Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
42.12 08.09.2008 Usnesení k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010
42.11 08.09.2008 Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkových organizací
42.10 08.09.2008 Usnesení k návrhu na odpis pohledávek z důvodu přeplatků na dávkách sociální péče
42.9 08.09.2008 Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
42.8 08.09.2008 Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2008
42.7 08.09.2008 Usnesení k veřejnému WC Bendova 1121 centra Řepík
42.6 08.09.2008 Usnesení k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení Stavební úprava ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
42.5 08.09.2008 Usnesení k osazení světelné signalizace na přechod pro chodce u ulice Na Jivinách-SSZ č.6.805 a na křižovatku Karlovarská- Zadní Jiviny -SSZ č.6.806, v rámci stavby "Rozšíření Karlovarské"
42.4 08.09.2008 Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu u PO za 1. pololetí 2008
42.3 08.09.2008 Usnesení ke snížení celkové kapacity základních škol MČ Praha 17 k 1.9. 2009
42.2 08.09.2008 Usnesení ke koncepci školství MČ Praha 17
42.1 08.09.2008 Usnesení ke znění výzev k podání nabídky na "Vypracování bezpečnostní koncepce pro oblast Prahy 17 se zaměřením na kamerový systém" a na "Vypracování žádosti o dotaci pro kamerový systém Městské části Praha 17 v souladu s Výzvou OP SF EU"
41.1 28.08.2008 Usnesení ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku
40.41 20.08.2008 Usnesení ke stavebnímu dozoru
40.40 20.08.2008 Usnesení k umístění hlídaného parkoviště
40.39 20.08.2008 Usnesení k předběžné informaci o nutných krocích k přípravě budování kamerového systému MČ Praha 17 a souvisejících nákladech
40.38 20.08.2008 Usnesení k zadání výzvy k předložení nabídky malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách na zpracování znaleckých posudků pro tržní ocenění bytů ve svěřené správě MČ Praha 17
40.37 20.08.2008 Usnesení k vybudování klimatizační jednotky v prostoru pokladny
40.36 20.08.2008 Usnesení k výběru dodavatele na základě výsledků poptávky - "Dodávka a implementace spisové služby Městské části Praha 17"
40.35 20.08.2008 Usnesení k výběru dodavatele na základě výsledků poptávky - "Dodávka personálního a mzdového systému pro Úřad městské části Praha 17"
40.34 20.08.2008 Usnesení <P>- k Makovského 1222- 1227, Praha 6 - Řepy</P><P>- k Makovského 1140-1145 , Praha 6 - Řepy</P>
40.33 20.08.2008 Usnesení k opravě hřiště ZŠ Španielova -Dodatek softbalové hřiště
40.32 20.08.2008 Usnesení k opravě chodníku Severýnova- Kolínova ke křižovatce Ke Kaménce
40.31 20.08.2008 Usnesení ke&nbsp; IV. etapě prodeje&nbsp; BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218
40.30 20.08.2008 Usnesení ke IV. etapě prodeje -Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 v k.ú. Řepy
40.29 20.08.2008 Usnesení k D-PHA Řepy, Engelmüllerova č.p. 625/4, KR
40.28 20.08.2008 Usnesení <P>k žádosti o souhlas - stavba&nbsp; - rozšíření&nbsp; ul. Karlovarské - oprava dopravního napojení</P>
40.27 20.08.2008 Usnesení k polyfunkčnímu domu ul. Reinerova
40.26 20.08.2008 Usnesení k žádosti o souhlas - stavba&nbsp; " SOKP stavba 516 - rozšíření Karlovarské" vícepráce plynovodní přípojka
40.25 20.08.2008 Usnesení k žádosti o souhlas se stavbou "Praha 17-Řepy, Praha 6-Břevnov, rek. kabelů VN TS 4088-TS3217, napájecí kVN, SDK&nbsp; "
40.24 20.08.2008 Usnesení k žádosti&nbsp; paní XY, bytem Žufanova 1094, Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
40.23 20.08.2008 Usnesení k žádosti&nbsp; paní XY, bytem Vondroušova 1166, Praha 6 - Řepy o&nbsp; zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
40.22 20.08.2008 Usnesení <P>- k žádosti manž. XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 4+1/L v domě čp. 1199, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy</P><P>- k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1199/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1199 až 1201</P>
40.21 20.08.2008 Usnesení <P>- k žádosti manž. XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k./L v domě čp. 1053, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy</P><P>- k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1053/XY&nbsp; pro prodej BJ bytového domu Nevanova 1053-1055</P>
40.20 20.08.2008 Usnesení k žádosti pana XY, Galandova 1237 o vystavení nové nájemní smlouvy
40.19 20.08.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1264/XY na prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1261 až 1266 - prodej II. etapa
40.18 20.08.2008 Usnesení k žádosti o odslužebnění bytu , nájemce pana XY, v domě čp. 1137, Jiránkova ul., Praha- Řepy .&nbsp; Prodej BJ bude ve IV. etapě
40.17 20.08.2008 Usnesení k žádosti pana XY, Jiránkova 1135 o proplacení části ceny za bezpečnostní dveře do bytu, Nevanova čp. 1079
40.16 20.08.2008 Usnesení k uzavření dodatku č. 2 k SOD SM 0700000083 ze dne 30.4.2007 mezi MČ Praha 17 a YBN CONSULT - znalecký ústav, Václavské nám. 1, Praha 1
40.15 20.08.2008 Usnesení k odměně ředitelů příspěvkových organizací za I. pololetí 2008
40.14 20.08.2008 Usnesení ke zmapování stavu komunikací pro pěší - sídliště, stará zástavba k.ú.Řepy
40.13 20.08.2008 Usnesení k umístění hlídaného parkoviště na části pozemku č.parc.342/1 k.ú.Řepy naproti prodejny Plus
40.12 20.08.2008 Usnesení k dodatku stavebních prací -Stavební úpravy v č.p. 1221, ul. Socháňova
40.11 20.08.2008 Usnesení k dodatku stavebních prací -Stavební úpravy sociálního zařízení KS Průhon, ul. Socháňova 1220
40.10 20.08.2008 Usnesení k žádosti o stanovisko k záměru výstavby rodinného domu v ul. Hofbauerova
40.9 20.08.2008 Usnesení ke stavebním úpravám areálu TJ JISKRA BÍLÁ HORA
40.8 20.08.2008 Usnesení k rekonstrukci zabezpečovacího zařízení ČD na trase Praha Smíchov - Hostivice
40.7 20.08.2008 Usnesení ke schválení smlouvy s dodavatelem kamerového systému -&nbsp; KH servis spol. s r.o.
40.6 20.08.2008 Usnesení ke změně dopravního značení ul. Krolmusova a ul. Čistovická
40.5 20.08.2008 Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci veřejné sportovní plochy v lokalitě Žufanova č.p. 1096 v Praze - Řepích
Tisk Export článku do PDF