Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
32.11 23.04.2008 Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.4. 2008 - DODATEK
32.10 23.04.2008 Usnesení k návrhu  změny Z 1344/00 ÚP SÚ HMP
32.9 23.04.2008 Usnesení k vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu - varna MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy
32.8 23.04.2008 Usnesení k přemístění kaple č. 8 Karlovarská na Bílou Horu
32.7 23.04.2008 Usnesení k sanaci panelového domu Jiránkova 1135, 1136, Praha 6 - Řepy
32.6 23.04.2008 Usnesení k dokumentaci k vydání územního rozhodnutí Připojení objektů na optickou síť PRAGONET na území M.č. Praha 17
32.5 23.04.2008 Usnesení ke stavebním úpravám č.p. 1221 ul. Socháňova,  Centrum sociálních a zdravotních služeb
32.4 23.04.2008 Usnesení k opravě hřiště ZŠ Španielova - 1. Etapa
32.3 23.04.2008 Usnesení ke smlouvě o poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely - Předpis pro provoz a údržbu služebních vozidel
32.2 23.04.2008 Usnesení k informaci o postupu prací na implementaci informačního systému - zabezpečení nákupu potřebného HW
32.1 23.04.2008 Usnesení k žádosti o dočasné navýšení počtu pracovníků odborů
30.33 17.03.2008 Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ č.XY manž. XY  bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III.etapa
30.32 17.03.2008 Usnesení k vyjádření k záměru převodu výkonu SSP na Úřad práce hl.m. Prahy
30.31 17.03.2008 Usnesení k rozšíření počtu členů sociálně zdravotní komise o Bc. Bořka Černovského
30.30 17.03.2008 Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17   dne 26.3.2008
30.29 17.03.2008 Usnesení k žádosti o souhlas se stavbou "Praha 6 - Karlovarská , náhrada TS 1720, kVN, kNN
30.28 17.03.2008 Usnesení k prodeji části  pozemku p.č.1352/184
30.27 17.03.2008 Usnesení k žádosti pana XY, bytem Galandova 1245, Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
30.26 17.03.2008 Usnesení k žádosti paní XY, bytem Španielova 1263, Praha 6 - Řepy o sociální bydlení
30.25 17.03.2008 Usnesení k žádosti paní XY , bytem Žufanova 1099, Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
30.24 17.03.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č.XY  pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1199 až  1201 -prodej III.etapa
30.23 17.03.2008 Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky  XY  pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1199 až 1201 - prodej III.etapa
30.22 17.03.2008 Usnesení k návrhu na doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek  ve smyslu zaslání kvalifikované nabídky a úpravy předpisu poplatku za správu
30.21 17.03.2008 Usnesení k. výběrovému řízení na prodej bytové jednotky  o vel. 4+1/L v 1.NP domu č.p. 1168 ve Vondroušově ul. do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
30.20 17.03.2008 Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky   o vel. 4+1/L ve 4. podlaží domu č.p. 1152 ve Vondroušově ul. do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku - otvírání obálek
30.19 17.03.2008 Usnesení k IV. etapě prodeje -Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Nevanova č.p. 1053 až 1055 v k.ú. Řepy
30.18 17.03.2008 Usnesení k III. etapě prodeje  BJ bytového domu Španielova 1267 až 1269
30.17 17.03.2008 Usnesení k IV. etapě prodeje  BJ bytového domu Nevanova č.p. 1053 až 1055
30.16 17.03.2008 Usnesení k připojení domu  v ul. Doubravínova v Praze - Řepích na komunikaci Karlovarská
30.15 17.03.2008 Usnesení k odvolání  se proti nezařazení žádosti pana XY o nájem bytu  do evidence žádostí o nájem obecního bytu  majetkovou komisí č. 15 ze dne 11.2.2008
30.14 17.03.2008 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, garážového stání v halových garážích, Drahoňovského  čp.1192, Praha 17 - Řepy
30.13 17.03.2008 Usnesení k nabídkovému  řízení na pronájem startovacího bytu  o vel. 2+k.k. v ul. Nevanova čp. 1077, Praha 17 - Řepy
30.12 17.03.2008 Usnesení k volnému bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. v 9. patře domu čp. 1137 v Jiránkově  ul., Praha-Řepy. Byt je určen k odprodeji.
30.11 17.03.2008 Usnesení k volnému bytu   o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1095 v Žufanově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji.
30.10 17.03.2008 Usnesení k  volnému bytu   o vel. 1+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji.
30.9 17.03.2008 Usnesení k  výběrovému řízení na pronájem obecního bytu  o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
30.8 17.03.2008 Usnesení k žádosti paní XY o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou v souvislosti s výměnou bytu
30.7 17.03.2008 Usnesení k námětům k novému Úpn
30.6 17.03.2008 Usnesení k  výměně oken MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy
30.5 17.03.2008 Usnesení k  zásadám územního rozvoje kraje hl.m. Prahy
30.4 17.03.2008 Usnesení k stanovisku k prodeji pozemku č. parc. 1501 k.ú. Řepy
30.3 17.03.2008 Usnesení k územní studii Řepy
30.2 17.03.2008 Usnesení k  dodatku organizačního řádu č.3
30.1 17.03.2008 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor školskému subjektu v budově Základní školy Laudova 10/1024
31.42 09.04.2008 Usnesení ke zpětnému proplacení odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ, za období prosinec  2006 - duben 2007.
31.41 09.04.2008 Usnesení ke stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
31.40 09.04.2008 Usnesení k připomínkám k návrhu nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
31.39 09.04.2008 Usnesení k akci "Karlovarská ul. - napojení na akci ŘSD - úsek Drnovská - Slánská, Praha 6, 17 - SO08 - Slaboproud" - smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene
31.38 09.04.2008 Usnesení k žádosti o souhlas se stavbou "Stavební úpravy NTL plynovodů na STL Malý Břevnov - Moravanů, Turnova, Na Břevnovské pláni, Za Oborou - Praha 6"
31.37 09.04.2008 Usnesení k pronájmu částí pozemků č. parc. 1142/300,1142/302 a 1142/303  v k. ú. Řepy v ulici Nevanova
Tisk Export článku do PDF