Otázka

Hlídaná parkoviště na městských pozemcích

12. prosinec 2018 | 13:19

Typ: doprava

Dobrý den, koncem roku 2017 proběhla všemi médii zpráva vycházející z usnesení rady města 2237/2017, že město (resp. TSK) vypoví všem nájemcům tzv. sídlištních hlídaných parkovišť smlouvy a pak teprve měl radní Dolínek na základě zadané studie řešit, co s těmi parkovišti dál. Snažil jsem se najít, jak se situace dál vyvíjí. Nicméně našel jsem místo toho jen neuvěřitelné sdělení vašeho OŽPD, který ještě k v květnu 2018 vůbec netušil, že se něco děje (https://www.repy.cz/modules/faq/question.php?id=532). Už se váš odbor dopravy začal zajímat, nebo je pořád úplně mimo realitu?

Dobrý den,

odbor životního prostředí a dopravy si dovoluje ohradit proti tvrzení, že se nezajímá o situaci ohledně hlídaných parkovacích ploch nebo tvrzení, že neměl ještě v květnu tušení o záměru Magistrátu hl. m. Prahy vypovědět současným provozovatelům nájemní smlouvy. Dne 1.3.2018 se v řepském KC Průhon uskutečnilo veřejné setkání na téma „Parkování v Řepích“. Mezi hosty byl také přítomen vedoucí oddělení dopravy Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Libor Šíma, který se vyjadřoval k situaci placených parkovacích míst v Řepích. Informoval veřejnost o tom, že by v průběhu roku 2018 měla přejít správa placených parkovišť pod Magistrát hl. města Prahy. Toto vyjádření bylo taktéž uveřejněno v dubnovém čísle časopisu Řepská sedmnáctka. Vaše tvrzení se tudíž nezakládá na pravdě.  Odkaz, který uvádíte, je odpovědí na otázku, zdali se budou hlídaná parkoviště rušit a v tomto duchu bylo také odpovězeno, tedy že o tomto záměru informace nemáme. Na Vaši otázku můžeme odpovědět, že dle posledního vyjádření správce komunikací hl. m. Prahy (TSK), které máme k dispozici, se parkoviště rušit nebudou. Dojde k vypovězení nájemních smluv, a to z důvodu zavedení jednotného provozování hlídaných parkovišť po celé Praze. Jediné parkoviště, jemuž hrozilo reálné uzavření, bylo parkoviště Žufanova, kde došlo mezi vlastníky pozemku, Magistrátem hl. m. Prahy a provozovatelem ke konsensu, mimo jiné také za výrazné angažovanosti pana místostarosty Martina Marka. Toto parkoviště je provozováno nadále.

S pozdravem

OŽPD

zpět na Otázky a odpovědi