Otázka

Parkování v ulici Nevanova a přilehlém okolí

3. duben 2019 | 14:58

Typ: doprava

Dobrý den, zavedením modrých zón v loňském roce v Praze 5, v oblasti Motol a rozšířením zón v Praze 6 došlo ke skokovému nárůstu zaparkovaných aut v této oblasti. Tímto se již tak neúnosná situace s parkováním ještě více zhoršila. Parkoviště určené primárně pro rezidenty využívají hlavně "návštěvníci" Prahy jako P+R parking, kdy ve všední dny i o víkendu na parkovištích více aut s SPZ "S" než "A". Místní po návratu ze zaměstnání nemají šanci zaparkovat. Můžete mi, prosím, sdělit, jak hodláte problém parkování v Praze 17 řešit, resp. kdy budou modré zóny zavedeny i zde? Od loňského dotazování a ankety, kdy byly modré zóny odmítnuty, narostlo parkování "přespolních" opět nad únosnou mez.

Dobrý den,

deficit parkovacích míst se snaží městská část Praha 17 dlouhodobě řešit.  V minulosti byla vybudována nová parkovací místa např. v oblasti horních Řep. V současné době je již ve výstavbě parkoviště Mrkvičkova (104 parkovacích stání), které by mělo být zanedlouho v provozu. O zavedení zón placeného stání, tzv. „modrých zón“ v Řepích, se prozatím neuvažuje. K tomuto rozhodnutí městská část Praha 17 dospěla na základě ankety, uspořádané v průběhu měsíců květen – červen 2018, kdy měli obyvatelé Řep příležitost se vyjádřit formou elektronického dotazníku na webu městské části nebo vyplnit anketní lístek. Proti zavedení zón placeného stání odpovědělo 71 % respondentů.  Tento výsledek je plně respektován. V nejbližší době bude zpracována projektová dokumentace na vybudování 45 parkovacích míst v ulici Drahoňovského podél železniční trati a také je rozpracovaná projektová dokumentace na parkovací dům v ulici Skuteckého (cca 120 parkovacích stání).

S pozdravem

Mgr. David Zlatý
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

zpět na Otázky a odpovědi