Časopis pro seniory "Pražský senior"

Hlavní město Praha ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha začala vydávat časopis pro seniory "Pražský senior". Elektronickou verzi tohoto časopisu naleznete na stránce www.prazskysenior.cz