Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
89.2 02.06.2010 ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2010
89.1 02.06.2010 k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2010
88.46 10.05.2010 ke schválení požadovaných plateb od pí XY z titulu vlastnictví b.j. č. 1157/XY v ul. Vondroušova, Praha 6 - Řepy
88.45 10.05.2010 ke zpracování projektové dokumentace - Fotovoltaická elektrárna na obj. Brunnerova č.p. 1011, Praha 6 – Řepy
88.44 10.05.2010 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
88.43 10.05.2010 k připomínkování návrhu na novelu přílohy nařízení hlavního města Prahy č.11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
88.41 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1157/XY o vel. 1+kk pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 v k.ú. Řepy, prodej II. etapa
88.38 10.05.2010 k programu jednání ZMČ dne 19.5.2010
88.37 10.05.2010 k návrhu na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkové organizace
88.36 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1269/XY o vel.4+1/L pro prodej BJ bytového domu Španielova č.p. 1267 až 1269 v k.ú. Řepy,prodej III. etapa
88.35 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1262/XY o vel. 4+1/L pro prodej BJ bytového domu Španielova č.p. 1261 až 1266 v k.ú. Řepy,prodej II. etapa – prodej ukončen ke dni 30.1.2009
88.34 10.05.2010 k žádosti oprávněného nájemce pana XY o odkup b.j. 1218/XY o velikosti 3+1 v bytovém domě Vondroušova čp. 1212 až 1218 v k.ú. Řepy - prodej IV. etapa
88.32 10.05.2010 ke sportovnímu odpoledni s atletikou – atletický víceboj
88.31 10.05.2010 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava říms, okapů a části fasády II.etapa objektu Žalanského 68/54“
88.30 10.05.2010 k žádosti o změnu zřizovací listiny v souvislosti s návrhem na změnu názvu Základní školy, Praha – Řepy
88.29 10.05.2010 k navýšení rozpočtu základních škol o finanční prostředky na nenárokové složky platů zaměstnancům těchto škol
88.28 10.05.2010 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239-1242, Galandova 1239, Praha 6 – Řepy
88.27 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1289/XY o velikosti 3+1/L pro prodej BJ bytového domu Španielova č.p. 1284 – 1290 v k.ú. Řepy, prodej VI.etapa
88.26 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1245/XY o vel. 2+kk pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 až 1246 v k.ú. Řepy, prodej V. etapa
88.25 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1241/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 -1242 v k.ú. Řepy, prodej VI.etapa
88.24 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1233/XY o velikosti 2+k.k. pro prodej BJ bytového domu Galandova č.p.1233 v k.ú. Řepy, prodej V.etapa
88.23 10.05.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1156/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 v k.ú. Řepy, prodej II. etapa
88.22 10.05.2010 k pojištění majetku MČ Praha 17
88.21 10.05.2010 ke stavbě sdělovací optické trasy mezi objekty RS 4630 –Praha 17 – Řepy, ul. Socháňova a RS 8370 – Praha 5 - Třebonice
88.20 10.05.2010 ke stavbě sdělovací optické trasy mezi objekty RS 4650 „Spínačka vedle autobusových garáží“ ul. Reinerova a RS 4620 „Spínačka sídliště Řepy“ ul. Žufanova
88.19 10.05.2010 k zapůjčení částí pozemků parc.č. 1293/943, 1293/945, 1327/19 a 1327/13 k.ú. Řepy
88.18 10.05.2010 k volnému bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1161 ve Vondroušově ulici
88.17 10.05.2010 k volnému bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1171 ve Vondroušově ulici
88.16 10.05.2010 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 6 – Řepy
88.15 10.05.2010 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha 6 - Řepy
88.14 10.05.2010 k volnému bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici s dluhem
88.13 10.05.2010 k volnému bytu o vel. 1+1 s přísl. v 1. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ul., Praha 6 - Řepy
88.12 10.05.2010 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici
88.11 10.05.2010 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici
88.10 10.05.2010 k žádosti paní XY o prodloužení lhůty pro odkoupení b.j.č. 1288/XY o vel. 3+1/L, bytového domu Španielova č.p. 1284 – 1290 v k.ú. Řepy, prodej VI.etapa
88.9 10.05.2010 k žádosti paní XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193-4, Praha 17
88.8 10.05.2010 k žádosti o převod nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1283 v ul. Španielova, Praha-Řepy
88.7 10.05.2010 k žádosti o úhradu finančních nákladů, spojených s přestěhováním do náhradního bytu
88.6 10.05.2010 k veřejné zakázce Rekonstrukce sportovní plochy v ulici Španielova 1277 - 1290, parc.č. 1238/51 v Praze - Řepích na víceúčelové hřiště
88.5 10.05.2010 k otevírání dětského hřiště o víkendech a svátcích
88.4 10.05.2010 k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
88.3 10.05.2010 k souhlasu se záměrem umístění kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského a ul. Engelmüllerova a zajištění souhlasů vlastníků pozemků
88.2 10.05.2010 k žádosti o stanovisko k odprodeji části pozemku parc.č. 1502/8 v k.ú. Řepy
88.1 10.05.2010 k návrhu na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 – Řepy za rok 2009
87.47 28.04.2010 ke stanovisku MČ Praha 17 k Závěrečnému účtu HMP za rok 2009
87.46 28.04.2010 k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev“
87.45 28.04.2010 k žádosti pana XY – Vondroušova 1157, Praha 6 – Řepy o sepsání dodatku ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2010/0018
87.44 28.04.2010 k obecnému postupu privatizace – Vondroušova 1154 - 1160 , Praha 6 – Řepy
87.43 28.04.2010 k umístění sběrného dvora na pozemku parc. č. 1352/4 k. ú. Řepy
87.42 28.04.2010 k akci „Zdravé a hravé Řepy - oprava dětských hřišť v k. ú. Řepy
Tisk Export článku do PDF