Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
29.21 05.12.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1145 o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1145 Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1145/29
29.20 05.12.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1144 o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1144, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1144/XY
29.19 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1226/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.18 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1226/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.17 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1226/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.16 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1225/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.15 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1225/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.14 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1225/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.13 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1225/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.12 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1223/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
29.11 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1145/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
29.10 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1141/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
29.9 05.12.2011 k VII. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Makovského č. p. 1222 až 1227 a Makovského 1140 až 1145 v k. ú. Řepy
29.7 05.12.2011 k žádosti paní XY, Socháňova 1133, Praha 6 - Řepy o udělení výjimky o odkoupení a připojení nebytového prostoru k bytové jednotce č. 1133/XY o vel. l +1/L
29.6 05.12.2011 k žádosti o souhlas s rozšířením sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru 313 v Makovského čp. 1223
29.5 05.12.2011 k rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy – Vypsání nové výzvy k podání nabídky
29.4 05.12.2011 k veřejné zakázce na službu – zpracování studie „Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy“
29.3 05.12.2011 k vyjádření Městské části k žádosti MHMP, odbor evidence, správy a využití majetku k pronájmu a úplatnému převodu pozemku parc. č. 1142/100, k. ú. Řepy, o výměře 37 m2, zastavěného stavbou technického vybavení bez č. p., vlastníkovi stavby PRE distribuce a. s.
29.2 05.12.2011 k prodloužení smlouvy o roznášce Řepské sedmnáctky - Česká pošta, s. p.
29.1 05.12.2011 k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze
28.45 23.11.2011 k rezignaci Ing. Iva Woleského na funkci člena Majetkové komise; ke jmenování paní Michaely Buškové do funkce člena Majetkové komise
28.44 23.11.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce části objektu MŠ Bendova 3/1122 na novou třídu“
28.43 23.11.2011 k rekonstrukci chodníků v ulici K Motolu
28.42 23.11.2011 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: Údržba pasáží objektů Makovského č. p. 1140-1145 a 1222-1227 v Praze – Řepích
28.41 23.11.2011 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace na „Stavba skateparku v Praze - Řepích“
28.40 23.11.2011 k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy prostor pro občanské průkazy“
28.39 23.11.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených s výměnou oken pro Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 – 1234 se sídlem Galandova 1234/5, Praha 6
28.38 23.11.2011 k žádosti úřadu práce ČR o uzavření nájemního vztahu k části nebytových prostor v budově Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy a žádost Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 – Řepy o uzavření podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům o vel. 46,1m2 v budově Centra sociálně zdravotních služeb v objektu Bendova čp. 1121, Praha 6 - Řepy s Úřadem práce ČR
28.37 23.11.2011 k výběrovému řízení „Rekonstrukce volných bytů“
28.36 23.11.2011 k žádosti paní XY, Vondroušova 1193 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení
28.35 23.11.2011 k žádosti paní XY, Jiránkova 1135 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu a o odpuštění hrazení nákladů za likvidaci nábytku
28.34 23.11.2011 k žádosti opatrovníka nesv. XY, bytem Galandova 1235, Praha – Řepy o bezúročnou půjčku
28.33 23.11.2011 k výběrovému řízení „Údržba střechy č. p. 439 ul. Ke kulturnímu domu“
28.32 23.11.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – II. etapy v ul. Vondroušova 1154 - 1160 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
28.31 23.11.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1286/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa
28.30 23.11.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1227/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
28.29 23.11.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1144/XY o vel. 2+kk pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
28.28 23.11.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1142/XY o velikosti 1+1/L pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
28.27 23.11.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1141/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 až 1145 v k.ú. Řepy, prodej VII. etapa
28.26 23.11.2011 k volné bytové jednotce č. 1280/XY o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1280 ve Španielově ulici
28.25 23.11.2011 k volné bytové jednotce č. 1244/XY o vel. 1+1/L v 1. podlaží domu čp. 1244 v Galandově ulici
28.24 23.11.2011 k volné bytové jednotce č. 1163/XY o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici
28.23 23.11.2011 k volné bytové jednotce č. 1161/XY o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1161 ve Vondroušově ulici
28.22 23.11.2011 k volné bytové jednotce č. 1155/XY o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1155 ve Vondroušově ulici
28.21 23.11.2011 k volné bytové jednotce č. 1153/XY o vel. 4+1/L v 5. podlaží domu čp. 1153 ve Vondroušově ulici
28.20 23.11.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha 6 - Řepy
28.19 23.11.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici s dluhem
28.18 23.11.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1227 v Makovského ulici
28.17 23.11.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici
28.16 23.11.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1227 o navázání nové nájemní smlouvy
Tisk Export článku do PDF