Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000096/2018
(91)
14.03.2018 Souhlas se stavbou na "P17 - Řepy, Mrkvičkova - nový kNN" na pozemcích parc.č. 1498/2, 1498/6, 1502/1 a 1502/167 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000095/2018
(91)
14.03.2018 Žádost bytového družstva Nevanova 1074/1075 o přehodnocení zamítavého stanoviska k vrácení části uhrazeného nájemného za užívání pozemků parc.č. 1142/263, 1142/264, 1142/265 v k.ú. Řepy ke stavební činnosti
Us RMČ 000094/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o svěření pozemků parc.č. 1502/2, 1506/1, 1502/161 v k. ú. Řepy v lokalitě Plzeňská, Mrkvičkova do správy MČ Prahy 17
Us RMČ 000093/2018
(91)
14.03.2018 Umístění kolotočů a jiných atrakcí na pozemku parc. č. 342/12 k. ú. Řepy, podél ulice Hofbauerova
Us RMČ 000092/2018
(91)
14.03.2018 Sportovní akce "BMX Open Season RACE 2018" - souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc.č. 1504/1 k.ú. Řepy a se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček
Us RMČ 000091/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce v nájemní smlouvě k ordinaci č. 315 v čp. 1113 Žufanova, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000090/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy na adrese pronajatého prostoru sloužícího k podnikání čp. 1079 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000089/2018
(91)
14.03.2018 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1198 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000088/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o převod nájmu pozemku pod garáži 752/39
Us RMČ 000087/2018
(91)
14.03.2018 Návrh na uzavření Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie
Us RMČ 000086/2018
(91)
14.03.2018 Návrh na uzavření Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie
Us RMČ 000085/2018
(91)
14.03.2018 "Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000084/2018
(91)
14.03.2018 Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy, realizace
Us RMČ 000083/2018
(91)
14.03.2018 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně"
Us RMČ 000082/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (CVZ V ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000081/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR HMP) týkající se dopravní infrastruktury - úpravy koridoru železnice v úseku Dejvice - Veleslavín
Us RMČ 000080/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR HMP) týkající se technické infrastruktury-elektrického vedení
Us RMČ 000079/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000078/2018
(91)
14.03.2018 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000077/2018
(91)
14.03.2018 Návrh novely OZV, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000076/2018
(91)
14.03.2018 Darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2018
Us RMČ 000075/2018
(91)
14.03.2018 Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených pro příští volební období v komunálních volbách v roce 2018
Us RMČ 000074/2018
(91)
14.03.2018 Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému zastupiteli podle § 57 odst. 1 ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000073/2018
(91)
14.03.2018 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku
Us RMČ 000072/2018
(91)
14.03.2018 Schválení dohody o poskytnutí dotace pro rok 2018
Us RMČ 000071/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2018
Us RMČ 000070/2018
(91)
14.03.2018 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2018
Us RMČ 000069/2018
(91)
14.03.2018 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Us RMČ 000068/2018
(91)
14.03.2018 Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se Soukromou střední uměleckou školou Designu, s.r.o.
Us RMČ 000067/2018
(91)
14.03.2018 Změna členů komise Rady MČ Praha 17
Us RMČ 000066/2018
(91)
14.03.2018 Záštita MČ Praha 17 nad pořádáním 5. Mistrovství Čech družstev v silovém trojboji
Us RMČ 000065/2018
(91)
14.03.2018 Konání dětských triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour: 1. 28.4.-29.4.2018 (Aktivní Lesopark Řepy) 2. 2.5.2018 (travnatá plocha před ÚMČ) 3. 16.9.2018 (travnatá plocha před ÚMČ - finále) 4. 3.11.2018 Vědomostní běh (Aktivní Lesopark Řepy)
Us RMČ 000064/2018
(90)
07.03.2018 Program mimořádného zasedání ZMČ 23 dne 19. 3. 2018
Us RMČ 000063/2018
(90)
07.03.2018 "Nákup nové velkoobjemové požární cisterny - administrace VZ"
Us RMČ 000062/2018
(90)
07.03.2018 Podání mimořádného opravného prostředku v kauze Dvořák
Us RMČ 000061/2018
(90)
07.03.2018 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018
Us RMČ 000060/2018
(90)
07.03.2018 Rozšíření využití DPS
Us RMČ 000059/2018
(89)
21.02.2018 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XX"
Us RMČ 000058/2018
(89)
21.02.2018 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000057/2018
(89)
21.02.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
Us RMČ 000056/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 4, 3+1/L, 3. podlaží, Španielova č. p. 1286, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000055/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 25, 1+k.k., 5. podlaží, Bazovského č. p. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000054/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 13, 2+k.k., 5. podlaží, Galandova č. p. 1244, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000053/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 8, 2+k.k., 2. podlaží, Jiránkova č. p. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000052/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 16, 2+k.k., 3. podlaží, Žufanova č. p. 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000051/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 11, 2+k.k., 3. podlaží, Žufanova č. p. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000050/2018
(89)
21.02.2018 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 144 o vel. 2+1 ve 4. podlaží, bezbariérového domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000049/2018
(89)
21.02.2018 Žádost o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000048/2018
(89)
21.02.2018 "MŠ Socháňova - rekonstrukce elektroinstalace" stavební práce
Us RMČ 000047/2018
(89)
21.02.2018 „ZŠ Jana Wericha – rekonstrukce kanalizace“ stavební práce
Tisk Export článku do PDF