Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000165/2019
(14)
06.05.2019 Výzva k podání nabídky "Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000164/2019
(14)
06.05.2019 „ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy,rekonstrukce osvětlení pavilonu C“ - přijetí nabídky
Us RMČ 000163/2019
(14)
06.05.2019 Modernizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000162/2019
(14)
06.05.2019 ,,Úřad MČ Praha 17- denní místnost a úprava navazujících prostor, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000161/2019
(14)
06.05.2019 Zřízení Právního odboru
Us RMČ 000160/2019
(14)
06.05.2019 Finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních
Us RMČ 000159/2019
(14)
06.05.2019 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us RMČ 000158/2019
(14)
06.05.2019 Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020
Us RMČ 000157/2019
(14)
06.05.2019 Změny rozpočtu k 31. 5. 2019
Us RMČ 000156/2019
(14)
06.05.2019 Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2018 zřízených městskou částí
Us RMČ 000155/2019
(14)
06.05.2019 Účetní závěrka Městské části Praha 17 za rok 2018
Us RMČ 000154/2019
(13)
24.04.2019 Výběrové řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 Vondroušova 1193"
Us RMČ 000153/2019
(13)
24.04.2019 Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17
Us RMČ 000152/2019
(13)
24.04.2019 Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXIII."
Us RMČ 000151/2019
(13)
24.04.2019 Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000150/2019
(13)
24.04.2019 Stavba: Stavební úpravy VTL plynovodu DN 500 na pozemcích parc.č.1352/136 a 1352/50,k.ú.Řepy
Us RMČ 000149/2019
(13)
24.04.2019 Stavební úpravy řadového RD Čistovická č.p.239/16, Praha - Řepy
Us RMČ 000148/2019
(13)
24.04.2019 Prodej pozemku parc.č.1310/3, k.ú. Řepy, při ulici Drahoňovského, Praha - Řepy
Us RMČ 000147/2019
(13)
24.04.2019 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Pronájem osobního automobilu formou operativního leasingu na období 48 měsíců s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání leasingové smlouvy."
Us RMČ 000146/2019
(13)
24.04.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. DOT/04/03/007645/2019 formou grantu na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Us RMČ 000145/2019
(13)
24.04.2019 Navýšení příspěvku základním školám v programu MČ Praha 17 pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás
Us RMČ 000144/2019
(13)
24.04.2019 Schválení postupu dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění k funkčnímu období ředitele
Us RMČ 000143/2019
(13)
24.04.2019 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000142/2019
(12)
08.04.2019 Připomínkování OZV o omezení provozní doby hostinských zařízení
Us RMČ 000141/2019
(12)
08.04.2019 Stavba nazvaná "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 259, 260/1, 260/6 a dalších v k.ů Řepy poblíž ulice U Kaménky" v Praze - Řepích"
Us RMČ 000140/2019
(12)
08.04.2019 Program zasedání ZMČ 6 dne 17. 4. 2019
Us RMČ 000139/2019
(12)
08.04.2019 Žádost o souhlas se změnou v užívání stavby - Super Sport spol. s r.o. se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4, IČ 64582698
Us RMČ 000138/2019
(12)
08.04.2019 Stavba "Přeložka kabelu 22kV TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4143" a "Kabelové vedení NN TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4223" - Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000137/2019
(12)
08.04.2019 Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 1424/3 a 1920 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům
Us RMČ 000136/2019
(12)
08.04.2019 Žádost o souhlas s provozováním předzahrádky u restaurace Šalanda U Průhonu, Makovského 1397/27a, na pozemcích parc. č. 2229 a parc. č. 2230 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000135/2019
(12)
08.04.2019 Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 11 v objektu Vondroušova 1193"
Us RMČ 000134/2019
(12)
08.04.2019 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 318 - ordinace klinické logopedie v čp. 1113 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o dalšího nájemce a souhlas s poskytováním služeb klinické logopedie novým nájemcem
Us RMČ 000133/2019
(12)
08.04.2019 Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17"
Us RMČ 000132/2019
(12)
08.04.2019 Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
Us RMČ 000131/2019
(12)
08.04.2019 Stavba "Řepy, přepojení odběru z hladiny VN na NN ul. Mrkvičkova 1091, parc. č. 1487/2 k. ú. Řepy (S-144972)" - Souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 1502/73 v k. ú. Řepy a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000130/2019
(12)
08.04.2019 Akce "Řepy - Přepojení odběru z hladiny VN na NN, ul. Mrkvičkova 1097, parc.č.1487/2, k.ú. Řepy ( S-144972)"
Us RMČ 000129/2019
(12)
08.04.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000128/2019
(12)
08.04.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000127/2019
(12)
08.04.2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/0087 na pronájem motorového vozidla
Us RMČ 000126/2019
(12)
08.04.2019 V souladu s ustanovením § 22 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, připomínkování návrhu Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Us RMČ 000125/2019
(12)
08.04.2019 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 20ks PC
Us RMČ 000124/2019
(12)
08.04.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s.na zajištění samostatného a soběstačného života občanům z BBD prostřednictvím nepřetržité osobní asistence.
Us RMČ 000123/2019
(12)
08.04.2019 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019
Us RMČ 000122/2019
(12)
08.04.2019 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019
Us RMČ 000121/2019
(12)
08.04.2019 Petice "Proti zhoršování životního prostředí v důsledku narůstajícího obtěžování zápachem z VAFO PRAHA, s.r.o.
Us RMČ 000120/2019
(11)
27.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 - DODATEK III
Us RMČ 000119/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 14 m2 v suterénu domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000118/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 11,30 m2 v suterénu domu čp. 1166, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000117/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000116/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 33 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1095, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF