Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
98.32 20.09.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
98.31 20.09.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1156/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 – 1160
98.29 20.09.2010 k III. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1138/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
98.28 20.09.2010 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1232/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
98.27 20.09.2010 k žádosti manželů XY, Vondroušova 1153 o přidělení náhradního bytu
98.26 20.09.2010 k žádosti paní XY, Makovského 1143 o uzavření nájemní smlouvy
98.25 20.09.2010 k žádosti paní XY, Galandova čp. 1246 o navázání nové nájemní smlouvy
98.24 20.09.2010 k žádosti o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu o vel. 1+k.k. ve 4. patře domu čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy
98.23 20.09.2010 k podání žaloby na změnu rozsudku OS Praha 6 ze dne 6. 9. 1996 sp. zn. 7C 405/94
98.22 20.09.2010 k volné bytové jednotce č. 1232/XY o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici
98.21 20.09.2010 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 6 – Řepy
98.20 20.09.2010 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy
98.19 20.09.2010 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy
98.18 20.09.2010 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha 6 – Řepy
98.17 20.09.2010 k pořádání akce předvolební kampaň senátora Bedřicha Moldana
98.16 20.09.2010 ke změně termínu pronájmu částí pozemků parc. č. 1349/1, 1350, 1378/6 a 1378/16 v k. ú. Řepy
98.15 20.09.2010 k souhlasnému stanovisku a pronájem části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování reklamního zařízení v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská
98.14 20.09.2010 k pronájmu části pozemku parc. č. XY zahrádkářská kol. Ke Kaménce ev. č. XY v k. ú. Řepy
98.13 20.09.2010 ke smlouvě o ochraně zařízení ve správě ELTODO - CITELUM, s. r. o., po dobu realizace odstranění anténního stožáru na pozemku parc. č. 1384, k. ú. Řepy
98.12 20.09.2010 k žádosti o výměnu garážového stání, nájemce XY, zastoupené paní XY za volné garážové stání, v přízemí halových garážích v ul. Drahoňovského čp. 1192, Praha – Řepy
98.11 20.09.2010 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru - atelieru v suterénu domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 – Řepy
98.10 20.09.2010 ke stavební úpravě - zádveří bytu č. 11 Makovského 1140/13
98.9 20.09.2010 k revokaci usnesení RMČ č.26/32 ze dne 21. 1. 2008, o ukončení schvalování stavebních úprav
98.8 20.09.2010 k dodatku č. 1 – „Stavební úprava Žufanova 1112 – 1114, Praha 6 – Řepy“
98.7 20.09.2010 ke stavební úpravě Žufanova 1112 – 1114, Praha 6 - Řepy Rekolaudace objektu - dokumentace zdolávání požáru
98.6 20.09.2010 k oznámení o veřejném projednání konceptů celoměstsky významných změn I+II, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
98.5 20.09.2010 k dodatku č. II ke smlouvě o dílo e. č. SMO 800000427 „Zpracování projektové dokumentace Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145“
98.4 20.09.2010 k rekonstrukci čipového systému Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145“ dodatek víceprací
98.3 20.09.2010 k projednání zadání Sportovní centrum Na Chobotě
98.2 20.09.2010 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Studie rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“
98.1 20.09.2010 ke schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123 , Praha 6 – Řepy
97.26 08.09.2010 k souhlasu s použitím loga MČ Praha 17
97.25 08.09.2010 k poskytnutí slevy na nájemném v bytových domech Makovského čp. 1140 - 1145 a 1222 - 1227, Praha - Řepy
97.24 08.09.2010 ke svěření pozemků parc. č. 1293/939, 1293/940, 1293/942, 1429/2, 1429/5 a 2194 v k. ú. Řepy
97.23 08.09.2010 k pořádání akce předvolební kampaň do senátu paní Lucie Ramnebornová
97.22 08.09.2010 k výběrovému řízení - Osazení bezpečnostních mříží na objektu zdravotního střediska Socháňova čp. 1221
97.21 08.09.2010 ke stavební úpravě vstupů panelového domu Bazovského čp. 1118 - 1120
97.20 08.09.2010 k žádosti o odstranění neužívaného anténního stožáru na pozemku parc. č. 1384 v k. ú. Řepy
97.19 08.09.2010 ke smlouvě o ochraně zařízení ve správě ELTODO - CITELUM, s. r. o., po dobu realizace odstranění stavby RD na pozemku parc. č. 594, k. ú. Řepy
97.17 08.09.2010 k pronájmu části pozemku v ul. Čistovická, souhlasné stanovisko
97.16 08.09.2010 k hostování Cirkusu Bernes s. r. o. na pozemku parc. č. 1241/26 v k. ú. Řepy
97.15 08.09.2010 k hostování Cirkusu Prince na pozemku parc. č. 1241/1 v k. ú. Řepy
97.14 08.09.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1158/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
97.13 08.09.2010 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1137/XY
97.12 08.09.2010 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Jiránkova čp. 1135, Praha 6 – Řepy
97.11 08.09.2010 k žádosti o prodloužení lhůty odkoupení bytové jednotky č. 1238/XY o vel. 2+kk pro prodej BJ bytového domu Galandova 1235 – 1238, Praha – Řepy – prodej V. etapa
97.10 08.09.2010 k žádosti pana a paní XY, Španielova čp. 1272 o umožnění úhrady kauce ve splátkách
97.9 08.09.2010 k žádosti paní XY, Makovského 1140 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
97.7 08.09.2010 k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů pro CSZS
97.6 08.09.2010 k odměně ředitelů příspěvkových organizací za I. pololetí 2010
Tisk Export článku do PDF