Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000092/2020
(42)
11.03.2020 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 2136 (o výměře 50 m2) zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000091/2020
(42)
11.03.2020 Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě 8054923110, pojištění Sportovního centra Na Chobotě + tiskárny XEROX
Us RMČ 000090/2020
(42)
11.03.2020 Uzavření ZUŠ Blatiny v souvislosti s mimořádným opatřením k prevenci šíření nákazy koronavirem
Us RMČ 000089/2020
(42)
11.03.2020 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1149/47 v k. ú. Řepy, pro vodovodní přípojku, realizovanou v rámci stavby "Přípojka vody k bytovému domu č. p. 1149/28, Skuteckého 1086/5 v k. ú. Řepy"
Us RMČ 000088/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s realizací stavby "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV Praha, Řepy, č. p.  1384–1386, ul. Laudova" z důvodu umístění nerezového komínového tělesa nad pozemkem parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000087/2020
(42)
11.03.2020 Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1356 - 1360“ na pozemku parc. č. 1502/8, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000086/2020
(42)
11.03.2020 Výběrové řízení na pronájem zbývajících parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000085/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s realizací stavby "Praha 6 Ruzyně, Ovocná, obnova kNN" na pozemcích parc. č. 1402/4, 1389/1 a 1387 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000084/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s připojení staveništní komunikace pro realizaci akce "Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu rodinnými domy, na pozemcích parc. č. 1447/3, 248/4, 260/1, 260/6 a 259 v k. ú. Řepy" sjezdem z místní komunikace ul. U Kaménky
Us RMČ 000083/2020
(42)
11.03.2020 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro sjezd z komunikace a přípojky plynu, el. energie, vody, splaškové a dešťové kanalizace k rodinnému domu na pozemcích parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000082/2020
(42)
11.03.2020 Souhlas s realizací stavby "Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17" na pozemcích parc. č. 346, 349, 368/3, 1241/21 a 1453/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000081/2020
(42)
11.03.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ordinace lékaře č.305 ve 2. podlaží objektu čp. 1221, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000080/2020
(42)
11.03.2020 Zrušení usnesení RMČ č. 000450/2019 ze dne 9.12.2019 a vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání č.103 (dle původní evidence č.302) v přízemí domu čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000079/2020
(42)
11.03.2020 Valorizace nájemného v roce 2020 u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů, nebytů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000078/2020
(42)
11.03.2020 Návrh na uzavření Servisní smlouvy na tři statistické ukazatele rychlosti
Us RMČ 000077/2020
(42)
11.03.2020 Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services
Us RMČ 000076/2020
(42)
11.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000504/2020 - předmětem je poskytnutí grantu formou dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Us RMČ 000075/2020
(42)
11.03.2020 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2019
Us RMČ 000074/2020
(42)
11.03.2020 Přijetí Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/0204 o poskytování služeb plavecké školy ve Sportovním centru Řepy
Us RMČ 000073/2020
(42)
11.03.2020 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000072/2020
(42)
11.03.2020 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2020
Us RMČ 000071/2020
(42)
11.03.2020 Změny rozpočtu k 31. 3. 2020
Us RMČ 000070/2020
(41)
02.03.2020 Program mimořádného zasedání ZMČ 13 dne 11.3.2020
Us RMČ 000069/2020
(40)
19.02.2020 Změny rozpočtu k 29. 2. 2020
Us RMČ 000068/2020
(40)
19.02.2020 Návrh na uzavření smlouvy o předání práv a povinností stavebníka k realizaci stavebních úprav akce Čistovická – Selských baterií – zvýšená plocha křižovatky, Praha 6 pro Hl.m.Praha v rámci akce BESIP
Us RMČ 000067/2020
(40)
19.02.2020 Konání dětských sport. akcí - Atletika Řepy a triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour s udělením patronace
Us RMČ 000066/2020
(40)
19.02.2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, k pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000065/2020
(40)
19.02.2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, k pozemku parc. č. 1360/5 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000064/2020
(40)
19.02.2020 Souhlas s realizací přípojky slaboproudu na pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy v rámci stavby "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy"
Us RMČ 000063/2020
(40)
19.02.2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 1407/4 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000062/2020
(40)
19.02.2020 Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us RMČ 000061/2020
(40)
19.02.2020 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů
Us RMČ 000060/2020
(40)
19.02.2020 "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zpracování PD - přijetí Dodatku č. 1
Us RMČ 000059/2020
(40)
19.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019
Us RMČ 000058/2020
(40)
19.02.2020 Připojení MČ Praha 17 k distribuci "Seniorské obálky" na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí.
Us RMČ 000057/2020
(40)
19.02.2020 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.
Us RMČ 000056/2020
(40)
19.02.2020 Žádost o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2020.
Us RMČ 000055/2020
(40)
19.02.2020 Program pro podporu kvality výuky jazyků na základních školách "My ve světě - svět u nás" a přijetí daru od PAR
Us RMČ 000054/2020
(40)
19.02.2020 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Us RMČ 000053/2020
(39)
05.02.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 311 o vel. 37,50 m2 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000052/2020
(39)
05.02.2020 Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 - sklad v suterénu domu čp. 1166 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000051/2020
(39)
05.02.2020 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1502/196 v k. ú. Řepy ve vlastnictví České republiky
Us RMČ 000050/2020
(39)
05.02.2020 Volný startovací byt č. 9 o vel. 2+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000049/2020
(39)
05.02.2020 Volný byt č.32, 2+k.k., v 5. patře, 6.podlaží, Nevanova čp.1051 , Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000048/2020
(39)
05.02.2020 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/0193 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us RMČ 000047/2020
(39)
05.02.2020 Revokace bodu 2 usnesení č.000430/2019 ze dne 27.11.2019
Us RMČ 000046/2020
(39)
05.02.2020 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 2. pololetí roku 2019
Us RMČ 000045/2020
(39)
05.02.2020 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí a údržbě software FLUXPAM 5
Us RMČ 000044/2020
(39)
05.02.2020 "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" studie - změna funkčního a dispozičního řešení 2019
Us RMČ 000043/2020
(39)
05.02.2020 Uzavření dodatků s Pražskou plynárenskou, a.s. na poskytnutí slevy z ceny plynu
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF