Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
67.29 08.07.2009 Usnesení k výkonu koordinátora BOZP stavby: Oprava hřiště ZŠ Španielova 2., 3., 4. etapa
67.28 08.07.2009 Usnesení k výkonu koordinátora BOZP stavby:<BR>- Stavební úpravy Žufanova 1112 – 1114, Praha 6 – Řepy<BR>- Výměna oken ZŠ Laudova 1024, pav. B1,B2, Praha 6 – Řepy
67.27 08.07.2009 Usnesení ke stavebním úpravám obj. Žufanova 1112-1114, Praha 6 - Řepy
67.26 08.07.2009 Usnesení k výzvě na zpracovatele projektových dokumentací
67.25 08.07.2009 Usnesení k aktualizaci energetických auditů a energetické štítky budov
67.24 08.07.2009 Usnesení ke geografickému názvosloví M. č. Praha 17
67.23 08.07.2009 Usnesení k demontáži technologického vybavení kuchyně v objektu Žalanského 68/54
67.22 08.07.2009 Usnesení k sestavení a schválení složení konkursní komise na místo ředitele/ky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024
67.21 08.07.2009 Usnesení k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání
67.20 08.07.2009 Usnesení ke změnám rozpočtu k 31. 7. 2009
67.19 08.07.2009 Usnesení k návrhu na souhlas se zastavením exekučního řízení proti společnosti GALAXI PLUS s.r.o.
67.18 08.07.2009 Usnesení k žádosti Společenství vlastníků pro dům Galandova 1235 - 1238, Galandova 1237/11, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
67.17 08.07.2009 Usnesení k žádosti sl. XY o finanční pomoc
67.16 08.07.2009 Usnesení ke sběrně surovin na č. parc. 38 k. ú. Řepy
67.15 08.07.2009 Usnesení k nájemní smlouvě na část nebytových prostor čp. XY a části pozemků parc. č. XY a XY
67.14 08.07.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Makovského 1141 o uzavření nájemní smlouvy
67.13 08.07.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1173/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
67.12 08.07.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1171/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
67.11 08.07.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1170/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
67.10 08.07.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1170/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
67.9 08.07.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1025/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
67.8 08.07.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1025/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
67.7 08.07.2009 Usnesení ke stavbě světelného signalizačního zařízení pod označením&nbsp; „6.193 Slánská – Žalanského, systém řízením a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“
67.6 08.07.2009 Usnesení k uložení vedení veřejné komunikační sítě, stavba pod označením „Optické propojení objektu Bendova 5, Praha 17 – Řepy na síť PRAGONET“
67.5 08.07.2009 Usnesení k souhlasu s vybudováním vjezdu přes část pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Řepy v ulici U Boroviček
67.4 08.07.2009 Usnesení k revokaci usnesení RMČ č. 58.8 ze dne 25. 3. 2009 ve věci prodeje pozemků parc. č. 1293/229, 1293/230 a 2182 v&nbsp; k. ú. Řepy
67.3 08.07.2009 Usnesení k dodatku smlouvy č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití počítačového systému GINIS® s f. GORDIC spol. s r.o – (předmět dodatku SW evidence hmotného majetku)
67.1 08.07.2009 Usnesení k dodávce a implementaci skenovacího modulu spisové služby e-spis Městské části Praha 17 ve vazbě na datové schránky – výběr dodavatele
66.1 17.06.2009 Usnesení ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2009 &#8211; DODATEK
65.74 15.06.2009 Usnesení k poskytnutí daru pro pořádání akce &#8222;Řepský silák&#8220;
65.73 15.06.2009 Usnesení k žádosti o finanční podporu &#8211; Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
65.72 15.06.2009 Usnesení k žádosti o finanční podporu &#8211; Občianske združenie &#8222;PRAHA SEBE&#8220;
65.71 15.06.2009 Usnesení k navázání oplocení u Bikrosclubu Řepy
65.70 15.06.2009 Usnesení k výměně oken ZŠ Laudova 1024, pavilon B1, B2, Praha 6 - Řepy
65.69 15.06.2009 Usnesení k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu &#8222;Oprava říms, okapů a části fasády u objektu Žalanského 68/54, Praha 6 &#8211; Řepy&#8220; a podpis smlouvy
65.68 15.06.2009 Usnesení k opravě hřiště ZŠ Španielova 2., 3., 4. etapa
65.66 15.06.2009 Usnesení k pověření kontrolního výboru
65.65 15.06.2009 Usnesení k programu jednání ZMČ dne 24. 6. 2009
65.64 15.06.2009 Usnesení k sanaci panelového domu Jiránkova 1137, 1138, Praha 6 - Řepy
65.63 15.06.2009 Usnesení k úpravě vstupů bytového domu v ul. Nevanova 1051 - 1052, Praha 6 - Řepy
65.62 15.06.2009 Usnesení k rekonstrukci vstupů bytového domu v ul. Bazovského 1118 &#8211; 1120, Praha 6 - Řepy
65.61 15.06.2009 Usnesení k výkonu koordinátora BOZP stavby:<BR>- Oprava střechy MŠ Laudova 1030 pav. A1,A1´,C1, Praha 6 - Řepy<BR>- Výměna oken ZŠ Španielova pav. A, B1 ,C1, C2, Praha 6 - Řepy
65.60 15.06.2009 Usnesení k přemístění kaple č. 8
65.59 15.06.2009 Usnesení k aktualizaci energetických auditů, energetické štítky MŠ Laudova 1030, 1031, MŠ Bendova 1122, 1123, MŠ Brunnerova 1011
65.58 15.06.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1015/XY pro prodej&nbsp; BJ bytového domu Laudova čp. 1015 &#8211; 1017 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
65.57 15.06.2009 Usnesení k odvolání pana XY proti rozhodnutí RMČ Prahy17 o přidělení garážového stání č. XY v halových garážích v ul. Drahoňovského čp. 1192
65.56 15.06.2009 Usnesení k žádosti o pronájem garážového stání v přízemí halových garáží v ul. Drahoňovského čp. 1192, Praha-Řepy
65.55 15.06.2009 Usnesení k žádosti o stažení výpovědi z nájmu nebyt. prostoru v přízemí domu čp. 1143 v ul. Makovského, Praha - Řepy a převod nájmu uvedeného nebyt. prostoru
65.54 15.06.2009 Usnesení k přidělení náhradního bytu č. XY ve 4. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 &#8211; Řepy a bytu č. XY v 7. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice za přízemní byt č. XY v domě čp. 1142, Makovského ulice, Praha 6 &#8211; Řepy
65.53 15.06.2009 Usnesení k náhradnímu bytu za přízemní byt č. XY v&nbsp; domě čp. 1141, Makovského ulice, Praha 6 &#8211; Řepy
Tisk Export článku do PDF