Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
5.5 05.01.2011 k žádosti o poskytnutí daru ve výši 14 070 Kč paní XY
5.4 05.01.2011 k informaci o změně názvu organizace a schválení vyúčtování nákladů na opravy v objektu ZŠ J. Wericha Mensa gymnásiem, o. p. s
5.3 05.01.2011 ke schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha 6 – Řepy
5.2 05.01.2011 k návrhu rozpočtu na rok 2011 – II. VERZE; k návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2011
5.1 05.01.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 12. 2010
4.4 15.12.2010 k Jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 17
4.3 15.12.2010 ke jmenování vedoucího odboru životního prostředí a dopravy
4.2 15.12.2010 k prodloužení vyjmutí všech zdravotnických zařízení z bytového fondu Žufanova 1113,1114
4.1 15.12.2010 k doplněné dokumentaci EIA, posuzování vlivů na životní prostředí, ve věci stavba č. 7553 Břevnovská radiála podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
3.28 06.12.2010 k volné bytové jednotce č. 1232/XY o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici
3.27 06.12.2010 k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1223 v ul. Makovského, Praha 6 - Řepy
3.26 06.12.2010 k žádosti o úhradu nákladů na výměnu PVC panu XY, byt č. XY Jiránkova čp. 1136
3.25 06.12.2010 k žádosti pana XY o prodloužení doby na vyklizení nebytového prostoru v ul. Ke kulturnímu domu č. popisné 439 na pozemku parc. č. 750 v k. ú. Řepy
3.24 06.12.2010 k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1145 v ul. Makovského, Praha - Řepy
3.23 06.12.2010 k pronájmu nebytového prostoru v Makovského 1227, Praha 6 Řepy pro služebnu Městské policie
3.22 06.12.2010 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zahraniční studijní pobyt
3.21 06.12.2010 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům Socháňova 1129 - 1131, Socháňova 1130, Praha 6 - Řepy
3.20 06.12.2010 ke jmenování členů Komise na podporu prodeje vojenských bytů
3.19 06.12.2010 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
3.18 06.12.2010 k informaci o termínu zápisu žáků do 1. tříd základních škol městské části Praha 17 pro školní rok 2011/2012
3.17 06.12.2010 ke stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2011
3.16 06.12.2010 k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu dvou místnosti v budově Socháňova čp. 1221, Praha 6 – Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb – nájemcem nebytových prostor a občanským sdružením Rodinné centrum Praha, se sídlem Thákurova 3, 10000 Praha 6
3.14 06.12.2010 ke zrušení uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu o vel. 2+k.k. v 10. podlaží, tj. 9. patře domu Jiránkova čp. 1136, Praha 6 – Řepy
3.13 06.12.2010 k řešení bytové situace manželů XY, bytem Španielova 1261, byt. jedn. č. 1261/XY o vel. 4+1 v 7. patře
3.12 06.12.2010 k žádosti o prodloužení lhůty odkoupení bytové jednotky č. 1160/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova 1154 – 1160, Praha – Řepy – prodej II. etapa
3.11 06.12.2010 k žádosti o prodloužení lhůty odkoupení bytové jednotky č. 1155/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova 1154 – 1160, Praha – Řepy – prodej II. etapa
3.10 06.12.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1238/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 - 1238
3.9 06.12.2010 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1160/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
3.8 06.12.2010 k žádosti o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu
3.7 06.12.2010 k žádosti o souhlas s vybudováním vjezdu přes část pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy v ulici Čistovická
3.6 06.12.2010 k posuzování vlivů na životní prostředí ve věci stavba č. 7553 Břevnovská radiála podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění záko
3.5 06.12.2010 k žádosti o dotaci ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 - Řepy
3.4 06.12.2010 k návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 17 na období leden – únor 2011
3.3 06.12.2010 k návrhu rozpočtu na rok 2011 – I. VERZE; k návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2011
3.2 06.12.2010 k programu jednání ZMČ dne 15. 12. 2010
3.1 06.12.2010 k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2011
2.34 29.11.2010 k přijetí peněžního daru od Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA ve výši 15 000, - Kč
2.33 29.11.2010 ke změně článku VI. Zásad postupu při pronájmu obecních bytů za nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. v Městské části Praha 17
2.32 29.11.2010 k uzavření dodatku ke smlouvě SM0200000511 s firmou T-SYSTEMS
2.31 29.11.2010 k pronájmu částí pozemků parc. č. 1349/1, 1350, 1378/6 a 1378/16 v k. ú. Řepy pro výstavbu příjezdové komunikace a chodníku
2.30 29.11.2010 k investičnímu poplatku za připojení odběrných míst elektro 1NP Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145
2.29 29.11.2010 k předání kamer do majetku hlavního města Prahy
2.28 29.11.2010 k programu prevence kriminality 2011 – rozšíření kamerového souboru na území MČ Praha 17
2.27 29.11.2010 k novému znění organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17
2.26 29.11.2010 k Sokolovně čp. 125
2.24 29.11.2010 k žádosti paní XY, Vondroušova 1193 o navázání nové nájemní smlouvy
2.23 29.11.2010 k žádosti paní XY, Vondroušova 1193 o navázání nové nájemní smlouvy
2.20 29.11.2010 k žádosti pana XY, Jiránkova 1135, Praha 6 - Řepy o uzavření nájemní smlouvy k bytu o vel. 2+k.k. ve 12. podlaží domu čp. 1135, Jiránkova ul. Praha 6 – Řepy
2.19 29.11.2010 ke stavební úpravě - zádveří bytu Makovského 1222
2.18 29.11.2010 k žádosti pana XY, bytem Cetyňská, Praha 5, nájemce nebytového prostoru – prodejna v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ul. o slevu na nájemném za NP
Tisk Export článku do PDF