Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
90.32 14.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1161/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 - 1166
90.31 14.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1160/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
90.29 14.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
90.28 14.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1155/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
90.27 14.06.2010 k opakované inzerci na pronájem nově zrekonstruovaných nebytových prostor na hlavní ulici Makovského čp. 1222 - 1227 a čp. 1140 - 1145, Praha - Řepy
90.26 14.06.2010 k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Nevanova 1076 až 1079, Praha 6 – Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění
90.25 14.06.2010 k návrhu na zvýšení cen nájemného z pozemků pro reklamní činnost (billboardy)
90.24 14.06.2010 k doplnění Směnné smlouvy – Sokolovna
90.23 14.06.2010 k souhlasu s oplocením pozemku parc. č. 50/4 v k. ú. Řepy
90.22 14.06.2010 k prodeji pozemků v k. ú. Řepy
90.21 14.06.2010 k odstranění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 594, v k. ú. Řepy
90.20 14.06.2010 k souhlasu s umístěním sídla firmy v Makovského čp. 1140
90.19 14.06.2010 ke stavební úpravě - zádveří bytu č.XY Makovského 1143/7
90.18 14.06.2010 k žádosti o částečnou úhradu stavebních úprav koupelny bytu č. XY v čp. 1135 ul. Jiránkova
90.17 14.06.2010 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu č. XY o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1143, Makovského ulice
90.16 14.06.2010 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu č. XY o vel. 3+1/L v přízemí domu čp. 1141, Makovského ulice
90.15 14.06.2010 k zajištění úklidu dlažby lodžií a venkovních stran oken po rekonstrukci domu čp. 1193 - 1194 - bezbariérový dům, Vondroušova ul., Praha 6 - Řepy
90.14 14.06.2010 k petici obyvatel domu Vondroušova 1154 - 1160
90.13 14.06.2010 k opravě vjezdu čp. 1221 ul. Socháňova
90.11 14.06.2010 k přístavbě zázemí sportovišť ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy
90.10 14.06.2010 k žádosti o přehodnocení stanoviska k úplatnému převodu (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 2066 v k. ú. Řepy
90.9 14.06.2010 k rekonstrukci čipového systému Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145“
90.8 14.06.2010 ke stanovisku k návrhu úpravy dopravního značení na ul. Makovského
90.7 14.06.2010 k žádosti Diakonie ČCE Středisko v Praze 5 – Stodůlkách o příspěvek na provoz Denního stacionáře
90.6 14.06.2010 k připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb. § 62 odst. 1 doručování písemností prostřednictvím orgánu obce
90.5 14.06.2010 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava říms, klempířských prvků a části fasády objektu školy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy - II. etapa“ a podpis smlouvy
90.4 14.06.2010 k dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce budovy MŠ Socháňova a dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Socháňova
90.3 14.06.2010 ke schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha 6 – Řepy
90.2 14.06.2010 ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2010
90.1 14.06.2010 k přenosu kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin
89.68 02.06.2010 k bezbariérovému přístupu na chodník – parkování u objektu Španielova 1280
89.67 02.06.2010 ke schválení návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zdravé a hravé Řepy - oprava dětských hřišť v k. ú. Řepy“
89.66 02.06.2010 k veřejné zakázce na realizaci „Snížení energetické náročnosti MŠ Brunnerova“
89.65 02.06.2010 k finančnímu daru firmy ERILENS s. r. o. Městské části Praha 17
89.64 02.06.2010 k věcnému daru firmy Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis Praha 6 Městské části Praha 17
89.63 02.06.2010 k dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí a údržbě software s firmou FLUX, spol. s.r.o.
89.62 02.06.2010 k volné bytové jednotce č. 1232/XY o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici
89.61 02.06.2010 k volné bytové jednotce č. 1232/XY o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici
89.60 02.06.2010 k volné bytové jednotce č. 1138/XY o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici
89.59 02.06.2010 k volnému bytu č. XY o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici s dluhem
89.58 02.06.2010 k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici s dluhem
89.57 02.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1246/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 - 1246
89.56 02.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1244/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 - 1246
89.55 02.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
89.54 02.06.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1137/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1137
89.53 02.06.2010 k žádosti o zproštění placení nájemného za nebytový prostor č. 301 v přízemí domu čp. 1268 v ul. Španielova
89.52 02.06.2010 k vyúčtování fondu oprav mezi Optimisem s. r. o. a SVJ Galandova 1232 - 1234
89.51 02.06.2010 k vyúčtování nákladů na opravy rozvodů STA v obecních bytech v majetku MČ Praha 17
89.50 02.06.2010 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1143, Makovského ulice
89.49 02.06.2010 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu v přízemí domu čp. 1144, Makovského ulice
Tisk Export článku do PDF