Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
61.27 04.05.2009 Usnesení k žádosti pana a paní XY, Laudova 1016 o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného
61.26 04.05.2009 Usnesení k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Galandova čp. 1237, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1237/XY
61.25 04.05.2009 Usnesení k žádosti o převod užívacího práva k obecnímu bytu č. XY o vel. 1+k.k. v domě čp. 1277, Španielova ulice
61.24 04.05.2009 Usnesení k VI. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Vondroušova 1170 - 1174 v k. ú. Řepy
61.23 04.05.2009 Usnesení k VI. etapě prodeje BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174
61.22 04.05.2009 Usnesení k VI. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Laudova čp. 1015 až 1017 v k. ú. Řepy
61.21 04.05.2009 Usnesení k VI. etapě prodeje BJ bytového domu Laudova čp. 1015 až 1017
61.19 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1280/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1277 až 1283
61.18 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1277/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1277 až 1283
61.17 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1242/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242
61.16 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242
61.15 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242
61.13 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242
61.12 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242
61.11 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1232/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1232 až 1234
61.10 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1218/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1212 až 1218
61.9 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1166/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166
61.8 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1128/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128
61.7 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č.1127/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128
61.6 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č.1127/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128
61.5 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1127/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128
61.4 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1126/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128
61.3 04.05.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1025/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027
61.2 04.05.2009 Usnesení ke Zprávě o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008<BR>ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
61.1 04.05.2009 Usnesení k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2009
60.41 22.04.2009 Usnesení k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení číslo 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
60.40 22.04.2009 Usnesení k návrhu investičního záměru výstavby Sportovního centra Na Chobotě, Praha 17 - Řepy na pozemcích parc.č. 1327/13 a 1327/19 k. ú. Řepy
60.39 22.04.2009 Usnesení k dodatku organizačního řádu č. 9
60.38 22.04.2009 Usnesení k výběru dodavatele na základě výsledků poptávky na dodávku nového řešení oficielních internetových stránek MČ Praha 17
60.37 22.04.2009 Usnesení k žádosti pana XY, nájemce nebytového prostoru č. XY v suterénu domu čp. 1142 v ul. Makovského, o úpravu nájemní smlouvy, spočívající ve snížení výměry pronajatého nebytového prostoru
60.36 22.04.2009 Usnesení k žádosti pana XY, bývalého nájemce bytu zvláštního určení a garážového stání č. XY v suterénu objektu čp. 1192 v ul. Drahoňovského, o pronájem garážového stání č. XY
60.35 22.04.2009 Usnesení k žádosti paní XY, nájemce garážového stání č. XY v suterénu objektu čp. 1192 v ul. Drahoňovského, o změnu garážového stání z dosavadního stání č. XY za garážové stání č. XY.<BR>Zkrácená cesta k autu by ji pomohla a usnadnila bolestivou chůzi o francouzských holích
60.34 22.04.2009 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, garážového stání č. XY v halových garážích, Drahoňovského čp. 1192, Praha 17 – Řepy
60.33 22.04.2009 Usnesení k souhlasu s připojením po pozemku dle KN parc.č. XY&nbsp; v k. ú. Řepy
60.32 22.04.2009 Usnesení k žádosti paní XY, oprávněné nájemkyně bytu č. XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky&nbsp; č. 1236/XY v ul. Galandova 1236,&nbsp; Praha – Řepy – Prodej V. etapa
60.31 22.04.2009 Usnesení k žádosti pana XY&nbsp; o pronájem bytu zvláštního určení č. XY o vel. 3+1 s přísl. v přízemí domu čp. 1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha-Řepy
60.29 22.04.2009 Usnesení k zamítnutí vydání souhlasu s dohodou o dobrovolné výměně bytů
60.28 22.04.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Španielova čp. 1268 o pomoc a výjimku při řešení odkupu bytu č. XY&nbsp; v domě čp. 1268, Španielova ulice
60.27 22.04.2009 Usnesení k žádosti pana XY, Galandova čp. 1236 o přechod nájmu k bytu
60.26 22.04.2009 Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Španielova čp. 1285, Praha 6 – Řepy
60.25 22.04.2009 Usnesení k žádosti paní XY&nbsp; o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Galandova čp. 1241, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1241/XY
60.24 22.04.2009 Usnesení k náhradnímu bytu za přízemní byt č. XY v&nbsp; domě čp. 1143, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy
60.23 22.04.2009 Usnesení k volnému bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji
60.22 22.04.2009 Usnesení k volnému bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1094 v Žufanově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji
60.21 22.04.2009 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. XY&nbsp; o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
60.20 22.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1233/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234
60.19 22.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1233/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234
60.17 22.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1232/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234
60.15 22.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1163/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166
60.14 22.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1150/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1150 až 1153
Tisk Export článku do PDF