 1767, 1768, 1769, 1805 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci
Us RMČ 000272/2019
(20)
24.07.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Us RMČ 000271/2019
(20)
24.07.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
Us RMČ 000270/2019
(20)
24.07.2019 Výzva k podání nabídek na nákup motorového čerpadla pro SDH Praha - Řepy
Us RMČ 000269/2019
(20)
24.07.2019 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy "
Us RMČ 000268/2019
(20)
24.07.2019 Ukončení pronájmu Soukromé střední umělecké školy Designu s.r.o. v objektu Laudova 10/1024 dohodou a zahájení pronájmu v objektu Žalanského 68/54
Us RMČ 000267/2019
(20)
24.07.2019 Přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000266/2019
(20)
24.07.2019 Změny rozpočtu k 31. 7. 2019
Us RMČ 000265/2019
(19)
10.07.2019 Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 - 4 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000264/2019
(19)
10.07.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 21 o vel. 3+1/L s přísl., v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000263/2019
(19)
10.07.2019 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1218 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000262/2019
(19)
10.07.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy, ul. Karlovarská, stavbou "PID Karlovarská, Praha 6"
Us RMČ 000261/2019
(19)
10.07.2019 Žádost o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1440 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000260/2019
(19)
10.07.2019 Žádost o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1398 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000259/2019
(19)
10.07.2019 Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000258/2019
(19)
10.07.2019 „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000257/2019
(19)
10.07.2019 Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020
Us RMČ 000256/2019
(19)
10.07.2019 Ukončení nájmu VŠRR a Bankovního institutu AMBIS, a.s. dohodou
Us RMČ 000255/2019
(18)
26.06.2019 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 ve II. pololetí 2019
Us RMČ 000254/2019
(18)
26.06.2019 Žádost o udělení souhlasu s umístěním SEK
Us RMČ 000253/2019
(18)
26.06.2019 Programové prohlášení Rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022
Us RMČ 000252/2019
(18)
26.06.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace, přijetí nabídky
Us RMČ 000251/2019
(18)
26.06.2019 Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 v objektu Vondroušova 1193"
Us RMČ 000250/2019
(18)
26.06.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/24, 1149/62 a 1142/72 v k. ú. Řepy stavbou "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD ul. Laudova 1384 - 1386"
‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF