Otázka

Přívěs na parkovišti

29. září 2013 | 21:43

Typ: odbor dopravy

Dobrý den, již asi 2 nebo 3 měsíce stojí na parkovišti mezi ulicemi Na Fialce I a Na Fialce II obytný přívěs. Zabírá zde parkovací místo a ještě k tomu omezuje vjezd na parkoviště. Jeho vchodové dvěře jsou oblepeny černou páskou. Z důvodu špatných parkovacích míst v ulicích Na Fialce I i Na Fialce II je toto parkoviště využívané. A to mne vede k další otázce, jaký byl důvod odstranění dopravní značky obytné zóny, právě pod již zmiňovaným parkovištěm ? Pravda, teď je sice již zákonné parkovat u chodníku v ulici, ale i tak je bezpečnější stát na parkovišti, ale na něm stojí přívěs ... Předem děkuji za odpověď.

Pozemní komunikace smí každý užívat bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (§ 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Zmíněný přívěs je odstaven na příslušně označeném parkovacím stání, svým obrysem nezasahuje do jízdního pruhu, neohrožuje tedy bezpečnost ani plynulost provozu ani nevykazuje známky vraku.

Dopravní značka IP26a „Obytná zóna“ byla odstraněna jednak na základě četných stížností místních obyvatel na nemožnost odstavovat vozidla v prostoru obytné zóny (nyní lze skutečně užít komunikace k zastavení popř. stání v souladu s obecnou úpravou provozu), a jednak z důvodu rozporu místní úpravy provozu – oblast na Fialce II se již nachází v zóně s dopravním omezením – zóna 30.

Ing. Zdeněk Kymr

odbor životního prostředí a dopravy

zpět na Otázky a odpovědi