Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
51.11 12.01.2009 Usnesení k přijetí nabídky „ Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 1124, Praha 6 – Řepy“
51.10 12.01.2009 Usnesení k přijetí nabídky na vypracování dílčí zadávací PD a provádění autorského dozoru na akci:<BR>- &#8222;Sanace obj. Žufanova 1112 &#8211; 1114, Praha 6 &#8211; Řepy&#8220;<BR>- &#8222;Vzduchotechnika Žufanova 1112 &#8211; 1114 a nutné úpravy spojené se změnou užívání č.p. 1113 &#8211; 1114 na polikliniku&#8220;
51.9 12.01.2009 Usnesení ke zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a vyřízení územního rozhodnutí na stavbu: &#8222;Hasičská stanice Řepy&#8220;
51.8 12.01.2009 Usnesení k oznámení o novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
51.7 12.01.2009 Usnesení k žádosti firmy Level a.s. o prodloužení termínu ukončení prací a předání díla &#8222;Sanace panelového domu Jiránkova 1135 a 1136&#8220;
51.6 12.01.2009 Usnesení k nájemní smlouvě na kopírovací techniku s f. VZ REPRO SERVIS
51.5 12.01.2009 Usnesení k zapůjčení výpočetní techniky po dobu výkonu veřejné funkce
51.4 12.01.2009 Usnesení * ke stanovení příplatku za vedení pro ředitelky/ředitele mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, ředitelku Kulturního střediska a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb<BR>* ke zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Laudova, pí Mgr. Lucové a ředitelce ZŠ J. Wericha, pí Mgr. Martinovské<BR>* ke zvýšení zvláštního příplatku ředitelce MŠ Laudova, pí Mgr. Lucové
51.3 12.01.2009 Usnesení ke stížnosti paní XY ve věci žádosti o přidělení bytu
51.2 12.01.2009 Usnesení k finančnímu příspěvku na medaile a poháry pro žáky a žákyně ZŠ MČ Prahy 17
51.1 12.01.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Španielova 1263, Praha &#8211; Řepy o proplacení nákladů na stěhování
50.58 08.12.2008 Usnesení k jednání se zástupcem MČ Praha Zličín &#8211; CITY PLAN &#8211; Břevnovská radiála
50.57 08.12.2008 Usnesení k obnovení termínovaného vkladu
50.56 08.12.2008 Usnesení k dodatečnému převodu zůstatku finančních prostředků pro SVJ Španielova 1261-1266
50.55 08.12.2008 Usnesení k opětovné žádosti o sjednání schůzky
50.54 08.12.2008 Usnesení k návrhu novely obecně závazné vyhlášky Hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. Hl. m
50.53 08.12.2008 Usnesení k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I.pololetí 2009
50.52 08.12.2008 Usnesení k programu jednání ZMČ dne 17.12.2008
50.50 08.12.2008 Usnesení k návrhu rozpočtu na rok 2009 &#8211; II. verze <BR>k návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2009
50.49 08.12.2008 Usnesení k návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 17 na období leden &#8211; únor 2009
50.48 08.12.2008 Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.12. 2008
50.47 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1238/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238
50.46 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1238/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až&nbsp;1238
50.45 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1237/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova&nbsp; čp. 1235 až 1238
50.44 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1236/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až&nbsp;1238
50.43 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1236/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až&nbsp;1238
50.42 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1235/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova&nbsp; čp. 1235 až 1238
50.41 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1235/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až&nbsp;1238
50.40 08.12.2008 Usnesení k žádosti o výměnu garážového stání č. 21 za č. 11 v přízemí halových garáží v ul. Drahoňovského&nbsp; čp. 1192, Praha 6 - Řepy
50.39 08.12.2008 Usnesení k Zásadám postupu při pronájmu nebytových prostor v majetku Městské části Praha 17
50.38 08.12.2008 Usnesení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k pronájmu nebytového prostoru v suterénu domu čp. 1278 ve Španielově ul., Praha 6 &#8211; Řepy
50.37 08.12.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Socháňova 1133 , oprávněné nájemkyně o prodloužení lhůty pro odkoupení&nbsp; bytové jednotky č. 1133/XY v ul. Socháňova 1133, Praha &#8211; Řepy &#8211; prodej IV.etapa
50.36 08.12.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku č. parc. 1450 v k. ú. Řepy v ulici Hekova
50.35 08.12.2008 Usnesení k prodeji části pozemku p.č. 1142/784
50.34 08.12.2008 Usnesení k navýšení ocenění bytových jednotek Španielova č.p. 1277 &#8211; 1283 Znaleckým ústavem s.r.o. o částku 31 273,50 Kč vč. DPH, z důvodu vypracování nových znaleckých posudků
50.33 08.12.2008 Usnesení k vrácení přeplatku z celkové kupní ceny domu ( bytové jednotky ) Vondroušova 1199 &#8211; 1201 všem vlastníkům byt. jed.
50.32 08.12.2008 Usnesení k jednostrannému zvýšení nájemného z bytu&nbsp; pro rok&nbsp; 2009 na základě zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
50.31 08.12.2008 Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Jiránkova čp. 1137, Praha 6 &#8211; Řepy
53.2 28.01.2009 Usnesení k připomínkování návrhů závazných předpisů HLMP
50.30 08.12.2008 Usnesení k žádosti manž. XY o posouzení zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
50.29 08.12.2008 Usnesení k žádosti pana XY, Laudova 1017 o umožnění průchodu suterénem domů čp. 1015 a 1016
50.28 08.12.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1196 o vydání souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
50.27 08.12.2008 Usnesení k volnému bytu&nbsp; o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici
50.26 08.12.2008 Usnesení k nabídkovému&nbsp; řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 2+k.k. v ul. Nevanova&nbsp; čp. 1078, Praha 17 &#8211; Řepy
50.25 08.12.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Makovského 1224 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
50.24 08.12.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1162 o uznání přechodu nájmu bytu
50.23 08.12.2008 Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1282/XY paní XY v bytovém domě&nbsp; Španielova&nbsp; čp. 1277 až 1283 &#8211; prodej IV.etapa
50.22 08.12.2008 Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1278/XY manželů XY v bytovém domě&nbsp; Španielova čp. 1277 až 1283 &#8211; prodej IV.etapa
50.21 08.12.2008 Usnesení k dodatečnému&nbsp; zařazení do prodeje BJ 1216/XY manž. XY bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 &#8211; prodej IV.etapa
50.20 08.12.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až&nbsp; 1134&#8211;prodej IV.etapa
Tisk Export článku do PDF