Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000168/2017
(67)
10.04.2017 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2017
Us RMČ 000167/2017
(67)
10.04.2017 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1142/230, 1142/232 a 1293/75 k.ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000166/2017
(67)
10.04.2017 Koupě pozemku parc.č. 65/6 v k.ú. Řepy (lokalita Na Chobotě)
Us RMČ 000165/2017
(67)
10.04.2017 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/56, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova čp. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us RMČ 000164/2017
(67)
10.04.2017 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/36, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us RMČ 000163/2017
(67)
10.04.2017 Volný byt č. 31, o vel. 2+kk, 6. podlaží, Žufanova čp. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000162/2017
(67)
10.04.2017 Volný startovací byt k pronájmu č. 10 o vel. 2+1, v 5. podlaží domu čp. 1076 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000161/2017
(67)
10.04.2017 Volný byt č. 33, o vel. 1+kk, 6. podlaží, Žufanova čp. 1095, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000160/2017
(67)
10.04.2017 Volný byt č. 19, o vel. 2+kk, 7. podlaží, Makovského čp. 1224, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000159/2017
(67)
10.04.2017 Volný byt č. 41, o vel. 2+kk, v 7. podlaží, Jiránkova čp. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000158/2017
(67)
10.04.2017 Volný byt č. 35, o vel. 2+kk, v 7. podlaží, Bazovského č. p. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000157/2017
(67)
10.04.2017 Zmocnění vedoucího OSOM ÚMČ Praha 17 k zastupování MČ Praha 17 při jednání shromáždění vlastníků jednotek MČ Praha 17
Us RMČ 000156/2017
(67)
10.04.2017 Parkoviště na pozemcích parc. č. 1293/576, 80/7 k.ú. Řepy při ulici Galandova v Praze 6 - Řepích
Us RMČ 000155/2017
(67)
10.04.2017 Změny rozpočtu k 30. 4. 2017
Us RMČ 000154/2017
(67)
10.04.2017 Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů
Us RMČ 000153/2017
(67)
10.04.2017 Svěření pravomocí Rady městské části Praha 17 podle § 94 odst. 3, část věty za středníkem zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, starostce Městské části Praha 17 a Úřadu Městské části Praha 17
Us RMČ 000152/2017
(67)
10.04.2017 Rezignace Martina Vaice na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000151/2017
(67)
10.04.2017 Finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních
Us RMČ 000150/2017
(67)
10.04.2017 Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2017/2018
Us RMČ 000149/2017
(67)
10.04.2017 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Osazení stacionárních klimatizačních jednotek v MŠ Bendova“
Us RMČ 000148/2017
(67)
10.04.2017 Nájemní smlouvy na akci Pálení čarodějnic 2017 - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánků na kulturní akci Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2017
Us RMČ 000147/2017
(66)
29.03.2017 Krátkodobé využití pozemků před úřadem MČ Praha 17 (louka)
Us RMČ 000146/2017
(66)
29.03.2017 „Rekonstrukce venkovní kanalizace - odstranění havarijního stavu - ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“ - stavební práce
Us RMČ 000145/2017
(66)
29.03.2017 Zpracování pasportu zeleně na území Prahy 17
Us RMČ 000144/2017
(66)
29.03.2017 Souhlas se stavbou "Stříšky nad vstupy, Mrkvičkova 1366 - 1369, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000143/2017
(66)
29.03.2017 Souhlas se stavbou "Stříšky nad vstupy, Mrkvičkova 1361 - 1365, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000142/2017
(66)
29.03.2017 Souhlas se stavbou "Stříšky nad vstupy, Mrkvičkova 1350 - 1355, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000141/2017
(66)
29.03.2017 Projednání uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/14
Us RMČ 000140/2017
(66)
29.03.2017 Převod nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 752/41 a parc. č. 752/31, oba pod stavbou dvou garáží
Us RMČ 000139/2017
(66)
29.03.2017 Svěření movitého majetku předávacím protokolem příspěvkové organizaci MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000138/2017
(66)
29.03.2017 Svěření movitého majetku předávacím protokolem příspěvkové organizaci MŠ Socháňova, Socháňova 1175 - 1176, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000137/2017
(66)
29.03.2017 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 314 - prodejna (papírnictví, hraček, dárkového zboží, drobného zboží, prodej DVD a CD, Sazka, prodej drogistického zboží, batohů a tašek v přízemí domu čp. 1140, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000136/2017
(66)
29.03.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 10 o vel. 1+kk s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000135/2017
(66)
29.03.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+kk mezonet, v 5. podlaží, čp. 1076, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000134/2017
(66)
29.03.2017 Ukončení zařazování dalších osob do seznamu oprávněných nájemců ke koupi bytu (čl. III odst. 4 Zásad postupu prodeje bytových jednotek schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 17 č. 34/2015 ze dne 23. září 2015) v bytových domech Jiránkova čp. 1135, Jiránkova čp. 1136, Vondroušova čp. 1195, 1196, 1197, 1198
Us RMČ 000133/2017
(66)
29.03.2017 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 9 o vel. 2+kk v ul. Nevanova čp. 1078, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000132/2017
(66)
29.03.2017 Smlouva o provedení stavby na pozemku Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Us RMČ 000131/2017
(66)
29.03.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017)
Us RMČ 000130/2017
(66)
29.03.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000129/2017
(66)
29.03.2017 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 20ks PC
Us RMČ 000128/2017
(66)
29.03.2017 Jmenování tajemníka Majetkové a bytové komise
Us RMČ 000127/2017
(66)
29.03.2017 Dohoda o poskytnutí dotace pro rok 2017 - MČ Praha-Zličín
Us RMČ 000126/2017
(66)
29.03.2017 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol Městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2017
Us RMČ 000125/2017
(66)
29.03.2017 Zvolení nového člena Redakční rady
Us RMČ 000124/2017
(65)
15.03.2017 Nové kabely 1 kV PREdistribuce, a.s., pro Víceúčelové sportovní centrum "Na Chobotě" - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č. 1327/13 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000123/2017
(65)
15.03.2017 Smlouva "o dodávce vody a odvádění odpadních vod" pro čp 68 Žalanského ul. Praha 6 - Řepy (Škola a Psychosomatické centrum)
Us RMČ 000122/2017
(65)
15.03.2017 Stanovisko MČ Praha 17 ke sportovní akci "BMX Open Season RACE 2017"
Us RMČ 000121/2017
(65)
15.03.2017 Zbytný nemovitý majetek ve vlastnictví DPP hl. m. Prahy, a.s.
Us RMČ 000120/2017
(65)
15.03.2017 Pronájem části pozemků ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000119/2017
(65)
15.03.2017 Projednání pronájmu pozemků ve správě MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF