Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
21.22 03.08.2011 k souhlasu s umístěním cirkusu na pozemcích parc. č. 1241/26 a 1241/27 v k. ú. Řepy, podél ulice Slánská
21.21 03.08.2011 k přípojkám a sjezdu z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku
21.20 03.08.2011 k přípojkám a sjezdu z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/3 a 216/3 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku
21.19 03.08.2011 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2136, 1293/805, 1293/806 a 1293/807, k. ú. Řepy
21.18 03.08.2011 k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1031/2, k. ú. Řepy
21.17 03.08.2011 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú Řepy, LV 925
21.16 03.08.2011 k podmínkám Městské části pro prodej pozemku parc. č. 1142/70, k. ú. Řepy, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, který bude nabízen k prodeji pro účel výstavby hromadných garáží
21.15 03.08.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy“
21.14 03.08.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1135, Praha 6 - Řepy “
21.13 03.08.2011 k výměně 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy
21.12 03.08.2011 k výměně 2 ks výtahů Jiránkova 1135, Praha 6 – Řepy
21.11 03.08.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM2011/0150 „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“
21.10 03.08.2011 ke stanovisku k prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „Boromeum – dům pro seniory“
21.9 03.08.2011 k rekonstrukci fotbalového hřiště
21.8 03.08.2011 k odejmutí veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1222 - 1227“ ze svěřené správy M. č. Praha 17
21.7 03.08.2011 k osvětlení pěší veřejné komunikace
21.6 03.08.2011 k dani z nemovitostí – stanovení místního koeficientu dle §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
21.5 03.08.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 7. 2011
21.4 03.08.2011 ke změnám ve školském rejstříku ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 k 1. 1. 2012
21.3 03.08.2011 k finančnímu daru firmy Autosalon Klokočka Centrum, a.s., se sídlem Borského 876, 152 00 Praha 5, Městské části Praha 17
21.2 03.08.2011 k finančnímu daru firmy Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, Městské části Praha 17
21.1 03.08.2011 k sumarizaci stížností, petic a jiných podání za I. pololetí roku 2011
20.27 13.07.2011 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu ve 3. podlaží domu čp. 241, Čistovická ulice
20.26 13.07.2011 k výběru dodavatele veřejné soutěže „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti Optimis, spol. s. r. o.“
20.25 13.07.2011 k finančnímu daru pana Josefa Sýkory, Nevanova, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
20.24 13.07.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ul., Praha 6 – Řepy
20.23 13.07.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1140 v Makovského ulici
20.22 13.07.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha 6 – Řepy
20.21 13.07.2011 k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor garáže – zámečnické dílny včetně manipulační plochy a sociálního zařízení, objekt Sokolovna, ul. Na Chobotě č. 125
20.20 13.07.2011 k připomínce Městské části ve věci umístění sběrného dvora na pozemku parc. č. 1352/4, k. ú. Řepy, do celoměstsky významných změn územního plánu v rámci řízení o vydání celoměstsky významných změn I +II
20.19 13.07.2011 ke koncepci rozvoje /revitalizace/ sídlištní zeleně na území MČ Praha 17
20.18 13.07.2011 k záměru vybudování dětského hřiště FIALKA v lokalitě Praha – Řepy v ulici Na Fialce I
20.17 13.07.2011 ke schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Praha – Řepy, Španielova 19/1111
20.16 13.07.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
20.15 13.07.2011 k otevření nové třídy v MŠ Bendova, Bendova 1/1123
20.14 13.07.2011 k revokaci usnesení RMČ P17 č. 17.15 ze dne 13. 6.2011 – Otevření nové třídy v objektu Brunnerova1011/3 MŠ Laudova se speciálními třídami
20.13 13.07.2011 k žádosti o partnerství v projektu OPPA
20.12 13.07.2011 ke stanovení platu ředitelky Základní školy, Praha – Řepy, se sídlem Laudova 1024, 163 00 Praha 6 – Řepy
20.11 13.07.2011 ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku
20.10 13.07.2011 k ostraze objektu radnice MČ Praha 17
20.9 13.07.2011 k členství ve sdružení tajemníků
20.8 13.07.2011 k připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky č. 18/2006 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
20.7 13.07.2011 k vyhodnocení nabídek pro „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ doručených na základě výzvy k podání nabídky dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“
20.6 13.07.2011 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici
20.5 13.07.2011 k žádosti o souhlas s umístěním satelitní antény a plynofikací restaurace SOKOL
20.4 13.07.2011 k pronájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1144 v ul. Makovského, Praha 6 - Řepy
20.3 13.07.2011 k zasklení lodžií nebytových prostorů MČ ve Španielově čp. 1280
20.2 13.07.2011 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování podkladů pro získání dotací z programu Zelená úsporám pro Makovského 1140 - 1145, 1222 – 1227“
20.1 13.07.2011 k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
19.30 29.06.2011 k finančnímu daru firmy PRANE s. r. o., U Beránky 11/685, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
Tisk Export článku do PDF