Stanovisko odboru ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy

Stanovisko ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy z hlediska §10i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Tisk Export článku do PDF