Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
47.19 19.11.2008 Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1268/XY manželů XY  v bytovém domě  Španielova  čp. 1267 až 1269 – prodej III.etapa
47.18 19.11.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.  1214/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 – prodej IV.etapa
47.17 19.11.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1163/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166
47.16 19.11.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1165/XY  pro prodej BJ bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166
47.15 19.11.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1163/XY  pro prodej BJ bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166
47.14 19.11.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1161/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166
47.13 19.11.2008 Usnesení k vyhodnocení nabídek pro „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ doručených na základě výzvy k předložení nabídky dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“
47.12 19.11.2008 Usnesení ke smlouvě o provedení stavebních úprav mezi MČ Praha 17 a stavebníkem, který je nájemcem bytu, nebytu – jednotky v majetku obce
47.11 19.11.2008 Usnesení k žádosti  paní XY  o udělení souhlasu s podnájmem části nebytového prostoru ordinace č.307 K, Žufanova 1113, Praha 6 – Řepy
47.10 19.11.2008 Usnesení k žádosti o převod nájemních  smluv k nebytovým prostorům č. 318 v čp. 1114 a  č. 322 v čp. 1113 v suterénu v ul. Žufanova , Praha 17 -Řepy
47.9 19.11.2008 Usnesení k akci EOV – vjezd na smyčku Bílá Hora – modernizace , ul. Karlovarská
47.8 19.11.2008 Usnesení k návrhu rozpočtu na rok 2009 – I. verze
47.7 19.11.2008 Usnesení ke  zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2008
47.6 19.11.2008 Usnesení k dodatku č. 1 - WC Bendova 1121 Centra Řepík
47.5 19.11.2008 Usnesení k výměně výtahů ZŠ Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy
47.4 19.11.2008 Usnesení k vypsání výběrového řízení na zapracování dopravní studie Řep
47.3 19.11.2008 Usnesení k nabídce f. Sodexho pass ČR s.r.o. na dodávku poukázek Asistence obcím při věcné výplatě příspěvku na živobytí při vyplácení sociálních dávek
47.2 19.11.2008 Usnesení k dodatku organizačního řádu č.7
47.1 19.11.2008 Usnesení ke zmocnění starostky k podpisu dokumentů, souvisejících s přechodem agendy SSP pod Úřad práce hl.m.Prahy
46.25 05.11.2008 Usnesení k úpravě „Pravidel pro prodej bytových jednotek“ v souladu s postupem MHMP
46.24 05.11.2008 Usnesení k žádosti společnosti SBP-Zaviko International,s.r.o
46.23 05.11.2008 Usnesení k předložení informace o postupu MHMP
46.22 05.11.2008 Usnesení ke jmenování předsedy škodní a vyřazovací komise
46.21 05.11.2008 Usnesení k přidělení náhradního bytu v domě čp. 1223, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy za přízemní byt v domě čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy
46.20 05.11.2008 Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy na užívání nebytového prostoru č. 303 ve 2.podlaží domu čp. 1114 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy
46.19 05.11.2008 Usnesení ke smlouvě o dílo o provádění interního auditu
46.18 05.11.2008 Usnesení ke slavnostní světelné vánoční výzdobě pro MČ Praha 17
46.17 05.11.2008 Usnesení k vyhodnocení  výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky „Analýza variant umístění pracovišť úřadu v prostorách v majetku MČ Praha 17“ – výběr dodavatele
46.16 05.11.2008 Usnesení k žádosti Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 o převod finančních prostředků  z fondu oprav na účet tohoto společenství
46.15 05.11.2008 Usnesení k výročním zprávám mateřských a základních škol městské části Praha 17 a správního obvodu Praha 17 za školní rok 2007/2008
46.14 05.11.2008 Usnesení k žádosti paní XY  vnučky XY, oprávněné nájemkyně o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky  č. 1269/XY v ul. Španielova 1269, Praha – Řepy – Prodej III. etapa
46.13 05.11.2008 Usnesení k žádosti manž. XY o opětovné posouzení zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
46.12 05.11.2008 Usnesení k žádosti pana XY a paní XY, Galandova 1237 o navázání nové nájemní smlouvy
46.11 05.11.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Galandova 1235 o vydání souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu a souhlasu s vydáním živnostenského oprávnění
46.10 05.11.2008 Usnesení k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Vondroušova 1161-1166, Praha 6 – Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění
46.9 05.11.2008 Usnesení k finančnímu příspěvku na osobní asistenci pro pana XY, bytem Makovského 1206, Praha 6 - Řepy
46.8 05.11.2008 Usnesení k žádosti o možnost  úhrady za  službu tísňové péče pro některé potřebné občany z finančních prostředků MČ , určených pro sociální oblast
46.7 05.11.2008 Usnesení k žádosti Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150-1153, Praha 6 o převod finančních prostředků  z fondu oprav na účet tohoto společenství
46.6 05.11.2008 Usnesení k dopravnímu značení u hotelu Comfort
46.5 05.11.2008 Usnesení k žádosti MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků č.parc. 1142/70, 1142/236, 1142/237 vše k.ú. Řepy
46.4 05.11.2008 Usnesení ke sdělení informace k účinnosti změny Z 1344/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy
46.3 05.11.2008 Usnesení ke zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I.etapa“
46.2 05.11.2008 Usnesení k dodatku č. 1 - Rekonstrukce varny MŠ Bendova 1122/1123
46.1 05.11.2008 Usnesení k autorskému dozoru  projektanta – Rekonstrukce ZUŠ Blatiny
45.41 20.10.2008 Usnesení k doplnění dopravního značení v ulici Krolmusova a Kartounářů
45.40 20.10.2008 Usnesení k návrhu změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 25/2003 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného
45.39 20.10.2008 Usnesení k bytovým náhradám  pro nájemce přízemních bytů v domech Makovského  čp. 1140 – 1145
45.38 20.10.2008 Usnesení k žádosti pana XY o společenskou záruku
45.37 20.10.2008 Usnesení k Programu jednání ZMČ dne 29.10.2008
45.36 20.10.2008 Usnesení k schválení finančních prostředků na přípravné práce v roce 2008 spojené s přípravou projektu na výstavbu sportovního areálu v ul. Na Chobotě
Tisk Export článku do PDF