Studentské práce

Představujeme Vám výsledky studentského workshopu, který proběhl v rámci předmětu Krajinářská architektura II na fakultě architektury ČVUT. Do workshopu se zapojilo celkem 19 studentů, kteří v rámci týmů vytvořili 6 různých návrhů.

Studentské práce nejsou hotové projekty určené k následné realizaci. Jejich smyslem je přinést penzum podnětů s cílem usnadnit městské části otevření konkrétního tématu a napomoci jí utřídit si vlastní myšlenky a základní potřeby a požadavky.

Stáhněte si všechny studentské práce, soubor typu zip, (5,5 MB) ve vyšší kvalitě

Tisk Export článku do PDF