Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
19.14 03.10.2007 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku  p.č. 1348, 1349/2
19.13 03.10.2007 Usnesení k doplnění Zásad prodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17 a schválení Prováděcího předpisu
19.12 03.10.2007 Usnesení k vypsání výzvy dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava chodníku před panelovým objektem č.p. 1096 až 1099 ul. Žufanova a zajištění financování"
19.11 03.10.2007 Usnesení k vypsání výzvy na zpracování projektové dokumentace "Výměna oken a zateplení ZŠ Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"
19.10 03.10.2007 Usnesení k návrhu plánu investic Městské části Praha 17
19.9 03.10.2007 Usnesení k přijetí nabídky na úpravu plochy na pozemku č. parc. 1504/1 k.ú. Řepy
19.8 03.10.2007 Usnesení k projednání záměru na novostavbu administrativního objektu na pozemcích č. parc. 1352/151, 1352/152, 1352/153, 1351/51 k.ú. Řepy v ulici Reinerova, Praha - Řepy
19.7 03.10.2007 Usnesení k projednání dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na "Výměnu oken MŠ Laudova 1030, 1031, Praha 6 - Řepy
19.6 03.10.2007 Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace k územnímu řízení  Makovského č.p. 1140 - 1145 a č.p. 1222 - 1227, Praha 17 - Řepy a zajištění rozhodnutí o umístění stavby"
19.5 03.10.2007 Usnesení k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2009
19.4 03.10.2007 Usnesení k zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 a rozpočtového výhledu do roku 2010 a Harmonogramu prací na sestavě rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008  a rozpočtového výhledu do roku 2010
19.3 03.10.2007 Usnesení k návrhu na odpis zůstatků u vybraných účtů hospodářské činnosti, které byly vyčísleny v účetní evidenci při správě bytového fondu, kterou zajišťuje správní firma OPTIMIS, spol. s r.o.
19.2 03.10.2007 Usnesení ke změně rozpočtu k 30.9. 2007
19.1 03.10.2007 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy
18.21 17.09.2007 Usnesení k souhlasu s prodloužením splatnosti půjčky
18.20 17.09.2007 Usnesení k žádosti MK
18.19 17.09.2007 Usnesení k návrhu na složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí/vedoucího odboru
18.18 17.09.2007 Usnesení k projednání dodatku č. 1-  vícepráce na veřejnou zakázku Výměna části obvodového pláště pav. A, ZŠ Socháňova 1139/19, Praha 6 - Řepy
18.17 17.09.2007 Usnesení k projednání dodatku č. 1 -  vícepráce na veřejnou zakázku Výměna části obvodového pláště pav. A, ZŠ Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy
18.16 17.09.2007 Usnesení ke smlouvě o dílo se stavební společností Šlehofer a.s. ve věci opravy komunikace v ul. Šedivého
18.15 17.09.2007 Usnesení k návrhu úpravy vyhlášky hl.m. Prahy č 55/2000 Sb., kterou se vydává statut hl.m. Prahy
18.14 17.09.2007 Usnesení k přijetí nabídky na vypracování projektové dokumentace "Sanace objektu Žufanova č.p. 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy"
18.13 17.09.2007 Usnesení k žádostí pana XY  o vystavení nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu v  domě čp. 1212 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy
18.12 17.09.2007 Usnesení k žádosti pana XY  změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného k bytu v  domě čp. 1145 v Makovského ul., Praha 17 Řepy
18.11 17.09.2007 Usnesení k žádost  o umožnění odkoupení bytové jednotky č.1275/XX, v ul. Španielova
18.10 17.09.2007 Usnesení k žádost o pronájem úklidové místnosti v přízemí domu čp.1223 v Makovského ul. Praha - Řepy jako WC a využití původního WC v suterénu domu jako úklidové místnosti
18.9 17.09.2007 Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 5.podlaží v Nevanově ulici čp. 1076
18.8 17.09.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem volného nebytového prostoru garážového stání č. 46 v suterénu halových garáží čp. 1192 ul. Drahoňovského, Praha 17
18.7 17.09.2007 Usnesení k volnému bytu zvláštního určení  č.12 o vel.1+k.k./L s přísl.,I. kat.,v přízemí ul. Vondroušova čp.1193-4, Praha 17-Řepy
18.6 17.09.2007 Usnesení k odvodnění tramvajové smyčky Bílá Hora
18.5 17.09.2007 Usnesení k volnému bytu č. 36 o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici s dluhem
18.4 17.09.2007 Usnesení k doplnění Zásad prodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17 a schválení Prováděcího předpisu
18.3 17.09.2007 Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2007
18.2 17.09.2007 Usnesení k seznámení s návrhem plánu investic Městské části Praha 17
18.1 17.09.2007 Usnesení k dílčí změně organizačního řádu
17.22 05.09.2007 Usnesení k zmapování stavu chodníků na území MČ
17.21 05.09.2007 Usnesení k jmenování tajemníka úřadu a stanovení jeho platu.
17.20 05.09.2007 Usnesení k poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276, Praha 17-Řepy
17.19 05.09.2007 Usnesení k žádosti o souhlas vlastníka pozemku se stavbou
17.18 05.09.2007 Usnesení k seznámení  se studií
17.17 05.09.2007 Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu "Procesní analýza stávajícího  IS,  zadávací dokumentace,  výběr dodavatele na IS  Úřadu M.č. Praha 17 "
17.16 05.09.2007 Usnesení k projednání záměru zařazeného v kategorii II, bodu 10.15 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění "Autosalon Klokočka Centrum, a.s. - Rekonstrukce lakovny a klempírny Karlovarská ul., Praha 17"
17.15 05.09.2007 Usnesení k přijetí nabídky na vypracování projektové dokumentace "Sanace objektu Jiránkova č.p. 1137, 1138, Praha 6 - Řepy
17.14 05.09.2007 Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6 zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Zpracování projektu pro předložení žádosti o grant z FM EHP/Norska na realizaci: Modernizace a vybavení základní umělecké školy Blatiny v Praze 17"
17.13 05.09.2007 Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6 a § 23 odst.4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1024, Praha 6 - Řepy"
17.12 05.09.2007 Usnesení k seznámení  se studií "Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1024, Praha 6 - Řepy"
17.11 05.09.2007 Usnesení k rekonstrukci komunikace Šedivého v Praze - Řepích
17.10 05.09.2007 Usnesení k informaci o projednání přechodů pro chodce v ul. Hofbauerova ( u prodejny PLUS)  a ul. Žalanského u budovy úřadu
17.9 05.09.2007 Usnesení k žádosti  o umístění zpomalovacích prahů v ul. Socháňova a Mrkvičkova
17.8 05.09.2007 Usnesení k žádosti  S.V.P. Stavební práce s.r.o., o instalaci nouzového napájení základnové stanice společnosti T-Mobil na střešní nástavbě objektu  čp. 1227  v ul. Makovského Praha Řepy
Tisk Export článku do PDF