Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
12.7 30.03.2011 k žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284 - 1290, Španielova 1288, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
12.6 30.03.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 3. 2011
12.5 30.03.2011 k přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2011
12.4 30.03.2011 k dohodě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb občanům MČ Zličín
12.3 30.03.2011 k odvolání Ing. Tomáše Krafta z funkce tajemníka Majetkové komise; ke jmenování Ing. Jaroslava Kokeše tajemníkem Majetkové komise
12.2 30.03.2011 k rezignaci Jozefa Jakaba na funkci člena Komise na podporu prodeje vojenských bytů; ke jmenování Ing. Miroslava Šmerdy do funkce člena Komise na podporu prodeje vojenských bytů
12.1 30.03.2011 k tvorbě a čerpání sociálního fondu rok 2011
11.56 17.03.2011 k žádostem MČ Praha 17 o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1142/225, 1502/8, 1502/62, 1502/73 ve vlastnictví České republiky, s kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ČR
11.55 17.03.2011 ke koncepci umístění laviček v Řepích
11.54 17.03.2011 ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku
11.53 17.03.2011 k rezignaci Petra Štěpána na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
11.52 17.03.2011 ke zpevněné ploše ze zámkové dlažby u Sokolovny
11.51 17.03.2011 k návrhu úprav severní části Řepského hřbitova – Studie
11.50 17.03.2011 k dodatečnému zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227
11.49 17.03.2011 k udělení záštity projektu Praha bez předsudků 2011
11.48 17.03.2011 k zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy
11.47 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku ze vstupného
11.46 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku z ubytovací kapacity
11.45 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění OZV č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy a č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy
11.44 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
11.43 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrhy příloh č. 1 a 2 k obecně závazné vyhlášce
11.42 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.41 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.40 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.39 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.38 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.37 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici jako náhradního za byt o vel. 2+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.36 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě v Čistovické ulici
11.34 17.03.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy
11.33 17.03.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy
11.32 17.03.2011 k volné bytové jednotce č. 1153/XY o vel. 4+1/L v 5. podlaží domu čp. 1153 ve Vondroušově ulici
11.30 17.03.2011 k žádosti paní XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 1194, Praha 17
11.29 17.03.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o odslužebnění bytu
11.28 17.03.2011 k žádosti pana a paní XY, Bazovského 1119 o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného
11.27 17.03.2011 k žádosti o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu
11.26 17.03.2011 ke zrušení pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223
11.25 17.03.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1431/1, k. ú. Řepy
11.24 17.03.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouva o provedení stavby, pronájem části pozemků a dlouhodobý pronájem části pozemků parc. č. 1411/14,1411/17,1411/19 a 1411/25 v k. ú. Řepy
11.23 17.03.2011 k souhlasu s umístěním kolotočů na části pozemku č. parc. 342/12 v k. ú. Řepy, podél ulice Hofbauerova
11.22 17.03.2011 k souhlasu s vypracováním smlouvy o provedení stavební úpravy; k rozšíření vjezdu do garáže na pozemcích parc. č. 241/1 a 241/2 přes část pozemku parc. č. 1447/3, vše v k. ú. Řepy
11.21 17.03.2011 k žádosti o povolení pokácení stromů na pozemku parc. č. 50/6, v k. ú. Řepy
11.20 17.03.2011 k provedení nutných oprav střechy objektu čp. 439/14 (Kulturní dům)
11.19 17.03.2011 k nájemní smlouva na dobu určitou 10 let a dobu neurčitou na pronájem ordinací nacházejících se v majetku MČ Praha 17
11.18 17.03.2011 k žádosti paní XY o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ordinace stomatologie v Nevanově ul. čp. 1078, Praha 6 – Řepy na dobu určitou 10 let
11.17 17.03.2011 k revokaci usnesení RMČ č. 6.20 ze dne 19. 1. 2011 ve věci žádosti pana XY, bytem Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy o pronájem volného společného prostoru mandl v suterénu domu čp. 1098
11.16 17.03.2011 k žádosti o úhradu nákladů na stavební úpravy v čp. 1243 ul. Galandova
11.15 17.03.2011 k cenové kalkulaci na svépomocnou opravu podlah části nebytového prostoru kulturního domu na Bílé Hoře
11.14 17.03.2011 k Sokolovně čp. 125
11.13 17.03.2011 k revitalizaci plochy při ul. Karlovarské u přemístěné kaple č. 8
11.12 17.03.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161 – 1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6 – Řepy
Tisk Export článku do PDF