Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
86.54 14.04.2010 k pořízení vysouvacího banneru pro MČ Praha 17 – s uvedením názvu a znaku
86.53 14.04.2010 k žádosti JUDr. Františka Berana o vyjádření MČ Praha 17 ve věci prominutí dluhu či poplatků z prodlení a nákladů soudního řízení manž. XY, bytem Galandova 1244 za byt o vel.1+1/L přízemí domu čp. 1244
86.52 14.04.2010 k volbě soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
86.51 14.04.2010 k žádosti o finanční příspěvek pro Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
86.50 14.04.2010 k žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o umožnění úhrady poplatků z prodlení do 3 měsíců
86.49 14.04.2010 k žádosti paní XY, Bazovského 1120 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
86.48 14.04.2010 k žádosti pana XY, oprávněného nájemce b. j. 1234/XY o velikosti 2+k.k., ulice Galandova o dodatečné odkoupení bytové jednotky č. 1234/XY v ul. Galandova čp. 1234, Praha 6 – Řepy – prodej V. etapa
86.47 14.04.2010 k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněným nájemcům b. j. 1137/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1137
86.46 14.04.2010 k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněným nájemcům b. j. 1138/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1138
86.45 14.04.2010 k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněným nájemcům b. j. 1138/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1138
86.44 14.04.2010 k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněnému nájemci b. j. 1137/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1137
86.43 14.04.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1288/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290
86.42 14.04.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1288/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290
86.41 14.04.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1243/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 – 1246
86.40 14.04.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1172/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 – 1174
86.39 14.04.2010 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1137/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1137
86.38 14.04.2010 k žádosti pana XY, Žufanova 1094 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
86.37 14.04.2010 k žádosti paní XY, bytem Španielova čp. 1286, Praha 6 – Řepy o prodloužení smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L
86.36 14.04.2010 k žádosti pana a paní XY, Galandova čp. 1244 o navázání nové nájemní smlouvy
86.35 14.04.2010 k žádosti pana XY, Makovského čp. 1226 o navázání nové nájemní smlouvy
86.34 14.04.2010 k žádosti paní XY, bytem Jiránkova čp. 1136, Praha 6 – Řepy o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L
86.33 14.04.2010 k žádosti paní XY, Galandova čp. 1238 o prominutí hrazení nájemného v bytě o vel.1+1/L v přízemí domu čp. 1142 po dobu 1 měsíce z důvodu stěhování do náhradního bytu
86.32 14.04.2010 k poskytnutí slevy na nájemném v bytových domech Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27, Praha – Řepy
86.31 14.04.2010 k návrhu OPTIMIS spol. s r.o. na úhradu navýšení nákladů na úklid společných prostor v bytových domech Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27, Praha - Řepy
86.30 14.04.2010 k dokumentaci bouracích prací pro odstranění rodinného domu na pozemku parc. č. 594 v k. ú. Řepy, ul. ČistovickáI. PROJEDNALA výběrové řízení na výběr zpracovatele dokumentace bouracích prací pro odstranění rodinného domu na pozemku parc. č. 594 v k. ú.
86.29 14.04.2010 k pronájmu části nemovitosti nebytového prostoru čp. 268 ul. Žalanského, Praha 6 – Řepy
86.28 14.04.2010 k souhlasu s vybudováním vjezdu přes část pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Řepy v ulici Kristiánova, nájemní smlouva
86.27 14.04.2010 k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/ XY – garáž U Boroviček
86.26 14.04.2010 k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/ 14 – garáž U Boroviček
86.25 14.04.2010 ke krátkodobému pronájmu části pozemku parc. č. 1433 v k. ú. Řepy
86.24 14.04.2010 k pronájmu části pozemků parc. č. 1142/290 a 1142/113 v k. ú. Řepy
86.23 14.04.2010 k položení koordinačního kabelu, optotrubek a koordinační skříně pro účely vydání spojeného územního rozhodnutí v rámci stavby pod označením „KK 41281 mezi SSZ 6.128 Karlovarská – smyčka TRAM, SSZ 6.181 Karlovarská – přechod Falcká“ a stavby pod označením
86.22 14.04.2010 k rekonstrukci komunikačního vedení ul. Brunnerova, Součkova
86.21 14.04.2010 k žádosti o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 1293/896 k. ú. Řepy, části pozemku parc. č. 2230 k. ú. Řepy (vstup do objektu) a k pronájmu části pozemku parc. č. 2230 k. ú. Řepy za účelem zřízení restaurační předzahrádky
86.20 14.04.2010 k žádosti o aktualizaci stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1142/70 v k. ú. Řepy formou výběrového řízení
86.19 14.04.2010 k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Autosalon 7000“
86.18 14.04.2010 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna oken ZŠ Laudova 1024, Praha 6 – Řepy“
86.17 14.04.2010 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Fotovoltaická elektrárna na obj. Brunnerova čp. 1011, Praha 6 – Řepy“
86.16 14.04.2010 k fotovoltaické elektrárně na obj. Brunnerova čp. 1011, Praha 6 – Řepy
86.15 14.04.2010 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na realizaci akce „Zateplení MŠ Laudova, objekt Brunnerova 1011, Praha 6 – Řepy“
86.14 14.04.2010 k zateplení MŠ Laudova, objekt Brunnerova 1011, Praha 6 – ŘepyI. PROJEDNALA vypsání výzvy dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku
86.13 14.04.2010 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava objektu jeslí v ul. Socháňova na 1 třídu MŠ, dokončení po výměně oken“
86.12 14.04.2010 k plánu stravování okrskových komisí a odborného aparátu pro volby do Parlamentu ČR ve dnech 28 - 29. 5. 2010
86.11 14.04.2010 ke schválení daru pro MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 – Řepy, Laudova 3/1030
86.10 14.04.2010 k žádosti o příspěvek na oslavy 100 let založení TJ Sokol
86.9 14.04.2010 ke smlouvě o dílo s vítězem výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace
86.8 14.04.2010 k fondu ústupového bydlení
86.7 14.04.2010 k vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Jarní úklid v Praze - Řepích” – výběr dodavatele
86.6 14.04.2010 k připomínkování návrhu nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy
86.5 14.04.2010 k uzavření smlouvy o Maintenance a podpoře systému e-spis
Tisk Export článku do PDF