Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000335/2017
(74)
19.07.2017 MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení - dodatek č. 1 k SoD č. 2017/0155
Us RMČ 000334/2017
(74)
19.07.2017 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č.312 o vel.110,5 m2 v přízemí domu čp. 1224, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000333/2017
(73)
12.07.2017 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017 - DODATEK II
Us RMČ 000332/2017
(73)
12.07.2017 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000331/2017
(73)
12.07.2017 Projekt "Aktivní město Praha 17" - podzim 2017
Us RMČ 000330/2017
(73)
12.07.2017 Veřejná zakázka na "Provedení procesní analýzy pro účely implementace opatření ke GDPR"
Us RMČ 000329/2017
(73)
12.07.2017 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za I. pololetí roku 2017
Us RMČ 000328/2017
(73)
12.07.2017 Řešení záležitosti Psychosomatického centra (dočasné snížení nájemného, prodloužení doby nájmu)
Us RMČ 000327/2017
(73)
12.07.2017 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
Us RMČ 000326/2017
(73)
12.07.2017 Žádost Občanské demokratické strany o výpůjčku části pozemku parc. č. 555 v k.ú. Řepy a částí pozemků parc.č. 1241/3 - 1241/13 a 1241/21 v k.ú. Řepy v rámci volební kampaně do Poslanecké sněmovny 2017
Us RMČ 000325/2017
(73)
12.07.2017 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 1142/111, 1234/1, 1234/57, 1234/127, 1530, 1842 v k.ú. Řepy za účelem realizace akce "Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 - Řepy"
Us RMČ 000324/2017
(73)
12.07.2017 Výběrové řízení "Rozptylová loučka hřbitova Řepy"
Us RMČ 000323/2017
(73)
12.07.2017 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1502/8 a 1502/62 v k.ú. Řepy stavbou "STL plynovod a přípojky, Praha 17 - Řepy, ul. Mrkvičkova č.p. 1352, 1360 a 1372"
Us RMČ 000322/2017
(73)
12.07.2017 Inženýrské sítě, opěrná stěna a gabionová stěna na pozemcích parc. č. 1360/4, 1360/5 a 1378/43 v k.ú. Řepy pro stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze - Řepích.
Us RMČ 000321/2017
(73)
12.07.2017 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 17 o vel. 2+k.k. v Nevanově ul. č. p. 1051, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000320/2017
(73)
12.07.2017 Volný byt zvláštního určení č. 12 o vel. 1+k.k./L v přízemí, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000319/2017
(73)
12.07.2017 Žádost o souhlas s ukončením nájemní smlouvy ke garážovému stání č.40 v halových garážích čp. 1192, Vondroušova ulice dohodou
Us RMČ 000318/2017
(73)
12.07.2017 Žádost o vrácení jistiny z výběrového řízení na NP č. 314 v čp. 1223 Makovského
Us RMČ 000317/2017
(73)
12.07.2017 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce nebytového prostoru ordinace v čp. 1113, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000316/2017
(73)
12.07.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. podlaží domu č.p. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000315/2017
(73)
12.07.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 11 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu č.p. 1223, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000314/2017
(73)
12.07.2017 Návrh změn v "Zásadách postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Praha 17,v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17" a v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"
Us RMČ 000313/2017
(73)
12.07.2017 Přijetí finančního daru od Letiště Praha a.s.
Us RMČ 000312/2017
(73)
12.07.2017 Studie proveditelnosti - nové odstavné plochy na území MČ Praha 17
Us RMČ 000311/2017
(73)
12.07.2017 Smlouva o provádění údržby zeleně zatravněného kolejového svršku Makovského
Us RMČ 000310/2017
(73)
12.07.2017 „Rekonstrukce venkovní kanalizace - odstranění havarijního stavu - ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“ – II. (stavební práce) - zrušení zadávacího řízení
Us RMČ 000309/2017
(73)
12.07.2017 "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy" na pozemcích č.parc. 1142/78, 1142/79 k.ú. Řepy v Praze - Řepích
Us RMČ 000308/2017
(73)
12.07.2017 "Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000307/2017
(73)
12.07.2017 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Us RMČ 000306/2017
(73)
12.07.2017 Revokace Us RMČ 000282/2017
Us RMČ 000305/2017
(73)
12.07.2017 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018
Us RMČ 000304/2017
(73)
12.07.2017 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017
Us RMČ 000303/2017
(73)
12.07.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi
Us RMČ 000302/2017
(73)
12.07.2017 Přijetí opatření k přípravě aplikace obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) s účinností od 25. května 2018
Us RMČ 000301/2017
(73)
12.07.2017 Schválení kandidátky konkursu na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ SOCHÁŇOVA, se sídlem Socháňova 23/1176
Us RMČ 000300/2017
(72)
19.06.2017 Smlouva o spolupráci
Us RMČ 000299/2017
(72)
19.06.2017 Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce
Us RMČ 000298/2017
(72)
19.06.2017 Program zasedání ZMČ 19 dne 28. 6. 2017
Us RMČ 000297/2017
(72)
19.06.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jež svěřuje do samostatné působnosti všech městských částí záležitost týkající se přijímání ohlášení ohňostroje ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb.,o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů („zákon o pyrotechnice“)
Us RMČ 000296/2017
(72)
19.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2017
Us RMČ 000295/2017
(72)
19.06.2017 Přípojka vody a telekomunikační přípojka pro bytový dům na pozemku parc. č. 1142/735 v k.ú. Řepy - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1142/1 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000294/2017
(72)
19.06.2017 Svěření movitého majetku v budově Kulturního domu č. p. 439/14, Praha 6 - Řepy, předávacím protokolem příspěvkové organizaci Kulturnímu centru Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000293/2017
(72)
19.06.2017 Žádost o odkoupení nebytových prostor v domě Jiránkova čp. 1136
Us RMČ 000292/2017
(72)
19.06.2017 Žádost o posun termínu úhrady kupní ceny za BJ 1136/75 Jiránkova
Us RMČ 000291/2017
(72)
19.06.2017 Žádost o udělení výjimky při prodeji bytové jednotky č. 1281/2 v domě čp. 1281 ve Španielově ulici
Us RMČ 000290/2017
(72)
19.06.2017 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, o vel. 2+kk v 6. podlaží v čp. 1142 v Makovského ulici
Us RMČ 000289/2017
(72)
19.06.2017 Volný byt č. 7 o vel. 1+k.k., 2. podlaží, Nevanova č.p. 1052, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000288/2017
(72)
19.06.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1076, Nevanově ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000287/2017
(72)
19.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 6. 2017 - DODATEK II
Us RMČ 000286/2017
(72)
19.06.2017 Schválení přijetí věcného daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Tisk Export článku do PDF