Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
17.1 05.09.2007 Usnesení k opravě bodu č. 15.16 zápisu z 15. zasedání RMČ dne 8.8.2007
16.33 20.08.2007 Usnesení k žádosti o použití znaku MČ Praha 17
16.32 20.08.2007 Usnesení k projednání finančního zajištění akcí : Výměna oken Galandova č.p. 1242-1246, Výměna oken Jiránkova 1138
16.31 20.08.2007 Usnesení k pověření k provádění občanských obřadů
16.30 20.08.2007 Usnesení k výsadbě protihlukového pásu zeleně podél Plzeňské ulice
16.29 20.08.2007 Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 29.8.2007
16.28 20.08.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul.  Žufanova čp. 1098 až 1099, v k.ú. Řepy o prodeji obecních bytů do osobního vlastnictví
16.27 20.08.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul.  Jiránkova 1136, v k.ú. Řepy o prodej  obecních bytů do osobního vlastnictví
16.26 20.08.2007 Usnesení k žádosti společnosti ANESO s. r.o., správa nemovitostí, se sídlem Vlastina 887 - Centru, Delta, Praha 6 o výpůjčku pozemku č. parc. 1486/8 v k. ú. Řepy za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "Revitalizace panelového bytového domu Nevanova 1037 - 1042 v Praze 17 - Řepy".  
16.25 20.08.2007 Usnesení k vyjádření nesouhlasu nájemců domu Socháňova č.p. 1126 až 1134 v  k.ú. Řepy s tvorbou ceny  prodávaného bytu v dříve rekonstruovaných domech v Socháňově ulici
16.24 20.08.2007 Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1263/19 v bytovém panelovém objektu čp. 1261 až 1266 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa
16.23 20.08.2007 Usnesení k žádosti paní XY , Španielova 1289 o přehodnocení bytové situace
16.22 20.08.2007 Usnesení k nabídkovému  řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ul., Praha 17 - Řepy
16.21 20.08.2007 Usnesení k žádosti manželům XY ,  Bazovského 1118 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
16.20 20.08.2007 Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu č. 2 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1290 ve Španielově ulici, Praha 17 Řepy
16.19 20.08.2007 Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu
16.18 20.08.2007 Usnesení k volné bytové jednotce  č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici
16.17 20.08.2007 Usnesení k návrhu změny pravidel pronájmu startovacích bytů
16.16 20.08.2007 Usnesení k žádosti paní XY , Makovského 1142 o prominutí poplatků z prodlení
16.15 20.08.2007 Usnesení k jednostrannému zvýšení nájemného z bytu  od 1. ledna  2008 na základě zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
16.14 20.08.2007 Usnesení k volným bytům v domech schválených k odprodeji
16.13 20.08.2007 Usnesení k žádosti pana XY Galandova 1233,  Praha 6 - Řepy o odpuštění složení kauce na byt v domě čp. 1233, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
16.12 20.08.2007 Usnesení k vytvoření fondu tzv. ústupového bydlení pro řešení sociálních dopadů deregulace nájemného
16.11 20.08.2007 Usnesení k návrhu na poptání cenové nabídky na zpracování  prohlášení vlastníka dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů, v platném znění 
16.10 20.08.2007 Usnesení k žádosti manželů XY, Španielova 1272, o umožnění odkoupení bytové jednotky
16.9 20.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části  na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276.
16.8 20.08.2007 Usnesení k změně rozpočtu k 31.8. 2007
16.7 20.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části  na účet spol. s r.o. OPTIMIS.
16.6 20.08.2007 Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou  zakázku malého rozsahu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Klimatizace do prostorů pasů, Úřadu M.č. Praha 17"
16.5 20.08.2007 Usnesení k projednání dodatku č. 1 víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava fasády úřadu M.č. Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy".
16.4 20.08.2007 Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách na zpracování projektové dokumentace stavby ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce základní umělecké školy Blatiny, Španielova 50/1024,Praha 6 - Řepy"
16.3 20.08.2007 Usnesení k projednání dodatku č. 1 na veřejnou  zakázku malého rozsahu vypsanou dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Výměna oken MŠ Socháňova  č.p. 1175, 1176", Praha 6 - Řepy 
16.2 20.08.2007 Usnesení k projednání  dodatku č. 2 víceprací na veřejnou zakázku  vypsanou dle § 12 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Výměna oken MŠ Laudova 1030, 1031", Praha 6 - Řepy"
16.1 20.08.2007 Usnesení k petici za zařazení bytů v domě čp. 241 v Čistovické ulici do plánovaného projektu prodeje bytů
15.44 08.08.2007 Usnesení k doplnění redakční rady měsíčníku Řepská sedmnáctka
15.43 08.08.2007 Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zpracování projektu pro předložení žádosti o grand z FM EHP/Norska ( finanční mechanizmus evropského hospodářského prostoru Norska) na realizaci " Modernizace a vybavení základní umělecké školy Blatiny v Praze 17"
15.42 08.08.2007 Usnesení k zásadám pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken
15.41 08.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z rozpočtu městské části příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb formou účelových dotací
15.40 08.08.2007 Usnesení k návrhu rozpočtu investičních výdajů pro rok 2008 vč. rozpočtového výhledu do roku 2010
15.39 08.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet spol. s r.o. OPTIMIS
15.38 08.08.2007 Usnesení k žádosti o předložení investičních záměrů
15.37 08.08.2007 Usnesení k vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektu oddechového areálu na území lesoparku
15.36 08.08.2007 Usnesení k odstoupení člena komise životního prostředí a rozvoje
15.35 08.08.2007 Usnesení k návrhu na odvolání člena komise sociální a zdravotní
15.34 08.08.2007 Usnesení k žádosti o řešení dopravní situace ulice U Boroviček
15.33 08.08.2007 Usnesení ke smlouvě o dílo - rekonstrukce dětského hřiště v ul. Laudova před bytovým domem č.p. 1020 - 1023 v k.ú. Řepy
15.32 08.08.2007 Usnesení k rozšíření městského kamerového systému
15.31 08.08.2007 Usnesení k finanční spoluúčasti městské části na realizaci I. etapy "Opravy hřiště ZŠ Španielova" ve výši 30% celkových nákladů tj.: 2.000.000,- Kč pro rok 2008
15.30 08.08.2007 Usnesení k žádosti GSG s.r.o. o postup v případě neumožnění zaměření bytových jednotek pro zpracovaní prohlášení vlastníka III. a IV. etapy prodeje obecních bytů do osobního vlastnictví
15.29 08.08.2007 Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky j.č. 1264/12 v bytovém panelovém objektu čp. 1264 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa
Tisk Export článku do PDF