Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
44.15 08.10.2008 Usnesení k žádosti pana XY, Vondroušova 1161 o navázání nové nájemní smlouvy
44.14 08.10.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1353 zahrádkářská kol. Ke Kaménce
44.13 08.10.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1379/3, k.ú.Řepy
44.12 08.10.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1382, k.ú.Řepy
44.11 08.10.2008 Usnesení k pronájmu částí pozemků p.č. 1442 a p.p.č.1440  ul. Severýnova a Žalanského
44.10 08.10.2008 Usnesení k ”Praha 17 – Řepy, Hofbauerova – kNN”
44.9 08.10.2008 Usnesení k silničnímu okruhu kolem Prahy, stavba 516-Rozšíření Karlovarské SO 5020.3.2. přeložka kabelů Telefónica O2, SO 4123přeložka kabelu 22 kV a SO 4223- kabelové vedení NN
44.8 08.10.2008 Usnesení k Dodatku č. 1 PD ZŠ Španielova 1111
44.6 08.10.2008 Usnesení k vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce domu č.p.241 ul. Čistovická“
44.5 08.10.2008 Usnesení k projektové dokumentaci 4. etapa oprava hřiště ZŠ Španielova
44.4 08.10.2008 Usnesení k rekonstrukci ZUŠ Blatiny
44.3 08.10.2008 Usnesení k posouzení obchodní využitelnosti pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy dle platného územního plánu s funkčním využitím OB, OV, SV, SMJ popř. VV
44.2 08.10.2008 Usnesení ke Kronice 2007
44.1 08.10.2008 Usnesení k vánočnímu prázdninovému provozu v Mateřské škole Laudova, místo výkonu Opuková
43.23 24.09.2008 Usnesení k doplnění člena komise "Břevnovská radiála"
43.22 24.09.2008 Usnesení k doplnění člena komise pro životní prostředí a rozvoj
43.21 24.09.2008 Usnesení k vyúčtování fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261-1266, Praha 6 - Řepy
43.20 24.09.2008 Usnesení ke znaleckému posudku , rodinný domek na pozemku p.č.XY, k.ú.Řepy
43.18 24.09.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1362, k.ú.Řepy
43.19 24.09.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1409/1, k.ú.Řepy
43.17 24.09.2008 Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1193-4 o zproštění finanční úhrady za demontáž kuchyňské linky v bytě
43.16 24.09.2008 Usnesení k žádosti pana XY, Bazovského 1119 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného
43.15 24.09.2008 Usnesení k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Španielova 1267-1269, Praha 6 - Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění
43.14 24.09.2008 Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy
43.13 24.09.2008 Usnesení ke  grantu na rekonstrukci sportoviště ZŠ Jana Wericha
43.12 24.09.2008 Usnesení <P>k revitalizaci veřejné zeleně na území sídliště Řepy - schválení cenové nabídky</P>
43.11 24.09.2008 Usnesení k úpravě ploch po zrušených dětských hřištích - schválení cenové nabídky
43.10 24.09.2008 Usnesení k přijetí nabídky na zpracování PD "Výměna oken, zateplení objektu a střechy ZŠ Socháňova 1139, Praha 6-Řepy"
43.9 24.09.2008 Usnesení k architektonicko urbanistické objemové studii, Polyfunkční dům v Praze 17 - Řepy - lokalita Slánská
43.8 24.09.2008 Usnesení k oznámení o společném jednání k návrhu změny Z1439/00 ÚP SÚ HMP
43.7 24.09.2008 Usnesení ke stanovisku k prodeji nebo k pronájmu pozemku parc.č. 1501 k.ú. Řepy ve vlastnictví Hlavního města Praha
43.6 24.09.2008 Usnesení ke stanovisku MŽP k návrhu koncepce Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy
43.5 24.09.2008 Usnesení <P>- k zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok&nbsp; 2009 a rozpočtového výhledu do roku 2011<BR>- k harmonogramu prací na sestavě rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2009 a rozpočtového výhledu do roku 2011</P>
43.4 24.09.2008 Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.9. 2008
43.3 24.09.2008 Usnesení ke schválení smlouvy s f. GORDIC spol.s r.o. na upgrade stávajícího účetního systému na vyšší verzi "GINIS"
43.2 24.09.2008 Usnesení k návrhu na zřízení druhého funkčního pracovního místa úředník/úřednice ověřování listin a podpisů v odboru občansko správním s účinností od 1.10.2008
43.1 24.09.2008 Usnesení k výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky "Analýza variant umístění pracovišť úřadu v prostorách v majetku MČ Praha 17"
42.48 08.09.2008 Usnesení k programu jednání ZMČ dne 17.9.2008
42.47 08.09.2008 Usnesení k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Nevanova 1053-1055, Praha 6 - Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění
42.46 08.09.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku - zahrádkářská kol. Ke Kaménce
42.45 08.09.2008 Usnesení k pronájmu části pozemku - zahrádkářská kol. u Karlovarské ul.
42.44 08.09.2008 Usnesení k výpůjčce části pozemku p.č. 1486/5
42.43 08.09.2008 Usnesení k souhlasu s vybudováním vjezdu do RD Doubravínova
42.42 08.09.2008 Usnesení k souhlasu s umístěním stavby na pozemek p.č.1352/146
42.41 08.09.2008 Usnesení k žádosti o souhlas vlastníka pozemku se stavbou "Nástavba bytového domu, Strojírenská č.p. 405, Praha 5-Zličín"
42.40 08.09.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až&nbsp; 1134 -prodej IV.etapa
42.39 08.09.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až&nbsp; 1134 -prodej IV.etapa
42.38 08.09.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1133/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až&nbsp; 1134 -prodej IV.etapa
42.37 08.09.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.&nbsp; 1199/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1199 až 1201 - prodej III.etapa
42.36 08.09.2008 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1165/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až&nbsp; 1166
Tisk Export článku do PDF