Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
12.28 30.03.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1098 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
12.27 30.03.2011 k žádosti pana XY, bytem Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v byt. jednotce o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
12.26 30.03.2011 k žádosti paní XY a paní XY, Galandova 1244 o vystavení nájemní smlouvy k byt. jednotce o vel. 3+1/L v domě čp. 1244, Galandova ulice
12.25 30.03.2011 k žádosti paní XY, Bazovského 1120 o uzavření nájemní smlouvy
12.24 30.03.2011 ke stavební úpravě - zádveří bytu č. XY Makovského 1142
12.23 30.03.2011 k souhlasnému stanovisku s prodejem dvou částí pozemku parc. č. 2230, ve vlastnictví hl. m. Praha, o výměře 20 m2 a 27 m2, v k. ú. Řepy
12.22 30.03.2011 k souhlasnému stanovisku se stavbou a s pronájmem části pozemku parc. č. 1142/257 v k. ú. Řepy, o výměře 1 m2
12.20 30.03.2011 k návrhu cen nájemného za reklamu soukromých subjektů na ukazatelích umístěných na sloupcích na území MČ Praha 17
12.19 30.03.2011 k žádosti o souhlas se změnou sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru 1125.2 v Makovského čp. 1125
12.17 30.03.2011 k pronájmu nebytového prostoru č. 1144.3 v Makovského čp. 1144
12.16 30.03.2011 k pronájmu nebytového prostoru č. 1142.3 v Makovského čp. 1142
12.15 30.03.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na službu „Ostraha objektu radnice MČ Praha 17“
12.14 30.03.2011 k dodatku ke smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení SM2010/0782 Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145
12.13 30.03.2011 k zateplení MŠ Laudova čp. 1030, 1031
12.12 30.03.2011 ke změně podmínek pronájmu nemovitosti Žalanského 68/54 a uzavření nové smlouvy s nájemcem VŠRR
12.11 30.03.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“ a podpis smlouvy
12.10 30.03.2011 k variantě výstavby kamerového systému Prahy 17
12.9 30.03.2011 k Dodatku č. 1 Organizačního řádu schváleného usnesením RMČ č. 2.27 ze dne 29. 11. 2010
12.8 30.03.2011 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Galandova 1243 - 1246, Galandova 1243/23, Praha 6 – Řepy
12.7 30.03.2011 k žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284 - 1290, Španielova 1288, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
12.6 30.03.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 3. 2011
12.5 30.03.2011 k přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2011
12.4 30.03.2011 k dohodě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb občanům MČ Zličín
12.3 30.03.2011 k odvolání Ing. Tomáše Krafta z funkce tajemníka Majetkové komise; ke jmenování Ing. Jaroslava Kokeše tajemníkem Majetkové komise
12.2 30.03.2011 k rezignaci Jozefa Jakaba na funkci člena Komise na podporu prodeje vojenských bytů; ke jmenování Ing. Miroslava Šmerdy do funkce člena Komise na podporu prodeje vojenských bytů
12.1 30.03.2011 k tvorbě a čerpání sociálního fondu rok 2011
11.56 17.03.2011 k žádostem MČ Praha 17 o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1142/225, 1502/8, 1502/62, 1502/73 ve vlastnictví České republiky, s kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ČR
11.55 17.03.2011 ke koncepci umístění laviček v Řepích
11.54 17.03.2011 ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku
11.53 17.03.2011 k rezignaci Petra Štěpána na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
11.52 17.03.2011 ke zpevněné ploše ze zámkové dlažby u Sokolovny
11.51 17.03.2011 k návrhu úprav severní části Řepského hřbitova – Studie
11.50 17.03.2011 k dodatečnému zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227
11.49 17.03.2011 k udělení záštity projektu Praha bez předsudků 2011
11.48 17.03.2011 k zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy
11.47 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku ze vstupného
11.46 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku z ubytovací kapacity
11.45 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění OZV č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy a č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy
11.44 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
11.43 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrhy příloh č. 1 a 2 k obecně závazné vyhlášce
11.42 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.41 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.40 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.39 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.38 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.37 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici jako náhradního za byt o vel. 2+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.36 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě v Čistovické ulici
11.34 17.03.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy
11.33 17.03.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy
11.32 17.03.2011 k volné bytové jednotce č. 1153/XY o vel. 4+1/L v 5. podlaží domu čp. 1153 ve Vondroušově ulici
Tisk Export článku do PDF