Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
16.20 20.08.2007 Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu č. 2 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1290 ve Španielově ulici, Praha 17 Řepy
16.19 20.08.2007 Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu
16.18 20.08.2007 Usnesení k volné bytové jednotce  č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici
16.17 20.08.2007 Usnesení k návrhu změny pravidel pronájmu startovacích bytů
16.16 20.08.2007 Usnesení k žádosti paní XY , Makovského 1142 o prominutí poplatků z prodlení
16.15 20.08.2007 Usnesení k jednostrannému zvýšení nájemného z bytu  od 1. ledna  2008 na základě zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
16.14 20.08.2007 Usnesení k volným bytům v domech schválených k odprodeji
16.13 20.08.2007 Usnesení k žádosti pana XY Galandova 1233,  Praha 6 - Řepy o odpuštění složení kauce na byt v domě čp. 1233, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
16.12 20.08.2007 Usnesení k vytvoření fondu tzv. ústupového bydlení pro řešení sociálních dopadů deregulace nájemného
16.11 20.08.2007 Usnesení k návrhu na poptání cenové nabídky na zpracování  prohlášení vlastníka dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů, v platném znění 
16.10 20.08.2007 Usnesení k žádosti manželů XY, Španielova 1272, o umožnění odkoupení bytové jednotky
16.9 20.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části  na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276.
16.8 20.08.2007 Usnesení k změně rozpočtu k 31.8. 2007
16.7 20.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části  na účet spol. s r.o. OPTIMIS.
16.6 20.08.2007 Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou  zakázku malého rozsahu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Klimatizace do prostorů pasů, Úřadu M.č. Praha 17"
16.5 20.08.2007 Usnesení k projednání dodatku č. 1 víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava fasády úřadu M.č. Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy".
16.4 20.08.2007 Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách na zpracování projektové dokumentace stavby ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce základní umělecké školy Blatiny, Španielova 50/1024,Praha 6 - Řepy"
16.3 20.08.2007 Usnesení k projednání dodatku č. 1 na veřejnou  zakázku malého rozsahu vypsanou dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Výměna oken MŠ Socháňova  č.p. 1175, 1176", Praha 6 - Řepy 
16.2 20.08.2007 Usnesení k projednání  dodatku č. 2 víceprací na veřejnou zakázku  vypsanou dle § 12 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Výměna oken MŠ Laudova 1030, 1031", Praha 6 - Řepy"
16.1 20.08.2007 Usnesení k petici za zařazení bytů v domě čp. 241 v Čistovické ulici do plánovaného projektu prodeje bytů
15.44 08.08.2007 Usnesení k doplnění redakční rady měsíčníku Řepská sedmnáctka
15.43 08.08.2007 Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zpracování projektu pro předložení žádosti o grand z FM EHP/Norska ( finanční mechanizmus evropského hospodářského prostoru Norska) na realizaci " Modernizace a vybavení základní umělecké školy Blatiny v Praze 17"
15.42 08.08.2007 Usnesení k zásadám pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken
15.41 08.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z rozpočtu městské části příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb formou účelových dotací
15.40 08.08.2007 Usnesení k návrhu rozpočtu investičních výdajů pro rok 2008 vč. rozpočtového výhledu do roku 2010
15.39 08.08.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet spol. s r.o. OPTIMIS
15.38 08.08.2007 Usnesení k žádosti o předložení investičních záměrů
15.37 08.08.2007 Usnesení k vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektu oddechového areálu na území lesoparku
15.36 08.08.2007 Usnesení k odstoupení člena komise životního prostředí a rozvoje
15.35 08.08.2007 Usnesení k návrhu na odvolání člena komise sociální a zdravotní
15.34 08.08.2007 Usnesení k žádosti o řešení dopravní situace ulice U Boroviček
15.33 08.08.2007 Usnesení ke smlouvě o dílo - rekonstrukce dětského hřiště v ul. Laudova před bytovým domem č.p. 1020 - 1023 v k.ú. Řepy
15.32 08.08.2007 Usnesení k rozšíření městského kamerového systému
15.31 08.08.2007 Usnesení k finanční spoluúčasti městské části na realizaci I. etapy "Opravy hřiště ZŠ Španielova" ve výši 30% celkových nákladů tj.: 2.000.000,- Kč pro rok 2008
15.30 08.08.2007 Usnesení k žádosti GSG s.r.o. o postup v případě neumožnění zaměření bytových jednotek pro zpracovaní prohlášení vlastníka III. a IV. etapy prodeje obecních bytů do osobního vlastnictví
15.29 08.08.2007 Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky j.č. 1264/12 v bytovém panelovém objektu čp. 1264 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa
15.28 08.08.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Bazovského čp. 1118 až 1120, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví
15.27 08.08.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Žufanova čp. 1093 až 1095, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví
15.26 08.08.2007 Usnesení k nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ul., Praha 17 - Řepy - otvírání obálek
15.24 08.08.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem volného nebytového prostoru v přízemí objektu KS Průhon čp.1220, ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy
15.25 08.08.2007 Usnesení k žádosti paní XY , bytem Vondroušova 1193-4, Praha 17 - Řepy o pronájem volného nebytového prostoru garážového stání v halových garáží čp.1192 ul. Drahoňovského, Praha 17 - Řepy
15.23 08.08.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem volného nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1289, ul. Španielova, Praha 17 - Řepy
15.22 08.08.2007 Usnesení k návrhu na pronájem bytu č.19 o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu čp.1273 ve Španielově ulici, Praha 17 - Řepy
15.21 08.08.2007 Usnesení k návrhu na pronájem bytu č.31 o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu čp.1120 ve Bazovského ulici, Praha 17 - Řepy
15.20 08.08.2007 Usnesení k žádosti paní XY , Vondroušova 1200 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
15.19 08.08.2007 Usnesení k žádosti manželů XY , Španielova 1266 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
15.18 08.08.2007 Usnesení k opakované žádost paní XY , Socháňova 1131 o prominutí poplatků z prodlení
15.17 08.08.2007 Usnesení k žádosti pana XY o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného k bytu v čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 17 - Řepy
15.16 08.08.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 2+kk s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy
15.15 08.08.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. 10 o vel. 2+kk s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 17 - Řepy
Tisk Export článku do PDF