Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000128/2018
(92)
28.03.2018 Koupě rodinného domu čp. 399 u. Karlovarská, Praha 6 - Řepy na pozemku parc. č. 1348 a obytné stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1349/8 vč. příslušenství na parc. č. 1349/2 ovocný sad, vše v k.ú. Řepy
Us RMČ 000127/2018
(92)
28.03.2018 Výpůjčka pozemků parc. č. 1319/1, 1462, 1463 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 z důvodu opravy přemostění Zličín - Řepy
Us RMČ 000126/2018
(92)
28.03.2018 Krátkodobá výpůjčka části pozemku parc. č. 1504/1 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 a pozemků parc. č. 1504/5, 1504/21 ve vlastnictví hl. m. Prahy ve výpůjčce MČ Praha 17, pro cyklistické závody ve dnech 20. - 22. 4. 2018
Us RMČ 000125/2018
(92)
28.03.2018 Určení termínu losování pronájmu pozemku na zahrádku parc.č.1353 a 1352/187 v lokalitě Ke Kaménce
Us RMČ 000124/2018
(92)
28.03.2018 Žádost o převod nájemní smlouvy na pozemek parc.č.1353,ev.č. v lokalitě Ke Kaménce
Us RMČ 000123/2018
(92)
28.03.2018 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000122/2018
(92)
28.03.2018 Volný byt č. 16, 2+k.k., 3. podlaží, Žufanova č. p. 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000121/2018
(92)
28.03.2018 Volný byt č. 1, 2+k.k., 1. podlaží, Čistovická č. p. 241, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000120/2018
(92)
28.03.2018 Volný byt zvláštního určení č. 12 o vel. 1+k.k./L v přízemí, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000119/2018
(92)
28.03.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000118/2018
(92)
28.03.2018 Volný startovací byt č. 9 o vel. 2+k.k./L, mezonet v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000117/2018
(92)
28.03.2018 Žádost o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 5 v domě čp. 1217, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000116/2018
(92)
28.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000115/2018
(92)
28.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000114/2018
(92)
28.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy
Us RMČ 000113/2018
(92)
28.03.2018 „Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000112/2018
(92)
28.03.2018 Výkon TDI na stavbu: "Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000111/2018
(92)
28.03.2018 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018 - DODATEK II
Us RMČ 000110/2018
(92)
28.03.2018 Změna Organizačního řádu Městské části Praha 17 v oblasti řízení o přestupcích
Us RMČ 000109/2018
(92)
28.03.2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC" 2018
Us RMČ 000108/2018
(92)
28.03.2018 Finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních
Us RMČ 000107/2018
(92)
28.03.2018 Přijetí daru od PAR a navýšení příspěvku základním školám v programu MČ Praha 17 pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás
Us RMČ 000106/2018
(92)
28.03.2018 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2017
Us RMČ 000105/2018
(91)
14.03.2018 Zrušení usnesení 88. jednání Rady Městské části Praha 17 č. 00000034/2018 ze dne 7. února 2018
Us RMČ 000104/2018
(91)
14.03.2018 Stanovisko ke studii stavby "PID Karlovarská, Praha 6"
Us RMČ 000103/2018
(91)
14.03.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 1498/2, 1498/6, 1502/1 a 1502/167 v k.ú. Řepy pro stavbu "P17 - Řepy, Mrkvičkova - nový kNN"
Us RMČ 000102/2018
(91)
14.03.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 19, 1434 v k.ú. Řepy pro stavbu "Praha 17 - Řepy, K Šancím - přeložka kVN, kNN, SDK"
Us RMČ 000101/2018
(91)
14.03.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni inženýrské sítě na pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy a dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě "P17 - Řepy, K Šancím, nová TS, kNN"
Us RMČ 000100/2018
(91)
14.03.2018 "Praha 17 - Řepy, U Kaménky - nový kNN" - Smlouva o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 196 a 248/3 k.ú. Řepy
Us RMČ 000099/2018
(91)
14.03.2018 Stavba "Rozšíření sítě OMS PODA - Praha / Řepy" - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000098/2018
(91)
14.03.2018 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1465/3, 1465/13 v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací
Us RMČ 000097/2018
(91)
14.03.2018 Souhlas s dotčením pozemků parc.č. 1142/225, 1502/1, 1502/62, 1502/73, 1502/167 a 1502/168 stavbou "Obnova vodovodního řadu, ul. Mrkvičkova, Praha 6"
Us RMČ 000096/2018
(91)
14.03.2018 Souhlas se stavbou na "P17 - Řepy, Mrkvičkova - nový kNN" na pozemcích parc.č. 1498/2, 1498/6, 1502/1 a 1502/167 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000095/2018
(91)
14.03.2018 Žádost bytového družstva Nevanova 1074/1075 o přehodnocení zamítavého stanoviska k vrácení části uhrazeného nájemného za užívání pozemků parc.č. 1142/263, 1142/264, 1142/265 v k.ú. Řepy ke stavební činnosti
Us RMČ 000094/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o svěření pozemků parc.č. 1502/2, 1506/1, 1502/161 v k. ú. Řepy v lokalitě Plzeňská, Mrkvičkova do správy MČ Prahy 17
Us RMČ 000093/2018
(91)
14.03.2018 Umístění kolotočů a jiných atrakcí na pozemku parc. č. 342/12 k. ú. Řepy, podél ulice Hofbauerova
Us RMČ 000092/2018
(91)
14.03.2018 Sportovní akce "BMX Open Season RACE 2018" - souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc.č. 1504/1 k.ú. Řepy a se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček
Us RMČ 000091/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce v nájemní smlouvě k ordinaci č. 315 v čp. 1113 Žufanova, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000090/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy na adrese pronajatého prostoru sloužícího k podnikání čp. 1079 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000089/2018
(91)
14.03.2018 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1198 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000088/2018
(91)
14.03.2018 Žádost o převod nájmu pozemku pod garáži 752/39
Us RMČ 000087/2018
(91)
14.03.2018 Návrh na uzavření Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie
Us RMČ 000086/2018
(91)
14.03.2018 Návrh na uzavření Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie
Us RMČ 000085/2018
(91)
14.03.2018 "Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000084/2018
(91)
14.03.2018 Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy, realizace
Us RMČ 000083/2018
(91)
14.03.2018 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně"
Us RMČ 000082/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (CVZ V ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000081/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR HMP) týkající se dopravní infrastruktury - úpravy koridoru železnice v úseku Dejvice - Veleslavín
Us RMČ 000080/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR HMP) týkající se technické infrastruktury-elektrického vedení
Us RMČ 000079/2018
(91)
14.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF