Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
25.4 09.01.2008 Usnesení <P>k Etickému kodexu&nbsp;&nbsp; - aplikace zákona</P>
25.3 09.01.2008 Usnesení k výměně oken Makovského 1222-1227, 1140-1145
25.2 09.01.2008 Usnesení ke zpracování projektové dokumentace "Varna MŠ Bendova 1122, 1123 Praha 6 - Řepy"
25.1 09.01.2008 Usnesení k grafické úpravě a tisku měsíčníku Městské části Praha 17
24.47 10.12.2007 Usnesení ke jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek - "Grafická úprava a&nbsp; tisk měsíčníku Městské části Praha 17"
24.46 10.12.2007 Usnesení k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2008
24.45 10.12.2007 Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 19.12.2007
24.44 10.12.2007 Usnesení k prodeji pozemků p.č.1389/2&nbsp; a&nbsp; 3/4vlastnický podíl p.č.1390/6
24.43 10.12.2007 Usnesení k pronájmu pozemku p.č. 752/44
24.42 10.12.2007 Usnesení k pronájmu pozemku p.č. 752/54
24.41 10.12.2007 Usnesení k pronájmu části pozemků p.č. 1718/1, 544/1
24.40 10.12.2007 Usnesení k pronájmu pozemků p.č. 594 a&nbsp; p.č.595
24.39 10.12.2007 Usnesení k volným bytům v domech určených k odprodeji
24.38 10.12.2007 Usnesení k volným bytům v bezbariérovém domě čp. 1193, Vondroušova ul,Praha 6-Řepy
24.37 10.12.2007 Usnesení k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu, Galandova 1233, Praha 6 - Řepy
24.36 10.12.2007 Usnesení k žádosti o proplacení částky&nbsp; za varnou desku v bytě v 7.podlaží, Vondroušova 1193, Praha 6 - Řepy
24.35 10.12.2007 Usnesení ke změně&nbsp; Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku MČ Praha 17 a Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje ve věci nakládání s nebytovými jednotkami
24.34 10.12.2007 Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu,&nbsp; Španielova 1280, Praha 6 - Řepy
24.33 10.12.2007 Usnesení k žádosti pana XY, Žufanova 1095 o změně smlouvy o nájmu bytu
24.32 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici
24.31 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu&nbsp; o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici
24.30 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu&nbsp; o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici
24.29 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici
24.28 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1172 ve Vondroušově ulici
24.27 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu&nbsp; o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1266 ve Španielově ulici
24.26 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu&nbsp; o vel. 1+0/L v 1. podlaží domu čp. 1027 v Laudově ulici
24.25 10.12.2007 Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
24.24 10.12.2007 Usnesení k žádosti pana XY o odpuštění kauce
24.23 10.12.2007 Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1155 o prodloužení souhlasu s podnájmem bytu
24.22 10.12.2007 Usnesení k žádosti pana a paní XY, Galandova 1240 o prodloužení nájemní smlouvy
24.21 10.12.2007 Usnesení k žádosti paní XY, Galandova 1232 o obnovení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
24.20 10.12.2007 Usnesení k žádosti paní XY, Jiránkova 1135 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
24.19 10.12.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, Socháňova čp.1220, Praha 17 - Řepy ( objekt KS Průhon )
24.18 10.12.2007 Usnesení k odvolání pana XY, nájemce bytu zvl.určení v domě čp. 1193-4, Vondroušova proti nepřidělení parkovacího místa v přízemí halových garáží
24.17 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu&nbsp; o vel. 2+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1119 v Bazovského ul.,Praha Řepy
24.16 10.12.2007 Usnesení k volnému bytu&nbsp; o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha-Řepy
24.15 10.12.2007 Usnesení k rekolaudaci nebytových prostor Socháňova 1221
24.14 10.12.2007 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č. 1153/5 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III. etapa
24.13 10.12.2007 Usnesení k výhledu možných oprav a investic
24.12 10.12.2007 Usnesení k úplatnému nabytí vlastnictví pozemku č. parc. 1327/19 k.ú. Řepy
24.11 10.12.2007 Usnesení k úpravám na vstupech Makovského č.p. 1140-1145, 1222-1227
24.10 10.12.2007 Usnesení k podnětu na změnu územního plánu hl.m. Prahy pozemků č.par. 49, 50 k.ú. Řepy
24.9 10.12.2007 Usnesení k podnětu na změnu územního plánu hl.m. Prahy č.par. 1337/45 k.ú. Řepy
24.8 10.12.2007 Usnesení k vystoupení pana Maršíka z komise pro Břevnovskou radiálu
24.7 10.12.2007 Usnesení k zajištění souhlasu vlastníků pozemků s realizací Protihlukové zeleně, Praha 17 - Řepy
24.6 10.12.2007 Usnesení k dodatku organizačního řádu - navýšení počtu pracovníků pro prodej bytového fondu
24.5 10.12.2007 Usnesení k záměru zřízení pracoviště Czech POINT na ÚMČ
24.4 10.12.2007 Usnesení k návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 17 na období leden - únor 2008
24.3 10.12.2007 Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.12.2007
24.2 10.12.2007 Usnesení k pojistné smlouvě TANDEM
Tisk Export článku do PDF