Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000057/2018
(89)
21.02.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
Us RMČ 000056/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 4, 3+1/L, 3. podlaží, Španielova č. p. 1286, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000055/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 25, 1+k.k., 5. podlaží, Bazovského č. p. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000054/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 13, 2+k.k., 5. podlaží, Galandova č. p. 1244, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000053/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 8, 2+k.k., 2. podlaží, Jiránkova č. p. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000052/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 16, 2+k.k., 3. podlaží, Žufanova č. p. 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000051/2018
(89)
21.02.2018 Volný byt č. 11, 2+k.k., 3. podlaží, Žufanova č. p. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000050/2018
(89)
21.02.2018 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 144 o vel. 2+1 ve 4. podlaží, bezbariérového domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000049/2018
(89)
21.02.2018 Žádost o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000048/2018
(89)
21.02.2018 "MŠ Socháňova - rekonstrukce elektroinstalace" stavební práce
Us RMČ 000047/2018
(89)
21.02.2018 „ZŠ Jana Wericha – rekonstrukce kanalizace“ stavební práce
Us RMČ 000046/2018
(89)
21.02.2018 Změny rozpočtu k 28. 2. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000045/2018
(89)
21.02.2018 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018
Us RMČ 000044/2018
(89)
21.02.2018 Výroční zpráva za rok 2017
Us RMČ 000043/2018
(88)
07.02.2018 Podpora výstavby Terminálu Zličín
Us RMČ 000042/2018
(88)
07.02.2018 Souhlas s rekonstrukcí čp. 153 ul. Selských baterií, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000041/2018
(88)
07.02.2018 Kulturně - zábavná akce "Hon za velikonočními vajíčky" - souhlas s konáním akce a souhlas s výpůjčkou pozemků parc. č. 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12, 1241/13 a části pozemku parc. č. 1241/21 k.ú. Řepy
Us RMČ 000040/2018
(88)
07.02.2018 Volný startovací byt k pronájmu č. 11 o vel. 1+k.k., v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000039/2018
(88)
07.02.2018 Výběrové řízení "Stavební úpravy koupelen BD Vondroušova 1193"
Us RMČ 000038/2018
(88)
07.02.2018 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1293/915, 1293/992, 1861 a 2163 k.ú. Řepy stavbou "Praha 17 Řepy, Makovského, zrušení TS 4638 a TS 4646"
Us RMČ 000037/2018
(88)
07.02.2018 "Plynová přípojka rodinného domu Augustova 267/6, Praha 17", souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1449 k.ú. Řepy
Us RMČ 000036/2018
(88)
07.02.2018 Prodej části pozemku parc.č. 1402/4 v k.ú. Řepy cca 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us RMČ 000035/2018
(88)
07.02.2018 Výpověď z nájemní smlouvy XXXXXX XXXXXXX, převod nájmu zahrádky Bílá hora
Us RMČ 000034/2018
(88)
07.02.2018 Valorizace nájemného v roce 2018 u smluv o nájmu objektů svěřených MČ Praha 17 s valorizační doložkou: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliéry, ordinace lékařů a pozemky
Us RMČ 000033/2018
(88)
07.02.2018 Odstranění stavby z titulu protiprávního užívání pozemku
Us RMČ 000032/2018
(88)
07.02.2018 Výzva korporaci Augmentum s.r.o. k úhradě doplatku na nájemném z titulu ukončení smlouvy o nájmu pozemků a stavby určené k podnikání a k vracení bezdůvodného obohacení z titulu neoprávněného užívání předmětu bývalého nájmu po jeho skončení
Us RMČ 000031/2018
(88)
07.02.2018 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0208 "Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce"
Us RMČ 000030/2018
(88)
07.02.2018 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost
Us RMČ 000029/2018
(88)
07.02.2018 Poskytování bezpečnostních služeb - vypsání výzvy k podání nabídek
Us RMČ 000028/2018
(88)
07.02.2018 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rezervy pro MČ vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018
Us RMČ 000027/2018
(88)
07.02.2018 Změny rozpočtu k 28. 2. 2018
Us RMČ 000026/2018
(88)
07.02.2018 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů; jedná se o technickou novelu Statutu
Us RMČ 000025/2018
(88)
07.02.2018 Žádost na vyřazení místa Laudova 1000/28 z přílohy k obecně závazné vyhlášce 10/2013 Sb. hl. m. Prahy
Us RMČ 000024/2018
(88)
07.02.2018 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za 2. pololetí roku 2017
Us RMČ 000023/2018
(88)
07.02.2018 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000022/2018
(88)
07.02.2018 Informace o zápisu do 1. tříd základních škol MČ Praha 17 pro školní rok 2018/2019
Us RMČ 000021/2018
(87)
15.01.2018 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017 - DODATEK IV
Us RMČ 000020/2018
(87)
15.01.2018 Program zasedání ZMČ 22 dne 24. 1. 2018
Us RMČ 000019/2018
(87)
15.01.2018 Zpracování odborného vyjádření o stavu čidel pro ohřev vody v bazénu na základě opakovaných stížností společnosti Augmentum s.r.o.
Us RMČ 000018/2018
(87)
15.01.2018 Návrh Pravidel pachtu zahrádek MČ Praha 17
Us RMČ 000017/2018
(87)
15.01.2018 Odmítnutí pronájmu nebytového prostoru a žádost o vrácení jistiny z výběrového řízení na NP č. 302 v čp. 1137 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000016/2018
(87)
15.01.2018 Návrh změn v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"
Us RMČ 000015/2018
(87)
15.01.2018 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 40 o vel. 14 m2 v suterénu halových garáží č.p. 1192, Drahoňovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000014/2018
(87)
15.01.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 27 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000013/2018
(87)
15.01.2018 Nájemní smlouva na část pozemku parc.č.1496/6 k.ú. Řepy, pro přístupový chodník k pozemku parc.č. 638/1 k.ú. Stodůlky
Us RMČ 000012/2018
(87)
15.01.2018 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 62 o vel. 2+k.k. v ul. Jiránkova čp. 1135, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000011/2018
(87)
15.01.2018 "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)" - posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (proces EIA)
Us RMČ 000010/2018
(87)
15.01.2018 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za II. pololetí roku 2017
Us RMČ 000009/2018
(87)
15.01.2018 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna, navýšení počtu sm. v odboru OŽPD
Us RMČ 000008/2018
(87)
15.01.2018 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřizovaných městskou částí Praha 17
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 10 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF