Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
11.43 17.03.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrhy příloh č. 1 a 2 k obecně závazné vyhlášce
11.42 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.41 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.40 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.39 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.38 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.37 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici jako náhradního za byt o vel. 2+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici
11.36 17.03.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě v Čistovické ulici
11.34 17.03.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy
11.33 17.03.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy
11.32 17.03.2011 k volné bytové jednotce č. 1153/XY o vel. 4+1/L v 5. podlaží domu čp. 1153 ve Vondroušově ulici
11.30 17.03.2011 k žádosti paní XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 1194, Praha 17
11.29 17.03.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o odslužebnění bytu
11.28 17.03.2011 k žádosti pana a paní XY, Bazovského 1119 o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného
11.27 17.03.2011 k žádosti o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu
11.26 17.03.2011 ke zrušení pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223
11.25 17.03.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1431/1, k. ú. Řepy
11.24 17.03.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouva o provedení stavby, pronájem části pozemků a dlouhodobý pronájem části pozemků parc. č. 1411/14,1411/17,1411/19 a 1411/25 v k. ú. Řepy
11.23 17.03.2011 k souhlasu s umístěním kolotočů na části pozemku č. parc. 342/12 v k. ú. Řepy, podél ulice Hofbauerova
11.22 17.03.2011 k souhlasu s vypracováním smlouvy o provedení stavební úpravy; k rozšíření vjezdu do garáže na pozemcích parc. č. 241/1 a 241/2 přes část pozemku parc. č. 1447/3, vše v k. ú. Řepy
11.21 17.03.2011 k žádosti o povolení pokácení stromů na pozemku parc. č. 50/6, v k. ú. Řepy
11.20 17.03.2011 k provedení nutných oprav střechy objektu čp. 439/14 (Kulturní dům)
11.19 17.03.2011 k nájemní smlouva na dobu určitou 10 let a dobu neurčitou na pronájem ordinací nacházejících se v majetku MČ Praha 17
11.18 17.03.2011 k žádosti paní XY o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ordinace stomatologie v Nevanově ul. čp. 1078, Praha 6 – Řepy na dobu určitou 10 let
11.17 17.03.2011 k revokaci usnesení RMČ č. 6.20 ze dne 19. 1. 2011 ve věci žádosti pana XY, bytem Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy o pronájem volného společného prostoru mandl v suterénu domu čp. 1098
11.16 17.03.2011 k žádosti o úhradu nákladů na stavební úpravy v čp. 1243 ul. Galandova
11.15 17.03.2011 k cenové kalkulaci na svépomocnou opravu podlah části nebytového prostoru kulturního domu na Bílé Hoře
11.14 17.03.2011 k Sokolovně čp. 125
11.13 17.03.2011 k revitalizaci plochy při ul. Karlovarské u přemístěné kaple č. 8
11.12 17.03.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161 – 1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6 – Řepy
11.11 17.03.2011 k veřejné zakázce na dodávku osobního automobilu
11.10 17.03.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě, vyhlášené 16. 2. 2011; k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě“
11.9 17.03.2011 k návrhu na zachování původní výše nájemného v bytech obývaných školníky základních škol
11.8 17.03.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ Jana Wericha Španielova 19/1111“ a podpis smlouvy
11.7 17.03.2011 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139“
11.6 17.03.2011 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby, PD „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139 Praha - Řepy“
11.5 17.03.2011 k revokaci materiálu Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2011
11.4 17.03.2011 k informaci o změně kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol MČ Prahy 17
11.3 17.03.2011 k finančnímu daru pro učitele nominované na udělení plakety J. A. Komenského
11.2 17.03.2011 k odměně ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí 2010
11.1 17.03.2011 k odvolání předsedy Komise pro životní prostředí ke jmenování předsedy Komise pro životní prostředí
10.23 02.03.2011 k termínům zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí 2011
10.22 02.03.2011 k žádosti paní XY, bytem Hradišťko o odpuštění nájemného za měsíc březen 2011 za prostor ordinace v přízemí objektu polikliniky Žufanova čp 1113, Praha 6 - Řepy
10.21 02.03.2011 k provedení revize elektro a hromosvodů objektu č. p. 439/14 (Kulturní dům)
10.20 02.03.2011 k návrhu městské části na uplatnění žádostí o účelové dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2011
10.19 02.03.2011 k analýze provozních nákladů místní knihovny a jejich optimalizace
10.18 02.03.2011 k veřejné zakázce na službu zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50, 49 k. ú. Řepy “
10.17 02.03.2011 ke stavební úpravě vnitřních prostor Čistovická 241
10.16 02.03.2011 ke zpětvzetí žádosti o pronájem nebytového prostoru č. 1142.3 v Makovského čp. 1142, výměnou za pronájem nebytového prostoru č. 1223.2 v Makovského čp. 1123
10.15 02.03.2011 k žádosti o souhlas s rozšířením sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru 1140.4 v Makovského čp. 1140
Tisk Export článku do PDF