Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
77.33 25.11.2009 k žádosti manž. XY, Makovského čp. 1145 o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě č. XY v domě čp. 1130 po dobu 2 měsíců z důvodu stavebních úprav v novém bytě
77.32 25.11.2009 k žádosti paní XY, Vondroušova 1196 o uzavření nájemní smlouvy
77.31 25.11.2009 k volné bytové jednotce č. 1232/XY o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici
77.30 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1118 v Bazovského ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
77.29 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 4. patře domu čp. 1118 v Bazovského ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
77.28 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 9. patře domu čp. 1135 v Jiránkově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
77.27 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
77.26 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. patře domu čp. 1093 v Žufanově ul., Praha — Řepy, byt není určen k odprodeji
77.25 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. patře domu čp. 1095 v Žufanově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji
77.24 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1093 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
77.23 25.11.2009 k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. patře domu čp. 1093 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
77.22 25.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1285/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 — 1290
77.21 25.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 — 1242
77.20 25.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1172/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 - 1174
77.19 25.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1155/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 -1160
77.18 25.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1126/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 — 1128
77.17 25.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1016/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1015 — 1017
77.16 25.11.2009 k IV. etapě prodeje — náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Nevanova čp. 1076 až 1079 v k. ú. Řepy
77.15 25.11.2009 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení "Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1140 - 1145, Praha 6 - Řepy"
77.14 25.11.2009 k výkonu technického dozoru investora Úprava vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145
77.13 25.11.2009 k výkonu koordinátora BOZP - Úprava vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145
77.12 25.11.2009 k žádosti o vyjádření k přístavbě nebytových prostor ve 3. NP; k bytovému domu v ulici K Šancím 632
77.11 25.11.2009 k žádosti o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1142/469 v k. ú. Řepy
77.10 25.11.2009 k posouzení obchodní využitelnosti pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy
77.9 25.11.2009 k výměně oken ZŠ Laudova 1024, pavilon B1, B2, Praha 6 - Řepy
77.8 25.11.2009 ke studii možného umístění komunikace Engelmüllerova v šíři 8m a kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského s ul. Engelmüllerova
77.7 25.11.2009 ke změně ve složení inventarizační komise
77.6 25.11.2009 ke zpoplatnění jízdy po pražském městském okruhu
77.5 25.11.2009 ke jmenování nové tajemnice Komise životního prostředí
77.3 25.11.2009 k žádosti o poskytnutí neinvestičních výdajů na žáka z MČ P17
77.2 25.11.2009 k předložení žádosti společnosti "ATIS Jihlava spol. s r.o." na změnu času provozování výherních hracích přístrojů na místě (adrese) provozování Na Moklině 681/42 v příloze obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
77.1 25.11.2009 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234, Galandova 1234/5, Praha 6 — Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
76.46 11.11.2009 ke koncepci zimní údržby chodníků v kompetenci OŽPD a s. r. o Optimis v k. ú. Řepy v sezóně 2009/2010
76.45 11.11.2009 k návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rozšíření zimní údržby chodníků v k. ú. Řepy v sezóně 2009/2010“
76.44 11.11.2009 ke zmocnění k podpisu smluv týkajících se zajištění běžného provozu Úřadu Městské části Praha 17
76.43 11.11.2009 k zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17
76.42 11.11.2009 k žádosti paní XY, Vondroušova 1158 o uzavření nájemní smlouvy
76.41 11.11.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
76.40 11.11.2009 k volné bytové jednotce č. 1267/XY o vel. 4+1/L v 8. podlaží domu čp. 1267 ve Španielově ulici
76.39 11.11.2009 k volné bytové jednotce č. 1201/XY o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1201 ve Vondroušově ulici
76.38 11.11.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1166 ve Vondroušově ulici
76.37 11.11.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1171 ve Vondroušově ulici
76.36 11.11.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici
76.35 11.11.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1162 ve Vondroušově ulici
76.34 11.11.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1238 v Galandově ulici
76.33 11.11.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk v 1. podlaží domu čp. 1277 ve Španielově ulici
76.32 11.11.2009 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138
76.31 11.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1138
76.30 11.11.2009 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1015/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1015 – 1017
76.29 11.11.2009 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283, Španielova 1283/22, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
Tisk Export článku do PDF