Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
19.22 29.06.2011 k veřejné zakázce na službu „Ostraha objektu MČ Praha 17“
19.21 29.06.2011 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zajištění „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“
19.20 29.06.2011 k vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Klimatizace části objektu radnice MČ Praha 17“
19.19 29.06.2011 k připomínkám a požadavkům Městské části k aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Praha
19.18 29.06.2011 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zimní údržba chodníků v k. ú. Řepy v sezóně 2011/2012“
19.17 29.06.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ pro prodej VII. etapy ul. Makovského 1222 - 1227 a Makovského 1140 - 1145
19.16 29.06.2011 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu ve 3. podlaží domu čp. 241, Čistovická ulice
19.15 29.06.2011 k žádosti paní XY, Jiránkova 1135 o navázání nové nájemní smlouvy
19.14 29.06.2011 k pronájmu části pozemků parc. č. 1234/40 až 1234/42 a 1234/45 v k. ú. Řepy o výměře 128 m2 po dobu 60 dní
19.13 29.06.2011 ke stanovisku k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 v k. ú Řepy, výměra cca 974 m2
19.12 29.06.2011 k vyjádření Komise pro územní rozvoj: Souhlasné stanovisko s umístěním dvou reklamních zařízení na části pozemku parc. č. 593/3, který je ve vlastnictví soukromé osoby, v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská
19.11 29.06.2011 k odvolání člena Majetkové komise; ke jmenování člena Majetkové komise
19.10 29.06.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy staré budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
19.9 29.06.2011 ke schválení výjimky z počtu dětí na mateřských školách MČ Prahy 17
19.8 29.06.2011 ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6- Řepy
19.7 29.06.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
19.6 29.06.2011 k finančnímu příspěvku pro CSZS, Bendova 5, Praha - Řepy – smlouva S 320/2011/OSV mezi MČ Praha 6 a MČ Praha 17
19.5 29.06.2011 k finančnímu daru firmy Stavební údržba Jaroš & Slávik, s. r. o., Jaselská, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
19.4 29.06.2011 k finančnímu daru firmy PAWAPkus, pí Marie Palečková, Vondroušova, 163 00 Praha 6, Městské části Praha 17
19.3 29.06.2011 k finančnímu daru firmy Z + Z ELEKTRO, p. Jiří Zmatlík, Šimůnkova, 182 00 Praha 8, Městské části Praha 17
19.2 29.06.2011 k daru Městské části Praha 17 ve formě 3 dárkových poukázek na odběr zboží v celkové částce 10 000, - Kč od firmy Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis Praha 6, se sídlem Ruzyňská 8/209, 161 00 Praha 6
19.1 29.06.2011 ke smlouvě o provedení uměleckého vystoupení – adventní koncert dne 11. 12. 2011
18.1 16.06.2011 k VZ - Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17
17.70 13.06.2011 k provedení interní kontroly v BBD Vondroušova
17.69 13.06.2011 k účelové dotaci pro rok 2011 určená pro poskytovatele soc. služeb na území MČ Praha 17 – V. program
17.68 13.06.2011 ke geofyzikálnímu průzkumu pro akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc, 50/6 a 49 k. ú. Řepy“
17.67 13.06.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1234/40 až 1234/42 a 1234/45 v k. ú. Řepy
17.66 13.06.2011 k umístění reklamního zařízení na čp. 439 v ul. Ke Kulturnímu domu (Bikrosclub Řepy)
17.64 13.06.2011 k rekonstrukci fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50/6, 49 k. ú. Řepy
17.63 13.06.2011 k informaci o celoměstsky významných změnách I + II ÚP SÚ HMP, které byly projednány při společném jednání dne 24. 5. 2011
17.62 13.06.2011 k vyjádření k posudku dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha – Ruzyně“
17.61 13.06.2011 k finančnímu daru věnovaný firmou FRAMISTAV – Stavební a obchodní společnost, s. r. o. Městské části Praha 17 na financování výdajů v souvislosti s pořádáním akce Babí léto dne 10. 9. 2011
17.60 13.06.2011 ke koncepci umístění laviček v Řepích
17.58 13.06.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti OPTIMIS, spol. s r. o.“
17.57 13.06.2011 k programu jednání ZMČ dne 22. 6. 2011
17.56 13.06.2011 ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2011
17.55 13.06.2011 k Fondu obnovy majetku městské části Praha 17
17.54 13.06.2011 k Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 1. 2007 na pronájem nebytových prostor Sokolovny, ul. Na Chobotě čp. 125, Praha 6 - Řepy
17.53 13.06.2011 k přenosu kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin
17.52 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Španielova 1277 - 1283 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.51 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Galandova 1239 - 1242 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.50 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Galandova 1235 - 1238 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.49 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Galandova 1232 - 1234 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.48 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Vondroušova 1212 - 1218 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.47 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Vondroušova 1170 - 1174 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.46 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Socháňova 1129 - 1131 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.45 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Nevanova 1076 - 1079 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.44 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Nevanova 1053 - 1055 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.43 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1015 - 1017 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.42 13.06.2011 k žádosti pana XY, Makovského 1224 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
Tisk Export článku do PDF