Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000295/2018
(102)
30.07.2018 Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 Praha 6 - Řepy, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0136
Us RMČ 000294/2018
(101)
25.07.2018 Dočasný přístup k zahrádkářské kolonii na pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Řepy po dobu realizace stavby "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze Řepích, přes pozemky ve vlastnictví HORNBACH BAUMARKT spol. s r. o.
Us RMČ 000293/2018
(101)
25.07.2018 Dlouhodobý pronájem tenisových kurtů v areálu ZŠ generálporučíka Františka Peřiny
Us RMČ 000292/2018
(101)
25.07.2018 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019
Us RMČ 000291/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2, v přízemí domu čp. 1198, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000290/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 37 o vel. 3+1/L s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000289/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 6 o vel. 1+k.k. s přísl., ve 2. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000288/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem atelieru č. 101 o vel. 60,77 m2, v suterénu domu čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000287/2018
(101)
25.07.2018 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Kulturní centrum Průhon
Us RMČ 000286/2018
(101)
25.07.2018 Spolupořádání akce „Zažít Řepy Jinak 2018" a výpůjčka pozemků parc. č. 1767, 1768, 1769 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci
Us RMČ 000285/2018
(101)
25.07.2018 Souhlas s realizací nového a zrušení stávajícího připojení pozemků parc. č. 289, 290/1, 290/2 v k. ú. Řepy na místní komunikaci ul. Augustova na pozemku parc. č. 1449 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000284/2018
(101)
25.07.2018 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro dočasné deponování výkopové zeminy
Us RMČ 000283/2018
(101)
25.07.2018 Stavba „Připojení objektů FTTS Praha 17 - 1. stavba na síť TMCZ" - souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 1502/167, 1502/168, 1502/62, 1502/73, 1486/5, 1142/306 v k. ú. Řepy a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na výše uvedených pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000282/2018
(101)
25.07.2018 Krátkodobý pronájem tenisových kurtů v areálu ZŠ generálporučíka Františka Peřiny
Us RMČ 000281/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000280/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k./L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000279/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k./L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000278/2018
(101)
25.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 102 o vel. 1+k.k. s přísl., v 1. podlaží domu čp. 1143, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000277/2018
(101)
25.07.2018 Změny rozpočtu k 31. 7. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000276/2018
(101)
25.07.2018 Rozšíření působnosti právního oddělení o poskytování právních služeb korporaci OPTIMIS spol. s r. o.
Us RMČ 000275/2018
(101)
25.07.2018 Smlouvy s nestátní organizací Naděje ohledně pomoci lidem bez přístřeší na území MČ Praha 17 v roce 2018
Us RMČ 000274/2018
(101)
25.07.2018 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000273/2018
(101)
25.07.2018 Smlouva o technické podpoře Oracle Czech s.r.o.
Us RMČ 000272/2018
(100)
11.07.2018 Změny rozpočtu k 31. 7. 2018
Us RMČ 000271/2018
(100)
11.07.2018 Pronájem zahrádky v lokalitě Bílá Hora, parc. č. 547/1, ev. č. 5
Us RMČ 000270/2018
(100)
11.07.2018 Smlouva o zřízení služebnosti pro VTL plynovod na pozemcích parc. č. 1392/4 a 1504/1 k. ú. Řepy
Us RMČ 000269/2018
(100)
11.07.2018 Souhlas se stavbou teplovodní přípojky „TVP pro OPS LIDL Makovského, Praha - Řepy" na pozemku parc. č. 1764/14 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000268/2018
(100)
11.07.2018 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 26 o vel. 2+k.k., v ul. Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000267/2018
(100)
11.07.2018 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 6 o vel. 2+k.k., v ul. Nevanova čp. 1051, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000266/2018
(100)
11.07.2018 Volný byt zvláštního určení č. 63 o vel. 2+k.k./L, v 6. podlaží, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000265/2018
(100)
11.07.2018 Volný byt č. 16 o vel. 1+k.k. s přísl., ve 4. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000264/2018
(100)
11.07.2018 Volný byt č. 25, 1+k.k., 5. podlaží, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000263/2018
(100)
11.07.2018 Volný byt č. 14 o vel. 1+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1215, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000262/2018
(100)
11.07.2018 Výběrové řízení na pronájem atelieru č. 301 o vel. 35,55 m2, v přízemí domu čp. 1015, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000261/2018
(100)
11.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k., v 5. podlaží, čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000260/2018
(100)
11.07.2018 Volný startovací byt č. 9 o vel. 2+k.k./L, mezonet v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000259/2018
(100)
11.07.2018 Volný startovací byt č. 13 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000258/2018
(100)
11.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k., v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000257/2018
(100)
11.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000256/2018
(100)
11.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 102 o vel. 1+k.k., v 1. podlaží, čp. 1143, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000255/2018
(100)
11.07.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/18-08/20“
Us RMČ 000254/2018
(100)
11.07.2018 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: „Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
Us RMČ 000253/2018
(100)
11.07.2018 Nákup nové velkoobjemové požární cisterny - přijetí nabídky na dodávku
Us RMČ 000252/2018
(100)
11.07.2018 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce ÚT - DPS" - přijetí nabídky na služby
Us RMČ 000251/2018
(100)
11.07.2018 „MŠ Laudova1030/3, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce ÚT - DPS" - přijetí nabídky na služby
Us RMČ 000250/2018
(100)
11.07.2018 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o podpoře systému PROXIO
Us RMČ 000249/2018
(100)
11.07.2018 Zadání veřejné zakázky „Dodávka serverů"
Us RMČ 000248/2018
(100)
11.07.2018 Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000247/2018
(100)
11.07.2018 Přijetí finančního daru na zpracování grafiky a tisk knihy o Řepích
Us RMČ 000246/2018
(99)
18.06.2018 Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXI"
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF