Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000214/2018
(96)
23.05.2018 Pachtovní smlouva na zahrádku parc. č. 547/1, ev. č. 3, Bílá Hora
Us RMČ 000213/2018
(96)
23.05.2018 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu určitou k nebytovému prostoru atelier v přízemí domu čp. 1026, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000212/2018
(96)
23.05.2018 Žádost o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 302 - sklad (o vel. 11,60 m2) v suterénu domu čp. 1166 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000211/2018
(96)
23.05.2018 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 1 v domě čp. 1157 ul. Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000210/2018
(96)
23.05.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 1 o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. podlaží domu čp. 241 vč. garážového stání č. 101 v čp. 241, Čistovická ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000209/2018
(96)
23.05.2018 Volný byt č. 6, 2+k.k., 2. podlaží, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000208/2018
(96)
23.05.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000207/2018
(96)
23.05.2018 Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy v rámci činnosti projektového manažera při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"
Us RMČ 000206/2018
(96)
23.05.2018 „Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000205/2018
(96)
23.05.2018 „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" přijetí dodatku č. 3
Us RMČ 000204/2018
(96)
23.05.2018 „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy" realizace
Us RMČ 000203/2018
(96)
23.05.2018 Změny rozpočtu k 31. 5. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000202/2018
(96)
23.05.2018 Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 982807-2469/2014 o Roznášce informačních / propagačních materiálů
Us RMČ 000201/2018
(95)
09.05.2018 Veřejná zakázka „Údržba hřbitova Řepy - IV"
Us RMČ 000200/2018
(95)
09.05.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 57 v k. ú. Řepy pro zřízení venkovního posezení u objektu Žalanského čp. 68
Us RMČ 000199/2018
(95)
09.05.2018 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce ÚT – DPS" - výzva
Us RMČ 000198/2018
(95)
09.05.2018 „MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce ÚT – DPS“ - výzva
Us RMČ 000197/2018
(95)
09.05.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) týkající se území MČ Praha 3, MČ Praha 9, MČ Praha 10
Us RMČ 000196/2018
(95)
09.05.2018 Krátkodobá výpůjčka Skateparku Řepy na den 3. června 2018 od 10.00 do 17.00 hodin.
Us RMČ 000195/2018
(95)
09.05.2018 Stanovisko ke zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1502/168 v k. ú. Řepy pro vjezd vozidel Hasičského záchranného sboru
Us RMČ 000194/2018
(95)
09.05.2018 Žádost hl. m. Prahy, Odbor evidence majetku, o projednání odejmutí již svěřeného pozemku parc. č. 1908 k. ú. Řepy, MČ Praha 17
Us RMČ 000193/2018
(95)
09.05.2018 Volný ateliér č. 301 v přízemí domu čp. 1015, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000192/2018
(95)
09.05.2018 Volný startovací byt č. 102 o vel. 1+k.k. v přízemí domu čp. 1143, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000191/2018
(95)
09.05.2018 Volný startovací byt č. 11 o vel. 1+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1079, Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000190/2018
(95)
09.05.2018 Uplatnění slevy z nájemného za byt č. 43 v čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z důvodu přetrvávajících závad v bytě
Us RMČ 000189/2018
(95)
09.05.2018 Účetní závěrka Městské části Praha 17 za rok 2017
Us RMČ 000188/2018
(95)
09.05.2018 Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2017 zřízených městskou částí
Us RMČ 000187/2018
(95)
09.05.2018 Změny rozpočtu k 31. 5. 2018
Us RMČ 000186/2018
(95)
09.05.2018 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000185/2018
(95)
09.05.2018 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Us RMČ 000184/2018
(95)
09.05.2018 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o schválení přijetí sponzorských darů.
Us RMČ 000183/2018
(94)
25.04.2018 Souhlas se stavbou „Oprava kabelů 1 kV PREdistribuce" na pozemcích parc. č. 1381/1 a 1507/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000182/2018
(94)
25.04.2018 Stanovisko ke stavbě „Obnova vodovodního řadu, ul. Hořovského, Praha 6" na pozemcích parc. č. 1393, 1395, 1397, 1405, 1407/1, 1407/2 a 1407/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000181/2018
(94)
25.04.2018 Stanovisko ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace, ul. Hořovského, Praha 6“ na pozemcích parc. č. 1393, 1395, 1397, 1405, 1407/1, 1407/2 a 1407/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000180/2018
(94)
25.04.2018 Návrh na opravu střechy objektu v ul. Žufanova čp. 1093 - 1095, Praha 6 - Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000179/2018
(94)
25.04.2018 Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů, nebytů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000178/2018
(94)
25.04.2018 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy k bytu č. 13, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000177/2018
(94)
25.04.2018 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000176/2018
(94)
25.04.2018 Volný startovací byt č. 12 o vel. 1+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000175/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 8 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000174/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 13 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1244, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000173/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 25 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000172/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1286, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000171/2018
(94)
25.04.2018 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Vybudování fitparku a parkourového hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k. ú. Řepy“
Us RMČ 000170/2018
(94)
25.04.2018 Výběr AK v souvislosti s přípravou a administrací zadání koncese na provozování Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000169/2018
(94)
25.04.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Us RMČ 000168/2018
(94)
25.04.2018 MŠ Socháňova – rekonstrukce elektroinstalace - stavební práce
Us RMČ 000167/2018
(94)
25.04.2018 ZŠ Jana Wericha - rekonstrukce kanalizace - stavební práce
Us RMČ 000166/2018
(94)
25.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK II
Us RMČ 000165/2018
(94)
25.04.2018 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Poskytování bezpečnostních služeb"
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF