Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
22.16 12.11.2007 Usnesení k prodeji II. etapa - doplnění seznamu oprávněných nájemců pro prodej jednotek v bytovém panelovém   objektu v ul.  Španielova č.p. 1261 až 1266, v m.č. Praha 17
22.15 12.11.2007 Usnesení k zatékání povrchových vod do řadových garážích ul.U Boroviček  pozemek p.č. 752/( stavby č.parc. 752/2 až 60)
22.14 12.11.2007 Usnesení k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 1327/11
22.13 12.11.2007 Usnesení k žádosti o prodej pozemku p.č. 547/1
22.12 12.11.2007 Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zpracování projektové dokumentace "Výměna oken, zateplení ZŠ Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" a její financování
22.11 12.11.2007 Usnesení k vypsání výzvy na veřejnou zakázku na zpracování prováděcí  projektové dokumentace "Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1024, Praha 6 - Řepy" a  zajištění financování
22.10 12.11.2007 Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavební práce "Oprava chodníku před objekty č.p. 1096 - 1099 v ul. Žufanova" a financování
22.9 12.11.2007 Usnesení k vypsání výzvy na veřejnou zakázku&nbsp; malého rozsahu dle&nbsp; §12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na&nbsp; zpracování projektové dokumentace a zajištění&nbsp; financování: <BR>Výměna oken, zateplení MŠ Bendova 1122,1123,&nbsp; Praha 6 - Řepy<BR>Výměna oken , zateplení , střecha MŠ Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Varna&nbsp;&nbsp; MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy <BR>
22.8 12.11.2007 Usnesení ke zmocnění starostky MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena a&nbsp; smlouvy o přiměřené výši podílu na úhradě nákladů
22.7 12.11.2007 Usnesení k plánu zimní údržby
22.6 12.11.2007 Usnesení k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SMO100000027
22.5 12.11.2007 Usnesení k přípisu Městského soudu v Praze
22.4 12.11.2007 Usnesení k uzavření smlouvy "Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby" s firmou BON JOUR Illumination s.r.o.
22.3.2 12.11.2007 Usnesení k projednání a schválení&nbsp; Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17
22.3.1 12.11.2007 Usnesení k VŘ na jmenování vedoucího odboru občansko správního a jeho platové zařazení
22.2 12.11.2007 Usnesení k účasti zaměstnanců na bowlingovém turnaji
22.1 12.11.2007 Usnesení k projednání a schválení výzvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17" a jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení veřejné zakázky
21.33 31.10.2007 Usnesení k přijmutí peněžního daru
21.32 31.10.2007 Usnesení k vytvoření pravidel pro činnost Fondu ústupového bydlení
21.31 31.10.2007 Usnesení k projednání&nbsp; nabídky&nbsp; na&nbsp; veřejnou&nbsp;&nbsp; zakázku&nbsp; malého&nbsp; rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006&nbsp; Sb. o&nbsp; veřejných zakázkách&nbsp; "Prohlášení&nbsp; vlastníka&nbsp; pro&nbsp; V. etapu&nbsp; prodeje&nbsp; dle&nbsp; ust.&nbsp; § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění"
21.30 31.10.2007 Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
21.29 31.10.2007 Usnesení k změně rozpočtu k 31.10. 2007
21.28 31.10.2007 Usnesení k finančnímu příspěvek Letiště Praha s.p.&nbsp; v rámci programu "Dobré sousedství" a jeho použití
21.27 31.10.2007 Usnesení k žádosti CSZS o možnost využití dalších nebytových prostor v komplexu bývalých jeslí v Socháňově ul. 1221 pro potřeby NZDM
21.26 31.10.2007 Usnesení k žádosti nájemníků domů čp. 1126-1128 v ul. Socháňova o úpravy na strojovnách výtahů
21.25 31.10.2007 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
21.24 31.10.2007 Usnesení k výsadbě protihlukového pásu zeleně podél ulice Plzeňské
21.23 31.10.2007 Usnesení k projednání&nbsp; přijetí nabídky&nbsp; na veřejnou&nbsp; zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž schodišťové plošiny pro KS Průhon, Praha 6 - Řepy"&nbsp; a její financování
21.22 31.10.2007 Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Studie-Hasičská stanice Řepy" a zajištění financování
21.21 31.10.2007 Usnesení k přijetí nabídky na akci "Projektová dokumentace k územnímu řízení&nbsp; Makovského č.p. 1140 - 1145 a č.p. 1222 - 1227, Praha 17 - Řepy a zajištění rozhodnutí o umístění stavby", zajištění financování
21.20 31.10.2007 Usnesení k projednání a schválení&nbsp; Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17
21.19 31.10.2007 Usnesení k návrhu cedulí " Vítá Vás MČ Praha 17 Řepy "
21.18 31.10.2007 Usnesení ke změně výše úhrady za věcné břemeno k pozemku č. parc. 1437 v k. ú. Řepy
21.17 31.10.2007 Usnesení k žádosti společnosti ELPO
21.16 31.10.2007 Usnesení <P>k udělení souhlasu Radou městské části Praha 17&nbsp; k podání výpovědi z nájmu bytu, v domě&nbsp; čp. 1265, Španielova, nájemce paní XY</P>
21.15 31.10.2007 Usnesení k ustavení Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261 - 1266
21.14 31.10.2007 Usnesení k žádosti paní XY , Španielova 1261, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny&nbsp; za bytovou jednotku č. 1261/XX v ul. Španielova 1261, Praha - Řepy - Prodej II.etapa
21.13 31.10.2007 Usnesení ke zpětvzetí návrhu na zpětný zápis vlastnictví obce katastrálnímu úřadu a ponechání vkladu vlastnického práva manželům XY k bytové jednotce 1270/XX v ul.Španielova, Praha- Řepy - Prodej I. etapa
21.12 31.10.2007 Usnesení k žádosti pana XY&nbsp;&nbsp; o splátkování kupní ceny při prodeji pozemků p.č. 1142/442,1142/443,1142/457 lokalita vjezdy k RD Na Fialce I
21.11 31.10.2007 Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou&nbsp; pana XY&nbsp; ke garážovému stání č. 47 v suterénu halových&nbsp; garáží ul. Drahoňovského čp. 1192
21.10 31.10.2007 Usnesení k žádosti pana XY , Španielova 1261 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
21.9 31.10.2007 Usnesení k žádosti paní XY , Španielova 1289 o přehodnocení bytové situace
21.8 31.10.2007 Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1153 o uznání přechodu nájmu bytu
21.7 31.10.2007 Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1159 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
21.6 31.10.2007 Usnesení k žádosti manželů XY, Vondroušova 1158 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
21.5 31.10.2007 Usnesení k žádosti manželů XY , Španielova 1261 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
21.4 31.10.2007 Usnesení k žádosti manželů XY , Vondroušova 1150 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
21.3 31.10.2007 Usnesení k žádosti&nbsp; o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
21.2 31.10.2007 Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ul., Praha 17 - Řepy do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku - otvírání obálek
21.1 31.10.2007 Usnesení k žádosti Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1201 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy
Tisk Export článku do PDF