Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000110/2019
(11)
27.03.2019 Volný byt č. 14 o vel. 2+k.k.,ve 3. podlaží, Žufanova čp. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000109/2019
(11)
27.03.2019 Modernizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000108/2019
(11)
27.03.2019 Úřad MČ Praha 17 - denní místnost a úpravy navazujících prostor, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000107/2019
(11)
27.03.2019 Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě č. 2018/0212 „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu domu“
Us RMČ 000106/2019
(11)
27.03.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby-zpracování dokumentace pro provádění stavby „Parkovací plocha v ulici Drahoňovského, k.ú. Řepy“
Us RMČ 000105/2019
(11)
27.03.2019 Výzva k předložení nabídek na "Pronájem osobního automobilu formou operativního leasingu"
Us RMČ 000104/2019
(11)
27.03.2019 Veřejná zakázka "Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání"
Us RMČ 000103/2019
(11)
27.03.2019 Přijetí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Zajištění služeb personální agentury"
Us RMČ 000102/2019
(11)
27.03.2019 Jmenování tajemníka Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Us RMČ 000101/2019
(11)
27.03.2019 Jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku.
Us RMČ 000100/2019
(11)
27.03.2019 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka licencí Microsoft Exchange Server“
Us RMČ 000099/2019
(11)
27.03.2019 Přijetí daru od PAR pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás
Us RMČ 000098/2019
(11)
27.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000097/2019
(10)
13.03.2019 Sportovní akce „BMX Open Season RACE 2019". Souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 a se zvláštním užíváním místní komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Na bělohorské pláni
Us RMČ 000096/2019
(10)
13.03.2019 Pronájem rodinného domu čp. 399, garáže a příslušenství vč. pozemků parc. č. 1348, 1349/8 a 1349/2 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000095/2019
(10)
13.03.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - změnové listy
Us RMČ 000094/2019
(10)
13.03.2019 Volný byt č. 26, 2+k.k., v 5. podlaží, Žufanova čp. 1099, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000093/2019
(10)
13.03.2019 Žádost SINPPS, s. r. o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1338/3 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000092/2019
(10)
13.03.2019 Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1370 - 1377“ na pozemku parc. č. 1502/167, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000091/2019
(10)
13.03.2019 Rekonstrukce dvojdomu čp. 312/5 a čp. 313/7 při ulici Selských baterií v Praze - Řepích na pozemcích č.parc. 505 a 507 k.ů. Řepy
Us RMČ 000090/2019
(10)
13.03.2019 Kulturně - zábavná akce "Hon za velikonočními vajíčky" - souhlas s konáním akce a souhlas s výpůjčkou pozemků parc. č. 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12, 1241/13 a části pozemku parc. č. 1241/21 vše v k. ú. Řepy
Us RMČ 000089/2019
(10)
13.03.2019 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro provozování dočasné obslužné komunikace a stacionárního jeřábu
Us RMČ 000088/2019
(10)
13.03.2019 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 314 - zubní ordinace v čp. 1114 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o dalšího nájemce a souhlas s poskytováním služeb zubního lékaře pro nově vznikající subjekt
Us RMČ 000087/2019
(10)
13.03.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 25 m2 v přízemí domu čp. 1238, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000086/2019
(10)
13.03.2019 Volný byt č. 42, 2+k.k.,ve 8. podlaží, Nevanova čp. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000085/2019
(10)
13.03.2019 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“
Us RMČ 000084/2019
(10)
13.03.2019 „ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení pavilonu C“
Us RMČ 000083/2019
(10)
13.03.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000082/2019
(10)
13.03.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
Us RMČ 000081/2019
(10)
13.03.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Us RMČ 000080/2019
(10)
13.03.2019 Provedení úkonů k zajištění zápisu korporace Zdravá Sedmnáctka s.r.o. o obchodního rejstříku
Us RMČ 000079/2019
(10)
13.03.2019 Veřejná zakázka "Zajištění služeb personální agentury"
Us RMČ 000078/2019
(10)
13.03.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC" 2019
Us RMČ 000077/2019
(10)
13.03.2019 Dohoda o poskytnutí dotace pro rok 2019 na zajištění sociálních služeb pro občany MČ Praha - Zličín
Us RMČ 000076/2019
(10)
13.03.2019 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2019.
Us RMČ 000075/2019
(10)
13.03.2019 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.
Us RMČ 000074/2019
(10)
13.03.2019 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2018
Us RMČ 000073/2019
(10)
13.03.2019 Finanční dar pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
Us RMČ 000072/2019
(10)
13.03.2019 Program pro podporu kvality výuky jazyků na základních školách "My ve světě - svět u nás"
Us RMČ 000071/2019
(10)
13.03.2019 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2019
Us RMČ 000070/2019
(10)
13.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019
Us RMČ 000069/2019
(10)
13.03.2019 Přehled o stavu finančních prostředků na účtech Městské části Praha 17
Us RMČ 000068/2019
(9)
25.02.2019 Pověření vedením Odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000067/2019
(9)
25.02.2019 Program mimořádného 5. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 6. 3. 2019
Us RMČ 000066/2019
(9)
25.02.2019 Výroční zpráva za rok 2018
Us RMČ 000065/2019
(9)
25.02.2019 Revokace usnesení č. 80.3 ze dne 18. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep
Us RMČ 000064/2019
(9)
25.02.2019 Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy
Us RMČ 000063/2019
(9)
25.02.2019 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000062/2019
(8)
13.02.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
Us RMČ 000061/2019
(8)
13.02.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Tisk Export článku do PDF