Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   6 7 8 9 11 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000343/2018
(105)
05.09.2018 Kniha "Řepy krásné, Řepy mé" - stanovení počtu darovaných výtisků a prodejní ceny prodaných výtisků
Us RMČ 000342/2018
(105)
05.09.2018 Volný startovací byt č. 103 o vel. 2+k.k v 1. podlaží domu čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000341/2018
(105)
05.09.2018 Určení termínu losování nájemce zahrádky v lokalitě Ke Kaménce, pozemek par.č. 1353, ev.č.19
Us RMČ 000340/2018
(105)
05.09.2018 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000339/2018
(105)
05.09.2018 Žádost Politického hnutí ANO 2011 o pronájem pozemků parc. č. 1241/9 a 1241/10 v k.ú. Řepy pro konání předvolební akce
Us RMČ 000338/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 1+k.k.s přísl., ve 4. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000337/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 14 o vel. 1+k.k.s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1215, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000336/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L, v 5. podlaží, čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000335/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000334/2018
(105)
05.09.2018 Nové obložení stěn jídelny - ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky
Us RMČ 000333/2018
(105)
05.09.2018 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání akce „Den otevřených dveří MC Řepík" dne 20. 9. 2018
Us RMČ 000332/2018
(105)
05.09.2018 „Praha 6 - Ruzyně, Karlovarská, Lišanská - přeložka kVN, kNN" - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 1360/4 a 1360/5 v k. ú. Řepy a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům
Us RMČ 000331/2018
(105)
05.09.2018 Souhlas s instalací venkovních rolet na okna bytových jednotek MČ Praha 17 v domě Galandova 1239 - 1242, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000330/2018
(105)
05.09.2018 Podání žaloby Krajskému soudu v Brně na zrušení rozhodnutí č. ÚOHS-S0477/2017/VZ-10163/2018/521/Mži ze dne 6. dubna 2018 a navazujícího rozhodnutí ÚOHS-R0063, 0064/2018/231/ZSř ze dne 4. července 2018, jímž zakázal plnění ze Smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní uzavřené mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Us RMČ 000329/2018
(105)
05.09.2018 Vyhodnocení nabídek „Dodávka serverů"
Us RMČ 000328/2018
(105)
05.09.2018 Výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Us RMČ 000327/2018
(105)
05.09.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018
Us RMČ 000326/2018
(105)
05.09.2018 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DVS/04/03/006770/2018 pro CSZS
Us RMČ 000325/2018
(105)
05.09.2018 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva Městské části Praha 17
Us RMČ 000324/2018
(105)
05.09.2018 Rezignace JUDr. Kateřiny Kaljkovićové na mandát členky Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000323/2018
(105)
05.09.2018 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě Praha 6 - Řepy - Dodatek č. 3
Us RMČ 000322/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o stanovisko s provozováním předzahrádky u restaurace Šalanda U Průhonu, Makovského 1397/27a, na pozemku parc. č. 2229 k. ú. Řepy
Us RMČ 000321/2018
(104)
22.08.2018 Sportovní akce „Olympijské kvalifikace TOKYO 2020 - UCI King of Prague BMX" - souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy a se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček
Us RMČ 000320/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o stanovisko k uzavření nájemní smlouvy na trafostanice č. 4635 a 4636 na pozemcích parc. č. 1806 a 1807, k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000319/2018
(104)
22.08.2018 „Mycí centrum CW - TECH - Praha 17 - Řepy" na části pozemku parc. č. 50/4, k. ú. Řepy při ulici Engelmüllerova v Praze - Řepích
Us RMČ 000318/2018
(104)
22.08.2018 Přístavba a stavební úpravy RD čp. 564/2, ul. Březanova v Praze - Řepích
Us RMČ 000317/2018
(104)
22.08.2018 Žádost SVJ Skuteckého 1086 o souhlas s uložením sítě „Přípojka vody k bytovému domu parc. č. 1149/28, Skuteckého 1086/5, k. ú. Řepy" na pozemku parc. č. 1149/47, k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000316/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 25 o vel. 1+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000315/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000314/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 28 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000313/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl., ve 3. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000312/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 23 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000311/2018
(104)
22.08.2018 Volný byt č. 3 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000310/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1293/999, k. ú. Řepy o výměře 556 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000309/2018
(104)
22.08.2018 Žádost o stanovisko a souhlas se stavbou „Přeložka kanalizace ul. Engelmüllerova Praha 17", pozemek parc. č. 1434 k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000308/2018
(104)
22.08.2018 Výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXI"
Us RMČ 000307/2018
(104)
22.08.2018 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 1. pololetí roku 2018
Us RMČ 000306/2018
(104)
22.08.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu domu"
Us RMČ 000305/2018
(104)
22.08.2018 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/18-08/20"
Us RMČ 000304/2018
(104)
22.08.2018 Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) týkající se pozemků parc. č. 1508/5, 1508/6, 1509, 1510/3, 1510/4, 1511, k. ú. Řepy jižně od ulice U Boroviček v Praze - Řepích
Us RMČ 000303/2018
(104)
22.08.2018 Změny rozpočtu k 30. 8. 2018
Us RMČ 000302/2018
(104)
22.08.2018 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol
Us RMČ 000301/2018
(104)
22.08.2018 Opatření k nápravě nedostatků zjištěných v průběhu veřejnosprávní finanční kontroly Centra zdravotně sociálních služeb
Us RMČ 000300/2018
(103)
06.08.2018 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - výstavba plynárenského zařízení pro odběrné místo
Us RMČ 000299/2018
(102)
30.07.2018 Program zasedání mimořádného ZMČ 26 dne 8. 8. 2018
Us RMČ 000298/2018
(102)
30.07.2018 Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
Us RMČ 000297/2018
(102)
30.07.2018 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000296/2018
(102)
30.07.2018 Obložení stěn jídelny - ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000295/2018
(102)
30.07.2018 Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 Praha 6 - Řepy, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0136
Us RMČ 000294/2018
(101)
25.07.2018 Dočasný přístup k zahrádkářské kolonii na pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Řepy po dobu realizace stavby "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze Řepích, přes pozemky ve vlastnictví HORNBACH BAUMARKT spol. s r. o.
‹‹   Předchozí   6 7 8 9 11 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF