Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
96.8 25.08.2010 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Studie rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“
96.7 25.08.2010 ke schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ Jana Wericha
96.6 25.08.2010 k dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městskou částí Praha 17 a Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s
96.5 25.08.2010 ke zprávě o plnění rozpočtu PO za 1. pololetí roku 2010
96.4 25.08.2010 ke slavnostní světelné vánoční výzdobě pro MČ Praha 17
96.3 25.08.2010 ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev“
96.2 25.08.2010 k tisku brožury Programové prohlášení rady
96.1 25.08.2010 k finančnímu daru firmy NIKASTAV spol. s. r. o., se sídlem Makovského 1177/1, Praha 6, zastoupená Volodymyrem Fedoryshynem
95.36 11.08.2010 k žádosti MUDr. Jiřího Nedělky o rozšíření účelu nájmu v nebytové prostoře ordinaci v objektu Žufanova čp. 1113, Praha 6 - Řepy o odbornost neurologie č. 209
95.35 11.08.2010 k poskytnutí hmotného daru
95.34 11.08.2010 k finančnímu daru firmy Autosalon Klokočka Centrum a. s., se sídlem Borského 876, 152 00 Praha 5, zastoupená Janem Klokočkou, předsedou představenstva
95.33 11.08.2010 k zajištění mimořádného úklidu lodžií u 11 bytů o vel. 2+k.k./L v bezbariérovém domě čp. 1193 - 4, Vondroušova ul. Praha 6 - Řepy na náklady MČ Praha 17 po proběhlé regeneraci domu
95.32 11.08.2010 ke stanovení platu ředitelky Základní umělecké školy ul. Španielova 1124, Praha 6 – Řepy
95.31 11.08.2010 k náhradě škody na zdraví dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6
95.30 11.08.2010 ke schválení smlouvy s dodavatelem kamerového systému – KH servis a. s.
95.28 11.08.2010 k Dodatku č. 1 „Oprava vjezdu čp. 1221 ul. Socháňova, Praha 6 – Řepy“
95.27 11.08.2010 k Dodatku č. 1 „Oprava chodníku v ul. Čistovická, k. ú Řepy“
95.26 11.08.2010 k prodloužení prodeje (II. etapy) bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160
95.25 11.08.2010 k žádosti o prominutí požadovaných plateb od paní XY – Vondroušova 1157/ b. j. XY
95.24 11.08.2010 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1288/16 do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
95.23 11.08.2010 k žádosti manželů XY, Španielova čp. 1272 o navázání nové nájemní smlouvy
95.22 11.08.2010 k volnému bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici
95.21 11.08.2010 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ul., Praha 6 – Řepy
95.20 11.08.2010 k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy
95.19 11.08.2010 k žádosti pana XY, Bazovského čp. 1119 o prominutí kauce při navázání nové nájemní smlouvy
95.18 11.08.2010 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. 4 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici
95.17 11.08.2010 k nabídkovému řízení na pronájem startovacích bytů
95.15 11.08.2010 k uvolnění nebyt. prostoru č. 1 v Makovského 1142 pro pracoviště sociálního odboru ÚMČ Praha 17
95.14 11.08.2010 k odstranění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 594, Praha - Řepy
95.13 11.08.2010 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájem části pozemků parc. č. 1149/45, 1149/46, 1149/51 a 1149/52 v k. ú. Řepy
95.12 11.08.2010 k souhlasu s připojením vjezdu přes část pozemku v k. ú. Řepy v ulici U Kaménky
95.10 11.08.2010 k rekonstrukci přivaděče VDJ Kopanina – PS Hostouň
95.9 11.08.2010 ke stavební úpravě vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 – 1145 - prodloužení termínu dokončení staveb
95.8 11.08.2010 k hasičské stanici Řepy
95.7 11.08.2010 k přijetí nabídky na „Zpracování podkladů pro poskytnutí dotace z programu zelená úsporám“ pro akci Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145
95.6 11.08.2010 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného
95.5 11.08.2010 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy a 7/2009 Sb. hl. m. Prahy
95.4 11.08.2010 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění OZV č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy a č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy
95.3 11.08.2010 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
95.2 11.08.2010 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, novela se týká přílohy obecně závazné vyhlášky
95.1 11.08.2010 ke hrám pro žáky 1. tříd a veřejnost před objekty základních škol
94.32 27.07.2010 k výměně přístřešků u zastávek autobusů
94.31 27.07.2010 k soutěži „Obec přátelská rodině“
94.30 27.07.2010 k žádosti o příspěvek na provoz – Občanská poradna Praha
94.29 27.07.2010 k oplocení u dráhy bikrosu
94.28 27.07.2010 k bezbariérovému stání v ulici Žufanova
94.27 27.07.2010 k přípravě projektu opravy komunikace Doubravínova
94.26 27.07.2010 ke stavu zakázky – oprava komunikace Opuková
94.25 27.07.2010 k zajištění objektu zdravotního střediska v Socháňově ulici proti násilnému vniknutí
94.24 27.07.2010 ke zmocnění Ing. Tomáše Krafta, vedoucího odboru správy majetku k zastupování vlastníka při redislokaci sklepů a sklepních kójí v Makovského čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145
Tisk Export článku do PDF