Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
73.11 30.09.2009 k žádosti o převod nájemní smlouvy na užívání nebytového prostoru č. 306 ve 3. podlaží domu čp. 1113 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
73.10 30.09.2009 k pronájmu části pozemku č. parc. 1450 v k. ú. Řepy v ulici Hekova
73.9 30.09.2009 k žádosti o provedení stavebních úprav lékařské ordinace, nebytového prostoru č. 303 v čp. 1114 ul. Žufanova, na náklady MČ Praha 17
73.7 30.09.2009 k přístavbě zázemí sportovišť ZŠ Španielova 1111
73.6 30.09.2009 k revitalizaci Řepského potoka – 4. etapa, Praha 6 – Řepy
73.5 30.09.2009 k zateplení, sanaci střechy MŠ Socháňova 1175, 1176, Praha 6 – Řepy - výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace
73.4 30.09.2009 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dětského hřiště za domem Galandova 1235 - 1238 v Praze - Řepích“
73.3 30.09.2009 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dětského hřiště před domem Nevanova 1047 - 1049 v Praze - Řepích“
73.2 30.09.2009 k zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2012, k harmonogramu prací na sestavě rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2012
73.1 30.09.2009 k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
72.45 14.09.2009 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovní plochy v lokalitě Nevanova 1063 – 1068“ v Praze – Řepích na dětské hřiště a v lokalitě Mrkvičkova (u dětského hřiště) v Praze Řepích na víceúčelové sportovní hřiště“
72.44 14.09.2009 k opatření MČ Prahy 17 o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Centra sociálně zdravotních služeb
72.43 14.09.2009 ke slavnostní světelné vánoční výzdobě pro MČ Praha 17
72.42 14.09.2009 k dodatku ke smlouvě „Oprava střechy nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
72.41 14.09.2009 k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny dne 16. 11. 2009
72.40 14.09.2009 k plánu stravování okrskových komisí a odborného aparátu
72.39 14.09.2009 k programu jednání ZMČ dne 23. 9. 2009
72.38 14.09.2009 k opatření MČ Prahy 17 o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře
72.37 14.09.2009 k navýšení kapacity MŠ Bendova, Bendova 1/1123 a Pastelka, Španielova 27/1316
72.36 14.09.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji
72.35 14.09.2009 k žádosti o převedení nájemní smlouvy na nebytový prostor ateliér v domě čp. 1054, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
72.34 14.09.2009 k žádosti o pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1284, ul. Španielova, Praha - Řepy druhé osobě
72.33 14.09.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1215 ve Vondroušově ulici
72.32 14.09.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici
72.31 14.09.2009 k volnému bytu č.XY o vel. 4+1/L s přísl. v 5. patře domu čp. 1112 v Žufanově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji
72.30 14.09.2009 k žádosti paní XY o znovu zařazení žádosti o nájem obecního bytu do evidence žádostí
72.29 14.09.2009 k žádosti paní XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 4, Praha 17
72.28 14.09.2009 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu č. XY o vel. 1+k.k v ul. Nevanova čp. 1077, Praha 17 – Řepy
72.27 14.09.2009 k žádosti paní XY, Jiránkova 1136 o uzavření nájemní smlouvy
72.26 14.09.2009 k žádosti paní XY, oprávněného nájemce b. j. 1127/XY o velikosti 4+1, ulice Socháňova, o prodloužení lhůty k uzavření smlouvy pro odkoupení bytové jednotky č. 1127/XY v ul. Socháňova čp. 1127, Praha 6 – Řepy – prodej VI. etapa
72.25 14.09.2009 k žádosti paní XY a pana XY, oprávněných nájemců b. j. 1233/XY o velikosti 3+1, ulice Galandova, o prodloužení lhůty; k uzavření smlouvy pro odkoupení bytové jednotky č. 1233/XY v ul. Galandova čp. 1233, Praha 6 – Řepy – prodej V. etapa
72.24 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1277/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1277 - 1283
72.23 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1261/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1261 - 1266
72.22 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1172/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 - 1174
72.21 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1131/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1129 - 1131
72.20 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1129/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1129 - 1131
72.19 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1126/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 – 1128
72.18 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1015/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1015 – 1017
72.17 14.09.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1015/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1015 – 1017
72.16 14.09.2009 k V. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138 v k. ú. Řepy
72.15 14.09.2009 k V. etapě prodeje BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138
72.14 14.09.2009 k umístění informačního zařízení na vstupní přístřešek domu čp. 1137 v ul. Jiránkova
72.13 14.09.2009 k pronájmu částí pozemků dle KN parc. č. 1142/315, 1142/316, 1142/317 a 1142/318, k. ú. Řepy
72.12 14.09.2009 ke stavbě plynárenského zařízení pod označením “Stavební úpravy NTL plynovodů a STL Malý Břevnov – Moravanů, Turnova, Na Břevnovské pláni, Za Oborou, Praha 6“
72.11 14.09.2009 k návrhu na zařazení restaurační zahrádky do tržního řádu
72.10 14.09.2009 k návrhu na zařazení restaurační zahrádky do tržního řádu
72.9 14.09.2009 k volbě soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
72.8 14.09.2009 ke smlouvě o ukončení výpůjčky
72.7 14.09.2009 k předběžnému stanovisku k návrhu nového ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně
72.6 14.09.2009 k žádosti o odkup projektové dokumentace Galandova 1232 - 1234
Tisk Export článku do PDF