Slovo starostky

Slovo starostky květen 2021

Vážení spoluobčané,

čekají nás jarní májové dny a jistě všichni doufáme, že květen konečně přinese i vytoužené sluneční paprsky, abychom si užili to opravdové jaro, na které byl duben velmi skoupý.

Květen je také ve znamení postupného rozvolňování. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, máme ve školách děti z prvního stupně a ve školkách předškoláky, nicméně doufám, že v průběhu květnových týdnů bude rozvolňování pokračovat a dočkáme se třeba otevření obchodů a služeb nebo letních zahrádek u restaurací.

Vytvořeno: 29.4.2021

Slovo starostky duben 2021

Vážení spoluobčané,

stojíme na začátku měsíce dubna, který je každoročně příslibem jara. Je pravda, že jedna lidová pranostika praví, že dubnové počasí a panská láska jsou nestálé, ale kdo by se netěšil na teplejší dny, rozkvetlé záhony a sluneční paprsky.

Měsíc duben byl pro mnohé z nás také symbolem jarních akcí – konal se např. Den Země či Pálení čarodějnic. Bohužel, pandemie koronaviru všechny tyto milé tradice přerušila. S touto zákeřnou chorobou bojujeme již více než rok a statistiky stále neukazují výsledky, jaké bychom si přáli.

Vytvořeno: 1.4.2021

Slovo starostky březen 2021

Začíná měsíc březen, který nám snad už přinese první jarní paprsky a trochu sluníčka. Jistě také všichni doufáme, že s březnem přijde i zlepšení koronavirové situace, které stále marně vyhlížíme. Statistiky zatím příliš velké zlepšení neukazují, věřím, že se však postupně situace stabilizuje. Období, které trávíme z větší části doma, je už velice dlouhé, pro mnohé z nás psychicky náročné. Zkusme však i nadále vytrvat s pozitivní myslí, chovejme se k sobě ohleduplně, v žádném případě nezapomínejme na opatrnost a dodržování hygienických zásad.

Vytvořeno: 2.3.2021

Slovo starostky únor 2021

Vážení spoluobčané,

v letošním roce nám po dlouhé době paní zima se sněhovou nadílkou opravdu přála, a tak mi dovolte poděkovat všem pracovníkům věnujícím se úklidu komunikací, za jejich práci. Vždyť starat se o tolik kilometrů cest a chodníků není věc jednoduchá!

Vytvořeno: 2.2.2021

Slovo starostky leden 2021

Vážení spoluobčané,

stojíme na prahu nového roku, a to je tradičně čas k bilancování i novoročním předsevzetím.

Vytvořeno: 2.2.2021

Slovo starostky prosinec 2020

Vážení spoluobčané,

stojíme na začátku adventního období, ovšem stejně jako všechno kolem nás, je i předzvěst letošních vánočních svátků odlišná.

Vytvořeno: 30.11.2020

Slovo starostky listopad 2020

Vážení spoluobčané,

jistě jsme všichni doufali, že se prognózy předpovídající druhou vlnu koronaviru nenaplní. Doufali jsme, že se jarní scénář mnoha opatření již nebude opakovat.

Vytvořeno: 6.11.2020

Slovo starostky říjen 2020

Jitka Synková

Měsíc říjen jsem vždy považovala za jeden z nejhezčích v roce. Příroda se probarvuje a vše se pomalu zklidňuje. Letos k tomuto měsíci ovšem hledím s určitou mírou obav a doufám, že se předpovědi, které na nás doslova vyskakují z médií, nenaplní. I proto vás prosím, abyste na sebe byli opatrní, dodržovali dnes již známá 3R (ruce-roušky-rozestupy) a i přes značnou nervozitu, která nyní v celé naší společnosti panuje, na sebe byli vlídní a ohleduplní.

Vytvořeno: 1.10.2020

Slovo starostky září 2020

Jitka Synková

Vážení čtenáři,

přichází září, nastává nový školní rok a s blížícím se podzimem všichni napjatě očekáváme vývoj situace a nová nařízení vlády v souvislosti s koronavirovou krizí, která naše životy zasáhla na jaře. Již v minulých týdnech jsme vyslechli mnohé návrhy různých nařízení, některé se však obratem opět zrušily či upravily. Nezbývá než vyčkat, co nám nové týdny přinesou. My jsme samozřejmě pilně pracovali na přípravě našich škol, kam se konečně vrátí žáci, někteří po opravdu dlouhé, půlroční pauze.
Vytvořeno: 31.8.2020