COVID-19

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19 na portálu Bezpečnost. Praha. eu.

Informace z jednání Krizového štábu MČ Praha 17

 

Informace ke koronaviru COVID-19

‹‹   Předchozí    2

Vyjádření starostky k současné situaci koronavirová epidemie

Loogo MČ V současnosti ochromila náš běžný život koronavirová epidemie šířící se světem a ovlivnila každého z nás. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, není samozřejmě jasné, jak dlouho potřebná opatření potrvají a já mohu tedy nám všem jen přát, abychom situaci zvládli co nejlépe a hlavně ve zdraví.

 

Jak zacházet s rouškami v domácnostech

Informace SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP:

 
‹‹   Předchozí    2
Tisk Export článku do PDF