Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
8.9 02.02.2011 k oprávnění starostky městské části Praha 17 udělovat plnou moc vč. pověření k podpisu dokumentů
8.8 02.02.2011 k veřejné zakázce na služby – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Hasičská zbrojnice Řepy“
8.7 02.02.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111“
8.6 02.02.2011 ke smlouvě o smlouvě budoucí o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 1142/88 k. ú. Řepy s vlastníkem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových pro potřeby vydání stavebního povolení pro akci „Zateplení ZŠ Laudova 1024“
8.5 02.02.2011 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ Jana Wericha Španielova 19/1111“
8.4 02.02.2011 k žádosti o souhlas s provedením stavebních úprav a povolení podpronájmu v objektu ZŠ J. Wericha Mensa gymnáziem, o. p. s
8.3 02.02.2011 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, Jiránkova 1137/1, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
8.2 02.02.2011 k Zásadám pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken
8.1 02.02.2011 k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2011; k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2013
7.3 24.01.2011 ke jmenování tajemníků výborů ZMČ Praha 17
7.2 24.01.2011 k žádosti paní XY a paní XY o převod pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 Makovského čp. 1223 ze společnosti IMMUNO-FLOW na společnost SANITATUM a žádost o pronájem předmětného prostoru na dobu určitou 5 let s přednostním nárokem na prodloužení doby nájmu na dalších 5 let; k revokaci usnesení RMČ č. 3.27 o pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223 za účelem zřízení lékárny
7.1 24.01.2011 k uzavření nájemních smluv na pronájem nově vybudovaných nebytových prostor v přízemí domů Makovského čp. 1140 - 1145, 1222 – 1227
6.47 19.01.2011 ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy 2010/0748
6.46 19.01.2011 k vyhlášení veřejné soutěže na dodávku služby „Ostraha objektu radnice MČ Praha 17“
6.45 19.01.2011 k odstoupení od smlouvy s f. XXXX
6.44 19.01.2011 k plynovodní přípojce na pozemku parc. č. 1349/3, 1350 v k. ú. Řepy
6.43 19.01.2011 k žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky – paní XY
6.42 19.01.2011 k navýšení slevy na nájemném za užívání bytu č. XY Makovského 1140
6.41 19.01.2011 k jednostrannému zvýšení nájemného z bytu pro rok 2011 na základě zákona č. 107/2006 Sb., ve znění zákona č.150/2009 Sb.
6.40 19.01.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1144 o prodloužení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
6.39 19.01.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Vondroušova 1161 - 1166 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
6.38 19.01.2011 k žádosti oprávněného nájemce b. j. o velikosti 1+1 pana XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1288/XY ul. Španielova 1284 – 1290 - prodej VI. etapa
6.37 19.01.2011 k žádosti o prodloužení lhůty odkoupení bytové jednotky č. 1246/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Galandova 1243 – 1246, Praha – Řepy – Prodej V. etapa
6.36 19.01.2011 k žádosti oprávněných nájemců b. j. o velikosti 2+kk manželů XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1243/XY ul. Galandova 1243 – prodej V. etapa
6.33 19.01.2011 k žádosti oprávněných nájemců manželů XY a syna XY, o odkup b. j. 1217/XY o velikosti 3+1 v bytovém domě Vondroušova čp. 1212 až 1218 v k. ú. Řepy - prodej IV. etapa
6.32 19.01.2011 k žádosti paní a pana XY, Žufanova 1094 o umožnění splácení kauce při navázání nájemní smlouvy
6.31 19.01.2011 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Nevanova čp. 1052, Praha 6 – Řepy
6.30 19.01.2011 k žádosti paní XY, Vondroušova 1161, Praha 6 - Řepy o vystavení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1161/XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1161, Vondroušova ulice
6.29 19.01.2011 k žádosti o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu o vel. 2+k.k. v 11. patře domu čp. 1235, Galandova ulice, Praha 6 – Řepy, nájemci pan a paní XY
6.28 19.01.2011 k žádosti o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k volnému bytu o vel. 1+k.k. ve 2. patře domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 – Řepy
6.27 19.01.2011 k volné bytové jednotce č. 1283/XY o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1283 ve Španielově ulici
6.26 19.01.2011 k volné bytové jednotce č. 1280/XY o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1280 ve Španielově ulici
6.25 19.01.2011 k volné bytové jednotce č. 1130/XY o vel. 4+1/L v 6. podlaží domu čp. 1130 v Socháňově ulici
6.24 19.01.2011 ke stavební úpravě - zádveří bytu č. XY Makovského 1144
6.23 19.01.2011 k pronájmu nebytového prostoru č. 1227.3 v ul. Makovského – žádost o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
6.22 19.01.2011 k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1223 v ul. Makovského, Praha – Řepy
6.21 19.01.2011 k uzavření nových nájemních smluv na dobu určitou 10 let na pronájem ordinací nacházejících se v majetku MČ Praha 17 u všech lékařů, kterým skončí nájemní smlouva na dobu určitou
6.20 19.01.2011 k žádosti pana XY, bytem Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy o pronájem volného společného prostoru mandl v suterénu domu čp. 1098
6.19 19.01.2011 k žádosti slečny XY, Vondroušova 1193 - 1194 , Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
6.18 19.01.2011 k žádosti pana XY, Vondroušova 1193 - 1194, Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
6.16 19.01.2011 k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Řepy – žádost sdružení „Fialka Praha„
6.14 19.01.2011 ke zpracování projektové dokumentace – Sokolovna, Na Chobotě 125, Praha 6 – Řepy
6.13 19.01.2011 k rekonstrukci výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy
6.11 19.01.2011 k zateplení objektu Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy
6.10 19.01.2011 k informaci o zpracované „Studii rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“
6.9 19.01.2011 k podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012
6.8 19.01.2011 k dodatku č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“, uzavřené dne 21. 4. 2006
6.7 19.01.2011 k politice řízení služeb ICT a bezpečnosti informací ÚMČ Praha 17
6.6 19.01.2011 k žádosti o příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 - Řepy
6.5 19.01.2011 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu
Tisk Export článku do PDF