Náhradní provoz mateřských škol v době letních prázdnin

Mateřská školka Do 3.7.2020 jsou v provozu všechny mateřské školy.

Úplné přerušení provozu ve všech mateřských školách bude od 27.7. do 14.8. a 31.8.2020

Po projednání se zřizovatelem byly stanoveny termíny náhradního provozu v těchto mateřských školách:
MŠ Socháňova od 7.7. do 17.7. 2020
MŠ Pastelka od 20.7. do 24.7. 2020, MŠ Laudova se spec. třídami  na pracovišti Opuková doplní provoz v případě potřeby
MŠ Bendova od 17.8. do 28.8. 2020

Náhradní provoz je určen především pro děti z Řep, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemohou čerpat dovolenou. Rodiče si stáhnou přihlášky z našich webových stránek nebo webových stránek mateřských škol, kam děti docházejí. Do 27. 5. 2020 na domovské mateřské školy vyplněné přihlášky doručí elektronicky, poštou nebo osobně. Po odevzdání přihlášky bude každému e-mailem zaslán variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 10. 6. 2020. zde najdete i pokyny pro platbu za školné a stravné, které musí být uhrazeno do 24. 6. 2020.

Kontakty na mateřské školy:

Mateřská škola

Ředitelka

Kontakt

MŠ Laudova se spec. třídami

Laudova 3/1030
163 00 Praha 6 – Řepy
pracoviště Opuková 10/373 

Mgr. Alena Lucová

235 314 535
reditelka@mslaudova_cz

http://www.mslaudova.cz 

MŠ Socháňova

Socháňova 23/1176
163 00 Praha 6 – Řepy 

Dana Kadlečková

734 428 342
reditelka@ms-sochanova_cz

http://www.ms-sochanova.cz 

MŠ Pastelka

Španielova 27/1316
163 00 Praha 6 – Řepy 

Pavlína Medvedíková

 

235 324 185
pastelka.ms@volny_cz

http://www.pastelkarepy.cz

MŠ Bendova

Bendova 1/1123
163 00 Praha 6 – Řepy

Mgr. Ivana Panochová

235 314 150
msbendova@seznam_cz

http://www.msbendova.cz

V příloze najdete přihlášku k docházce a stravování v době prázdnin, soubor typu pdf, (101,27 kB)

Tisk Export článku do PDF