Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
85.19 22.03.2010 k volnému bytu o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici s dluhem
85.18 22.03.2010 k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1099 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
85.17 22.03.2010 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. patře domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
85.16 22.03.2010 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k v ul. Nevanova čp. 1078, Praha 17 – Řepy
85.15 22.03.2010 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru umístěného v přízemí objektu KS Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
85.14 22.03.2010 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí čp. 1216 v ul. Vondroušova, Praha 6 - Řepy
85.13 22.03.2010 k dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1353, 1346/20 a 1455/1 zahrádkářská kol. Ke Kaménce ev. č. 20 v k. ú. Řepy
85.12 22.03.2010 k žádosti společnosti BigBoard Praha, a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 1378/30 a 593/1 v k. ú. Řepy, při ulici Karlovarská
85.11 22.03.2010 k žádosti o stanovisko k dělení pozemku parc. č. 1502/8 v k. ú. Řepy
85.10 22.03.2010 k žádosti o stanovisko k úplatnému pozemku parc. č. 1293/77 k. ú. Řepy
85.9 22.03.2010 ke stavebním úpravám panelového domu ul. Vondroušova čp. 1193 - 1198, Praha 6 – Řepy k projednání dodatku prací - demontáž a zpětná montáž lodžií a mříží
85.8 22.03.2010 k výměně oken ZŠ Laudova 1024, Praha 6 – Řepy
85.7 22.03.2010 ke smlouvě o dílo s vítězem výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace
85.6 22.03.2010 k programu jednání ZMČ dne 31. 3. 2010
85.5 22.03.2010 k Pravidlům a podmínkám pro poskytnutí účelové dotace pro rok 2010 určené poskytovatelům sociálních služeb působících na území MČ P17 (SO P17)
85.4 22.03.2010 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170 - 1174, Vondroušova 1174, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
85.3 22.03.2010 ke změnám rozpočtu k 31. 3. 2010 - DODATEK
85.2 22.03.2010 k finančnímu daru pro učitele nominované na udělení plakety J. A. Komenského
85.1 22.03.2010 k připomínkování návrhů obecně závazných vyhlášek č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy a č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy
84.54 10.03.2010 k připomínkám k územní studii „Zličín transformace“
84.52 10.03.2010 ke změnám rozpočtu k 31. 3. 2010 – DODATEK
84.51 10.03.2010 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku „Jarní úklid v Praze - Řepích“
84.50 10.03.2010 k veřejné zakázce „Revitalizace veřejné zeleně na území sídliště Řepy v roce 2010“
84.49 10.03.2010 ke zvýšení nájemného za pronájem NP - ateliérů v majetku MČ Praha 17 a úprava minimální částky nájemného u nových pronájmů NP
84.48 10.03.2010 k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu a odslužebnění bytu
84.47 10.03.2010 k žádosti pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy
84.46 10.03.2010 k žádosti paní XY a pana XY, Španielova čp. 1281 o uznání přechodu nájmu k bytu
84.45 10.03.2010 k žádosti pana XY, Jiránkova čp. 1138 o uznání přechodu nájmu k bytu
84.44 10.03.2010 k žádosti paní XY, Jiránkova čp. 1138 o uznání přechodu nájmu k bytu
84.43 10.03.2010 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1244, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1244/XY
84.42 10.03.2010 k žádosti manž. XY o vystavení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1154/XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1154, Vondroušova ulice a zařazení do privatizace
84.41 10.03.2010 k žádosti paní XY, Makovského 1225 o uzavření nájemní smlouvy
84.40 10.03.2010 k žádosti paní XY, Makovského 1142 o uzavření nájemní smlouvy
84.39 10.03.2010 k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici s dluhem
84.38 10.03.2010 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
84.37 10.03.2010 k volnému bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1099 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
84.36 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1288/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290
84.35 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1287/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290
84.34 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1287/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290
84.33 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1246/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 - 1246
84.32 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1243/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 - 1246
84.31 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1166/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 - 1166
84.30 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1160/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
84.29 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1158/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 – 1160
84.28 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1158/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
84.27 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
84.26 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138
84.25 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138
84.24 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1130/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1129 - 1131
84.23 10.03.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1079/XY pro prodej BJ bytového domu Nevanova čp. 1076 – 1079
Tisk Export článku do PDF