Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020

Grant MHMP

Vyhlášení schváleno usnesením Rady hl. města Prahy č.1601 ze dne 5. 8. 2019, je přílohou. Veškeré informace včetně podmínek, formuláře žádosti a dalších potřebných formulářů k programu č. 2 a č. 5, budou k dispozici na ineternetových stránkách www.praha.eu.

PROGRAM CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2020

Tisk Export článku do PDF