Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
29.25 06.03.2008 Usnesení k  žádosti o souhlas se stavbou "Doplnění veřejného osvětlení Bazovského Praha 17 - Řepy, č. stavby 0151, etapa 0138"
29.24 06.03.2008 Usnesení k  žádosti paní XY  o výměnu bytu za byt v domě určeném k odprodeji
29.23 06.03.2008 Usnesení k  žádosti pana XY o prominutí poplatků z prodlení
29.22 06.03.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Makovského 1142 o prodloužení nájemní smlouvy
29.21 06.03.2008 Usnesení k. žádosti pana XY o uzavření nové nájemní smlouvy
29.20 06.03.2008 Usnesení k  odvolání proti usnesení RMČ č. 26.34, kterým nebylo vyhověno žádosti o přidělení nebytového prostoru k bytu v přízemí domu čp. 1239, Galandova ul., Praha-Řepy
29.19 06.03.2008 Usnesení k  prodeji bytové jednotky  Španielova čp. 1266 k.ú. Řepy oprávněnému nájemci
29.18 06.03.2008 Usnesení k  žádosti o změnu účelu užívání nebytového prostoru  v suterénu domu čp. 1269 ve Španielově ul. Praha 17 - Řepy
29.17 06.03.2008 Usnesení k  žádosti o změnu účelu užívání nebytového prostoru  v přízemí domu čp. 1243 v Galandově ul. Praha 17 - Řepy.
29.16 06.03.2008 Usnesení k  výpovědi z nájmu nebytového prostoru v suterénu čp. 1243 v Galandově ul. Praha 17 - Řepy
29.15 06.03.2008 Usnesení k výpovědi z nájmu nebytového prostoru v suterénu čp. 1246 v Galandově ul. Praha 17 - Řepy
29.14 06.03.2008 Usnesení k výpovědi   z nájmu nebytového prostoru v suterénu čp. 1234 v Galandově ul. Praha 17 - Řepy
29.13 06.03.2008 Usnesení k  jednacímu řádu komisí RMČ, Nařízení tajemníka č.4/08 - Pravidla pro zpracování podkladových materiálů  pro jednání RMČ a jí zřízených komisí ve vztahu k  "citlivým údajům"
29.12 06.03.2008 Usnesení k petici nájemníků objektu Makovského 1140-1145
29.11 06.03.2008 Usnesení k  zatékání povrchových vod do řadových garáží ul. U Boroviček, pozemek p.č. 752/1-60
29.10 06.03.2008 Usnesení ke klimatizaci úřadu
29.9 06.03.2008 Usnesení k  dokumentaci k vydání územního rozhodnutí  Polyfunkční dům Hofbauerova, Kolínova Praha 17
29.8 06.03.2008 Usnesení k  opravě střešní krytiny č.p. 268 ul. Žalanského (domeček)
29.7 06.03.2008 Usnesení k sanaci panelového domu Jiránkova 1135, 1136, Praha 6 - Řepy
29.6 06.03.2008 Usnesení k  vzduchotechnice  Žufanova 1112- 1114 a zpracování výkazu výměr a rozpočtu na nutné  úpravy na změnu užívání č.p. 1113- 1114 na polikliniku"
29.5 06.03.2008 Usnesení k  zamítnutí žádosti o dlouhodobý pronájem místa výkonu Brunnerova 3/1011 Mateřské školy Laudova se speciálními třídami
29.4 06.03.2008 Usnesení k  odvolání stávajícího člena p. PhDr. Oláha a jmenování člena nového, p. Marko
29.3 06.03.2008 Usnesení k  přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008
29.2 06.03.2008 Usnesení k  čerpání dotace z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím pro dům Španielova 1270-76  na úhradu části nákladů spojených s výměnou oken
29.1 06.03.2008 Usnesení k vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v roce 2007 a žádost o navýšení rozpočtu na rok 2008 předložené Klubem občanů bezbariérového domu Vondroušova 1193, 1194
28.40 20.02.2008 Usnesení k žádosti paní XY , Vondroušova 1193, o prominutí poplatků z prodlení
28.39 20.02.2008 Usnesení k zaslání výzvy nájemcům bytů Galandova 1232-34, 1235-1238, 1239-42, 1243-1246
28.38 20.02.2008 Usnesení k uzavření dodatku č. 1 k SOD SM 0700000083 ze dne 30.4.2007 mezi MČ Praha 17 a YBN CONSULT - znalecký ústav, Václavské nám. 1, Praha 1
28.37 20.02.2008 Usnesení k valorizaci nájemného v závislosti na míře inflace u nebytových prostor v majetku MČ Praha 17
28.36 20.02.2008 Usnesení k valorizaci nájemného v závislosti na míře inflace u bytů v majetku MČ Praha 17 pronajatých formou výběrových řízení
28.35 20.02.2008 Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu č.X, Vondroušova 1169, Praha 6 - Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1169/X -II. etapa
28.34 20.02.2008 Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu ,  Vondroušova 1201, Praha 6 - Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1201/14-prodej III. etapa
28.33 20.02.2008 Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. v Nevanově ulici čp. 1078
28.32 20.02.2008 Usnesení k výběrovému  řízení na pronájem nebytových prostor, garážového stání č. 47 v halových garážích, Drahoňovského  čp.1192, Praha 17 - Řepy
28.31 20.02.2008 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí čp. 1289, Španielova ulice, Praha 17 - Řepy
28.30 20.02.2008 Usnesení k výběrovému  řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí čp. 1198, Vondroušova ulice, Praha 17 - Řepy
28.29 20.02.2008 Usnesení k žádosti o pronájem nebytového prostoru - skladu v suterénu domu čp. 1223, Makovského ul., Praha 17 - Řepy
28.28 20.02.2008 Usnesení k volnému bytu č. 2 o vel.2+k.k.v přízemí domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha - Řepy
28.27 20.02.2008 Usnesení k volnému bytu č.121 o vel. 3+1/L s přísl.,I.kat., k pronájmu v bezbariérovém domě ve Vondroušově ul. čp. 1193-4, Praha 17
28.26 20.02.2008 Usnesení k volnému  bytu č. 16 o vel. 1+0/L v 1. podlaží domu čp. 1027 v Laudově ulici
28.25 20.02.2008 Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
28.24 20.02.2008 Usnesení k volnému bytu č. 14 o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici s dluhem
28.23 20.02.2008 Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1171 o prodloužení nájemní smlouvy
28.22 20.02.2008 Usnesení k žádosti manželů XY , Galandova 1233 o prodloužení nájemní smlouvy
28.21 20.02.2008 Usnesení k žádosti pana XY , Makovského 1145 o prodloužení nájemní smlouvy
28.20 20.02.2008 Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1171 o vydání souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
28.19 20.02.2008 Usnesení k návrhu Dodatku č.1 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji", uzavřené dne 21.4.2006
28.18 20.02.2008 Usnesení k dohodě o ukončení Smlouvy o poskytování služby DIAL UP - připojení k Internetu a k síti MepNet (SMO100000057), vč. dodatku č.1 (SMO100000069)
28.17 20.02.2008 Usnesení ke smlouvě o provedení uměleckého pořadu - Adventní koncert pro občany MČ Praha 17 - Řepy ( SMO800000055)
28.16 20.02.2008 Usnesení ke smlouvě o zápisu obce a objednávka publikací "Encyklopedie, Praha - hlavní město České republiky
Tisk Export článku do PDF