Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
24.33 10.12.2007 Usnesení k žádosti pana XY, Žufanova 1095 o změně smlouvy o nájmu bytu
24.32 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici
24.31 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu  o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici
24.30 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu  o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici
24.29 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici
24.28 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1172 ve Vondroušově ulici
24.27 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu  o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1266 ve Španielově ulici
24.26 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu  o vel. 1+0/L v 1. podlaží domu čp. 1027 v Laudově ulici
24.25 10.12.2007 Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
24.24 10.12.2007 Usnesení k žádosti pana XY o odpuštění kauce
24.23 10.12.2007 Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1155 o prodloužení souhlasu s podnájmem bytu
24.22 10.12.2007 Usnesení k žádosti pana a paní XY, Galandova 1240 o prodloužení nájemní smlouvy
24.21 10.12.2007 Usnesení k žádosti paní XY, Galandova 1232 o obnovení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
24.20 10.12.2007 Usnesení k žádosti paní XY, Jiránkova 1135 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
24.19 10.12.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, Socháňova čp.1220, Praha 17 - Řepy ( objekt KS Průhon )
24.18 10.12.2007 Usnesení k odvolání pana XY, nájemce bytu zvl.určení v domě čp. 1193-4, Vondroušova proti nepřidělení parkovacího místa v přízemí halových garáží
24.17 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1119 v Bazovského ul.,Praha Řepy
24.16 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu  o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha-Řepy
24.15 10.12.2007 Usnesení k rekolaudaci nebytových prostor Socháňova 1221
24.14 10.12.2007 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č. 1153/5 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III. etapa
24.13 10.12.2007 Usnesení k výhledu možných oprav a investic
24.12 10.12.2007 Usnesení k úplatnému nabytí vlastnictví pozemku č. parc. 1327/19 k.ú. Řepy
24.11 10.12.2007 Usnesení k úpravám na vstupech Makovského č.p. 1140-1145, 1222-1227
24.10 10.12.2007 Usnesení k podnětu na změnu územního plánu hl.m. Prahy pozemků č.par. 49, 50 k.ú. Řepy
24.9 10.12.2007 Usnesení k podnětu na změnu územního plánu hl.m. Prahy č.par. 1337/45 k.ú. Řepy
24.8 10.12.2007 Usnesení k vystoupení pana Maršíka z komise pro Břevnovskou radiálu
24.7 10.12.2007 Usnesení k zajištění souhlasu vlastníků pozemků s realizací Protihlukové zeleně, Praha 17 - Řepy
24.6 10.12.2007 Usnesení k dodatku organizačního řádu - navýšení počtu pracovníků pro prodej bytového fondu
24.5 10.12.2007 Usnesení k záměru zřízení pracoviště Czech POINT na ÚMČ
24.4 10.12.2007 Usnesení k návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 17 na období leden - únor 2008
24.3 10.12.2007 Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.12.2007
24.2 10.12.2007 Usnesení k pojistné smlouvě TANDEM
24.1 10.12.2007 Usnesení k odměně ředitelů škol a KS Průhon za II. pololetí 2007
23.28 28.11.2007 Usnesení K prodloužení lhůty pro podávání nabídek uchazečů o veřejnou zakázku "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17"
23.27 28.11.2007 Usnesení k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu , Vondroušova 1170, Praha 6 - Řepy
23.26 28.11.2007 Usnesení ke zvýšení nájemného za pronájem ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17
23.25 28.11.2007 Usnesení <P>k žádosti manželů XY, Vondroušova 1158 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu</P>
23.24 28.11.2007 Usnesení k žádosti paní XY&nbsp; v zastoupení paní XY
23.23 28.11.2007 Usnesení k žádosti pana XY, Žufanova 1098 o udělení souhlasu s podnájmem bytu
23.22 28.11.2007 Usnesení k žádosti pana a paní XY&nbsp; o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
23.21 28.11.2007 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č. 1150/15 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III. etapa
23.20 28.11.2007 Usnesení k prodeji bytové jednotky č.1261/12&nbsp; Španielova čp. 1261 k.ú.&nbsp; Řepy oprávněným nájemcům
23.19 28.11.2007 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.&nbsp; 1151/11 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III.etapa
23.18 28.11.2007 Usnesení k pronájmu nebytového prostoru v suterénu domu čp.1278 Španielova ulice, Praha-Řepy
23.17 28.11.2007 Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy pronájmu NP dohodou ke dni 30.11.2007 v přízemí domu čp.1289, Španielova ulice, Praha-Řepy s paní XY
23.16 28.11.2007 Usnesení k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu jedné místnosti v budově Socháňova čp. 1221 mezi CSZS a Národní radou osob se zdravotním postižením
23.15 28.11.2007 Usnesení ke stanovení ceny za pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o nájmu části pozemku
23.14 28.11.2007 Usnesení ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a žádosti o uvolnění finančních prostředků z 05-sociálního okruhu
23.13 28.11.2007 Usnesení k žádosti o souhlas s užíváním objektu TESCO třetí osobou
23.12 28.11.2007 Usnesení ke změně složení dílčí inventarizační komise pro inventarizaci r. 2007
Tisk Export článku do PDF