Seznam členů poradního sboru 2020-2021

Pro zjištění, do kterého okrsku je zařazena ulice, resp. oblast vašeho zájmu, můžete využít interaktivní mapové apliace Veřejného dálkového přístupu k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

 Číso okrsku Jméno Kontakt
 staré nové
470 17001 -  
471 17002 Zdeněk Hradil zdenek.hradil@praha17.cz
472 17003 Mahulena Vodárková mahulena.vodarkova@praha17.cz
473 17004 Mgr. Marie Tupá marie.tupa@praha17.cz
474 17005 -  
475 17006 -  
476 17007 -  
477 17008 -  
478 17009 Ing. Jaroslav Andrle jaroslav.andrle@praha17.cz
479 17010 Michal Mrskoč michal.mrskoc@praha17.cz 
480 17011 Zuzana Beňová zuzana.benova@praha17.cz
481 17012 -  
482 17013 -  
483 17014 -  
484 17015 -  
485 17016 Ing. Zdeněk Blahovec zdenek.blahovec@praha17.cz
486 17017 -  
487 17018 Ing. Luděk Pilný ludek.pilny@praha17.cz

E-mailová skupina poradnisbor@praha17.cz obsahuje e-maily všech členů Poradního sboru.