Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
24.1 10.12.2007 Usnesení k odměně ředitelů škol a KS Průhon za II. pololetí 2007
23.28 28.11.2007 Usnesení K prodloužení lhůty pro podávání nabídek uchazečů o veřejnou zakázku "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17"
23.27 28.11.2007 Usnesení k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu , Vondroušova 1170, Praha 6 - Řepy
23.26 28.11.2007 Usnesení ke zvýšení nájemného za pronájem ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17
23.25 28.11.2007 Usnesení <P>k žádosti manželů XY, Vondroušova 1158 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu</P>
23.24 28.11.2007 Usnesení k žádosti paní XY&nbsp; v zastoupení paní XY
23.23 28.11.2007 Usnesení k žádosti pana XY, Žufanova 1098 o udělení souhlasu s podnájmem bytu
23.22 28.11.2007 Usnesení k žádosti pana a paní XY&nbsp; o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
23.21 28.11.2007 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č. 1150/15 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III. etapa
23.20 28.11.2007 Usnesení k prodeji bytové jednotky č.1261/12&nbsp; Španielova čp. 1261 k.ú.&nbsp; Řepy oprávněným nájemcům
23.19 28.11.2007 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.&nbsp; 1151/11 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III.etapa
23.18 28.11.2007 Usnesení k pronájmu nebytového prostoru v suterénu domu čp.1278 Španielova ulice, Praha-Řepy
23.17 28.11.2007 Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy pronájmu NP dohodou ke dni 30.11.2007 v přízemí domu čp.1289, Španielova ulice, Praha-Řepy s paní XY
23.16 28.11.2007 Usnesení k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu jedné místnosti v budově Socháňova čp. 1221 mezi CSZS a Národní radou osob se zdravotním postižením
23.15 28.11.2007 Usnesení ke stanovení ceny za pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o nájmu části pozemku
23.14 28.11.2007 Usnesení ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a žádosti o uvolnění finančních prostředků z 05-sociálního okruhu
23.13 28.11.2007 Usnesení k žádosti o souhlas s užíváním objektu TESCO třetí osobou
23.12 28.11.2007 Usnesení ke změně složení dílčí inventarizační komise pro inventarizaci r. 2007
23.11 28.11.2007 Usnesení k střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí u veřejných funkcionářů"&nbsp; - aplikace zákona
23.10 28.11.2007 Usnesení k podpisu smlouvy o výpůjčce věcí movitých
23.9 28.11.2007 Usnesení k projednání dodatku na stavbu&nbsp; - Stavební úprava panelového domu ul. Žufanova 1098 - 1099, Praha 6 - Řepy
23.8 28.11.2007 Usnesení k projektové dokumentaci
23.7 28.11.2007 Usnesení k prováděcí projektové dokumentaci - Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Praha - Řepy
23.6 28.11.2007 Usnesení k studii Hasičské stanice Řepy
23.5 28.11.2007 Usnesení k přehledu&nbsp; hospodaření s pozemky v majetku MČ Praha 17
23.4 28.11.2007 Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2007
23.3 28.11.2007 Usnesení ke změně rozpočtu k 30.11.2007
23.2 28.11.2007 Usnesení k grafické úpravě a tisku měsíčníku Městské části Praha 17
23.1 28.11.2007 Usnesení k žádosti OS Ruka pro život o pronájem NP Socháňova 1221, 1.patro
22.37 12.11.2007 Usnesení ke změně v komisi dopravní a bezpečnostní.
22.36 12.11.2007 Usnesení k udělení pamětní medaile
22.35 12.11.2007 Usnesení k návrhu na pronájem bytu č. 2 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí domu čp.1093 v Žufanově ulici, Praha17 - Řepy
22.34 12.11.2007 Usnesení k informace návrhu rozpočtu
22.33 12.11.2007 Usnesení k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 6. podlaží domu čp.&nbsp; 1076 v Nevanově ul., Praha 17 - Řepy - otvírání obálek
22.32 12.11.2007 Usnesení k návrhu na pronájem bytu č. 9 o vel.1+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp.1098 v Žufanově ulici, Praha17 -&nbsp; Řepy
22.31 12.11.2007 Usnesení k návrhu na pronájem&nbsp; bytu č. 77 o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. patře domu čp.1136 v Jiránkově ulici, Praha 17 - Řepy
22.30 12.11.2007 Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k. v 5.podlaží v Nevanově ulici čp. 1077
22.29 12.11.2007 Usnesení k volným bytům v domech schválených k odprodeji
22.28 12.11.2007 Usnesení k žádosti pana XY a paní XY bytem&nbsp; Praha 5 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu&nbsp; v domě čp.1169 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy a uznání přechodu nájmu bytu na dceru paní XY
22.27 12.11.2007 Usnesení k žádosti paní XY , bytem Španielova 1280, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu y
22.26 12.11.2007 Usnesení k žádosti o finanční příspěvek na rekonstrukci koupelny
22.25 12.11.2007 Usnesení k žádosti firmy M-iNG, inženýrská činnost ve stavebnictví o souhlas vlastníka pozemků <BR>k projektu stavby: "Přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu k objektu Karlovarská ul. ?, <BR>Praha 6 - Řepy".
22.24 12.11.2007 Usnesení k žádosti&nbsp; Ing. Václava Bláhy, projekce o souhlas vlastníka pozemků k projektu stavby: "Optické připojení měřiče rychlosti Bělohorská ulice, Praha 6 na optickou síť T-Systems PRAGONET".
22.23 12.11.2007 Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1154 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
22.22 12.11.2007 Usnesení k žádosti pana XY&nbsp; a paní XY , Vondroušova 1157 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
22.21 12.11.2007 Usnesení k žádosti paní XY , Vondroušova 1150 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
22.20 12.11.2007 Usnesení k žádosti pana XY&nbsp; o odslužebnění bytu v domě čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 17 - Řepy
22.19 12.11.2007 Usnesení k žádosti paní XY&nbsp; o odslužebnění bytu v&nbsp; domě čp. 1172 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy
22.18 12.11.2007 Usnesení k žádosti pana XY&nbsp; o vystavení nové nájemní smlouvy k bytu. v&nbsp; domě čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 17 - Řepy
22.17 12.11.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. 36 o vel. 3+1/L s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, Praha 17 - Řepy
Tisk Export článku do PDF