Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
65.6 15.06.2009 Usnesení ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny
65.5 15.06.2009 Usnesení k zadání veřejné zakázky pro systém řízení zařízení pro trávení volného času občanů MČ P17
65.4 15.06.2009 Usnesení k dodatku č. 8 ke smlouvě č. SMO 300000049 o spolupráci při poskytování služeb osobní asistence společenského nebo jiného typu, uzavřené 24. 3. 2003
65.3 15.06.2009 Usnesení k odvodu odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu městské části v roce 2009 a jejich použití
65.2 15.06.2009 Usnesení k přenosu kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin
65.1 15.06.2009 Usnesení ke stížnosti paní XY, bytem Španielova 1283/XY, Praha 6, Řepy
64.36 03.06.2009 Usnesení ke kinobusu 1. 9. 2009 – 4. 9. 2009
64.35 03.06.2009 Usnesení k nebytovému prostoru – garážová stání v halových garážích čp. 1192, Drahoňovského, Praha 6 – Řepy – připočítání DPH ve výši 19% k základnímu nájemnému
64.34 03.06.2009 Usnesení k návrhu nařízení HMP o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejich bližších ochranných podmínek
64.33 03.06.2009 Usnesení k opravě chodníku ul. Krolmusova v Praze 6 - Řepích
64.32 03.06.2009 Usnesení k pořádání akce Řepský silák
64.31 03.06.2009 Usnesení k dani z nemovitosti – stanovení místního koeficientu dle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
64.30 03.06.2009 Usnesení k vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024
64.28 03.06.2009 Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dětského hřiště v ul. Bazovského v Praze - Řepích
64.27 03.06.2009 Usnesení k volným bytům č. XY o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici a č. XY o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici
64.26 03.06.2009 Usnesení k volným bytům č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici a bytu zvláštního určení č. XY o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici
64.25 03.06.2009 Usnesení k volnému bytu č. XY o vel. 5+1/L v 6. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici
64.24 03.06.2009 Usnesení k volné bytové jednotce č. 1282/XY o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1282 ve Španielově ulici
64.23 03.06.2009 Usnesení k volné bytové jednotce č. 1267/XY o vel. 4+1/L v 8. podlaží domu čp. 1267 ve Španielově ulici
64.22 03.06.2009 Usnesení k zpětvzetí výpovědi dané paní XY a panovi XY, Vondroušova čp. 1155
64.21 03.06.2009 Usnesení k žádosti paní XY o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu č. XY v domě čp. 1232, Galandova ul. Praha 6 – Řepy, souhlas se splátkovou dohodou a odpuštěním části dluhu na poplatcích z prodlení
64.20 03.06.2009 Usnesení k žádosti manž. XY, Makovského čp. 1144 o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě č. XY v domě čp. 1155 po dobu přestěhování z původního bytu
64.19 03.06.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Makovského čp. 1143 o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě č. XY v domě čp. 1241 po dobu 1 měsíce z důvodu stěhování z původního bytu
64.17 03.06.2009 Usnesení k žádosti pana XY, Bendova 1121 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
64.16 03.06.2009 Usnesení k žádosti o odkoupení bytové jednotky č. 1263/XY  v ul. Španielova čp. 1261 až 1266 – prodej II. etapa
64.14 03.06.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 v k. ú.  Řepy, prodej VI. etapa
64.13 03.06.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 v k. ú.  Řepy, prodej VI. etapa
64.12 03.06.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1171/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
64.11 03.06.2009 Usnesení k návrhu na zařazení předsunutého prodejního místa do tržního řádu
64.10 03.06.2009 Usnesení k vypsání výzvy na osazení RTN (rozdělovačů topných nákladů) v obj. Bendova 1121
64.9 03.06.2009 Usnesení k opravě chodníků ul. Kolínova, Ke Kaménce
64.8 03.06.2009 Usnesení k sanaci panelového domu Jiránkova 1135, 1136, Praha 6 - Řepy
64.7 03.06.2009 Usnesení k výkonu autorského dozoru akce Oprava hřiště ZŠ Španielova 4. etapa
64.6 03.06.2009 Usnesení k oplocení víceúčelových hřišť ZŠ Socháňova
64.5 03.06.2009 Usnesení k výkonu autorského dozoru akce Výměna oken ZŠ Španielova 1111 pav. A, B1, C1, C2, Praha 6 - Řepy
64.4 03.06.2009 Usnesení k výměně oken ZŠ Španielova 1111, Praha 6 – Řepy  pav. A, B2, C1, C2
64.3 03.06.2009 Usnesení k žádosti o vyjádření pro účel vydání spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výstavbu KK 41261 mezi SSZ 6.126 Karlovarská – Slánská a SSZ 6.128 Karlovarská – smyčka TRAM
64.2 03.06.2009 Usnesení k oznámení o projednávání návrhu změn Z 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
64.1 03.06.2009 Usnesení k upřesnění informace k Architektonicko urbanistické objemové studii Polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. 2136,1293/05 a 1293/06 k. ú. Řepy podél ulice Slánská, Praze 17 – Řepy
63.39 20.05.2009 Usnesení k žádosti o poskytnutí projektové dokumentace k rekonstrukci panelového domu Galandova 1235 – 1238
63.38 20.05.2009 Usnesení k architektonicko urbanistické studii na část pozemku č. parc. 1502/1 k. ú. Řepy
63.37 20.05.2009 Usnesení k pověření vedením Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024
63.36 20.05.2009 Usnesení k žádosti o odsouhlasení převedení nedočerpaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2008 občanskému sdružení Vlastní cestou
63.35 20.05.2009 Usnesení k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů pro CSZS
63.34 20.05.2009 Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou k nebytovému prostoru č. 302 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ul., Praha – Řepy ke dni 30. 6. 2009
63.33 20.05.2009 Usnesení k žádosti o rozšíření účelu užívání nebytového prostoru drogerie umístěného v přízemí objektu KS Průhon, Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy o další sortiment zboží pod názvem DELIX market
63.32 20.05.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Socháňova čp. 1127 o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu
63.31 20.05.2009 Usnesení k žádosti pana XY, oprávněného nájemce bytu o prodloužení lhůty pro převod finančních prostředků z poskytnutého úvěru na odkoupení bytové jednotky č. 1237/XY v ul. Galandova 1237, Praha – Řepy – prodej V. etapa
63.30 20.05.2009 Usnesení k opakované žádosti o odslužebnění bytu
63.29 20.05.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o navázání nájemní smlouvy
Tisk Export článku do PDF