Životní situace - rozšířené zobrazení

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

3. Pojmenování (název) životní situace

Nálezy věcí a zvířat

4. Základní informace k životní situaci

Kancelář Ztráty a nálezy provozuje magistrátní odbor živnostenský a občanskosprávní. O ztracená zvířata pečují Útulky pro opuštěná zvířata. Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Kreditní a platební karty, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické a právnické osoby - nálezci a vlastníci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, v Praze jednotně na pracovišti magistrátu. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří 10 % ceny nálezu.

Osoba, jež se hlásí o nalezený předmět, se musí prokázat platným dokladem totožnosti a musí prokázat vlastnictví a ztrátu věci.

Věc se vydá po úhradě případných nákladů a nálezného.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

a) Oznamovatel – oznámením nálezu do 3 dnů.

b) Osoba, jež věc ztratila – dotazem na pracovišti Ztrát a nálezů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Kancelář Ztráty a nálezy
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Magistrát hlavního města Prahy

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kancelář Ztráty a nálezy
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Magistrát hlavního města Prahy

Karolíny Světlé 5
Praha 1 - Staré Město, 110 00
Telefon: 224 235 085

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti (cestovní pas, povolení k trvalému pobytu pro cizince).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nálezce oznámí bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ustanovení § 1040 až § 1064.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon - §219 (zatajení věci).
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - § 2991 (kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/ztraty_a_nalezy/index.html

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

2015-01-14

29. Datum konce platnosti popisu