Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
79.23 06.01.2010 k veřejné zakázce na realizaci „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád Makovského 1222- 1227, Praha 6 - Řepy“
79.22 06.01.2010 ke zmocnění p. Ing. Tomáše Krafta, vedoucího OSOM, k podpisu – Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti k opatření A- úspory energie na vytápění z programu „ Zelená úsporám“ za MČ Praha 17 pro SVJ Galandova 1232 - 1234
79.21 06.01.2010 ke zmocnění p. Ing. Tomáše Krafta, vedoucího OSOM, k podpisu – Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti k opatření A- úspory energie na vytápění z programu „ Zelená úsporám“ za MČ Praha 17 pro SVJ Vondroušova 1161 - 1166
79.20 06.01.2010 k žádosti paní XY, Bazovského 1119, Praha 6 - Řepy o rozšíření programové nabídky UPC z STA
79.19 06.01.2010 k žádosti pana XY, Žufanova 1094 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
79.18 06.01.2010 k žádosti pana XY, Žufanova 1094 o prodloužení nájemní smlouvy
79.17 06.01.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1284/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290
79.16 06.01.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1284/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290
79.15 06.01.2010 k přístupu na pozemek p. č. 1337/11
79.14 06.01.2010 k pronájmu části pozemku p. č. 1327/13 k. ú. Řepy
79.13 06.01.2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 248/3
79.12 06.01.2010 k souhlasnému stanovisku a pronájmu části pozemku parc. č. 1360/5 a 1378/29 pro stavbu a provozování 2 reklamních zařízení v k. ú. Řepy při ulice Karlovarská
79.11 06.01.2010 k žádosti o stanovisko k úplatnému převodu (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 2066 v k. ú. Řepy
79.10 06.01.2010 k vypsání výzvy na dopracování projektové dokumentace „MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy“
79.9 06.01.2010 k veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace plochy při ul. Karlovarské u přemístěné kaple č. 8“
79.8 06.01.2010 k výměně oken ZŠ Španielova 1111, pav. B1, B4, B5
79.7 06.01.2010 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
79.6 06.01.2010 k revitalizaci území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením – dopracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení
79.4 06.01.2010 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Nevanova 1053 - 1055, Nevanova 1053/21, Praha 6 - Řepy
79.3 06.01.2010 k žádosti Společenství Laudova 1025-1028, Laudova 1026, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
79.2 06.01.2010 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Socháňova 1126 - 1128, Socháňova 1127, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
79.1 06.01.2010 k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010; k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2012
78.62 07.12.2009 k žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239-1242, Galandova 1239, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
78.61 07.12.2009 k připomínkování návrhu doplnění obecně závazné vyhlášky HLMP
78.59 07.12.2009 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
78.58 07.12.2009 k programu jednání ZMČ dne 16. 12. 2009
78.57 07.12.2009 ke smlouvě o smlouvě budoucí pro stávající i nové nájemce nebytových prostor v přízemí domu čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145 v ul. Makovského Praha – Řepy z důvodu rekonstrukce
78.56 07.12.2009 k žádosti o převod nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí objektu KS Průhon čp. 1220 v ul. Socháňova, Praha - Řepy
78.55 07.12.2009 k žádosti o převod nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1198 v ul. Vondroušova, Praha - Řepy
78.54 07.12.2009 k žádosti o souhlas s opětovnou montáží světelné informační tabule knihovny MČ a žádost o souhlas s umístěním orientační tabule pro knihovnu MČ
78.53 07.12.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici
78.52 07.12.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici
78.51 07.12.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
78.50 07.12.2009 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. XY o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
78.49 07.12.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici
78.48 07.12.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici
78.47 07.12.2009 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici
78.46 07.12.2009 k pronájmu pozemku parc. č. 752/ 32 a části pozemku parc. č. 752/1 v k. ú. Řepy
78.45 07.12.2009 ke koupi pozemku p. č. 1327/19
78.44 07.12.2009 k žádosti o úhradu finančních nákladů, spojených s přestěhováním do náhradního bytu – zasklení lodžie v novém bytě
78.43 07.12.2009 k žádosti paní XY, Španielova 1288 o prodloužení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
78.42 07.12.2009 k výpovědi z nájmu startovacího bytu č. XY v domě čp. 1076, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
78.41 07.12.2009 k volné bytové jednotce č. 1137/XY o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici
78.40 07.12.2009 k volné bytové jednotce č. 1138/XY o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici
78.39 07.12.2009 k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněného nájemce b. j. 1131/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Socháňova 1129 až 1131
78.38 07.12.2009 k žádosti pana XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1173/XY o velikosti 3+1 ul. Vondroušova 1173 – prodej VI. etapa
78.37 07.12.2009 k žádosti pana XY o vystavení nájemní smlouvy k bytu č. XY o vel. 2+k.k. v domě čp. 1138, Jiránkova ulice a žádost o koupi byt. jednotky č. 1138/XY
78.36 07.12.2009 k žádosti pana XY, oprávněného nájemce bytu č. XY o vel. 4+1/L o odkoupení bytové jednotky č. 1268/XY v ul. Španielova 1268, Praha – Řepy – prodej III. etapa
78.35 07.12.2009 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L, Jiránkova 1138, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1138/XY
78.34 07.12.2009 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L, Vondroušova 1160, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1160/XY
Tisk Export článku do PDF