Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
27.19 06.02.2008 Usnesení k prodeji II.etapa - Žádost paní XY  , Španielova 1264, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny  za bytovou jednotku č. 1264/X v ul. Španielova 1264, Praha Řepy
27.18 06.02.2008 Usnesení k prodeji II.etapa - Žádost paní XY , Španielova 1264, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny  za bytovou jednotku č. 1264/X v ul. Španielova 1264, Praha Řepy
27.17 06.02.2008 Usnesení k tvorbě a čerpání  sociálního fondu rok 2008
27.16 06.02.2008 Usnesení ke smlouvě o správě a údržbě se STA se spol. UPC Česká republika, a.s.
27.15 06.02.2008 Usnesení k poskytování služeb v oblasti BOZP a technicko organizační činnost v oblasti PO.
27.14 06.02.2008 Usnesení ke jmenování vedoucí odboru kancelář starostky
27.13 06.02.2008 Usnesení k projednání návrhu nařízení hl.m. Prahy o maximálních cenách za nucené odtahy osobních  automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů
27.12 06.02.2008 Usnesení ke stanovení příplatku za vedení pro ředitelky mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, ředitelku Kulturního střediska a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb
27.11 06.02.2008 Usnesení ke smlouvě o roznášce propagačních materiálů č.981206-0134/2008
27.10 06.02.2008 Usnesení k realizaci  umístění infotabulí " Vítá Vás městská část Praha 17 Řepy " na sloupech veřejného osvětlení
27.9 06.02.2008 Usnesení ke zpracování projektové dokumentace "Výměna oken Makovského 1222-1227, 1140-1145, Praha 6 - Řepy"
27.8 06.02.2008 Usnesení ke znovuotevření uzavřeného oddělení v Mateřské škole Pastelka
27.7 06.02.2008 Usnesení k prodeji pozemků p.č. 1718/1, 1718/5, 1718/6, 544/1, 544/16, 544/17
27.6 06.02.2008 Usnesení k prodeji pozemku p.č.1507/2
27.5 06.02.2008 Usnesení ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pozemky p.č. 1378/29 a 1360/5
27.4 06.02.2008 Usnesení k výpůjčce části pozemku p.č. 1397
27.3 06.02.2008 Usnesení k výpůjčce  části pozemku p.č. 1397
27.2 06.02.2008 Usnesení k pronájmu pozemku p.č. 752/ 56
26.49 21.01.2008 Usnesení k rozhodnutí zadavatele o dalším postupu ve veřejné zakázce "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17"
26.48 21.01.2008 Usnesení k dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní  služby / pro sociální odbor a odbor dávek státní sociální podpory/.
26.47 21.01.2008 Usnesení k žádosti o svěření správy nemovitostí ve vlastnictví hl.m. města
26.46 21.01.2008 Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 30.1.2008
26.45 21.01.2008 Usnesení k žádosti o znovu projednání možnosti finanční kompenzace škodní události na soukromém vozidle
26.44 21.01.2008 Usnesení ke zmapování situace a užívání garážových stání v přízemí  domu čp. 1192, Drahoňovského , Praha 6 - Řepy
26.43 21.01.2008 Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu č.XX, Vondroušova 1169, Praha 6 - Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1169/XX
26.42 21.01.2008 Usnesení k návrhu  znění nové smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností dále jen "mandátní smlouva"
26.41 21.01.2008 Usnesení ke zvýšení  nájemného  za  objekt TESKO při ul. Karlovarská 99, Praha 6 - Řepy
26.40 21.01.2008 Usnesení k žádosti paní XY  o uzavření nájemní smlouvy k nebytové jednotce v suterénu domu čp. 1164 za účelem skladu, kterou má v užívání.
26.39 21.01.2008 Usnesení k žádosti  paní XY  o uzavření nájemní smlouvy k nebytové jednotce v suterénu domu čp. 1165 za účelem skladu, kterou má v užívání
26.38 21.01.2008 Usnesení k žádosti  paní XY  o pronájem bytu zvláštního určení č.17  o vel. 1+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha-Řepy výměnou za obecní byt
26.37 21.01.2008 Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. v Nevanově ulici čp. 1079
26.36 21.01.2008 Usnesení k výpovědi z nájmu nebytového prostoru v suterénu čp. 1212 ve Vondroušově ul. Praha 17 - Řepy
26.35 21.01.2008 Usnesení k volnému bytu č.8 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji
26.34 21.01.2008 Usnesení k žádosti o připojení kolaudovaného nebytového prostoru, bývalé kočárkárny k bytu č. 1 v přízemí domu čp. 1239, Galandova ul., Praha-Řepy a ukončení pronájmu tohoto prostoru s paní XY
26.33 21.01.2008 Usnesení ke vstupu na pozemky č. parc. 1502/1 a 1504/22 v k. ú. Řepy
26.32 21.01.2008 Usnesení k ukončení schvalování stavebních úprav, tj. povolování výstavby zádveří a přičlenění nebytových nebo společných prostor domu k bytovým jednotkám
26.31 21.01.2008 Usnesení ke změně právní formy zdravotnického zařízení
26.30 21.01.2008 Usnesení k projednání návrhu nařízení o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením
26.29 21.01.2008 Usnesení k dodatku smlouvy o spolupráci při umístění na lůžko s Domovem sv. Karla Boromejského
26.28 21.01.2008 Usnesení k dodatku smlouvy o spolupráci při poskytování služeb osobní asistence
26.27 21.01.2008 Usnesení k výběru poskytovatele právního poradenství
26.26 21.01.2008 Usnesení ke stanovení ošatného a příspěvku na úpravu zevnějšku pro rok 2008
26.25 21.01.2008 Usnesení k žádosti pana XY , Čistovická 241 o prodloužení nájemní smlouvy a odslužebnění bytu
26.24 21.01.2008 Usnesení k volnému  bytu č. 9 o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici
26.23 21.01.2008 Usnesení k volnému bytu č. 13 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici
26.22 21.01.2008 Usnesení k volnému  bytu č. 4 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici
26.21 21.01.2008 Usnesení k volnému  bytu č. 38 o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem
26.20 21.01.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu
26.19 21.01.2008 Usnesení k žádosti pana XY , Makovského 1223 o navázání nové  smlouvy o nájmu bytu
26.18 21.01.2008 Usnesení k žádosti pana XY , Galandova 1233 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného
Tisk Export článku do PDF